Rozhledy po rodném kraji - Od Bohdalova - ze 3 míst u výjezdů z bohdalovské vodní pánve

11.01.2024 - naše farnosti

Upřesněno a rozšířeno o nové věci od Zubří - bod č. 15

 

 ROZHLEDY Z OKOLÍ BOHDALOVA

 

Říká se, že Bohdalov je nejrovnější obec v republice, protože ji tvoří rybniční pánev, víc než rovina, přímo vodorovná hladina a proto zde je toho vidět méně, Obejděme však obec z tří stran a zastavme se přímo na příjezdových cestách z Pavlova, Üjezda a Chroustova nebo v jejich blízkosti. Nejlepší rozhled je z kopce Březiňák, stačí však zastavit na silnici do Pavlova na odbočce k němu, protože z ní toho vidíme nejvíce.

 

Od odbočky k lesu Březiňák doleva ze silnice k Pavlovu

Naproti odbočce je na obzoru vysílač na Havlině, dále doprava Rudolec s jasně viditelným zámkem, vysoké napětí vedené přes Blažkov a vpravo od něj vysílač.

Směrem po silnici dolů vidíme Bohdalov s kostelní věží a vodojemem. Na obzoru vpravo od kostela je vidět rozhlednu a vysílač na Rosičce. Přímo za vodojemem je Peperek, kousek doprava Holý kopec, zatím zalesněný, pak vidíme mezi lesy vrchol vysílače u Újezda, a na obzoru dále doprava Kamenný vrch u Polničky a Adamův kopec.

Před sebou vidíme, jak se silnice k Novému Veselí noří do lesa. Napravo od ní je na obzoru Kamenný vrch v katastru Herálce a před ním komín sklárny ve Škrdlovicích. Dále doprava je Tisůvka s typickým zubem na svém pravém okraji a pak už vidíme kostel na Zelené Hoře.

Prostor mezi škrdlovickým komínem a zelenohorskou kopulí si rozdělíme na pět pětin. Na rozhraní první a druhé pětiny vidíme za domy na pravém kraji Bohdalova v dáli Šlakhamry. O stejný kus doprava vidíme Starý Dvůr nad klášterem a pole vlevo od Budče (stojíme-li přímo u silnice). V další pětině vidíme dost vzadu ale výrazně Stržanov, také místo dalekého rozhledu. A v ose mezi 4. a 5. pětinou úhlové vzdálenosti mezi škrdlovickým komínem a zelenohorskou kopulí vidíme v zákrytu dvě velké skupiny budov - žďárské sídliště Stalingrad, za ním úplně pod obzorem je vidět část Cikháje.

Od Zelené hory mírně doprava vidíme Černý les a za ním na obzoru zase mírně doprava Žákovu horu - přesně mezi zelenohorskou kopulí a levým komínem Žďasu. Přede ní vyčnívá vysílač na Vortu nad Novým Veselím.  Vpravo jakoby pod Zelenou Horou, ale ve skutečnosti mnohem blíže k nám vidíme žluté haly Žďasu, pak všechny čtyři komíny Žďasu.

Mezi komínem nejvíce vpravo a žďárským silem, které nelze přehlédnout, dost vysoko vzadu, ale ne úplně na obzoru vidíme obec Vysoké a za ním na obzoru Český kopeček. Vpravo od sila je vidět červenošedá budova PKS a rozvodna vysokého napětí.

Před sebou vidíme silnici do Pokojova, na jejím vrcholu skupinu stromů vedle kříže, přímo za nimi jsou schované Mělkovice, z nichž vidíme jenom část.

Pak na obzoru vidíme Bednářův kopec nad Jiříkovicemi s typickou kratičkou mezerou na pravé straně. Přímo pod ním je samota U Mrázků - západní část Jiříkovic - a blíže k nám samota U Sochorů na jih od Mělkovic na místě, kde tato obec původně stávala. Dále vpravo je těsně pod obzorem střední část  Jiříkovic a za nimi na obzoru pár domů z Vlachovic.

Dále doprava vidíme nové domy v Březí a za nimi vodojem u silnice nad Vatínem.  

Pak je úplně před námi les, za jeho levou nižší částí vidíme vysílač na Horce u Jam, který nám pomůže se zorientovat. Těsně vlevo od něho je Harusův kopec a ještě více doleva úplně vzadu jsou Studnice a trochu níže Rokytno a za ním tři meteorologické stožáry stojící však v katastru Studnic.

Blíže k nám také vlevo vidíme mezi stromy střechy Pokojova.

Doprava od vysílače na Horce je před námi vyšší les, který zakrývá kopec Vejdoch a obec Jámy těsně pod ním, která navzdory svému názvu není skrytá v dolině, protože byla pojmenována podle kutacích jam.

Ještě více doprava je na obzoru Pohledecká skála, jejíž vysílač zahlédneme jen když popojdeme k prvnímu stromu u silnice na pravé straně směrem do Bohdalova.

 

Z louky u lesa na Březiňáku

Zase vidíme - zleva doprava: Havlinu, Chroustov, Rudolec, Blažkov a celý Bohdalov. Za ním mírně doprava vidíme kopec Rosičku s rozhlednou a dále vpravo pak Matějov s typickými stromy na jeho levém okraji. Mezi rozhlednou a těmito stromy je v dáli Velká Losenice.

Přímo za Matějovem je nádraží v Sázavě a dále doprava a dále od nás samota v lese zvaná Bambouch, patřící do Velké Losenice.

Dále vidíme v lesích blízko před námi vysílač u Újezda, silnici k Novému Veselí nořící se do lesa a pak nad lesy Nové Veselí. Přesně v polovině mezi vjezdem do lesa a věží novoveselského kostela je pod obzorem vidět komín skláren ve Škrdlovicích a pár domů této obce. Za Novým Veselím je Budeč. Nalevo od  ní svítí vzadu nad Hamry tzv. Mamlas, kousek doprava Starý dvůr, přímo za Budčí je sídliště Stalingrad a za ním komín Tokozu a nad ním Stržanov.  Než nám les vše zakryje uvidíme ještě Zelenou horu a před ní haly Žďasu. Od ní napravo a trochu níže domy Žďáru II. - Kláštera, jak říkáme běžně.

Zopakujeme si kopce na obzoru: Rosička, za bohdalovským vodojemem Peperek, za újezdským vysílačem Kamenný vrch - katastr Polnička, 619 m n.m., 19 km, za škrdlovickým komínem také Kamenný vrch  - katastr Herálec, 803 m n. m., 22 km, Tisůvka nalevo od Budče a Žákova hora napravo od Zelené Hory.

 

Od bříz na  dolním okraji lesa

Vidíme samozřejmě Bohdalov, doprava od něj nájezd na obchvat směrem k Novému Veselí, od této křižovatky jsou na obzoru směrem doleva vidět kopce Peperek a Holý kopec u Hamrů a doprava Adamův vrch a dále doprava Salvátor u Polničky. Pak se trochu blíže objeví Budeč a za ní nejvyšší kopec - Tisůvka.

Dále doprava uvidíme žluté haly Žďasu, za nimi Zelená Hora, pak komíny Žďasu, žďárské silo, Dostyho les nad průmyslovou zónou, za ním chatovou oblast u Skleného a blíže k nám Mělkovice.

 

Po poli vzhůru podle lesa

se jde dost obtížně, ale je vidět do velké dálky. Jen stručně jednotlivé osy: kopec Solo, Tři kříže a chata na Svárově u Nového Města, Zubří -Pokojov, Březí, Vatín, Rokytno - Jámy, Pohledecká skála - silo v Bystřici - Suky, Laštovičky, komín u Dolní Rožínky -  Sýkoř - Kněževes, Radostín - Rádenice, vysílače na Holém vrchu nad Cyrilovem.  Přejdeme kopec a dostaneme se znovu na louku, kde jsme začínali.

 

Od tří boroviček U Borovice směrem k Újezdu

Vidíme Havlinu, pod ní tzv. Pyramidu, patřící společnosti Astrál se sídlem v ulici Tunelářů v Praze, Bohdalov s průmyslovou zónou na levém okraji, přesně za ním Holý vrch nad Cyrilovem u Borů s typickými stožáry. Když se vracíme do Bohdalova, od kříže uvidíme ještě Rudolec a vysílač na Blažkově.

 

Od tzv. pyramidy u silnice z Chroustov

Z parkoviště u tzv. Pyramidy vidíme zleva: Rudolec, Bohdalov, komín bohdalovské cihelny, nejvyšší komín Žďasu. Vlevo od plynové stanice na levém okraji Bohdalova je kopec Salvátor, přímo za ní Tisůvka, vlevo od bohdalovského komína je Žákova hora, vpravo Český kopeček. Pak zahlédneme věž bohdalovského kostela a vlevo od ní Sklenský vrch. Za dvěma olšičkami dole u silnice vidíme na obzoru  Bednářův kopec s typickým zubem a samotu U Mrázků nad Jiříkovicemi.

Nad novým bílým kravínem je Harusák s vysílačem, vlevo od něj Rokytno a nad ním meteorologické stožáry. Za starými družstevními budovami je vysoký stožár na Horce u Jam, dále vpravo na obzoru Pohledecká skála. Napravo od ní blíže k nám Vejdoch, dále vpravo obec Jámy a napravo od ní na obzoru kopec Solo. Na úrovni Vejdocha je dále napravo vidíme les jménem Šeredná, od něj doprava stromy u silnice do Hlinného. Pak je před námi bohdalovský vodojem, nalevo od něj na obzoru kopec Pletenice u Lísku.

 

Kopce viditelné od Bohdalova

s nadmořskou výškou, vzdáleností a jménem katastru, v němž se nacházejí

Tisůvka - Cikháj, 800 m n.m., 20 km

Kamenný vrch - Herálec, 803 m n. m., 22 km

Zelená hora - Žďár II, 607 m n.m., 13 km

Žákova hora - Cikháj, 809 m n.m., 22 km

Český kopeček, Světnov, 763 m n.m., 18 km

Bednářův kopec - Jiříkovice, 762 m n.m., 16 km

Harusův kopec - Radňovice, 741 m n.m., 16 km

Vejdoch - Jámy, 663 m n.m., 12 km

Pohledecká skála, 812 m n.m., 22 km

Na nivách - Cyrilov u Borů, 662 m n.m., 16 km

Havlina - Chroustov, 707 m n.m., 3 km

Blažkov - Rudolec, vysílač 670 m n.m., 4 km

Rosička - Sázava, 645 m n.m., 8 km

Peperek - Račín, 624 m n.m., 11,5 km

Holý kopec - Račín, 665 m n.m., 12,5 km

Kamenný vrch - Polnička, 619 m n.m., 19 km

Adamův kopec - Žďár II, 656 m n.m., 13,5 km

Salvátor - Žďár II, 630 m n.m., 13 km

Solo

Horka

Pletenice

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)