Rozhledy po rodném kraji - Z Pohledce od Vávrovy skály

25.06.2020 - naše farnosti

ÚPLNĚ NOVÝ popis a mapky z HAVLINY a 2 x od RUDOLCE, z Vejdocha ROZPOZNÁNO UŽ 62 SÍDEL, přidán seznam obcí se stejným názvem

Rozhledy od Vávrovy skály nad Pohledcem

K níž se zabočí první polní cestou nad objekty družstva směrem doleva, když jedeme do kopce

Před námi Harusův kopec, vlevo od něj Šibenice se skokanským můstkem a v sníženině mezi nimi v dálce tři pásma lesů v prostoru od Matějova k Nížkovu a Polné

Doleva pak je nejblíže Vejdoch s typickou malou čepičkou, což jsou dvě lípy z roku 1968

Bližší a nižší  obzor tvořen hřebenem Arnoleckých hor, které oddělují údolí Oslavy a Balinky, na naší straně vidíme Pavlov, Bohdalov s kostelem i pyramidou, vysílač na Havlině, Rudolec, vysílač na Blažkově

Na obzoru vidíme pásmo kopců mezi řekami Balinkou a Jihlavou, z naší strany je Pavlínov, nad nímž je souvislý zalesněný hřeben najednou přerušen  a směrem k západu je kousek  holý, pak je skupinka stromů a zase hřeben bez stromů. Tato zajímavost, zdaleka viditelná a pro Pavlínov charakteristická, se však nenachází v jeho katastrálním území, ale na katastru obce Kamenice u samoty  jménem Pouště - pojmenované  po zaniklé obci Pustá. Při pohledu z jižních svahů Arnoleckých hor je to vidět velice pěkně a lidé těm stromům říkají s trochou poezie:

Napoleonovi vojáci, kteří ze západu táhnou na Slavkov - západně od souvislého hřebene je vidět jeden osamělý strom - velitel, pak je malá proluka, pak skupina hustých stromů - jednotka a pak po pár metrech menší osamělý stromek - jeden voják se zpozdil a dohání je

Dále doleva může být vidět Čechtín, Hrbov a Svařenov, Nový Telečkov a možná i Klučov s vysílačem

Úplně vlevo Holý vrch nad Cyrilovem, Ambrožný u Svin s dvěma vysílači a Svatá u Kadolce -  vzpomínám jen po paměti

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 8. srpna 2020

svátek má Soběslav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU