Rozhledy po rodném kraji - Vejdoch stručně a vroucně

11.01.2024 - naše farnosti

Upřesněno a rozšířeno o nové věci od Zubří - bod č. 15

ROZHLED Z VEJDOCHA

S ŽEHNÁNÍM NA HLAVNÍ I VEDLEJŠÍ SVĚTOVÉ STRANY

(* značí obec viditelnou pouhým okem)

Možno použít s patřičnými úpravami i na jiném místě.

 

Za jasného počasí a s pomocí dalekohledu vidíme 14 kostelních věží, 4 města, 56 vesnic, 2 hrady (ZUBŠTEJN A LIPNICI) a 6 rozhleden (ROSIČKU, PÍPALKU NA KŘEMEŠNÍKU, KRÁSNĚVES, FAJTŮV KOPEC U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ, KARASÍN U BYSTŘICE A HORNÍ LES NAD OLEŠNICÍ) a mnoho kopců, nejvzdálenější jsou  Kulíšek u Kunštátu, Sýkoř u Tišnova, Bukovec u Blanska, Skalný u Jaroměřic, Orlík u Humpolce, Melechov u Světlé a Kopeček u Ledče (vzácně bývají vidět čtyři oblaky sražené páry nad Dukovany).

Mapka:

 22-nejvzdal.bodu-z-vejdocha-s-popisem.jpg

Stručný popis všeho, co je vidět na každé hlavní i vedlejší světové straně a co je ještě tím směrem ve větší dáli, s modlitbou po každé světové straně  a závěrečným požehnáním všem:

 

Směrem na JIH vidíme Jámy*, za nimi Laštovičky*, rozhlednu na Fajtově kopci nad Velkým Meziříčím, Suky*, Obyčtov*, Kněževes*, Lavičky, Hrbov u Velkého Meziříčí, Svařenov, Nový Telečkov, Ostrov nad Oslavou*,  Netín, Radostín nad Oslavou*, Sazomín*, Pavlov*, Kotlasy*,  Chroustov* a vysílač nad ním, Pokojov*,  Březí nad Oslavou* a Bohdalov*.

JIŽNÍM SMĚREM se 900 km od nás nachází ŘÍM, přesně ve směru na Radostín a Netín (jak pěkný to rým).

Bože, požehnej  naší farnosti a celé církvi na přímluvu sv. Martina a sv. Jakuba a Panny Marie, uctívané v Obyčtově a Netíně.

 

Směrem na JIHOZÁPAD vidíme Vatín*, Rudolec*, Nové Veselí*, Újezd*, za ním nad lesy rozhlednu na Křemešníku, a Matějov*, za kterým lze zahlédnout 2 větrné elektrárny u Věžnic.

JIHOZÁPADNÍM SMĚREM se 36 km od nás nachází naše krajské město JIHLAVA přímo za Rudolcem.

Bože, požehnej   našemu kraji na přímluvu sv. Zdislavy - naší rodačky a svědků víry, kteří v Jihlavě byli popraveni.

 

Směrem na ZÁPAD vidíme Rosičku* a rozhlednu nad ní, Budeč*, obec jménem Lípa a hrad v Lipnici nad Sázavou a úplně na obzoru kopec Melechov u Světlé nad Sázavou, místo nejzazšího dohledu - 52 km vzdušnou čarou.

ZÁPADNÍM SMĚREM se 175 km od nás nachází NEPOMUK a 712 km LUCEMBURK hlavní město velkovévodství lucemburského, kde sídlí Evropský soudní dvůr. Přibližně stejným směrem a v podobné vzdálenosti se nacházejí trochu jižněji Štrasburk a severněji Brusel.

Bože, požehnej  celému našemu světadílu a zvláště zemím, které jsou s námi v Unii na přímluvu sv. Jana Nepomuckého a všech svatých patronů a patronek Evropy - svatého Benedikta, svatých Cyrila a Metoděje, svaté Kateřiny Sienské, svaté Brigity Švédské a svaté Terezie Benedikty od Kříže.

 

Směrem na SEVEROZÁPAD vidíme Žďár nad Sázavou* s komíny Žďasu, silem, červenošedým domem PKS a úplně vpravo mezi lesy zelenou střechu poutního kostela sv. Jana na Zelené Hoře.

SEVEROZÁPADNÍM SMĚREM se 130 km od nás nachází PRAHA. Přesný směr k ní nám ukazuje vysílač na Horce před námi:

Bože, požehnej   celé ČR na přímluvu sv. Václava, Jana Nepomuckého, Prokopa, Vojtěcha, Ludmily i sv. Vojtěcha, Anežky a všech svatých našeho rodu.

 

Směrem na SEVER se v korunách stromů skrývá Veselíčko*, na obzoru Sklené*, Jiříkovice* a Vlachovice*.

SEVERNÍM SMĚREM se za Jiříkovicemi 15 km od nás nachází DEVĚT SKAL a za kopcem Lhotka 130 km od nás SNĚŽKA.

Bože, Stvořiteli, požehnej všem, kteří se starají o úrodu a přírodu a dopřej jim příhodné počasí na přímluvu sv. Františka, patrona životního prostředí.

 

Směrem na SEVEROVÝCHOD vidíme Radňovice*s vysílačem na Harusáku, Slavkovice*, Rokytno*, Studnice*, Nové Město*, Maršovice*, Pohledec* s dvěma stožáry nad ním, kopec Solo, Zubří* a Petrovice*.

SEVEROVÝCHODNÍM SMĚREM se 260 km od nás nachází mariánské poutní místo Jasná Hora u Čenstochové.

Bože, požehnej bratrskému Polsku a všem Slovanům na přímluvu Panny Marie Královny Polska. Bože, požehnej našemu děkanství a jeho 27 farnostem na přímluvu všech svatých zobrazených v novoměstském kostele sv. Kunhuty.

 

Směrem na VÝCHOD vidíme Hlinné*, vlevo od něj na obzoru Karasín s rozhlednou, blíže k nám stožár u lesíka nad Olešnou, úplně blízko Novou Ves u N. Města na Moravě*, na obzoru zříceninu hradu Zubštejna, budovy Nového  Krasu v Bystřici nad Pernštejnem, Bratrušín, kousíček Radešínské Svratky*, za Hlinným kopec Sýkoř s kamennou věží, komín u Rožné*, Horní Rožínku, část Zvole, Milasín, obec Blažkov*, Bukov* a Horní Rozsíčku.

VÝCHODNÍM SMĚREM - se přesně za Novou Vsí 90 km od nás nachází OLOMOUC, hlavní město naší moravské církevní provincie.

Bože, požehnej  celé Moravě na přímluvu sv. Jana Sarkandra, který byl v Olomouci umučen.

        VÝCHODNÍM SMĚREM  přesně za Hlinným je 110 km od nás VELEHRAD.

Bože, požehnej   všem poutníkům a turistům na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje a Panny Marie Průvodkyně na cestách.

VÝCHODNÍM SMĚREM  - se přímo za vrcholem Chlumku 56 km od nás nachází BRNO, sídlo našeho biskupa a už skoro 400 let hlavní město Moravy.

Bože, požehnej   naší diecézi na přímluvu sv. Petra a Pavla.

 

Směrem na JIHOVÝCHOD vidíme šedou střechu v Hodíškově*, za ní výrazný kopec Svatá u Kadolce, kde měla dětskou poustevnu sv. Zdislava, Sklené nad Oslavou*, Radenice*, 2 stožáry nad Cyrilovem. Nalevo od hodiškovské střechy je až na obzoru (dalekohledem) vidět kravín v Heřmanově.  JIHOVÝCHODNÍM SMĚREM se 170 km od nás přímo za kopcem Svatá nachází BRATISLAVA.

Bože, požehnej  Slovensku a zvláště jamskému družebnímu městu Senci na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje a všech blahoslavených mučedníků slovenských.

 

Závěrečné  požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

To vše k slávě a cti a s vděčností Bohu Otci - Stvořiteli, Božímu Synu - Vykupiteli celého světa a Duchu Svatému - Utěšiteli nás všech.

 Amen.

 

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)