Rozhledy po rodném kraji - Rozhledy z Blažkova - 4 zastavení

11.01.2024 - naše farnosti

Upřesněno a rozšířeno o nové věci od Zubří - bod č. 15

 

Rozhled z Blažkova (694 m) v katastru obce Rudolec    

Jedná se o zalesněný vrchol na hřebeni Arnoleckých hor, kde kdysi stála rozhledna. Přes vrchol vede 4 km dlouhá lesní cesta od autobusové zastávky mezi Sirákovem a Újezdem do Rudolce, sleduje ji modrá značka. Přes kopec jde vedení velmi vysokého napětí. Kdysi prý pod kopcem byla obec Blažkov, jejíž obyvatelé vymřeli. Vypráví se také pověst o blažkovské hospodě, kde se ve sklepě schovávali lapkové a přepadávali cestující.

První zastavení

se jmenuje Zámecká vyhlídka, je 200 m nad poslední budovou Rudolce ve výši 660 m n.m., asi půl kilometru nad rudoleckým zámkem u asfaltové polní cesty a dojdeme k němu po modré značce, má souřadnice 49,4825 a 15,8290 neboli  49°28´56,983´´  a 15° 49´44,359´´.

Obrázek a stručný popis, pak podrobný popis

vyhl-nad-rud-def-21-kopcu15obci-a-pohledec-.jpg

 Vyhlídka na kopce a obce rozdělená na 6 částí: (vysílač na Harusáku // u Olešné // komín u Bohdalova // kostel // vodojem // pyramida)

ANEB 21 KOPCŮ A 13 OBCÍ

0 - louky u Skleného

1 - vysílač na Harusáku

2- stožár nad Olešnou

3 -vysílač na Havlině

4 - V Kopečku - směr Pavlov

5 - kopec Kyjov nad Kyjovem

6a Baba (za ní Dědkovská h.)

7 - Chlumek u Hlinného

8 - dvouhrbý kopec jménem Kopec mezi N. Vsí a R. Svr.

9 - Sklenský k. (u Skl. n. Osl.)

10 - Svatá u Křižanova, kde měla poustevnu sv. Zdislava

11 - hrad Zubštejn

12 - Horní les u Rovečného s rozhlednou

13 - Bukovce u Rovečného

14 - Horničí u Rozseče n. Kunšt. s dvěma šedými stavbami v lese pod horizontem (budovy družstva),

14a - Kulíšek u Kunštátu, nejzazší dohled, vzdušnou čarou 46,4 km, autem nejkratší cestou 59 km

15 - Zněcko u Černovic

16 - Bukový vrch u Nedvědice

Sýkoř se stezkou J. Cimrmana

17 - Kraví hora u Mor. Pavlovic

18 - Dejmalka u Bukova

19 - Kosova hora u Moravce

20 - komín u dolu KHB v Dol. Rožínce, vlevo od něj vysílač

Obce: Rudolec se zámkem, Bohdalov, Ch - Chroustov, POK - Pokojov, KOT - Kotlasy

BŘ - Březí, N.V. - Nová Ves

M - Mělkovice, R - Rokytno

SAZ - Sazomín (kravín), N. KRAS v Bystřici n.P. a za ním BRATrušín - před Horničím, mírně vpravo asi VĚCHnov.  

 

Z cesty 70 m pod vyhlídkou uvidíme navíc: J - obec Jámy, u ní vysílač na Horce, kopec Vejdoch s 2 lípami z r. 1968 a křížem z r. 2018, Z - obec Zubří, obec Pohledec se 2 stožáry, z nichž jeden stále bliká.

 

Podrobný popis 1. zastavení

Nahoře vlevo vidíme stožár, vedle něj sloupy velmi vysokého napětí, a směrem doprava blízký les. Pak vykouknou lesy a louky nad Skleným, blíže k nám se zalesknou domy z Mělkovic, dále doprava je na obzoru Bednářův kopec nad Jiříkovicemi s typickým zubem na levé straně, pak vysílač na Harusově kopci nad Radňovicemi, (které nejsou vidět). A to už nám zakrývá obzor nejbližší lesík v trati Křenice.

Vpravo od ní je v dáli zalesněný kopec Olešná s vysokým stožárem, obec Olešnou však nevidíme, je schovaná za tím vším. Mezi blízkými lesy, ale je ve stejném směru je Březí nad Oslavou, na obzoru pak aleje stromů. Ty bližší lemují silnici z Jam do Hlinnného, doprava od něj je výrazný kopec Chlumek. Aleje vzadu lemují silnici z Nového Města přes Novou Ves do Radešínské Svratky. Vidíme pouze Novou Ves. Nalevo od vysílače u Olešné je na obzoru je vidět Horní les s rozhlednou a napravo kopec Bukovce, oboje u Rovečného.

Doprava od dvojice sloupů vysokého napětí pak vidíme v bližších lesích dlouhou střechu kravína v Sazomíně a za ní v dáli kopec ve tvaru velblouda, je to Kopec mezi Novou Vsí a Radešínskou Svratkou.

 

Další bod k upřesnění rozhledu je trochu schovaný komín bývalé bohdalovské cihelny (azimut 80°). Přímo za ním jsou vidět Kotlasy, dále doprava na obzoru zřícenina hradu Zubštejna (azimut 81°), pak ve větší dáli výrazný kulatý kopec, je to Horničí nad Rozsečí nad Kunštátem (azimut 84°). Řidiči si vzpomenou, jaké je to dlouhé stoupání od Štěpánova nad Svratkou přes vesnici Hodonín až ke křižovatce v Rozseči. V lese na vrcholu kopce vidíme dvě šedé plochy, jakoby nějakém hradby či dlouhé zříceniny. Jsou to však hospodářské budovy zemědělského družstva stojící právě na naší straně tohoto kopce. Před siluetou Horničí  vidíme za jasného počasí horní část Bystřice n. Pernštejnem, kde stojí budovy takzvaného Nového Krasu, a za nimi obec Bratrušín. Dále doprava jasně vyčnívá kopec Kulíšek (azimut 87°) v blízkosti Kunštátu, kde je místní poutní místo, kam chodíval i lékař a kněz, zavražděný P. Ladislav Kubiček. Je to od nás vzdušnou čarou 46,4 km (59 km autem) a je to bod nejzazší viditelnosti z tohoto místa. Dále pak je kopec u Černovic jménem Zněcko (azimut 89°). Pak jsou před hradbou lesů vidět střechy, velice pravděpodobně je to Věchnov. Dále doprava vidíme stožár - mezi Dolní Rožínkou a Zvolí - a ještě více doprava výrazný bílý komín u dolu v Dolní Rožínce, který se jmenoval KHB - Karel Havlíček Borovský. Úplně před námi je Pokojov, za jeho levým okrajem je ten stožár u Dolní Rožínky.

Další oddíl určuje věž bohdalovského kostela sv. Vavřince (azimut 94°).  Přímo za ní je stožár u Suků nad Ostrovem. Na obzoru vlevo od ní je na obzoru i bez dalekohledu dobře vidět Bukový vrch u Nedvědice (azimut 93°), vpravo kopec Sýkoř (azimut 95°) kamennou věží, viditelnou pokud je nasvícena sluncem. Na Sýkoř vede z Lomnice stezka Járy Cimrmana, jejíž zastávky se velice vtipně nazývají „plahočiny". Dále doprava až k bohdalovskému vodojemu je vidět poměrně rovná hradba lesů.  Dalekohledem je možné vidět, jak z ní ve veliké dálce vykukují kopce: Zleva doprava to jsou Dejmalka nad Bukovem, Kraví hora u Moraveckých Pavlovic (řidiči si opět vzpomenou na stoupání od Dolní Rožínky směrem na Kaly) a blíže k vodojemu i blíže k nám Kosova hora u Moravce (stoupá na ni i silnice od Křižanova).

Doprava od vodojemu je les Březiny na západním úbočí kopce jménem v Kopečku, na něj se šplhá silnice z Bohdalova do Pavlova. Napravo od kopce je v pozadí Svatá hora u Křižanova, nejvyšší bod Křižanovské pahorkatiny, kde si v dětství udělala poustevnu Zdislava z Křižanova, nyní svatá Zdislava Lemberkovna, protože se přivdala za svým manželem Havlem z Markvartic na Lemberk v severních Čechách a je tam v Jablonném pochována.

Pak vidíme tzv. pyramidu, dále doprava kopec Kyjov nad obcí Kyjov, pak kopec Baba, který nám zakrývá Dědkovskou horu nad obcí Dědkov, obě obce jsou však na druhé straně Arnoleckých hor. Pak domy vidíme domy Chroustova a nejvyšší bod Arnoleckých hor, které jsou nejnižšími horami v naší republice: kopec Havlina s vysílačem. Pod námi pak je Rudolec se zámkem.

Nevidíme však Vejdoch, protože je zakrytý tím nejbližším lesíkem na Křenicích a proto musíme jít 72 kroků dolů k Rudolci. Pak na pravém okraji toho lesíka spatříme Jámy a nad nimi kopec bez lesa jen s velkým keřem uprostřed Je to Vejdoch a na něm dvě lípy z roku 1968 a mezi nimi kříž k 100. výročí republiky - Strom života. Je to dílo Petra Váni, který také dělal kopii Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze. Vzadu za Vejdochem před lesy na obzoru mírně doleva je vidět obec Zubří. Totéž spatříme, když jdeme od vyhlídky dvakrát tolik kroků po cestě nahoru. Pak je Vejdoch samozřejmě na levé straně nejbližšího lesíka. Z obou míst lze v případě dobré viditelnosti od Vejdocha doleva na zalesněném hřebeni na obzoru spatřit 2 vysílače nad Pohledcem.

Druhé zastavení

je po dalším půlkilometru na východní straně kopce u stožáru s anténami v blízkosti vedení velmi vysokého napětí. Za tří stran však vidíme lesy, východním směrem pak uvidíme mezi vzdálenějšími lesy šedou střechu kravína nad Sazomínem, vysoký kopec v podobě velblouda za ní se jmenuje Kopec a nachází se mezi Novou Vsí a Radešínskou Svratkou,

dále doprava před námi je stožár mezi Sazomínem a Ostrovem a v jeho blízkosti domy na horním okraji této obce

za stožárem za dobré viditelnosti zahlédneme bílé silo u nádraží v Bystřici nad Pernštejnem.

Dále doprava o kousek dál jsou Kotlasy.

Pak je před námi Bohdalov, na levém okraji obce je komín cihelny, vlevo od něj je ve veliké dáli komín úpravny uranové rudy u Dolní Rožínky, ale už v katastru Rožné.

Za středem Bohdalova je vidět Pokojov, vlevo od něj vzadu mezi lesy vysílač nad Ostrovem nad Oslavou.

Dále doprava mezi stromy blízkého lesa vykukuje bohdalovská věž a za n í dost vzadu je buď Radostín nebo Kněževes nebo oboje.

Úplně před posledním lesem jsou Radenice, nad nimi kravín a doprava od nich na samém obzoru dva typické kopečky porostlé lesem a v tom pravém dva stožáry - vysílače nad Cyrilovem.

Na bližším obzoru vidíme, jak elektrické vedení překonává kopec mezi Bohdalovem a Pavlovem.

Dále doprava je Dědkovská hora, je to kopec jen o málo pár metrů nižší než sousední kopec Kyjov. Dále doprava je vysílač na Havlině u obce Chroustov, ta je částečně vidět vlevo pod vysílačem.

Úplně vpravo vidíme Rudolec se zámkem a nad ním silnici na Jihlavu.

Třetí zastavení

je možné v době vegetačního klidu, když jdeme pod elektrickým vedením k vrcholu pole. Po sto metrech uvidíme vlevo od sazomínského kravína to, co nám při pohledu od stožáru zakrýval blízký lesík:  Březí - obec i družstevní středisko - a ještě více doleva na obzoru Jámy a Vejdoch nad nimi.

Čtvrté zastavení 49,4978   15,8326

je o kilometr a čtvrt dále na západ po asfaltové cestě, na křižovatce s lesní cestou se odbočí doleva a jde se  asi 300 m po hlinité cestě lemované modrou značkou k vyhlídce.

Vlevo vidíme myslivecký posed na mírném vrchu, který nám zakrývá pohled na Polnou. Doleva od něj vidíme na obzoru Skalky  a více vlevo  Strážník, na každém z těchto obou výrazných kopců u Větrného Jeníkova je stožár. Blíže z levé strany posedu vidíme kopce u Kosov a Zbinoh u téhož městečka, které se jmenují podle obce, u níž se nacházejí.

Dále doprava je Vysočina je u Štoků, za ní vlevo na obzoru zřícenina a rozhledna Orlík u Humpolce. Doprava od Vysočiny je kopec Orlík a dále doprava kopec jménem Kopec u obce Věž. Je přesně za levou ze dvou větrných elektrárnou u Věžnic.

Pak je na obzoru Melechov (40 km), pod ním vpravo je Lipnice, blíže k nám a doprava Vysoká u silnice z Polné do Havlíčkova Brodu s 3 stožáry, za ní je lyžařský areál pro havlíčkobrodské, doprava od ní na obzoru Žebrákov u Světlé (40km). Pak blíže k nám jsou vpravo vidět sídliště v Havlíčkově Brodě, ještě blíže k nám je les na kopci u Špinova, doprava a kousek dále od nás Přibyslav s kostelem, blíže k nám Nížkov bez kostela. Podle počítače, který nepočítá se stromy ani s mlžným oparem, ale má přesně spočítanou nadmořskou výšku, máme za 2 stožáry na Vysoké (296°, přičemž vrch Melechova je 293°a poděšínský stožár 292°)  vidět do největší dálky v azimutu 298° ve vzdušné vzdálenosti 76 km kopec Na Hatkách s nadmořskou výškou 504 m v blízkosti hradu Český Šternberk v katastru obce Drahňovice, okres  a ORP Benešov, 98 obyvatel, dálniční výjezd (exit necháme pro pohřební listy) na 41. km D1 - Šternov, dát se  vpravo, jedeme-li na Prahu.

Na obzoru je kostel v Havlíčkově Borové, pod ním Malá Losenice, dále doprava Pořežín s vysílačem, pod lesy Vepřová, blíže k nám Velká Losenice s kostelem, před námi Rosička s rozhlednou, stromy nad Matějovem, pod obzorem Zelená Hora a úplně vpravo haly Žďasu.   Úplně pod námi je Sirákov, kousek dál mírně doleva Poděšín a nad ním vysílač.

(Když jdeme dál rovně po asfaltce po modré značce, jsme po 1,5 km na autobusové zastávce Blažkov - hájenka na silnici mezi Újezdem a Sirákovem.)

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 13. dubna 2024

svátek má Aleš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)