Rozhledy po rodném kraji - ŘEČICE - z vrcholu křížové cesty nad obcí

11.01.2024 - naše farnosti

Upřesněno a rozšířeno o nové věci od Zubří - bod č. 15

 

ROZHLED Z VRCHOLU KŘÍŽOVÉ CESTY SV. JANA PAVLA II.

V ŘEČICI


(zbudována r. 2005 a je z ní vidět další Křížovou cestu v Radňovicích a dvě návrší zvané Kalvárie - nad Novým Městem, kde v r. 1832 postavili tři kříži, kam se chodívalo od kapličky dole a od 1. republiky je tam také možné dojít Alejí osvobození s 80 javory zasázenými r. 1928 podle počtu  válečných obětí z řad novoměstských  a nad Bobrovou, kde v  r. 1820 postavili 14 kapliček a na vrcholu jeden kamenný kříž. Křížovou cestu u kostela Božího milosrdenství odtud vidět samozřejmě nemůžeme.

 Rozhled si rozdělíme na 3 části:

 

1) Od Chlumku nad námi přes vysílače nad Radňovicemi a Pohledcem k tomu nad Olešnou

Od Chlumku doprava vidíme 3 kopce : Sklené (340°) , níže kopec Lhotku (345°), Bednářův kopec (348°), pak Jiříkovice a Radňovice (obě obce 348°), Harusák (355°) s vysílačem v lese a Křížovou cestou z r. 2011, která vede z radňovické návsi na vrchol louky jakoby vklíněné do lesa pod ním, a kopec Šibenici (358°)

Pak vidíme lesík Křiby (6°) nad Rokytnem vlevo, kravíny od Rokytna (10°) vpravo, před ním k nám Petrovice, dále 3 stožáry (12°) nad obcí Studnice (15°), Nové Město - 2 věže (16°) a 3 věžáky - novoměstskou Kalvárie - Tři kříže, jak se běžně říká, vidíme jen vyčnívat za lesíkem nad Svárovem, před nímž září zdaleka viditelný bílý dům, dále Novou Ves s hosp. budovami (35°) a vzadu kopec Solo (43°) mezi Zubřím a Lískem, kopec Olešná s vysílačem (55°)

(Od 9. zastavení kř. cesty vidíme jen Jiříkovice, Harusák a Šibenici, ostatní už je přibližně stejné.)

 

2) Od Olešné po Bobrovou - mezi dvěma vysílači

Doprava od Olešné vidíme na obzoru Křib u Písečného (65°) a rozhlednu na Horním lese u Rovečného (66°), kopec jménem Kopec u Radešínské Svratky před námi s typickými dvěma hrby jasně viditelnými i z velké dálky, dále Řečici, za ní levý okraj Rad. Svratky a nad ním vilku pod lesem (78°), řečickou školu na pravém okraji obce (90°), za ní vlevo kopce nad Prosetínem (89°) a vpravo Kulíšek nad Kunštátem (92°), kam se chodíval modlit zavražděný kněz P. MUDr Ladislav Kubíček a kam dnes vede také křížová cesta s modlitbami, které on složil. Dále vidíme, hlavní část Radešínské Svratky se zdaleka viditelnou kůlnou nad budovami JZD (92°), dále doprava a nahoru les Bukůvku (94-98°), vlevo za ním Bratrušín (89°), vpravo Horní Rožínku (97°), dále les Hadravu, před ní Lány (106°), mírně napravo od ní na obzoru Sýkoř. Dále doprava vidíme pod lesem na obzoru Milasín (112°), větrací šachtu u Bukova (114°), skládku Bukov, les nad nejnižším bodem silnice z R. Svratky do Bobrové (114°) a vzadu za ním obec Horní Rozsíčka (120°) a asi i Stražek (129°).

 

3) Od Kalvárie nad Bobrovou do dáli a zpět k té naší řečické

vidíme Kalvárii nad Bobrovou (130°) s moderním vysílačem vlevo  a s barokními kapličkami na opačné straně). Dále doprava vidíme na obzoru až k vysílači nad Deblínem (138°) a trochu blíže Kosovu horu u Moravce (144°). Zase doprava a ještě blíže k nám je Horka nad Radešínem (151°) a na obzoru nejvyšší bod - Svatá (155°) nad Kadolcem u Křižanova.

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.2.2024: Když prochladnu, nejlépe mě zahřeje

grog. (3)

 

svařené víno. (4)

 

lok slivovice. (6)

 

horká polévka. (3)

 

chvilku běhat. (1)

 

zalézt do peřin. (1)

 

dát nohy do vřelé vody. (1)

 

sprcha. (2)

 

celkem hlasovalo 21 lidí

předchozí ankety

Dnes je 22. února 2024

svátek má Petr

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)