Rozhledy po rodném kraji - Rozhledy od Matějova

05.04.2019 - naše farnosti

Harusák i Vejdoch doplněny podrobným popisem obzoru na západě k 19.3.2019

 

Rozhledy od Matějova

Motto: Krásný vzhled je na ten Boží svět.

Biblický citát: Hory a vrchy, velebte Pána. (Dan 3, 75)

 

Zastavení budou tři

 

První zastavení u Chlubnova kříže z r. 1819

je nad obcí na místní silnici vedoucí mezi poli do Újezda

Před sebou dole vidíme část Nového Veselí, za ním několik pásem lesů, před tím posledním jsou vidět Suky

Dále doprava za lesíkem, který má uprostřed malou mezeru je vidět stožár nad Ostrovem

Dále doprava za prvním pásmem lesů vykukují Kotlasy

Dále doprava v nejbližším lese vidíme stožár u silnice mezi Novým Veselím a Újezdem, na obzoru vlevo od něj je kopec nad Cyrilovem a na něm dva vysílače, napravo od něj jsou na obzoru také menší lesíky a stožáry - jsou v prostoru mezi Olším nad Oslavou a Netínem

Úplně blízko vidíme obec Újezd, nad ní lesíky nad Pavlovem, nad hospodářskými budovami vpravo od Újezda vidíme za bližšími lesy pole a louky se stožáry na vysoké napětí směrem od Bohdalova k Pavlovu, dále doprava nad bližšími lesy vršek věže bohdalovského kostela, která nám pomůže vyznat se v Kyjovech. Vlevo od ní je kopec Kyjov a přímo za ní je obec Kyjov a napravo od ní je na obzoru les trochu přerušen - silnice vedoucí ke Kyjovu od Chroustova

Pak je jasně vidět červenobílý vysílač na kopci Havlina nad Chroustovem

Úplně před námi v prodloužení osy panelu je malý lesíček a na jeho pravém okraji kouká za prvními velkými lesy věž kostela v Sirákově. Za ní vidíme na obzoru dva kopce, vlevo od ní je v dáli asi Špičák jižně od Jihlavy a vpravo od ní je ještě ve větší dáli a tedy ve světlejším je Javořice s vysokým vysílačem, který je za jasného počasí jasně vidět.

Vedle nás jsou pole zvaná Na hranicích, protože tam končí katastr Matějova a začíná katastr Rosičky, která už patří do Čech, diecéze Hradec Králové, farnost Nížkov.

Směrem doprava od sirákovské věže poměrně blízko před námi vyčnívá z lesa vysílač u Poděšína, za ním trošku doleva hodně v dálce by mohl být vidět kopec Čeřínek a od něj kousek dále doprava je na samém obzoru kopec s nějakou stavbou, snad Křemešník. Doprava ale trochu blíže k nám je větší kopec se stožárem, odhaduji na Skalky za Jihlavou anebo Strážník u Větrného Jeníkova. Ve všech těchto svých čtyřech odhadech se dám rád poučit či opravit. A děkuji předem.

Dále doprava, ale blíže k nám jsou 2 větrné elektrárny u Věžnic(e) a za nimi je nižší kopec se stožárem - Vysočina u Štoků. Dále doprava ale hodně daleko je možná  vidět Orlík severně od Humpolce, ale to odhaduji jen podle mapy a rád se opět dám poučit. Dále doprava je trochu blíže kopec s lesem, který je jakoby ukousnutý z pravé strany, pak je ještě blíže další les, za kterým je večer vidět více stožárů na kopci Vysoká u Šlapanova. Velice blízko před námi stojí v poli osamělý strom. A to už vidíme kopec s rozhlednou v lese na vrcholu, podle obce pod ním se jmenuje Rosička, ale katastrem však patří do Sázavy.

 

Druhé zastavení je na polní cestě směrem k Rosičce,

Tuto obec sice nevidíme, za to hned po pravé ruce máme Matějov.

Rozhlednu vidíme, napravo od ní jsou pole a dále doprava kopec Peperek se stožárem před ním. Napravo dole pod ním vykukují Šlakhamry. Dále doprava je Tisůvka. A to už vidíme levý okraj Matějova a skupinu lip těsně u cesty a doprava od ní za lesy září věž poutního kostela na Zelené Hoře.

Blíže k nám kouká přímo z lesů komín teplárny, která samozřejmě stojí přímo v okresním městě. Z něj pak dále doprava vidíme žluté haly Žďasu, jeho komíny - tři menší a jeden vysokánský, pak část města Žďáru směrem na Brno s červenošedou vysokou budovou podniku PKS a silo u nádraží.

Za komínem teplárny je vidět Vysoké, za halami cestu směrem na Sklené, za komíny Žďasu prostor mezi Lhotkou a Jiříkovicemi a za silem Mělkovice a vysílač na Harusově kopci nad Radňovicemi.

Dále doprava kloužeme očima po delším pásmu lesů na obzoru, na jehož konci je stožár na kopci Vrchy mezi Mělkovicemi a Jamami a pak už je Vejdoch, kopec bez lesů jen s malým keříčkem na samé špičce. Jsou to však dvě lípy vysazené k 50. výročí republiky, které při jejím stém výročí doplnil umělecký kříž. Obec Jámy se rozkládá mírně pod ním směrem doprava pod úzkým lesíkem a pokračuje až dolů hospodářskými budovami s větším komínem. Navzdory svému jménu leží na kopci a je vidět ze všech stran. Název jí totiž daly kutací jámy na stříbro, které tam v minulosti byly. Za ní je na obzoru les jakoby s výstřihem - je to Chlumek nad obcí Hlinné.  Ve stejném směru blíže k nám je Vatín a dále doprava už vidíme levý okraj Nového Veselí, za ním kopec Vort s vysílačem a uprostřed kostel, který jsme od Chlubnova kříže, kde jsme začínali, vidět nemohli.

 

Třetí zastavení je u Řezníkova kříže z r 1852

Byl opraven díky rodině Chalupově v roce 2016. I ostatní kříže v okolí Matějova jsou opravené a udržované.

Stojí u místní silnice, po které se od Chlubnova kříže sjíždíme zpět na okresní silnici. m. Kromě Rosičky a Zelené hory uvidíme znovu, co už známe z prvních zastavení, ale ne úplně všechno, protože jsme o trochu níže. Je možné také zde začínat a pak rozhled doplnit u 1. a 2. zastavení.

Vlevo vidíme komíny Žďasu (3+1), vlevo od nich krajinu směrem ke Sklenému, vpravo krajinu k Jiříkovicím. Za lesy se bělá kousek Žďáru s červenošedou budovou PKS na Brněnské ulici a na pravém okraji našeho okresního města bíle září budova sila. Za ní je Harusův kopec svysílačem, pak pásmo lesů zakončeno vpravo stožárem na kopci vrchy mezi Mělkovicemi a Jamami. Pak je kopec Vejdoch, Jámy trochu pod ním směrem doprava, Vatín blíže k nám. Pak se nám ukáže Nové Veselí v celé své šíři s kostelem uprostřed a rybníkem před námi. Hned vlevo za kostelní věží je za jasného počasí vidět kopec Sýkoř nad Doubravníkem, z našeho pohledu až za řekou Svratkou, i s bílou rozhlednou, která však není veřejnosti přístupná.

Dále doprava zase lesy, jeden stožár je pod nimi, další pak vyčnívá na polích nad Ostrovem a další ještě více doprava jakoby pod lesy. Za pásmem lesů pak vidíme úplně na obzoru malé lesíky nad Cyrilovem a z toho nejvyššího z nich vyčnívají dva vysílače - místo dalekého rozhledu.

Těsně před námi vykukuje z velkého lesa stožár stojící u silnice mezi Újezdem, který odsud nevidíme, a Novým Veselím. A ještě blíže máme malý lesík a napravo od něho je na obzoru kopec Kyjov, dále pak lesy na hřebeni, za kterým je obec Kyjov. A doprava už z naší strany je vysílač Havlina nad Chroustovem.

 

Sláva Otci, Stvořiteli světa, za jeho dílo i za díla lidských rukou. Sláva Synu, Vykupiteli, neboť on svým křížem vykoupil svět. Sláva i Duchu Svatému za jeho útěchu a světlo. 

Díky našim předkům za krajinu i památky.

A na závěr tři přání na způsob prosby:  

Bože, buď milostiv a žehnej nám i našemu kraji i naší vlasti a církvi.

Na přímluvu slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, dědictví otců, zachovej nám, Pane.

Nedej zahynouti nám ni budoucím, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste eleison!

Komentáře:

Naprosto skvělé! | Rozhledna Javořice - 12.7.2018

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.4.2019: Když někdo knězi radí: Udělej to kratší, budou tě mít radši!, je to

takový pokus o vtip. (42)

 

pravda pravdoucí. (45)

 

jen pěkný veršík. (73)

 

naprosté nepochopení. (31)

 

rada, kterou má vzít vážně. (7)

 

věc, kterou neznám a neumím ani nechci hodnotit. (27)

 

celkem hlasovalo 225 lidí

předchozí ankety

Dnes je 22. května 2019

svátek má Emil

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU