Rozhledy po rodném kraji - Rozhledy od Matějova - 3

11.01.2024 - naše farnosti

Upřesněno a rozšířeno o nové věci od Zubří - bod č. 15

ROZHLEDY OD MATĚJOVA

 

aneb 17 obcí (2 města, 1 městys a 14 vesnic), 6 věží a 51 kopců ve dvou krajích (Vysočina a Jihomoravský) a 3 diecézích (Brno, Hradec Králové a České Budějovice)

 

Motto: Krásný vzhled je na ten Boží svět.

 

Biblický citát: Hory a vrchy, velebte Pána. (Dan 3, 75)

 

Začínáme u Boží muky na konci obce směrem na Nové Veselí a jdeme nahoru po asfaltové cestě pořízené díky evropským dotacím.

ZASTAVÍME SE NA 3 MÍSTECH, U 2 KŘÍŽŮ A U ELEKTRICKÉHO SLOUPU

A UVIDÍME TOTO A DALŠÍ VĚCI

-0-matejov-obce-hotova.jpg

1. zastavení je u Řezníkova kříže z r 1852, 606 m n.m.

-1-matejov-dolni-kriz.jpg  -1a-matejov-kominy--a-veze-ve-adare.jpg

ZLEVA DOPRAVA  ve směru hodinek ručičkových

Kříž na východní straně Matějova (1. obec) byl opraven díky rodině Chalupově v roce 2016. I ostatní kříže v jeho okolí a v dalších obcích našich farností jsou pěkně opravené a hezky udržované.

Vlevo vidíme jeden velký a 2 menší komíny Žďasu, vlevo od kopec Tři smrky nad Vlachovicemi (1. kopec), za třetím menším komínem je Bednářův kopec západně od Jiříkovic (2. kopec). Za lesy se bělá kousek Žďáru n. S (2. obec) s červenošedou budovou PKS na Brněnské ulici, za ní les na  Dostyho kopci nad benzinkou (3. kopec) u staré silnice na Nové Město a nad ním krajina východně od Jiříkovic. Na pravém okraji našeho okresního města bíle září budova sila. Za ní vidíme Mělkovice (3. obec) a nad nimi je Harusův kopec (4. kopec, 14 km vzdušnou čarou od nás) s vysílačem. Za ním je novoměstský lyžařský areál. Doprava od něj je nižší kopec Šibenice (5. kopec), kde novoměstští vykonávali hrdelní právo. Dnes je na jeho druhé straně lyžařský můstek a pod ním nemocnice.  Dále doprava kloužeme očima po delším pásmu lesů na obzoru, na jehož konci je stožár na kopci Horka (6. kopec) mezi Mělkovicemi a Jamami. Kousek doprava vzadu vyčnívá kopec Olešná (7. kopec) u stejnojmenné obce nad Novým Městem.  Pak už je vidět Vejdoch (8. kopec, 10 km), kopec bez lesa a na samé špičce má jakoby malý keř. Jsou to však dvě lípy vysazené k 50. výročí republiky, které při jejím stém výročí doplnil umělecký kříž pražského sochaře Petra Váni Strom života. Obec Jámy (4. obec) se rozkládá mírně pod ním směrem doprava pod úzkým lesíkem a pokračuje až dolů hospodářskými budovami s větším komínem. Navzdory svému jménu leží na kopci a je vidět ze všech stran. Název jí totiž daly kutací jámy na stříbro, které tam v minulosti byly. Za ní je na obzoru les jakoby s výstřihem - je to Chlumek (9. kopec) nad obcí Hlinné. Ve stejném směru blíže k nám je Vatín (5. obec) a dále doprava už vidíme novoveselskou průmyslovou zónu, za ní kopec Vort (10. kopec) s vysílačem. Na mapě najdeme název Strážná a kdo si vzpomene, že v jedné písni se zpívá o vojákovi na vartě, uvažuje naprosto správně. Pak se nám ukáže městys Nové Veselí (6. obec) v celé své šíři s kostelem sv. Václava (1. věž, 3,5 km) uprostřed a rybníkem před námi.

Těsně vpravo za zelenou budovou Mateřské školy je nad lesy za jasného počasí vidět Bukový vrch u Nedvědice v Jihomoravském kraji (11. kopec, 39 km), těsně vpravo za kostelní věží je v dálce vidět kopec Sýkoř (12. kopec, 40 km) nad obcí Doubravník u Tišnova také v Jihomoravském kraji i s bílou rozhlednou, která však není veřejnosti přístupná. Oba kopce jsou z našeho pohledu až za řekou Svratkou. Dále doprava zase lesy, jeden stožár je pod nimi, další pak vyčnívá na polích nad Ostrovem u Suků a další ještě více doprava jakoby pod lesy, ten stojí nad Rousměrovem. Kousek doprava na obzoru - přímo nad poslední zatáčkou silnice před Matějovem -  pak z pásma lesů vyčnívá jakoby rozčepýřený kopec, je to Křib nad Skleným nad Oslavou (13. kopec). Dále doprava vidíme úplně na obzoru dva velké vysílače na kopci Na nivách nad Cyrilovem (14. kopec, 18 km). Vykukují z pravého ze tří lesíků na tomto kopci. Za lesíkem nejvíce vlevo na jeho levé straně vykukuje vzadu kopec nad Kadolcem, který se jmenuje Svatá (15. kopec), k jehož jménu by se mohlo dodat „hora". Je to nejvyšší bod Křižanovské pahorkatiny a místo, kde měla svou dětskou poustevnu svatá Zdislava. Ještě více doleva se vzadu na poměrně rovném obzoru ztrácí kopec Voukouňák (16. kopec) a pak je ta zadní rovina ukončena nalevo kopcem Heřmanovská (17. kopec), asi by se také mohlo dodat „hora", těsně vedle nejvyššího bodu silnice Křižanov - Heřmanov, odkud je vidět skoro půl Moravy - od míst, kde jsme, až daleko na jih.

Těsně před námi vykukuje z velkého lesa stožár stojící u silnice mezi Újezdem, který odsud nevidíme, a Novým Veselím. A ještě blíže máme malý lesík a napravo od něho je na obzoru kopec Kyjov (18. kopec), dále pak lesy na hřebeni, za kterým je obec Kyjov. A doprava už z naší strany je vysílač na kopci Havlina nad Chroustovem (19. kopec, 9 km).  Pokračujeme dál vzhůru po silnici a vpravo vidíme věžičku matějovské kapličky Jména Panny Marie (2. věž).

 

   Druhé zastavení je u Chlubnova kříže z r. 1819, 621 m n.m.

-2-matejov-horni-kriz.jpg 

Kříž stojí nad obcí na místní silnici vedoucí mezi poli do Újezda

Před sebou dole vidíme pravou část Nového Veselí, za ním několik pásem lesů, před tím posledním jsou vidět Suky (7. obec).

Dále doprava za lesíkem, který má uprostřed malou mezeru, je vidět stožár nad Ostrovem u Suků a opět doprava za prvním pásmem lesů vykukují Kotlasy (8. obec) a za nimi vlevo blíže k nám vyčnívá z lesů stožár nad Rousměrovem a vpravo znovu ten rozčepýřený kopec Křib nad Skleným nad Oslavou (13), na levé straně silnice směr Křižanov.

Ještě více vpravo vidíme v nejbližším lese stožár u silnice mezi Novým Veselím a Újezdem, na obzoru vlevo od něj je kopec Na nivách (14) nad Cyrilovem a na něm tři lesíky. Z toho pravého a nejvyššího vyčnívají dva vysílače, vedle nich je ještě vodojem a u něj ještě jeden menší stožár, je to místo dalekého rozhledu. Nalevo od levého lesíka vidíme na obzoru Svatou u Kadolce (15). Na úrovni levého lesíka vidíme dlouhou hospodářskou budovu v obci Radenice (16. obec). Za ní je kopec Vokouňák u Heřmanova (16), ještě více doleva kopec jménem Heřmanovská (17). Napravo od újezdského stožáru jsou na obzoru také dva stožáry - stojí na kopci Ambrožný (20. kopec) za Velkým Meziříčím směrem ke Křižanovu v katastru obce Sviny (17. obec - zatím poslední rozpoznaná), která je vidět od nich vlevo dolů. Před těmito vysílači za bližším a nižším lesíkem vykukuje červenobílý vršek stožáru na kopci u Radostína. Ještě více doleva od nich ale hodně vzadu je kopec Horka u Ořechova (21. kopec) z našeho pohledu za silnicí směrem na Velké Meziříčí.

Úplně blízko vidíme Újezd (9. obec), nad ní lesíky na kopci Bouček (22. kopec) nad Pavlovem, nad hospodářským budovami vpravo od Újezda vidíme za bližšími lesy pole a louky se stožáry na vysoké napětí směrem od Bohdalova k Pavlovu.

Těsně pod sebou vidíme dvě myslivecké boudy, vpravo od té levé je za bližšími lesy vidět vršek věže bohdalovského kostela sv. Vavřince (3. věž), která nám pomůže vyznat se v Kyjovech. Vlevo od ní je totiž kopec Kyjov (17)  a přímo za ní je obec Kyjov, kterou nevidíme, a napravo od ní je na obzoru les na kopci Baba (23. kopec).

Dále doprava je jasně vidět červenobílý vysílač na kopci Havlina nad Chroustovem (18). Pak vidíme Blažkov (24. kopec), stojící mezi námi a Rudolcem a pojmenovaný podle zaniklé vsi, na jehož východní straně stojí vysílač, který však vidět nemůžeme.

 

Cesty od kříže obepínají pole Na římsách (les za nimi má stejné jméno) a nahoře s nimi spojená pole zvaná Na hranicích, protože tam končí katastr Matějova a začíná katastr Rosičky, která už patří do Čech, diecéze Hradec Králové, farnost Nížkov. Pohledově si je rozdělíme na 4 části: první od věže sirákovského kostela k stožáru nad Poděšínem, druhá dvojnásobě široká od něj až po vrtule větrných elektráren u Věžnic, třetí od vrtulí po osamělý javor v poli, a čtvrtá od javora po rozhlednu na Rosičce.

-2a-matejov-velka-mapa-s-kopci-i--jmeny-hotova2.jpg

1. část: Úplně před námi v prodloužení osy panelu je malý lesíček a na jeho pravém okraji kouká za prvními velkými lesy věž kostela Panny Marie a pár domů v Sirákově (4. věž, 10. obec). Za ní vidíme na obzoru dva kopce, vlevo od ní v dáli Špičák (25. kopec) jižně od Jihlavy a vpravo od ní ještě ve větší dáli a tedy ve světlejším odstínu je Javořice (26. kopec, 50 km vzdušnou čarou), se 150 m vysokým vysílačem, který lze za jasného počasí jasně rozeznat a jehož červená světla je vidět i v noci. Dále doprava vidíme více kopců a úplně vzadu za nimi vyčnívá kopec Čeřínek (27. kopec). Katastrem patří do obce Cejle ve farnosti Dolní Cerekev, která donedávna patřila k diecézi českobudějovické, protože se nachází na území Čech. Od poděšínského stožáru doleva ale blíže k nám je kopec Rudný u Jihlavy (28. kopec) s lyžařským areálem zvaným Šacberk.

 

2. část: Od blízkého stožáru tyčícího se nad obcí Poděšín, kterou nevidíme, mírně doprava ale hodně daleko je Křemešník (29. kopec, 40 km). Les na něm skrývá poutní kostel Nejsvětější Trojice, který stále patří do českobudějovické diecéze. Před ním je Vysoký kámen u Jihlavy (30. kopec). Na obzoru, asi v polovině vzdálenosti mezi poděšínským stožárem a vrtulemi je v dáli kopec se stožárem - Strážník u Větrného Jeníkova (31. kopec, 30 km).

 

3. část začíná od dvou velkých bílých vrtulí mezi Brzkovem a Věžnicemi, za tou vlevo je v dáli Holý vrch jižně od Humpolce (32. kopec), mezi nimi je blíže k nám (12 km) na obzoru kopec se stožárem - Vysočina u Štoků (33. kopec, 19 km). Úplně nám zakrývá kopec Krásná vyhlídka jižně od Humpolce.  Dále doprava vidíme vzadu kopec U sv. Václava (34. kopec) před Humpolcem, na obzoru doprava je pak zřícenina hradu Orlík a rozhledna,

blíže k nám je vidět obec Květnov u vrcholu silnice mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem (11. obec), dále doprava na obzoru pak vyšší kopec - Orlík severně od Humpolce (35. kopec, 32 km) a vzadu za lesy kopec jménem Kopec u obce Věž (36. kopec). Pak vidíme dost blízko na kopci za Špinovem les jakoby useknutý na pravém okraji. Je na kopci Strážky (37. kopec, 6,5 km), který katastrem patří už do Olešenky. Doprava od něj je kopec Vysoká u Šlapanova (38. kopec) u obce Vysoká, kde je také lyžařský areál. Pak ze silnice vidíme mezi stromy hrad v Lipnici nad Sázavou (12. obec), dále doprava nad lesy velký kopec -  Melechov (39. kopec, 40 km) u Světlé nad Sázavou. Dále doprava je na blízkém poli osamělý javor, který roste v nadmořské výšce 600 m a 80 m západně od katastrálních hranic Matějova a Rosičky, které jsou i zemskými hranicemi (zřejmě byly od jeho zasazení o kousek posunuty) a jimiž začíná diecéze královéhradecká.

4. část začíná od tohoto javoru a už v ní toho tolik nevidíme. Přímo za stromem je vidět Duškův kopec (40. kopec), stojící jižně od Pohledu, dále se stejným směrem skrývá Havlíčkův Brod a za ním Horní Pohleď. Kousek doprava je schovaná Přibyslav - přímo od stromu je však věž městského kostela sv. Jana Křtitele dobře vidět. A to už nám pohled uzavírá rozhledna v lese na vrcholu Rosička (41. kopec), který je vidět z velkých dálek. Obec pod ním se jmenuje také Rosička, ale není ji vidět, zajímavé však je, že les s rozhlednou patří katastrem do Sázavy.

 

Třetí zastavení je na polní cestě směrem k Rosičce u prvního sloupu, 619 m n.m.

-3-matejov-z-polni-cesty.jpg

Odsud vidíme Melechov už přímo za javorem na hranicích a Duškův kopec je úplně schovaný.

Obec Rosičku sice nevidíme, za to hned po pravé ruce máme Matějov.

Napravo od rozhledny nad Rosičkou vidíme pole a dále doprava je více lesních pásem za sebou.

Zleva to je kopec Peperek (42. kopec, 5 km) s jakýmsi zubem po své levé straně, napravo to je Tisůvka u Cikhaje s vykotlaným zubem napravo (43. kopec, 15 km), mezi nimi je na obzoru jakoby spojuje Kamenný vrch (44. kopec), který s Tisůvkou tvoří 5. lesní pásmo od nás. To první tvoří lesík hned nad matějovskou bytovkou těsně pod námi, za polem je 2. pásmo tvořené lesem před Českou Mezí a na Hamerském kopci (45. kopec). Třetí pásmo za ním tvoří les na kopci Salvátor (46. kopec) před Pilskou nádrží, čtvrté pásmo začíná vlevo Peperkem, pod nímž napravo dole vykukují Šlakhamry (13. obec), a pokračuje lesem na Adamově kopci (47. kopec) před Polničkou. A za ním vpravo už je na obzoru Tisůvka tvořící to poslední 5. pásmo.

Přímo před sebou vidíme levý okraj Matějova a skupinu lip těsně u cesty a doprava od ní za lesem na Hamerském kopci vykukuje vršek hlavní věže poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (48. kopec, 5. věž, 8 km od nás). Hned za ní je celkem nízký Černý les (49. kopec) a na obzoru mírně doprava Sklenský vrch (50. kopec).

Dále doprava jsou Počítky (14. obec) a ještě více doprava ale kupodivu trochu níže Vysoké (15. obec). Nad ním jsou vidět stráně u Skleného. (Poznámka: obce č. 16 -17 jsou popsány vpředu.)

Doprava a blíže k nám kouká přímo z lesů komín staré žďárské teplárny a dále doprava vyčuhuje z lesů věž farního kostela sv. Prokopa (6. věž).

Od něj pak dále doprava - stejně jako od prvního kříže u Matějova (1. obec) - vidíme žluté haly Žďasu a za nimi na obzoru kopec Tři smrky (1. kopec) severně od Vlachovic, odkud je vidět i na druhou stranu Žďárských vrchů. Dále je na obzoru Bednářův kopec (2. kopec) západně od Jiříkovic. A to už je před námi velký komín Žďasu a dva menší těsně u něj.

Pak vidíme osamělý menší komín a za ním zase lesy přímo nad Jiříkovicemi.

Dále vidíme více ulic města Žďáru (2. obec), nad nimi červenošedou výškovou budovu PKS na Brněnské ulici, za ní Dostyho kopec (3. kopec) na kopci nad benzinkou u staré silnice na Nové Město a za ním na obzoru stromy kolem silnic k Jiříkovicím z východní strany. Pak už vidíme silo, vlevo od něho Mělkovice (3. obec) a za nimi Harusův kopec (4. kopec). Mezi ním a Šibenicí (5. kopec) však z tohoto místa vidíme navíc část hřebene Pohledecké skály (51. kopec). Vysílač na jejím vrcholu je však zakrytý Harusákem, máme tak dva vysílače za sebou. A pak už nám obzor zakryjí matějovské stromy, kdybychom však pokračovali dál po cestě, uvidíme, že za nimi se skrývá stejná krajina, jakou jsme viděli na začátku.

 

Použité prameny: https://zdarskevrchy-vyhledy.webnode.cz/

 

Za každé upřesnění děkuje a šťastnou cestu a dosažení cíle všem přeje J.P.

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)