Rozhledy po rodném kraji - Z Harusáku od vrcholu křížové cesty - 3 zastavení

25.06.2020 - naše farnosti

ÚPLNĚ NOVÝ popis a mapky z HAVLINY a 2 x od RUDOLCE, z Vejdocha ROZPOZNÁNO UŽ 62 SÍDEL, přidán seznam obcí se stejným názvem

 

ROZHLED Z HARUSOVA KOPCE Z MÍST, KDE KONČÍ KŘÍŽOVÁ CESTA

 

Heslo: Rodný kraj máš jen jeden.

Motto: Krásný vzhled je na ten Boží svět.

Citát: Hory a vrchy, velebte Pána. (Bible, Dan 3, 75)

 

(Nepovinná předehra: 14 zastavení křížové cesty a závěrečná modlitba umístěná na kameni - symbolu Božího hrobu.)

Na vrcholu Harusova kopce (741 m) je vysílač viditelný z veliké dálky, ale jeho základna je obklopena lesem. Proto se budeme pohybovat na louce pod ním, kde končí křížová cesta. Ta začíná u kapličky Panny Marie Lurdské na návsi v Radňovicích a končí třemi kříži na louce těsně pod vysílačem. Je dlouhá 960 m a stoupá ze 627 do 717 m nad mořem.

Rozhlédneme se ze tří míst a nazveme je také zastavení.

 

První zastavení

je za pásmem dřevin východně od křížů. Opatrně je projdeme a zastavíme se v horním rohu louky. Pod námi jsou RADŇOVICE (1), za nimi mírně vlevo SLAVKOVICE (2), nad jejich levým okrajem je halda, která zbyla po uranovém dole, a která je dnes zalesněna  a ještě více vlevo dole je kravín. Nad kravínem vidíme HLINNÉ (3), od něho doleva kopec Chlumek (651 m n.m. - 6 km vzdušnou čarou od nás), na kterém je směrem od obce nejprve pole a pak les.

Přímo za lesíkem na haldě je za velmi jasného počasí  vidět Klučovská hora (595 m - 46 km) u stejnojmenné obce za Třebíčí s vysílačem stejného významu jako je ten nad námi. Blíže k nám jsou přímo za haldou vidět LAŠTOVIČKY (4) s výraznou budovu rodinného domu čp. 14 s plechovou střechou a malými domky vpravo od ní.

Za ním ve velké dáli přímo na obzoru vidíme stromy u silnice, která vede z Borů do Cyrilova. Od nich doleva vidíme dva velké stožáry a těsně u nich ještě jeden malý vedle vodojemu. Je to Holý vrch nad Cyrilovem, stejně vysoká jako kopec Na nivách (662 m - 17 km), které nám tuto osadu zakrývají. Vlevo blíže k nám jsou RÁDENICE (5)a trochu níže vidíme pár střech  SKLENÉHO NAD OSLAVOU (6) vyčnívajících nad lesy. Pak se na obzoru les doleva zužuje, pod ním je pole, ale nad ním se tyčí dva velké stožáry, je to kopec Ambrožný u Svin (640 m - 24 km) mezi Velkým Meziříčím a Křižanovem. Kousíček doleva od něj by teoreticky mohly být vidět Dukovany, když ne přímo chladící věže, tak aspoň čtyři obláčky sražené páry. Prakticky jsou vidět z nejvyššího místa silnice mezi novoměstskou nemocnicí a státní silnicí č. 19 směrem na Radňovice.

Vracíme se pohledem na Hlinné a doleva od něj na druhé straně Chlumku vidíme ŘEČICI (7), a kousek za ní část RADEŠÍNSKÉ SVRATKY (8). Vzadu trochu pod obzorem  - vlevo od Ambrožného - vidíme dva zalesněné kopce: ten napravo je  Březejcký les (625 m - 26 km), u stejnojmenné obce za Velkým Meziříčím a vlevo od něj kopec Horka u Ronova (612 m - 26 km) nad ronovským lomem, místo dalekého rozhledu. Hřeben pak pokračuje doleva a mírně se zvedá k rozčepýřenému lesu na kopci jménem Na Skalách (654 - 24 km) mezi Ořechovem a Kadolcem, hned vedle křižanovského letiště. Pak hřeben pokračuje doleva v rovině, z které najednou vyráží malá, ale jasná špička. Tento typický vrcholek je přesně Svatá hora nad Kadolcem (679 m - 24 km), ze všech stran viditelný nejvyšší bod pahorkatiny, která odděluje údolí Oslavy od údolí Bobrůvky (Loučky). Tam se modlila svatá Zdislava a tam měla svou dětskou poustevnu, tam se dodnes scházejí poutníci a je tam kříž i oltář.

Vracíme se zpět nad Hlinné a přímo nad ním je na obzoru vpravo od té silnice k Cyrilovu před posledním matným pásmem lesů blikající bílá rozhledna - Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím (555 m  -  24 km). Trochu více nad pravým okrajem Hlinného je vidět další stožár u Martinic, protože je k nám blíže. Na pravém okrajem Hlinného mírně vykukuje na druhém břehu Oslavy za Mostišťskou přehradou Strážná hora (529 m - 21 km) na níž stojí nemocnice sv. Zdislavy, jejíž budovy bychom snad mohli také vidět za velmi jasného počasí.

Znovu se podíváme na Slavkovice a vlevo od nich vidíme opravdu Devatero lesů - devět postupně světlejších pásem lesa. Mezi sedmým a osmým pásmem je v dáli více doprava vidět šedou dlouhou budovu nalevo a vpravo od ní několik bytovek. Je to kravín v HRBOVĚ (9) a domy ve SVAŘENOVĚ (10). Blíže k nám by mohla být vidět nová zástavba na místě bývalých kasáren v Lavičkách, protože místní tam odsud Harusák vidí, ale možná jen jeho světla vysílače. Za Hrbovem před posledním lesem na obzoru je vidět NOVÝ TELEČKOV (11). Doprava od Hrbova trochu blíže k nám je mezi dlouhými pásmy lesů vidět volné pole a nad ním osamocený les v podobě beranice. Je to les Křib nad KNĚŽEVSÍ (12).

Přímo nad Slavkovicemi vidíme silnici, která z nich vede do Hlinného, a nad ní Vejdoch (663 m - 4,5 km) s dvěma osamocenými ale téměř srostlými lipami z roku 1968 - levá je slovenská, pravá česká, mezi něž k 100. výročí republiky přibude kříž. Na levém úbočí Vejdocha vidíme družstevní silnici do Jam, které nám tento kopec úplně zakrývá. Silnice je lemována stromy a za jejím horním ohybem vidíme jak v lesích pod obzorem září bílá věž poutního kostela Panny Marie v NETÍNĚ (13) a hned nalevo od ní malý kopeček s načepýřeným lesem.

Za Vejdochem kousek vlevo je vidět RADOSTÍN (14), těsně vlevo od napravo od něj PAVLOV (15) s hospodářskými budovami vpravo a s kousky lesa na hřebeni hned nad ním vlevo. Tento první hřeben patří do Arnoleckých hor, které oddělují údolí Oslavy od údolí Balinky, v němž vede dálnice D 1 s výjezdem v Měříně. Doprava od Vejdocha se mírně zvedá na Dědkovské hoře (694 m - 19 km) pojmenované podle vesnice Dědkov na druhé straně hor. Dále doprava je nejvyšším bod Arnoleckých hor - kopec Havlina (707 m  -  19 km) u obce CHROUSTOV (16), kde stojí jasně viditelný vysílač.

Za ním je v dáli druhý hřeben, který odděluje údolí Balinky od dalšího údolí Jihlavy. V tomto směru se v něm nachází poutní místo Přibyslavice u Třebíče.  Na tomto druhém hřebeni je vidět osamělou skupinu listnatých stromů, která jakoby vykukuje za prvním hřebenem někde nad Kamenicí nad Jihlavou. Na našem úbočí Pavlínovskou horku (615 m - 26 km) - velmi rozčepýřený nižší les přesně za Vejdochem o chloupek doleva od jeho vrcholu. Od ní dozadu a doleva jsou Horky nad Pohořílkami. Na nejvyšším bodě stojí vysílač na Čechtínském kopci (661 m - 35 km) u stejnojmenné obce, který je vidět na obzoru za Vejdochem vlevo. Od něho směrem k nám je vidět krajina nad Horními Heřmanicemi.

Pohlédneme zpět na Radňovice, nahoře vzadu vpravo od nich vyniká bílá budka u přejezdu trati a silnice ze Slavkovic na Veselíčko, trať pak klesá v obloucích směrem k nám. Asi uprostřed mezi přejezdem a radňovickou zastávkou bývá vedle trati každý rok špičatý stoh postavený z balíků senáže. Vše to září bílou barvou a vytváří dojem střechy. Vzadu vidíme malou vesničku, jsou to KOTLASY (18) s lesem v pozadí a po levici, blíže k nám za bílou budkou mírně doprava je stožár u Jam u na kopci Horka.

 

Druhé zastavení

je u třech dřevěných křížů, kam přejdeme a hned se znovu podíváme na výraznou bílou budku u silnice směrem ze Slavkovic na Veselíčko. VESELÍČKO (19) samotné se nachází  výše vpravo a na jeho pravém okraji stojí budova sila. Přímo za ní je schováno Nové Veselí, takže obě Veselí i to Velké i to Malé (zdrobňujeme podle vzoru peří - peříčko) stojí pěkně v zákrytu a to větší pro nás dokonce ve skrytu.

Opět vidíme vysílač na Havlině nad obcí Chroustov, kterou lze spatřit při dobré viditelnosti. Před tím pod lesem se nám dvakrát připomíná BOHDALOV (20), - poprvé negativně: bílou pyramidou a podruhé pozitivně: trochu doprava vidíme kostel sv. Vavřince, křesťanského mučedníka. Nalevo od Bohdalova je vidět POKOJOV (21),  - přesně za vysílačem na Horce u Jam.  

Dále doprava se pásmo lesa na obzoru zužuje, pole sahá téměř k hřebeni, a je vidět silnici, která tam stoupá z naší strany. Ta vede z RUDOLCE (22), který je pěkně vidět, na hranice okresů Žďár a Jihlava. Těsně pod ní je vedle silnice kaplička sv. Jana Nepomuckého, místo dalekého rozhledu ale pro nás zakryté stromy. Silnice přejíždí hřeben v místě zářezu v lese. Dále doprava vidíme stožár na kopci Blažkově (694 m  -  18 km), kterým prochází evropské rozvodí. Na naši stranu teče voda do Oslavy, Jihlavy, Svratky, Dyje, Moravy a Dunaje a na druhou stranu k Nižkovu a do Sázavy, Vltavy a Labe. Zajímavé, že Javořice a na ní ten nejvyšší vysílač u nás, se nachází směrem přesně uprostřed mezi vysílači na Havlině a na Blažkově, je tedy možné, že při velmi jasné m počasí bychom jej mezi nimi snad uviděli.

Od sila na Veselíčku doprava jsou před námi velké lesy a za nimi úplně na obzoru je vidět kopec Rudný (613 m  -  36 km) nad lyžařským areálem Šacberk u Jihlavy. Dále doprava od něj vidíme další kopce severně od Jihlavy.  Pak blíže k nám vidíme hájek s listnatými stromy, jakoby rozkouskovaný, roste nad MATĚJOVEM (23), obec je od něj vpravo a dolů, úplně naspodu jsou hospodářské budovy u silnice na Nové Veselí. V dáli vzadu přímo za Matějovem je na samém obzoru vidět Křemešník (765 m  - 55 km). A kousek doprava od Matějova je Vysoký kámen u Jihlavy (661 m  -  36 km).

Dále doprava máme před sebou komíny Žďasu a jeho haly. Za nimi na obzoru je les nad obcí ROSIČKA (24) a v něm rozhledna na kopci Rosička (644 m - 14 km), v určitém místě ji vidíme jako prodloužení nejvyššího komína. Přímo za ní je kopec Strážník u Větrného Jeníkova (713 m  -  44 km) a kousek dál doprava kopec Skalky (709 m  -  40 km) poblíž stejné obce.

Další kopec na obzoru je Kosovský vrch u obce Kosovy, severně od Větrného Jeníkova (682 m  - 39 km). Směrem k nám jakoby v údolíčku, které vidíme  mezi Rosičkou a menším zalesněným kopcem vpravo - asi les Ve Žlabu za Českou Mezí - vidíme v dáli dvě větrné elektrárny u Věžnice, ležící severně od Polné směrem na Přibyslav.

Před sebou mezi dvěma pásmy blízkých lesů uvidíme ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (25), věž kostela sv. Prokopa a věžáky a paneláky, z nichž vyčuhuje komín staré žďárské teplárny, která byla blízko hlavního náměstí směrem ke Klášteru.  Pak nám už rozhled zakrývají stromy na druhé straně louky.

 

Třetí zastavení

si proto uděláme u 12. zastavení křížové cesty, u rozcestníku lyžařských cest (634 m) Mikroregionu Novoměstsko.

Vlevo vidíme vysílač na Havlině, od ní směrem k nám Blažkov a před ním silo na Veselíčku.

Opět vidíme kopec Rudný nad Šacberkem u Jihlavy. Dále doprava od něj vidíme další kopce severně od Jihlavy.  Matějov nevidíme, ale nad lesy je na samém obzoru vidět Křemešník. A kousek doprava od Matějova je Vysoký kámen u Jihlavy.

Dále doprava máme před sebou komíny Žďasu a jeho haly. Za nimi na obzoru je les nad obcí Rosička a v něm rozhledna, v určitém místě ji vidíme jako prodloužení nejvyššího komína. Přímo za ní je kopec Strážník u Větrného Jeníkova a kousek dál doprava kopec Skalky poblíž stejné obce.

Další kopec na obzoru je Kosovský vrch u obce Kosovy, severně od Větrného Jeníkova. Směrem k nám jakoby v údolíčku, které vidíme  mezi Rosičkou a menším zalesněným kopcem vpravo - asi les Ve Žlabu za Českou Mezí - vidíme v dáli dvě větrné elektrárny u Věžnice, ležící(ch) severně od Polné směrem na Přibyslav.

O kus dál  doprava je na obzoru blíže k nám kopec s vysílačem - Vysočina u Štoků (621 m - 32 km). Jdeme po obzoru zase o kus doprava a vidíme les se schodkem na jeho pravé straně, jakoby ho tam někdo usekl, je to  Krásná vyhlídka u Humpolce (663 m - 49 km). Schodek je způsoben tím, že na jejím severním úbočí byl že při stavbě dálnice vykácen velký pruh lesa a terén snížen, dnes je to přesně na 91. kilometru D 1. Před ním jako první les jsou Štěnice (nalevo od silnice Žďár -  Sázava).

Zadíváme se na naše okresní město a uvidíme komín od staré teplárny - v místech, kde se ze  silnice do kláštera  odbočuje na Sklené. Za ním je jakoby dvojitý kopec - Vysoká u Šlapanova (587 m - 29 km), kopec porostlý lesy zubatého tvaru a v nich více stožárů. Za ním úplně na obzoru je vlevo vidět rozhledna v blízkosti zříceniny hradu Orlík u Humpolce (645 m  - 47 km), o které můžeme lidově říci, že vypadá jako jamka na vrcholu lesa a v ní zatlučený kolík. Doprava od komína je na obzoru vidět kopec Orlík (678 m - 45 km). Zajímavé, že od zříceniny a rozhledny je vrchol kopce vzdálen vzdušnou čarou jen 3 km, ale i z patnáctinásobné vzdálenosti nám to připadá zvláštní.  A ještě zajímavější je, že přesně mezi těmito dvěma Orlíky humpoleckými se 135 km od nás vzdušnou čarou od nás nachází Orlík nad Vltavou, proslavený především zámkem a přehradou, který pochopitelně vidět nelze. Ještě více vpravo se tyčí kopec jménem Kopec (655 m - 45 km) u obce Věž u Humpolce.

Pak už jsou blízko před námi lesy kolem Peperku (675 m - 13 km) s typickým zubem a na jeho levém úbočí Dolní i Horní HAMRY (26), ŠLAKHAMRY (27) A NAJDEK (28). Vzadu za nimi vykukuje z lesů vysoká budova, zřejmě silo u PŘIBYSLAVI (29).

Dále doprava nám obzor uzavírá les za Žďárem s průsekem přímo směrem k nám. A před dalším lesem ale schovaný ještě bližším lesem vidíme vrchol věže poutního kostela na  ZELENÉ HOŘE.

 Doleva od ní vidíme bílé budovy ve Žďáře Klášteře, jak jsme říkali a jak se říká čtvrti Žďár nad Sázavou II. Od věže Zelené hory doprava vidíme hospodářské budovy ve VYSOKÉM (30)   a dále doprava nám blízké lesy skrývají Počítky a pak i Lhotku. Za nimi však vyčnívají další lesy v prostoru za Stržanovem a za Polničkou.

Další zastavení by mohlo být u Jiříkovic a na druhé straně Harusáku, kde se ukáže Nové Město a krajina severně a východně od něho anebo i na sjezdovce. A to už je opravdu další kapitola.

Každé upřesnění toho, co je vidět, velmi vítám a do seznamu hned doplním. Děkuji za ně už teď.  

 

Poděkujme všichni:

Sláva a dík Otci Stvořiteli za naši zem i vesmír.

Sláva a dík i Synu Vykupiteli za to, že přijal kříž a na něm za nás zemřel.

Sláva a dík i Duchu Svatému, že nás osvěcuje a utěšuje na naší pozemské pouti a dává naději na dosažení nebeského cíle.

Díky našim předkům za krajinu i památky.

Bože, buď milostiv a žehnej nám i našemu kraji i naší vlasti a církvi.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 9. července 2020

svátek má Drahoslava

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU