Rozhledy po rodném kraji - Z Vortu nad Novým Veselím

17.09.2019 - naše farnosti

Nejnovější novinky z Kyjova

 

Rozhled z Vortu

Vort je kopec nad Novým Veselím, má 582 m n.m. a na mapách se úředně nazývá Strážná (kdo si v zanotoval, že stojí voják na vartě, tak se trefil naprosto přesně). Nachází se severně od obce, dvě stovky metrů od cyklostezky k Březí a je to nejvyšší bod katastru. Je na něm triangulační bod s dvěma červenobílými tyčkami.

Když se podíváme k jihu, uvidíme za Novým Veselím na obzoru červenobílý vysílač na Havlině a vlevo od něj část obce Chroustov, nad kterou stojí. Doprava od něj vykukuje za prvním pásmem lesů věž kostela sv. Vavřince v Bohdalově. Když půjdeme očima doprava, pod lesy na obzoru uvidíme velkou plochu polí, přes kterou se vlní směrem k nám silnice lemovaná stromy. Vede do Rudolce, z něhož vidíme jen pár střech. Dále doprava je na hřebeni stožár na Blažkově, pak věž našeho kostela.

Západním směrem je rozhledna na kopci Rosička - 645 m n.m. a pod ní obec, která se jmenuje také Rosička, ačkoli ten kopec leží v katastru obce Sázava.  Vlevo od něj je na bližším obzoru hustá skupina listnatých stromů nad Matějovem, jehož střechy lze zahlédnout směrem doprava trochu níže. Napravo od Rosičky je na obzoru řidší a menší skupinka stromů, která se nachází před silnicí mezi Rosičkou a Sázavou. Místní ji nazývají Zikov, na mapách je tam kopec 602 m n.m. a někdy nese název Židovská.

Dále doprava je blízko za silnicí les Holetín a pak na obzoru vykukuje zalesněný kopec - Peperek - 675 m n.m. (pokud nám jej nezakrývá/jí blízké/á Štenice - 616 m n.m., ale to sám nejsem schopen posoudit, proto přidávám tuto závorku a předem děkuji za každé doplnění, upřesnění nebo opravu). Přímo před námi, ještě před silnicí je malý lesík, spíše lesíček a napravo od něho je vzadu další zalesněný vrch - asi Hamerský kopec - 593 m n. m. (totéž jako v závěru první závorky).

 Dále doprava před sebou vidíme Budeč, vpravo nad ní stoh bílých balíků a pak malý lesík za silnicí. Za ním je po obou stranách zřejmě Adamův kopec - 655 m n.m. a doprava od něj obzor klesá, protože v těch místech je Pilská nádrž na řece Sázavě, která tudy protéká směrem na jih. Blíže k nám hned za prvními lesy lze zahlédnout rovné žluté střechy hal Žďasu. Pak už je hlavní komín této továrny, stojící hned vedle nádraží města Žďár nad Sázavou. Komín má ještě menší bratříčky a za ním úplně na obzoru je vidět zalesněný kopec Tisůvka - 792 m n. m. Když pak jdeme očima nad blízkými lesy zase doprava, teprve po delší až nečekané vzdálenosti uvidíme silo, které stojí také hned u nádraží, ale na opačné straně než Žďas. Za tímto blízkým lesem, který nám okresní město skoro celé zakrývá, je na obzoru Žákova hora - 809 m n.m. Dále doprava se obzor trochu sníží, je tam místo bez lesů s osamělým stromem zřejmě v blízkosti Skleného (totéž, co v předešlých závorkách).

Dále doprava je Bednářův kopec nad Jiříkovicemi, který poznáme podle toho, že na něm je souvislý lesní hřeben několikrát přerušen. Pak vidíme vysílač na Harusově kopci nad Radňovicemi, o velký kus doprava pak stožár na kopci Vrchy - 663 m n.m. mezi Jámami a Mělkovicemi. Ještě více doprava je nezalesněný kopec Vejdoch - 662 m n.m. s dvěma lípami vysázenými k 50. výročí republiky a Stromem života, který mezi ně přibyl k jejím stým „narozeninám". Tyčí se nad obcí Jámy, která se rozkládá mírně pod ním směrem doprava pod úzkým lesíkem. Navzdory svému jménu leží na kopci a je vidět ze všech stran. Název jí totiž daly kutací jámy na stříbro, které tam v minulosti byly. Dále doprava jsou na obzoru vidět stromy u silnice z Jam do Hlinného.

Od Jam blíže k nám je vidět Vatín a provoz na silnici i železnici.

Zase přejedeme očima směrem doprava velký kus zalesněného obzoru a uvidíme Březí a silnici, která k němu od nás vede.  Vlevo od obce vidíme hospodářské středisko a za ním na vzadu na obzoru dva vysílače nad Cyrilovem, který však neuvidíme, protože je na druhé straně kopce. Dále doprava máme před sebou les Boroviny, který zabírá delší část obzoru a zakrývá kopce za ním. Pouze za jeho pravým okrajem trochu vykukují vršky kopců v prostoru Zadního Zhořce a Netína.

Pak těsně před sebou vidíme skupinu topolů a vlevo od ní je hřeben na obzoru jakoby vykousnut - to je Dědkovská hora. Napravo od topolů je Havlina, kde jsme začínali.

Sláva Otci Stvořiteli. I Synu Vykupiteli, i Duchu Svatému.  Díky našim předkům za krajinu i památky.  Bože, buď milostiv a žehnej nám i našemu kraji i naší vlasti a církvi. A nejen kolem svatováclavské pouti můžeme dodat: Nedej zahynouti nám ni budoucím, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste eleison!

 

Komentáře:

Naprosto skvělé! | Rozhledna Javořice - 12.7.2018

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 14. listopadu 2019

svátek má Sáva

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU