Rozhledy po rodném kraji - Z různých míst N. Veselí - 6

11.01.2024 - naše farnosti

Upřesněno a rozšířeno o nové věci od Zubří - bod č. 15

  

10. ROZHLEDY Z OKOLÍ NOVÉHO VESELÍ

 

 od kříže na křižovatce Újezd - Matějov

Směrem k Újezdu vidíme les, směrem k Matějovu vidíme tuto obec a stromy nad ní, dále doprava kopec Rosička s rozhlednou. Nad prvními lesy za Novoveselským rybníkem vidíme na obzoru Peperek, přímo za špičkou poloostrova, jenž vniká do vodní plochy, doprava od něj je Holý kopec, oba jsou za Hamry ale už v katastru Račína, od sebe jsou asi 1 km a Peperek se svými 675 m je jen o 10 m vyšší. Pak je blízko Holetín, dále doprava vzadu Budeč a za ní Žďár s komíny Žďasu. Za tím menším nejvíce vpravo je Skalice před Skleným, která nám zakrývá všechny kopce za sebou, i když sama není tak vysoká. Teprve nad levým okrajem nového Veselí vykukuje žďárské silo, za ním Bednářův kopec nad Jiříkovicemi, pak školka, doprava od ní je Harusák, škola, za ní vysílač na Vortu a vzadu vysílač na kopci Horka u Jam. Mezi kostelem a farou vidíme jediný nezalesněný kopec  v okolí, je to Vejdoch - 662 m n.m. s dvěma lípami vysázenými k 50. výročí republiky a Stromem života, který mezi ně přibyl k jejím stým „narozeninám". Tyčí se nad obcí Jámy, která se rozkládá mírně pod ním směrem doprava pod úzkým lesíkem. Navzdory svému jménu leží na kopci a je vidět ze všech stran. Název jí totiž daly kutací jámy na stříbro, které tam v minulosti byly. Vpravo od něj (Vejdocha) a vpravo nad ní (obcí) vidíme les Šeredná nad silnicí z Jam do Hlinného, které je však schované na druhé straně kopce.

Díváme-li se přímo od kříže, je silo pořád vlevo od Nového Veselí, ale Harusák a Vort jsou přímo za školou, vysílač na Horce u Jam je vlevo od věže a Vejdoch přímo za farou.

 

od kapličky sv. Rocha nad Novým Veselím

kaplicka-nv-s-popisem.jpg

Před námi je Nové Veselí, za ním komíny Žďasu, za nimi je Český kopeček a Devět skal, ale ty samozřejmě nevidíme. Za levou částí městyse je schovaný Černý les, pod kterým se nachází Zelená hora.

Napravo od kostelní věže je kopec Skalice před Skleným, které kvůli němu nevidíme, dále doprava je vidět žďárské silo. Za pravým okrajem městyse se schovávají kopce u Jiříkovic a Vlachovic.

 

 

 z nového hřbitova v Novém Veselí

Od kříže vidíme celkem blízko chatky u Rendlíčku a Havlinu. Když jdeme až k plotu na zadní straně hřbitova, máme před sebou nový obchvat. Za ním na obzoru zleva doprava vidíme Bednářův kopec nad Jiříkovicemi, Harusův kopec s vysílačem nad Radňovicemi, komín veselského lihovaru, za ním Vejdoch s obcí Jámy pod ním, dále doprava les Šeredná, vpředu čistírnu a za ní na obzoru les Chlumek na kopci za Hlinným.

 

 z míst, kde cesta od Boží muky přetíná obchvat

Vystoupíme-li opatrně na ochranný val před obchvatem, vidíme zleva kostel, vysílač na Vortě, triangulační bod na Vortě, komíny Žďasu, za levým okrajem pravého kravína žďárské silo, za komínem bývalého lihovaru Bednářův kopec nad Jiříkovicemi, Harusák s vysílačem, pásmo lesů, stožár na Horce u Jam, vlevo od novoveselské ČOV Vejdoch nad Jamami, přímo za čističkou les Šeredná, stromy u silnice z Jam do Hlinného a kopec Chlumek nad touto obcí.

Od Boží muky vidíme jen náš kostel, Vort, Bednářův kopec, Harusák, Horku a Vejdoch.

 

 z Vortu

Vort je kopec nad Novým Veselím, má 582 m n.m. a na mapách se úředně nazývá Strážná (kdo si v zanotoval, že stojí voják na vartě, tak se trefil naprosto přesně). Nachází se severně od obce, dvě stovky metrů od cyklostezky k Březí a je to nejvyšší bod katastru. Je na něm triangulační bod s dvěma červenobílými tyčkami.

Když se podíváme k jihu, uvidíme za Novým Veselím na obzoru červenobílý vysílač na Havlině a vlevo od něj část obce Chroustov, nad kterou stojí. Doprava od něj vykukuje za prvním pásmem lesů věž kostela sv. Vavřince v Bohdalově. Když půjdeme očima doprava, pod lesy na obzoru uvidíme velkou plochu polí, přes kterou se směrem k nám klikatí silnice lemovaná stromy. Vede do Rudolce, z něhož vidíme jen pár střech. Dále doprava je na hřebeni stožár na Blažkově, pak věž našeho kostela.

Západním směrem je rozhledna na kopci Rosička - 645 m n.m. a pod ní obec, která se jmenuje také Rosička, ale ten kopec patří v katastru obce Sázava. Vlevo od něj je na bližším obzoru hustá skupina vysokých stromů nad Matějovem, jehož střechy lze zahlédnout směrem doprava trochu níže. Napravo od Rosičky je na obzoru řidší a menší skupinka stromů, která se nachází před silnicí mezi Rosičkou a Sázavou. Místní ji nazývají Zikov, na mapách je tam kopec 602 m n.m. a někdy nese název Židovská.

Dále doprava je blízko za silnicí les Holetín a pak na obzoru vykukuje zalesněný kopec Peperek - 675 m n.m. a dále doprava Holý vrch, i když zatím pěkně zalesněný, pak už začíná Budeč a za jejím pravým okrajem vidíme budovy Starého Dvora mezi Hamry a klášterem, za nimi se schovávají Škrdlovice.

Blíže k nám hned za prvními lesy lze zahlédnout rovné žlutou střechu Žďasu. Za ní mírně vlevo  je na obzoru Tisůvka. Doprava pak už je hlavní komín této továrny, stojící hned vedle nádraží města Žďár nad Sázavou a za ním úplně na obzoru tušíme Žákovu horu a ještě kousek vpravo Český kopeček. Komín má ještě 3 menší bratříčky, ten samotný nejvíc napravo se skoro celý schovává za stromy. Když pak jdeme očima nad blízkými lesy zase doprava, teprve po delší až nečekané vzdálenosti uvidíme silo, které stojí také hned u nádraží, ale na opačné straně než Žďas. Hned vlevo od něj je na obzoru Skalice před Skleným a vpravo nižší Sklenský vrch.

O kus dál doprava je Bednářův kopec nad Jiříkovicemi, který poznáme podle toho, že na něm je souvislý lesní hřeben několikrát přerušen. Pak vidíme vysílač na Harusově kopci nad Radňovicemi, o velký kus doprava pak stožár na kopci Horka - 650 m n.m. mezi Jámami a Mělkovicemi. Ještě více doprava je Vejdoch nad obcí Jámy. Dále doprava je na obzoru vidět les Šeredná a za ním stromy u silnice z Jam do Hlinného.

Od Jam blíže k nám je vidět Vatín a provoz na silnici i železnici.

Zase přejedeme očima směrem doprava velký kus zalesněného obzoru a uvidíme Březí a silnici, která k němu od nás vede. Vlevo od obce vidíme hospodářské středisko a za ním vzadu na obzoru dva vysílače nad Cyrilovem, který však neuvidíme, protože je na druhé straně kopce. Dále doprava máme před sebou les Boroviny, který zabírá delší část obzoru a zakrývá kopce za ním. Pouze za jeho pravým okrajem trochu vykukují vršky kopců v prostoru Zadního Zhořce a Netína.

Pak těsně před sebou vidíme skupinu topolů a vlevo od ní je hřeben na obzoru jakoby vykousnut - to je Dědkovská hora. Napravo od topolů je Havlina, kde jsme začínali.

 

Rozhled z věže kostela sv. Václava

Z okna západního vidíme rybník, Matějov, Rosičku - rozhlednu i obec

Z okna severního: komíny Žďasu, Budeč, Bednářův kopec nad Jiříkovicemi, Harusův kopec nad Radňovicemi s televizním vysílačem, střechy hospodářských budov v Rokytně nad Novým Městem, Vatín, Jámy a kopec Vejdoch (663 m n.m.)- typický bod na obzoru, viditelný skoro z celé naší farnosti: na rovném poli mezi lesy osamělá dvojice lip z r. 1968 (česká a slovenská), kde k 100. výročí republiky postavili bílý kříž - Strom života, dílo Petra Váni z Prahy

Východní okno: opět Vejdoch, údolí Oslavy, Březí nad Oslavou a samé lesy

Směrem na jih: vysílač na Havlině u Chroustova, dalekohledem i pár střech z této obce a vrchol věže bohdalovského kostela, na obzoru vlevo pak pouhým okem lesy nad Pavlovem.

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. června 2024

svátek má Roland

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)