Rozhledy po rodném kraji - Rozhledy od Kněževse

25.06.2020 - naše farnosti

ÚPLNĚ NOVÝ popis a mapky z HAVLINY a 2 x od RUDOLCE, z Vejdocha ROZPOZNÁNO UŽ 62 SÍDEL, přidán seznam obcí se stejným názvem

Rozhledy od Kněževse

z vyhlídky u starého vodojemu na kopci Kříbek - 577 m n.m.

těsně za obcí vlevo od silnice do Krásněvsi

Motto: Krásný vzhled je na ten Boží svět.

Biblický citát: Hory a vrchy, velebte Pána. (Dan 3, 75)

 

Zastavení budou čtyři

 

První zastavení

si uděláme zády k starému vodojemu na okraji pole

Před námi je silnice do Kněževse z Krásněvse, za ní je silnice ze Zahradišť do Radostína, který pohledově jakoby splýval s Kněževsí pod námi.

Na obzoru zleva je Dědkovská hora, nad silnicemi pod námi na obzoru kopec Kyjov a doprava vysílač Havlina u Chroustova.

V polích za silnicemi je stožár na Kříbku, tentokrát radostínském, vzadu Starý Telečkov, za ním za kopcem schovaný Bohdalov, kousek doprava je krásně vidět Znetínek.

Za Radostínem vidíme cestu do Kotlas, hned za obcí jsou vpravo od ní Tři kříže.

Za lesy na obzoru nevidíme nic, ale až vystoupáme na střechu starého vodojemu, uvidíme že tam nějaký kopeček je, teď se zatím schovává.

Z pásma lesů více vpravo koukají komíny Žďasu, za nimi úplně vzadu jsou vidět dva menší kopce - Kamenný vrch vyšší dál a o něco nižší Adamův kopec kousek doleva.

Pak vidíme ohromnou budovu Žďárského sila, doprava od ní vpředu kulatý lesík nad průmyslovou zónou k Jamám, kterou však nevidíme, za ním úplně na obzoru Tisůvka, někde před ní blíže k nám by se snad dala zahlédnout Zelená hora, dále doprava vidíme na obzoru Český kopeček a kopce u Skleného.

Za háječkem vysázeným podle cesty k nám vidíme v pozadí  místní pole, další les a za ním už jsme pohledem v katastru obce Jámy. Vyniká tam stožár na kopci Vrchy. Doprava je kopec Vejdoch s dvojicí lip zr. 1968 a křížem z roku 2018 mezi nimi, a pod ním obec Jámy, jasně viditelná. Za nimi vzadu Bednářův kopec a pod ním Jiříkovice, ale ty už tak dobře nevidíme.

Doprava pak nad Radňovicemi, které nevidíme, Harusův kopec s vysílačem. To je odsud vše a musíme k dalšímu zastavení.

Zastavení druhé

je o trochu výše na okraji pole.

Od Harusáku doprava uvidíme vesnici skrytou za lesy - Rokytno. Nad ní tři stožáry nad Studnicemi k meteorologickému pozorování.

Úplně vpravo stožár nad Ostrovem. Tuto obec zahlédneme mezi stromy, jestli popojdeme ještě o kousek výše.

Zastavení třetí

je na střeše starého vodojemu, kde uvidíme kopeček koukající nad posledními lesy ve směru za Radostínem. Je to buď Hamerský kopeček nebo Peperek, oba jsou z našeho pohledu v zákrytu. Peperek je sice vyšší, ale přesto může být pohledově zakryt nižším, ale bližším kopcem.

Zastavení  čtvrté

je na druhé straně Kříbku, projdeme asi 100 m lesní cestou a uvidíme před sebou silnici z Kněževse do Dolních Borů, za ní na obzoru  kopce nad Cyrilovem s dvěma vysílači a vodojemem, dole pod námi obec Krásněves, kopce a vysílače nad Olším a bílou věž netínského poutního kostela.

 

Připravil a rád se dá poučit a společně popis upřesnit Jan Peňáz, který už v dětství při cestách do jamského kostela všiml výjimečnosti Kříbku

 

 

Sláva Otci, Stvořiteli světa, za jeho dílo i za díla lidských rukou. Sláva Synu, Vykupiteli, neboť on svým křížem vykoupil svět. Sláva i Duchu Svatému za jeho útěchu a světlo. 

Díky našim předkům za krajinu i památky.

A na závěr tři přání na způsob prosby:  

Bože, buď milostiv a žehnej nám i našemu kraji i naší vlasti a církvi.

Na přímluvu slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, dědictví otců, zachovej nám, Pane.

Nedej zahynouti nám ni budoucím, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste eleison!

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 8. srpna 2020

svátek má Soběslav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU