Rozhledy po rodném kraji - Rozhled z Rosičky na 8 hl. a vedl. svět stran

11.01.2024 - naše farnosti

Upřesněno a rozšířeno o nové věci od Zubří - bod č. 15

 

Rozhled z rozhledny na Rosičce aneb Rosička dokola

Motto: Krásný vzhled je na ten Boží svět.

Biblický citát: Hory a vrchy, velebte Pána. (Dan 3, 75)

 

Za jasného počasí je vidět ve směru hodinových ručiček:

(děkuji autorovi Dalekých výhledů za tolik cenných údajů, které jsem si mohl vypsat z https://zdarskevrchy-vyhledy.webnode.cz/vyhlidky/)

 

Zelená Hora, památka UNESCO,

za ní Sklenský vrch nad Skleným, 779 m n. m. (14 km),

Vysoké, nad ním Sklené, které není vidět, ačkoli ze silnice nad ním Rosička vidět je

město Žďár zabírá velkou část bližšího obzoru, který si popíšeme podle význačných budov města zleva

- za domy na sídlišti Vysočany vidíme kopec Lhotka a snad i kousek obce Lhotky pod ním a úplně před sebou Českou Mez

- za komínem teplárny u křižovatky silnic do kláštera a do Vysokého vidíme vzadu Kopeček u Studnic, 822 m n. m. (20 km), a stejným směrem tři zkušební stožáry u Studnic a blíže ještě kousíček doleva pak vidíme pár střech Vlachovic, možná i bývalou patrovou školu, která je dnes změněna na bytovku a ještě zvýšena jakousi věžičkou, doprava je pak Bílá skála  

 - dále doprava je vidět Rokytno s velkými hospodářskými budovami s červenými střechami a vlevo od něj

- za halami Žďasu vidíme trochu Jiříkovice a za nimi Pohledeckou skálu s vysílači, 812 m n. m. (21 km),

- za nejvyšším komínem Žďasu vidíme vysílač na Harusově kopci nad Radňovicemi, 741 m n. m. (15 km), ale obec samotnou ne

- napravo od Harusáku je Šibenice, 706 m n. m. (15 km), - skokanský můstek na jejím východním svahu vidět nemůžeme a napravo od ní dole je Nové Město na Moravě a více doprava nahoře Zubří

- za červenošedou budovou PKS na Brněnské ulici vidíme Mělkovice - přesněji jejich část nejblíže k nám,

- za žďárským silem vidíme poslední domy Mělkovic směrem k Veselíčku a úplně na obzoru vykukuje vlevo od sila Pletenice mezi Lískem a Písečným, 734 m n. m. (26 km),

Pak následují lesy zakončené vpravo stožárem na kopci Vrchy u Jam, a to, co vykukuje přibližně v polovině mezi tímto vysílačem a silem je Křib, 704 m n. m. (28 km), mezi Písečným a Janovičkami

dále je na obzoru typický kruhový les na kopci Olešná, 666 m n. m. (20 km), nad obcí Olešná, se stožárem,

VÝCHOD

před námi je obec Rosička a za jejím levým okrajem Matějovský rybník

vzadu za ním Vejdoch s třapečkem tvořeným dvěma lipami z r. 1968 (a křížem z r. 2018 mezi nimi), obec Jámy pod ním do široka rozprostřena, pod Vejdochem je obytná část, pak jen pár stromů a níže ještě hospodářské budovy s komínem. Nad těmi stromy je kopec u Prosetína s nadmořskou výškou 668 m n. m., (39 km)

dále doprava blíže k nám les s výstřihem zvaný Chlumek nad obcí Hlinné, za ním mírně vlevo Kopec mezi Novou Vsí a Radešínskou Svratkou, 655 m n. m. (19 km)

Vatín blíže k nám,

A to už se blížíme pohledem k Novému Veselí, nad poli před ním je zprava Bukový vrch u Nedvědice, 699 m n. m. (41 km), komín úpravny u Rožné a Sýkoř s rozhlednou u Doubravníka, 702 m n. m. (42 km),

Nad levým okrajem Nového Veselí je na obzoru kopec Dejmalka u Bukova, 603 m n. m. (31 km), a Kraví Hora u Stříteže, 611 m n. m. (33 km), obě obce jsou podél silnice mezi Dolní Rožínkou a Olším u Tišnova, z níž samotné je opravdu krásný rozhled

za pravým okrajem Rosičky je novoveselský rybník a přímo za ním Kosova hora u Moravce 594 m n.m. (23 km)

trochu blíže v lesích stožár u Sazomína,

Suky, stožár nad Ostrovem nad Oslavou, stožár daleko v lesích,

Kotlasy mezi lesy blíže k nám,

Křib u Skleného nad Oslavou, 626 m n. m. (20 km)

hned za Rosičkou je kaple v Matějově, přímo za ní vrchol Svaté u Kadolce ve farnosti Křižanov, 680 m n. m. (30 km), s typickým špičatým hřebenem, vlevo od ní Vokouňák u Heřmanova, 664 m n. m. (30 km),

obec Matějov, za ním v dáli dlouhá žlutá stavba nádraží v Křižanově, stožár těsně před námi,

Radenice těsně pod lesy na obzoru hned doprava kopec Na nivách, 662 m n. m. (21 km), nad Cyrilovem s několika lesíky, v tom napravo stojí 2 vysílače, za ním vzadu vpravo je kopec Na Skalách u Ořechova, 654 m n. m. (29 km),

JIHOVÝCHOD

Kopec Horka u Ronova nad ořechovským lomem, místo dalekého rozhledu, 612 m n. m. (30 km),

Březejcký les 625 m n. m. (30 km), u stejnojmenné obce

Kopec Ambrožný mezi Velkým Meziříčím a Křižanovem nad obcí Lhotky, 640 m n. m. (26 km) s dvěma stožáry,

Bučí u Velkého Meziříčí, 572 m n. m. (25 km),

obec Újezd:

nad jejím pravým okrajem obce na obzoru 2 stožáry - blikající rozhledna na Fajtově kopci nad Velkým Meziříčím, 555 m n. m. (24 km) a opticky vedle ní stožár mezi Martinicemi a Mostištěmi (obě obce jsou pomnožné),

nad újezdskými hospodářskými budovami vidíme na obzoru kopec Na Boučku nad Pavlovem, typický několika malým ostrůvky lesa, 647 m n. m. (12 km),

pod ním v lesích  věž kostela v Bohdalově, tím směrem by snad mohly být vidět oblaka páry nad elektrárnou v Dukovanech, les za ním je Kyjov nad obcí Kyjov, kterou vidět nemůžeme, 703 m n. m. (11 km),

vysílač na kopci Havlina u Chroustova, 707 m n. m. ( 10 km),

JIH

kopec Na Horách, 700 m n. m. (9 km), vzdálený od vysílače na Havlině jen 1,3 km, ale už na katastru Arnolce,- připomínka toho, jak se malé vzdálenosti při pohledu z malé dálky zdají velké

kopec Blažkov, 694 m n. m. (5 km), s nápisem bez šipky

obec Sirákov s věží kostelíka,

za ním na obzoru Veselský vrch za Telčí, 712 m n. m. (42 km),  

Za poli a loukami k Poděšínu asi v polovině na obzoru Sokolíčko u Stonařova, 666 m n. m. (31 km),

Poděšín a stožár u něj, přímo za obcí zprava je na obzoru Holý vrch u Rančířova u Jihlavy, 660 m n. m. (26 km), dále doprava Mistrovský kopec u Třeště, 699 m n. m. (37 km) a blíže k nám kopec Na Vyhlídce v okolí Velkého Beranova, 606 m n. m. (24 km),

Napravo od Poděšína je vidět na samém obzoru Špičák před Třeští, 734 m n. m. (35 km),

JIHOZÁPAD

a kousek doprava Javořice za Třeští, 837 m n. m. (51 km), s víc jak stometrovým stožárem,

Za blízkým stožárem je Skelný vrch u Batelova, 787 m n. m. (48 km),

v dáli Jihlava a kouř z jejích komínů, mírně doleva za je ní Kamenný vrch, někdy i Kamenný kopec, 651 m n. m. (29 km) a přímo za Jihlavou vykukuje opravdu z velké dálky Lísek mezi Jihlávkou a Počátkami, 760 m n. m. (50 km),

osamocený strom - Bechynova lipka na kopci od Polné k nám mezi Zábornou a Hrbovem,

za loukami a poli mezi Poděšínem a Nížkovem je úplně vzadu nejvyšší bod Čeřínek u Kostelce u Jihlavy, ale směrem do Čech, 761 m n. m. (34 km),

Rudný  - Šacberk, sportovní areál severně od Jihlavy, 613 m n. m. (22 km),

Mešnice v katastru Nového Rychnova, 754 m n. m. (37 km),

před námi Ptačí vrch za dálničním výjezdem Jihlava- západ, 637 m n. m. (22 km),

nalevo od Nížkova je úplně vzadu Na Kopcích u Nového Rychnova, který leží 10 km k nám od Pelhřimova, 737 m n. m. (43 km), a

za krajními levými domy Nížkova je úplně na obzoru Křemešník také v katastru Nového Rychnova, 765 m n. m. (40 km),

hned doprava za ním, nám ovšem dost skrytý Roháč u Smrčné mezi Jihlavou a Větrným Jeníkovem, 684 m n. m. (25 km),

nad středem obce Nížkov jsou na obzoru Čtverák, 702 m n. m. (26 km), a Strážník za Větrným Jeníkovem, 713 m n. m. (29 km), a kopec Skalky před ním, 709 m n. m. (26 km), s vysokým vysílačem a kousek doprava Kosovský vrch u Kosov v sousedství této obce, 682 m n. m. (24 km),

za hospodářskými budovami na pravém okraji Nížkova je obec Špinov a za ní 2 větrné elektrárny u Věžnic(e),

vysílač na kopci Vysočina u Štoků, 621 m n. m. (18 km),

pak je na obzoru vidět jakoby useknutý les se schodkem na jeho pravé straně - je to Krásná vyhlídka u Humpolce, 663 m n. m. (34 km),

ZÁPAD

Mezi Nížkovem a sousední obcí Buková je před námi malý kulatý lesík, za ním vlevo jakoby až za obzorem Strážiště za Humpolcem, 744 m n. m. (61 km), jen maličký kousek od západního směru

vpravo na našem obzoru zřícenina hradu Orlík u Humpolce, 645 m n. m. (33 km), není jen Orlík nad Vltavou, ten před námi dnes vypadá jako hřebík v mezeře mezi lesy

Pak už je přímo před námi obec Buková, vlevo od ní kopec Orlík bez hradu a stožárů také u Humpolce, jen 4 km po modré od zříceniny hradu Orlík, 678 m n. m. (31 km) a přímo za obcí je Kopec u obce Věž u Humpolce, 655 m n. m. (31 km), a blíže k nám Vysoká mezi Šlapanovem a Havlíčkovým Brodem, 587 m n. m. (15 km), kopec porostlý lesy zubatého tvaru a v nich více stožárů

kopec Ve Vršku  za Herálcem a před Humpolcem, 548 m n. m. (30 km),

Dále doprava je před obzorem Lipnice nad Sázavou, takže se dost špatně rozezná - 32 km,

Dále doprava je na obzoru kopec Melechov u Světlé nad Sázavou, 715 m n. m. (40 km),

Pak obzorová čára klesá a v té proluce ve veliké dáli až jakoby za obzorem je Luka, kopec na jižním tedy levém břehu Sázavy u Ledče nad Sázavou, 498 m n. m. (51 km) a Březák až u Divišova na okrese Benešov, 533 m n. m. (79 km) a napravo od něj Klásek u Psářů, tam kde i dálnice tolik stoupá, 503 m n. m. (67 km)

A to se už pohledem blížíme k Přibyslavi - poměrně velkému městu s kostelem s neomítnutou věží a červenou bání,

Nalevo od ní blíže k nám je Duškův kopec u Pohledu u Havlíčkova Brodu, 539 m n. m. (15 km), ale stejně je až patero lesy - roste na něm 6. les od nás

Za levým okrajem Přibyslavi je Světlá nad Sázavou - 36 km, a úplně na obzoru Žebrákovský vrch u Světlé nad Sázavou, 601 m n. m. (38 km), za věží přibyslavského kostela je Horní Chlum u Okrouhlice za Havlíčkovým Brodem, 570 m n. m. (27 km), na obzoru Borovina někde u Habrů, 587 m n. m. (41 km),

mezi středem města a průmyslovou zónou na jeho pravém okraji je před obzorem Kalvárie, kopec nad Pohledem směrem k poutnímu místu sv. Anny, 523 m n. m. (15 km),

Na obzoru vpravo od průmyslové zóny je Volský vrch přímo na sever od Havlíčkova Brodu poblíž Horní a Dolní Krupé, 598 m n. m. (25 km) a je mírný, jak podle našich představ chodili kdysi voli,

doprava od něj kopec s mezerou v porostu, dalo by se říci s vykotlaným lesem a s názvem U Kapličky u obce Tis ležící severozápadně od Havlíčkova Brodu, 581 m n. m. (32 km),

od Přibyslavi doprava jsou nám nejblíže Novém Dvory s mnoha hospodářskými budovami

v polovině vzdálenosti mezi nimi a Přibyslaví vykukuje za obzorem větrná elektrárna u obce Kámen (32 km od nás) na silnici z Havlíčkova Brodu na Golčův Jeníkov,

dále na obzoru doprava rozhledna na kopci Vizáb, 599 m n. m. (29 km), za sousední obcí Sedletín

SEVEROZÁPAD

dále doprava od Sedletína směrem k nám je kopec Nad Vsí, 596 m n. m. (25 km), ta ves se jmenuje Jilem a je za ním

mnohem blíže nad nimi vykukuje zpoza lesů Hřiště a úplně vzadu vidíme Žižkovo Pole

dále doprava blíže k nám je červenobílý stožár, za ním Malá Losenice bez kostela a úplně na obzoru září do dálky bílý kostel v Havlíčkově Borové,

od stožáru mírně doleva blíže k nám je Pořežín a za ním Modlíkov trochu zakrytý lesem, dál tím směrem je Chotěboř, kterou nevidíme, ale na obzoru je Fiedlerův kopec, 615 m n. m. (20 km) mezi Českou Bělou a Chotěboří

napravo od Pořežína je Pořežínský kopec, 596 m n. m. (6 km), kterému podle jeho typickému tvaru místní říkají Klobouk a který je jasně vidět až z Vejdocha

dále doprava Pátkův kopec, 631 m n. m. (7 km), přímo u Malé Losenice 

za Huťským dvorem přímo pod námi u silnice k Nížkovu a za rozlehlými hospodářskými budovami u řeky Sázavy, které patří (jako rozhledna) do katastru obce Sázava, vidíme vzadu Velkou Losenici s bílým kostelem a šedou špičatou věží, podle toho, jak ji máme před sebou má člověk chuť dát jí přídomek široká, za ní vidíme Vepřovou, vlevo od ní uzavírá obzor kopec Henzlička u Havlíčkovy Borové, 692 m n. m. (11 km), dále tím směrem je Ždírec, který nevidíme

Malolosenický kopec, 613 m n. m. (7 km) u silnice z Velké do Malé Losenice

SEVER

kopec Světka nad Velkou Losenicí 640 m n. m. (6 km)

celá Sázava s novou kaplí Panny Marie Karmelské na konci obce směrem k nádraží, jehož budova sytě žlutě svítí nad obcí, za ní vidíme Vápenici, 628 m n. m. (7 km),

stejným směrem je Sněžka, 1603 m n. m. (130 km), snad by ji za mimořádné viditelnosti šlo zahlédnout, anebo aspoň část Krkonoš, žádné velké kopce tím směrem nejsou

doprava jsou lesy na Peperku, 675 m n. m. (5 km), který lehce poznáme podle stožáru blíže k nám, za ním je Kamenný vrch, 803 m n. m. (17 km),

doprava pak Šlakhamry koukající z lesů, přímo za nimi Tisůvka u Cikhaje, 800 m n. m. (15 km),

vlevo od Šlakhamrů dál v lesích Škrdlovice s komínem, za nimi Šindelný vrch mezi Vojnovým Městcem a Cikhájí, 806 m n. m. (16 km), jen nepatrně se zvedající,

doprava od nich je nejprve Adamův kopec nad Pilskou nádrží, 656 m n. m. (7 km)

dále doprava na obzoru skoro rovná Žákova hora na druhé straně Cikhaje směrem k Fryšavě, 810 m n. m. (17 km),

pak blízko před námi napravo od posledních domů Sázavy kopec Salvátor také před Pilskou nádrží, 630 m n. m. (7 km)

SEVEROVÝCHOD

úplně blízko před námi žluté budovy hotelu Sázava, za nimi na obzoru Křivý Javor za Fryšavou, 824 m n. m. (17 km),

doleva od hotelu, asi v polovině vzdálenosti mezi ním a samotou patřící už k Sázavě je velmi blízko les na kopci Salvátor, 630 m n. m. (7 km),

 

Zelená Hora a za ní Sklenský les na závěr!

 

Krásný vzhled je na ten Boží svět.

Bohu díky.

A děkujeme i za rozhlednu všem, kteří se o ni přičinili a starají.

 

Na doplnění se těší a za každou připomínku děkuje Jan Peňáz

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 15. června 2024

svátek má Vít

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)