Rozhledy po rodném kraji - Od Bohdalova - ze 4 míst u výjezdů z bohdalovské vodní pánve

22.05.2020 - naše farnosti

ÚPLNĚ NOVÝ popis a mapky z HAVLINY a RUDOLCE, z Vejdocha ROZPOZNÁNO UŽ 62 SÍDEL, přidán seznam obcí se stejným názvem

 

Rozhledy z okolí Bohdalova  Říká se, že Bohdalov je nejrovnější obec v republice, že ji tvoří rybniční pánev, proto zde je toho vidět méně, Obejděme však obec z tří stran a zastavme se přímo na příjezdových cestách nebo v jejich blízkosti. Nejlepší rozhled je z kopce Březiňák, stačí však zastavit na silnici do Pavlova na odbočce k němu, protože z ní toho vidíme nejvíce.

1.

Od odbočky k lesu Březiňák doleva ze silnice k Pavlovu

Naproti odbočce je na obzoru vysílač na Havlině, dále doprava Rudolec s jasně viditelným zámkem, vysoké napětí vedené přes Blažkov a vpravo od něj vysílač. 

Směrem po silnici dolů vidíme Bohdalov s kostelní věží a vodojemem. Na obzoru vpravo od kostela je vidět rozhlednu a vysílač na Rosičce. Přímo za vodojemem je Peperek, kousek doprava Holý kopec, zatím zalesněný, pak vidíme mezi lesy vrchol vysílače u Újezda, a na obzoru dále doprava Kamenný vrch a Adamův kopec.

Před sebou vidíme, jak se silnice k Novému Veselí noří do lesa.  Napravo od ní je na obzoru Kamenný vrch a před ním komín sklárny ve Škrdlovicích. Dále doprava je Tisůvka s typickým zubem na svém pravém okraji a pak už vidíme kostel na Zelené Hoře.

Prostor mezi škrdlovickým komínem a zelenohorskou kopulí si rozdělíme na pět pětin. Na rozhraní první a druhé pětiny vidíme za domy na pravém kraji Bohdalova v dáli Šlakhamry.  O stejný kus doprava vidíme Starý Dvůr nad klášterem a pole vlevo od Budče (stojíme-li přímo u silnice). V další pětině vidíme dost vzadu ale výrazně Stržanov, také místo dalekého rozhledu. A v ose mezi 4. a 5. pětinou úhlové vzdálenosti mezi škrdlovickým komínem a zelenohorskou kopulí vidíme v zákrytu  dvě velké skupiny budov, můžeme si vybrat: v tom směru se nachází Stalingrad, za ním zámek Žďár, za ním Světnov a úplně na obzoru Kopaniny před lesem, za kterým se schovává Cikhaj.

Od Zelené hory mírně doprava vidíme Černý les a za ním na obzoru zase mírně doprava Žákovu horu - podle mapy přesně mezi zelenohorskou kopulí a levým komínem Žďasu.  Vpravo jakoby pod Zelenou Horou, ale ve skutečnosti mnohem blíže k nám vidíme žluté haly Žďasu, pak všechny čtyři komíny Žďasu.

Mezi komínem nejvíce vpravo a žďárským silem, které nelze přehlédnout, dost vysoko vzadu, ale ne úplně na obzoru vidíme obec Vysoké a za ním na obzoru Český kopeček. Vpravo od sila je vidět červenošedá budova PKS a rozvodna vysokého napětí.

Před sebou vidíme silnici do Pokojova, na jejím vrcholu skupinu stromů vedle kříže, přímo za nimi jsou schované Mělkovice, ale nad nimi je vidět Lhotka.

Pak na obzoru vidíme Bednářův kopec nad Jiříkovicemi s typickou kratičkou mezerou na pravé straně. Přímo pod ním je samota U Mrázků - západní část Jiříkovic - a blíže k nám nové domy v Mělkovicích směrem k Veselíčku. Dále vpravo je těsně pod obzorem nejspíše vodojem nad Jiříkovicemi (za velmi jasného potřebí nutno ověřit, zda také není vidět kopec zvaný U tří smrků západně od Vlachovic - kde je nyní jen pár různých stromů a keřů).

Pak je úplně před námi les, za jeho levou nižší částí vidíme vysílač na Horce u Jam, který nám pomůže se zorientovat. Těsně vlevo od něho je Harusův kopec a ještě více doleva úplně vzadu jsou Studnice a trochu níže Rokytno a za ním tři meteorologické stožáry stojící však v katastru Studnic.

Blíže k nám vidíme mezi stromy střechy Pokojova a za nimi silnici z Vatína do Žďáru a za ní vatínský vodojem, který dost vyčnívá nad terén.

Doprava od vysílače na Horce je před námi vyšší les, který zakrývá kopec Vejdoch a obec Jámy těsně pod ním, která navzdory svému názvu není skrytá v dolině, protože byla pojmenována podle kutacích jam.  

Kopec Vejdoch uvidíme, jen když projdeme na opačnou horní stranu lesa. Přímo za ním se nachází Pohledecká skála. (Doprava od Vejdochu je možné vidět Obyčtov a možná i Novou Ves, je nutné to ověřit za velmi jasného počasí).

2.

Z louky u lesa na Březiňáku

Zase vidíme - zleva doprava: Havlinu, Chroustov, Rudolec, Blažkov a celý Bohdalov. Za ním mírně doprava vidíme kopec Rosičku s rozhlednou a dále pak Matějov s typickými stromy na jeho levém okraji. Mezi rozhlednou a těmito stromy je v dáli Velká Losenice.

Přímo za Matějovem je nádraží v Sázavě a dále doprava a dále od nás samota v lese zvaná Bambouch, patřící do Velké Losenice.

Dále vidíme v lesích blízko před námi vysílač u Újezda, silnici k Novému Veselí nořící se do lesa. V pozadí je Budeč, před ním doleva mírně k nám Nové Veselí a než nám les vše zakryje uvidíme ještě Zelenou horu a haly Žďasu.

Pokud půjdeme dále podle dolního okraje lesa, u dolních bříz vidíme samozřejmě Bohdalov, doprava od něj nájezd na obchvat směrem k Novému Veselí, od této křižovatky jsou na obzoru směrem doprava vidět kopce Peperek a Štenice u Hamrů a Adamův vrch a Salvátor u Polničky. Pak se trochu blíže objeví Budeč a za ní nejvyšší kopec - Tisůvka.

Dále doprava uvidíme žluté haly Žďasu, za nimi Zelená Hora, pak komíny Žďasu, žďárské silo, Dostyho les nad průmyslovou zónou, za ním chatovou oblast u Skleného a blíže k nám Mělkovice. (Když vzdálenost od sila po Mělkovice prodloužíme třikrát doprava, uvidíme v dáli obec, mohla by to být Nová Ves, případně Vojtěchov - zase nutno ověřit za velmi jasného počasí.)

3.

Od tří boroviček U Borovice směrem k Újezdu

Vidíme Havlinu, pod ní tzv. Pyramidu, patřící společnosti Astrál se sídlem v ulici Tunelářů v Praze, Bohdalov s průmyslovou zónou na levém okraji, přesně za ním Holý vrch u Cyrilova u Borů. Když se vracíme do Bohdalova, od  kříže uvidíme ještě Rudolec a vysílač na Blažkově.

4.

Od javorů na vrcholu silnice na Chroustov

Od odvětrávacího ventilu vodovodního potrubí za silnicí naproti tzv. Pyramidě  vidíme zleva: Rudolec, Bohdalov, komín cihelny, komíny Žďasu, za nimi Sklenský vrch, kostel sv. Vavřince, Bednářův kopec nad Jiříkovicemi, silnici z Chroustova, budovy Agrasu, Jámy a nad nimi Vejdoch, bohdalovský vodojem, za ním les na bohdalovském kopci 619 m n.m. a les Březiňák.

Z parkoviště u Pyramidy vidíme nad silnicí Bednářův kopec, nad novou budovou Agrasu Harusák, za starými družstevními budovami Pohledeckou skálu, napravo od vodojemu kopec s nadmořskou výškou 619 m a Březiňák.

 

Kopce viditelné od Bohdalova

s nadmořskou výškou, vzdáleností a jménem katastru, v němž se nachází

Tisůvka - Cikhaj, 800 m n.m., 20 km

Zelená hora - Žďár II, 607 m n.m., 13 km

Žákova hora - Cikhaj, 809 m n.m., 22 km

Český kopeček, Světňov, 763 m n.m., 18 km

Bednářův kopec - Jiříkovice, 762 m n.m., 16 km

Harusův kopec - Radňovice, 741 m n.m., 16 km

Vejdoch - Jámy, 663 m n.m., 12 km

Pohledecká skála, 812 m n.m., 22 km

Na nivách - Cyrilov u Borů, 662 m n.m., 16 km

Havlina - Chroustov, 707 m n.m., 3 km

Blažkov - Rudolec, vysílač 670 m n.m., 4 km

Rosička - Sázava, 645 m n.m., 8 km

Peperek - Račín, 624 m n.m., 11,5 km

Holý kopec - Račín, 665 m n.m., 12,5 km

Štenice - Sázava, 616 m n.m., 10 km

Kamenný vrch - Polnička, 619 m n.m., 19 km

Adamův kopec - Žďár II, 656 m n.m., 13,5 km

Salvátor - Žďár II, 630 m n.m., 13 km

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 3. června 2020

svátek má Tamara

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU