Rozhledy po rodném kraji - Vejdoch stručně a vroucně

10.04.2021 - naše farnosti

Upřesněno a rozšířeno o nové věci o Bohdalově

ROZHLED Z VEJDOCHA

S ŽEHNÁNÍM NA HLAVNÍ I VEDLEJŠÍ SVĚTOVÉ STRANY

(* značí obec viditelnou pouhým okem)

Možno použít s patřičnými úpravami i na jiném místě.

Mapka:

 

Za jasného počasí a s pomocí dalekohledu vidíme 14 kostelních věží, 4 města, 56 vesnic, 2 hrady (ZUBŠTEJN A LIPNICI) a 6 rozhleden (ROSIČKU, PÍPALKU NA KŘEMEŠNÍKU, KRÁSNĚVES, FAJTŮV KOPEC U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ, KARASÍN U BYSTŘICE A HORNÍ LES NAD OLEŠNICÍ) a mnoho kopců, nejvzdálenější jsou  Kulíšek u Kunštátu, Sýkoř u Tišnova, Bukovec u Blanska, Skalný u Jaroměřic, Orlík u Humpolce, Melechov u Světlé a Kopeček u Ledče (vzácně bývají vidět čtyři oblaky sražené páry nad Dukovany).

1-vejdoch-zmens--rozhledny-vc.-krem.--vysilace--nejvzdal.body.jpg

Směrem na JIH vidíme Jámy*, za nimi Laštovičky*, rozhlednu na Fajtově kopci nad Velkým Meziříčím, Suky*, Obyčtov*, Kněževes*, Lavičky, Hrbov u Velkého Meziříčí, Svařenov, Nový Telečkov, Ostrov nad Oslavou*,  Netín, Radostín nad Oslavou*, Sazomín*, Pavlov*, Kotlasy*,  Chroustov* a vysílač nad ním, Pokojov*,  Březí nad Oslavou* a Bohdalov*.

JIŽNÍM SMĚREM se 900 km od nás nachází ŘÍM, přesně ve směru na Radostín a Netín (jak pěkný to rým).

Bože, požehnej  naší farnosti a celé církvi na přímluvu sv. Martina a sv. Jakuba a Panny Marie, uctívané v Obyčtově a Netíně.

 

Směrem na JIHOZÁPAD vidíme Vatín*, Rudolec*, Nové Veselí*, Újezd*, za ním nad lesy rozhlednu na Křemešníku, a Matějov*, za kterým lze zahlédnout 2 větrné elektrárny u Věžnic.

JIHOZÁPADNÍM SMĚREM se 36 km od nás nachází naše krajské město JIHLAVA přímo za Rudolcem.

Bože, požehnej   našemu kraji na přímluvu sv. Zdislavy - naší rodačky a svědků víry, kteří v Jihlavě byli popraveni.

 

Směrem na ZÁPAD vidíme Rosičku* a rozhlednu nad ní, Budeč*, obec jménem Lípa a hrad v Lipnici nad Sázavou a úplně na obzoru kopec Melechov u Světlé nad Sázavou, místo nejzazšího dohledu - 52 km vzdušnou čarou.

ZÁPADNÍM SMĚREM se 175 km od nás nachází NEPOMUK a 712 km LUCEMBURK hlavní město velkovévodství lucemburského, kde sídlí Evropský soudní dvůr. Přibližně stejným směrem a v podobné vzdálenosti se nacházejí trochu jižněji Štrasburk a severněji Brusel.

Bože, požehnej  celému našemu světadílu a zvláště zemím, které jsou s námi v Unii na přímluvu sv. Jana Nepomuckého a všech svatých patronů a patronek Evropy - svatého Benedikta, svatých Cyrila a Metoděje, svaté Kateřiny Sienské, svaté Brigity Švédské a svaté Terezie Benedikty od Kříže.

 

Směrem na SEVEROZÁPAD vidíme Žďár nad Sázavou* s komíny Žďasu, silem, červenošedým domem PKS a úplně vpravo mezi lesy zelenou střechu poutního kostela sv. Jana na Zelené Hoře.

SEVEROZÁPADNÍM SMĚREM se 130 km od nás nachází PRAHA. Přesný směr k ní nám ukazuje vysílač na Horce před námi:

Bože, požehnej   celé ČR na přímluvu sv. Václava, Jana Nepomuckého, Prokopa, Vojtěcha, Ludmily i sv. Vojtěcha, Anežky a všech svatých našeho rodu.

 

Směrem na SEVER se v korunách stromů skrývá Veselíčko*, na obzoru Sklené*, Jiříkovice* a Vlachovice*.

SEVERNÍM SMĚREM se za Jiříkovicemi 15 km od nás nachází DEVĚT SKAL a za kopcem Lhotka 130 km od nás SNĚŽKA.

Bože, Stvořiteli, požehnej všem, kteří se starají o úrodu a přírodu a dopřej jim příhodné počasí na přímluvu sv. Františka, patrona životního prostředí.

 

Směrem na SEVEROVÝCHOD vidíme Radňovice*s vysílačem na Harusáku, Slavkovice*, Rokytno*, Studnice*, Nové Město*, Maršovice*, Pohledec* s dvěma stožáry nad ním, kopec Solo, Zubří* a Petrovice*.

SEVEROVÝCHODNÍM SMĚREM se 260 km od nás nachází mariánské poutní místo Jasná Hora u Čenstochové.

Bože, požehnej bratrskému Polsku a všem Slovanům na přímluvu Panny Marie Královny Polska. Bože, požehnej našemu děkanství a jeho 27 farnostem na přímluvu všech svatých zobrazených v novoměstském kostele sv. Kunhuty.

 

Směrem na VÝCHOD vidíme Hlinné*, vlevo od něj na obzoru Karasín s rozhlednou, blíže k nám stožár u lesíka nad Olešnou, úplně blízko Novou Ves u N. Města na Moravě*, na obzoru zříceninu hradu Zubštejna, budovy Nového  Krasu v Bystřici nad Pernštejnem, Bratrušín, kousíček Radešínské Svratky*, za Hlinným kopec Sýkoř s kamennou věží, komín u Rožné*, Horní Rožínku, část Zvole, Milasín, obec Blažkov*, Bukov* a Horní Rozsíčku.

VÝCHODNÍM SMĚREM - se přesně za Novou Vsí 90 km od nás nachází OLOMOUC, hlavní město naší moravské církevní provincie.

Bože, požehnej  celé Moravě na přímluvu sv. Jana Sarkandra, který byl v Olomouci umučen.

        VÝCHODNÍM SMĚREM  přesně za Hlinným je 110 km od nás VELEHRAD.

Bože, požehnej   všem poutníkům a turistům na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje a Panny Marie Průvodkyně na cestách.

VÝCHODNÍM SMĚREM  - se přímo za vrcholem Chlumku 56 km od nás nachází BRNO, sídlo našeho biskupa a už skoro 400 let hlavní město Moravy.

Bože, požehnej   naší diecézi na přímluvu sv. Petra a Pavla.

 

Směrem na JIHOVÝCHOD vidíme šedou střechu v Hodíškově*, za ní výrazný kopec Svatá u Kadolce, kde měla dětskou poustevnu sv. Zdislava, Sklené nad Oslavou*, Radenice*, 2 stožáry nad Cyrilovem. Nalevo od hodiškovské střechy je až na obzoru (dalekohledem) vidět kravín v Heřmanově.  JIHOVÝCHODNÍM SMĚREM se 170 km od nás přímo za kopcem Svatá nachází BRATISLAVA.

Bože, požehnej  Slovensku a zvláště jamskému družebnímu městu Senci na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje a všech blahoslavených mučedníků slovenských.

 

Závěrečné  požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

To vše k slávě a cti a s vděčností Bohu Otci - Stvořiteli, Božímu Synu - Vykupiteli celého světa a Duchu Svatému - Utěšiteli nás všech.

 Amen.

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (8)

 

lípu. (2)

 

dub. (0)

 

buk. (0)

 

thúji. (1)

 

nějaký jehličnatý strom. (1)

 

nějaký keř. (0)

 

žádný strom ani keř. (1)

 

celkem hlasovalo 13 lidí

předchozí ankety

Dnes je 18. dubna 2021

svátek má Valérie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)