Rozhledy po rodném kraji - Rozhledy od Kněževse

11.01.2024 - naše farnosti

Upřesněno a rozšířeno o nové věci od Zubří - bod č. 15

 

12. ROZHLEDY OD KNĚŽEVSE

z vyhlídky u starého vodojemu na kopci Kříbek - 577 m n.m. těsně za obcí vlevo od silnice do Krásněvsi.  Zastavení jsou čtyři:

 

Zastavení první

si uděláme zády k starému vodojemu na okraji pole

Před námi je silnice z Krásněvse do Kněževse, za ní je silnice ze Zahradišť do Radostína, který pohledově jakoby splýval s Kněževsí pod námi.

Na obzoru zleva je Dědkovská hora, nad silnicemi pod námi na obzoru kopec Kyjov a doprava vysílač Havlina u Chroustova.

V polích za silnicemi je stožár na Kříbku, tentokrát radostínském, vzadu Starý Telečkov, za ním za kopcem schovaný Bohdalov, kousek doprava je krásně vidět Znetínek.

Za Radostínem vidíme cestu do Kotlas, hned za obcí jsou vpravo od ní Tři kříže.

Za lesy na obzoru nevidíme nic, ale až vystoupáme na střechu starého vodojemu, uvidíme že tam nějaký kopeček je, teď se zatím schovává.

Z pásma lesů více vpravo koukají komíny Žďasu, za nimi úplně vzadu jsou vidět dva menší kopce - vyšší je Kamenný vrch u Polničky a je dál a o něco nižší Adamův kopec kousek doleva.

Pak vidíme ohromnou budovu Žďárského sila, doprava od ní vpředu kulatý lesík nad průmyslovou zónou k Jamám, kterou však nevidíme, za ním úplně na obzoru Tisůvka, někde před ní blíže k nám by se snad dala zahlédnout Zelená hora, dále doprava vidíme na obzoru Český kopeček a kopce u Skleného.

Za háječkem vysázeným podle cesty k nám vidíme v pozadí místní pole, další les a za ním už jsme pohledem v katastru obce Jámy. Vyniká tam stožár na kopci Vrchy. Doprava je kopec Vejdoch s dvojicí lip zr. 1968 a křížem z roku 2018 mezi nimi, a pod ním obec Jámy, jasně viditelná. Za nimi vzadu Bednářův kopec a pod ním Jiříkovice, ale ty už tak dobře nevidíme.

Doprava pak nad Radňovicemi, které nevidíme, se tyčí Harusův kopec s vysílačem. To je odsud vše a musíme k dalšímu zastavení.

Zastavení druhé

je o trochu výše na okraji pole.

Od Harusáku doprava uvidíme vesnici skryt ou za lesy - Rokytno. Nad ní tři stožáry nad Studnicemi k meteorologickému pozorování.

Úplně vpravo stožár nad Ostrovem. Tuto obec zahlédneme mezi stromy, jestli popojdeme ještě o kousek výše.

Zastavení třetí

je na střeše starého vodojemu, kde za průmyslovými budovami uprostřed městyse Radostín uvidíme kopec Peperek nad lesy prořídlými vinou kůrovce, takže za nimi přes ně prosvítají hospodářské budovy Nového Veselí. Dále doprava je Holý kopec, i když je zatím také zalesněný, pak už jsou komíny Žďasu, silo a Tisůvka, které jsme viděli už dole.

Zastavení čtvrté

je na druhé straně Kříbku, projdeme asi 100 m lesní cestou a uvidíme před sebou silnici z Kněževse do Dolních Borů, za ní na obzoru kopce nad Cyrilovem s dvěma vysílači a vodojemem, dole pod námi obec Krásněves, kopce a vysílače nad Olším a bílou věž netínského poutního kostela.

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)