Rozhledy po rodném kraji - Rozhled z Rosičky na 8 hl. a vedl. svět stran

10.04.2021 - naše farnosti

Upřesněno a rozšířeno o nové věci o Bohdalově

 

Rozhled z rozhledny na Rosičce aneb Rosička dokola

Motto: Krásný vzhled je na ten Boží svět.

Biblický citát: Hory a vrchy, velebte Pána. (Dan 3, 75)

 

Za jasného počasí je vidět ve směru hodinových ručiček:

(děkuji autorovi Dalekých výhledů za tolik cenných údajů, které jsem si mohl vypsat z https://zdarskevrchy-vyhledy.webnode.cz/vyhlidky/)

 

Zelená Hora, památka UNESCO,

za ní Sklenský vrch nad Skleným, 779 m n. m. (14 km),

Vysoké, nad ním Sklené, které není vidět, ačkoli ze silnice nad ním Rosička vidět je

město Žďár zabírá velkou část bližšího obzoru, který si popíšeme podle význačných budov města zleva

- za domy na sídlišti Vysočany vidíme kopec Lhotka a snad i kousek obce Lhotky pod ním a úplně před sebou Českou Mez

- za komínem teplárny u křižovatky silnic do kláštera a do Vysokého vidíme vzadu Kopeček u Studnic, 822 m n. m. (20 km), a stejným směrem tři zkušební stožáry u Studnic a blíže ještě kousíček doleva pak vidíme pár střech Vlachovic, možná i bývalou patrovou školu, která je dnes změněna na bytovku a ještě zvýšena jakousi věžičkou, doprava je pak Bílá skála  

 - dále doprava je vidět Rokytno s velkými hospodářskými budovami s červenými střechami a vlevo od něj

- za halami Žďasu vidíme trochu Jiříkovice a za nimi Pohledeckou skálu s vysílači, 812 m n. m. (21 km),

- za nejvyšším komínem Žďasu vidíme vysílač na Harusově kopci nad Radňovicemi, 741 m n. m. (15 km), ale obec samotnou ne

- napravo od Harusáku je Šibenice, 706 m n. m. (15 km), - skokanský můstek na jejím východním svahu vidět nemůžeme a napravo od ní dole je Nové Město na Moravě a více doprava nahoře Zubří

- za červenošedou budovou PKS na Brněnské ulici vidíme Mělkovice - přesněji jejich část nejblíže k nám,

- za žďárským silem vidíme poslední domy Mělkovic směrem k Veselíčku a úplně na obzoru vykukuje vlevo od sila Pletenice mezi Lískem a Písečným, 734 m n. m. (26 km),

Pak následují lesy zakončené vpravo stožárem na kopci Vrchy u Jam, a to, co vykukuje přibližně v polovině mezi tímto vysílačem a silem je Křib, 704 m n. m. (28 km), mezi Písečným a Janovičkami

dále je na obzoru typický kruhový les na kopci Olešná, 666 m n. m. (20 km), nad obcí Olešná, se stožárem,

VÝCHOD

před námi je obec Rosička a za jejím levým okrajem Matějovský rybník

vzadu za ním Vejdoch s třapečkem tvořeným dvěma lipami z r. 1968 (a křížem z r. 2018 mezi nimi), obec Jámy pod ním do široka rozprostřena, pod Vejdochem je obytná část, pak jen pár stromů a níže ještě hospodářské budovy s komínem. Nad těmi stromy je kopec u Prosetína s nadmořskou výškou 668 m n. m., (39 km)

dále doprava blíže k nám les s výstřihem zvaný Chlumek nad obcí Hlinné, za ním mírně vlevo Kopec mezi Novou Vsí a Radešínskou Svratkou, 655 m n. m. (19 km)

Vatín blíže k nám,

A to už se blížíme pohledem k Novému Veselí, nad poli před ním je zprava Bukový vrch u Nedvědice, 699 m n. m. (41 km), komín úpravny u Rožné a Sýkoř s rozhlednou u Doubravníka, 702 m n. m. (42 km),

Nad levým okrajem Nového Veselí je na obzoru kopec Dejmalka u Bukova, 603 m n. m. (31 km), a Kraví Hora u Stříteže, 611 m n. m. (33 km), obě obce jsou podél silnice mezi Dolní Rožínkou a Olším u Tišnova, z níž samotné je opravdu krásný rozhled

za pravým okrajem Rosičky je novoveselský rybník a přímo za ním Kosova hora u Moravce 594 m n.m. (23 km)

trochu blíže v lesích stožár u Sazomína,

Suky, stožár nad Ostrovem nad Oslavou, stožár daleko v lesích,

Kotlasy mezi lesy blíže k nám,

Křib u Skleného nad Oslavou, 626 m n. m. (20 km)

hned za Rosičkou je kaple v Matějově, přímo za ní vrchol Svaté u Kadolce ve farnosti Křižanov, 680 m n. m. (30 km), s typickým špičatým hřebenem, vlevo od ní Vokouňák u Heřmanova, 664 m n. m. (30 km),

obec Matějov, za ním v dáli dlouhá žlutá stavba nádraží v Křižanově, stožár těsně před námi,

Radenice těsně pod lesy na obzoru hned doprava kopec Na nivách, 662 m n. m. (21 km), nad Cyrilovem s několika lesíky, v tom napravo stojí 2 vysílače, za ním vzadu vpravo je kopec Na Skalách u Ořechova, 654 m n. m. (29 km),

JIHOVÝCHOD

Kopec Horka u Ronova nad ořechovským lomem, místo dalekého rozhledu, 612 m n. m. (30 km),

Březejcký les 625 m n. m. (30 km), u stejnojmenné obce

Kopec Ambrožný mezi Velkým Meziříčím a Křižanovem nad obcí Lhotky, 640 m n. m. (26 km) s dvěma stožáry,

Bučí u Velkého Meziříčí, 572 m n. m. (25 km),

obec Újezd:

nad jejím pravým okrajem obce na obzoru 2 stožáry - blikající rozhledna na Fajtově kopci nad Velkým Meziříčím, 555 m n. m. (24 km) a opticky vedle ní stožár mezi Martinicemi a Mostištěmi (obě obce jsou pomnožné),

nad újezdskými hospodářskými budovami vidíme na obzoru kopec Na Boučku nad Pavlovem, typický několika malým ostrůvky lesa, 647 m n. m. (12 km),

pod ním v lesích  věž kostela v Bohdalově, tím směrem by snad mohly být vidět oblaka páry nad elektrárnou v Dukovanech, les za ním je Kyjov nad obcí Kyjov, kterou vidět nemůžeme, 703 m n. m. (11 km),

vysílač na kopci Havlina u Chroustova, 707 m n. m. ( 10 km),

JIH

kopec Na Horách, 700 m n. m. (9 km), vzdálený od vysílače na Havlině jen 1,3 km, ale už na katastru Arnolce,- připomínka toho, jak se malé vzdálenosti při pohledu z malé dálky zdají velké

kopec Blažkov, 694 m n. m. (5 km), s nápisem bez šipky

obec Sirákov s věží kostelíka,

za ním na obzoru Veselský vrch za Telčí, 712 m n. m. (42 km),  

Za poli a loukami k Poděšínu asi v polovině na obzoru Sokolíčko u Stonařova, 666 m n. m. (31 km),

Poděšín a stožár u něj, přímo za obcí zprava je na obzoru Holý vrch u Rančířova u Jihlavy, 660 m n. m. (26 km), dále doprava Mistrovský kopec u Třeště, 699 m n. m. (37 km) a blíže k nám kopec Na Vyhlídce v okolí Velkého Beranova, 606 m n. m. (24 km),

Napravo od Poděšína je vidět na samém obzoru Špičák před Třeští, 734 m n. m. (35 km),

JIHOZÁPAD

a kousek doprava Javořice za Třeští, 837 m n. m. (51 km), s víc jak stometrovým stožárem,

Za blízkým stožárem je Skelný vrch u Batelova, 787 m n. m. (48 km),

v dáli Jihlava a kouř z jejích komínů, mírně doleva za je ní Kamenný vrch, někdy i Kamenný kopec, 651 m n. m. (29 km) a přímo za Jihlavou vykukuje opravdu z velké dálky Lísek mezi Jihlávkou a Počátkami, 760 m n. m. (50 km),

osamocený strom - Bechynova lipka na kopci od Polné k nám mezi Zábornou a Hrbovem,

za loukami a poli mezi Poděšínem a Nížkovem je úplně vzadu nejvyšší bod Čeřínek u Kostelce u Jihlavy, ale směrem do Čech, 761 m n. m. (34 km),

Rudný  - Šacberk, sportovní areál severně od Jihlavy, 613 m n. m. (22 km),

Mešnice v katastru Nového Rychnova, 754 m n. m. (37 km),

před námi Ptačí vrch za dálničním výjezdem Jihlava- západ, 637 m n. m. (22 km),

nalevo od Nížkova je úplně vzadu Na Kopcích u Nového Rychnova, který leží 10 km k nám od Pelhřimova, 737 m n. m. (43 km), a

za krajními levými domy Nížkova je úplně na obzoru Křemešník také v katastru Nového Rychnova, 765 m n. m. (40 km),

hned doprava za ním, nám ovšem dost skrytý Roháč u Smrčné mezi Jihlavou a Větrným Jeníkovem, 684 m n. m. (25 km),

nad středem obce Nížkov jsou na obzoru Čtverák, 702 m n. m. (26 km), a Strážník za Větrným Jeníkovem, 713 m n. m. (29 km), a kopec Skalky před ním, 709 m n. m. (26 km), s vysokým vysílačem a kousek doprava Kosovský vrch u Kosov v sousedství této obce, 682 m n. m. (24 km),

za hospodářskými budovami na pravém okraji Nížkova je obec Špinov a za ní 2 větrné elektrárny u Věžnic(e),

vysílač na kopci Vysočina u Štoků, 621 m n. m. (18 km),

pak je na obzoru vidět jakoby useknutý les se schodkem na jeho pravé straně - je to Krásná vyhlídka u Humpolce, 663 m n. m. (34 km),

ZÁPAD

Mezi Nížkovem a sousední obcí Buková je před námi malý kulatý lesík, za ním vlevo jakoby až za obzorem Strážiště za Humpolcem, 744 m n. m. (61 km), jen maličký kousek od západního směru

vpravo na našem obzoru zřícenina hradu Orlík u Humpolce, 645 m n. m. (33 km), není jen Orlík nad Vltavou, ten před námi dnes vypadá jako hřebík v mezeře mezi lesy

Pak už je přímo před námi obec Buková, vlevo od ní kopec Orlík bez hradu a stožárů také u Humpolce, jen 4 km po modré od zříceniny hradu Orlík, 678 m n. m. (31 km) a přímo za obcí je Kopec u obce Věž u Humpolce, 655 m n. m. (31 km), a blíže k nám Vysoká mezi Šlapanovem a Havlíčkovým Brodem, 587 m n. m. (15 km), kopec porostlý lesy zubatého tvaru a v nich více stožárů

kopec Ve Vršku  za Herálcem a před Humpolcem, 548 m n. m. (30 km),

Dále doprava je před obzorem Lipnice nad Sázavou, takže se dost špatně rozezná - 32 km,

Dále doprava je na obzoru kopec Melechov u Světlé nad Sázavou, 715 m n. m. (40 km),

Pak obzorová čára klesá a v té proluce ve veliké dáli až jakoby za obzorem je Luka, kopec na jižním tedy levém břehu Sázavy u Ledče nad Sázavou, 498 m n. m. (51 km) a Březák až u Divišova na okrese Benešov, 533 m n. m. (79 km) a napravo od něj Klásek u Psářů, tam kde i dálnice tolik stoupá, 503 m n. m. (67 km)

A to se už pohledem blížíme k Přibyslavi - poměrně velkému městu s kostelem s neomítnutou věží a červenou bání,

Nalevo od ní blíže k nám je Duškův kopec u Pohledu u Havlíčkova Brodu, 539 m n. m. (15 km), ale stejně je až patero lesy - roste na něm 6. les od nás

Za levým okrajem Přibyslavi je Světlá nad Sázavou - 36 km, a úplně na obzoru Žebrákovský vrch u Světlé nad Sázavou, 601 m n. m. (38 km), za věží přibyslavského kostela je Horní Chlum u Okrouhlice za Havlíčkovým Brodem, 570 m n. m. (27 km), na obzoru Borovina někde u Habrů, 587 m n. m. (41 km),

mezi středem města a průmyslovou zónou na jeho pravém okraji je před obzorem Kalvárie, kopec nad Pohledem směrem k poutnímu místu sv. Anny, 523 m n. m. (15 km),

Na obzoru vpravo od průmyslové zóny je Volský vrch přímo na sever od Havlíčkova Brodu poblíž Horní a Dolní Krupé, 598 m n. m. (25 km) a je mírný, jak podle našich představ chodili kdysi voli,

doprava od něj kopec s mezerou v porostu, dalo by se říci s vykotlaným lesem a s názvem U Kapličky u obce Tis ležící severozápadně od Havlíčkova Brodu, 581 m n. m. (32 km),

od Přibyslavi doprava jsou nám nejblíže Novém Dvory s mnoha hospodářskými budovami

v polovině vzdálenosti mezi nimi a Přibyslaví vykukuje za obzorem větrná elektrárna u obce Kámen (32 km od nás) na silnici z Havlíčkova Brodu na Golčův Jeníkov,

dále na obzoru doprava rozhledna na kopci Vizáb, 599 m n. m. (29 km), za sousední obcí Sedletín

SEVEROZÁPAD

dále doprava od Sedletína směrem k nám je kopec Nad Vsí, 596 m n. m. (25 km), ta ves se jmenuje Jilem a je za ním

mnohem blíže nad nimi vykukuje zpoza lesů Hřiště a úplně vzadu vidíme Žižkovo Pole

dále doprava blíže k nám je červenobílý stožár, za ním Malá Losenice bez kostela a úplně na obzoru září do dálky bílý kostel v Havlíčkově Borové,

od stožáru mírně doleva blíže k nám je Pořežín a za ním Modlíkov trochu zakrytý lesem, dál tím směrem je Chotěboř, kterou nevidíme, ale na obzoru je Fiedlerův kopec, 615 m n. m. (20 km) mezi Českou Bělou a Chotěboří

napravo od Pořežína je Pořežínský kopec, 596 m n. m. (6 km), kterému podle jeho typickému tvaru místní říkají Klobouk a který je jasně vidět až z Vejdocha

dále doprava Pátkův kopec, 631 m n. m. (7 km), přímo u Malé Losenice 

za Huťským dvorem přímo pod námi u silnice k Nížkovu a za rozlehlými hospodářskými budovami u řeky Sázavy, které patří (jako rozhledna) do katastru obce Sázava, vidíme vzadu Velkou Losenici s bílým kostelem a šedou špičatou věží, podle toho, jak ji máme před sebou má člověk chuť dát jí přídomek široká, za ní vidíme Vepřovou, vlevo od ní uzavírá obzor kopec Henzlička u Havlíčkovy Borové, 692 m n. m. (11 km), dále tím směrem je Ždírec, který nevidíme

Malolosenický kopec, 613 m n. m. (7 km) u silnice z Velké do Malé Losenice

SEVER

kopec Světka nad Velkou Losenicí 640 m n. m. (6 km)

celá Sázava s novou kaplí Panny Marie Karmelské na konci obce směrem k nádraží, jehož budova sytě žlutě svítí nad obcí, za ní vidíme Vápenici, 628 m n. m. (7 km),

stejným směrem je Sněžka, 1603 m n. m. (130 km), snad by ji za mimořádné viditelnosti šlo zahlédnout, anebo aspoň část Krkonoš, žádné velké kopce tím směrem nejsou

doprava jsou lesy na Peperku, 675 m n. m. (5 km), který lehce poznáme podle stožáru blíže k nám, za ním je Kamenný vrch, 803 m n. m. (17 km),

doprava pak Šlakhamry koukající z lesů, přímo za nimi Tisůvka u Cikhaje, 800 m n. m. (15 km),

vlevo od Šlakhamrů dál v lesích Škrdlovice s komínem, za nimi Šindelný vrch mezi Vojnovým Městcem a Cikhájí, 806 m n. m. (16 km), jen nepatrně se zvedající,

doprava od nich je nejprve Adamův kopec nad Pilskou nádrží, 656 m n. m. (7 km)

dále doprava na obzoru skoro rovná Žákova hora na druhé straně Cikhaje směrem k Fryšavě, 810 m n. m. (17 km),

pak blízko před námi napravo od posledních domů Sázavy kopec Salvátor také před Pilskou nádrží, 630 m n. m. (7 km)

SEVEROVÝCHOD

úplně blízko před námi žluté budovy hotelu Sázava, za nimi na obzoru Křivý Javor za Fryšavou, 824 m n. m. (17 km),

doleva od hotelu, asi v polovině vzdálenosti mezi ním a samotou patřící už k Sázavě je velmi blízko les na kopci Salvátor, 630 m n. m. (7 km),

 

Zelená Hora a za ní Sklenský les na závěr!

 

Krásný vzhled je na ten Boží svět.

Bohu díky.

A děkujeme i za rozhlednu všem, kteří se o ni přičinili a starají.

 

Na doplnění se těší a za každou připomínku děkuje Jan Peňáz

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (8)

 

lípu. (2)

 

dub. (0)

 

buk. (0)

 

thúji. (1)

 

nějaký jehličnatý strom. (1)

 

nějaký keř. (0)

 

žádný strom ani keř. (1)

 

celkem hlasovalo 13 lidí

předchozí ankety

Dnes je 18. dubna 2021

svátek má Valérie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)