Rozhledy po rodném kraji - Z Rudolce - od sv. Jana nad obcí až k sv. Janu na Z. Hoře

10.04.2021 - naše farnosti

Upřesněno a rozšířeno o nové věci o Bohdalově

VYHLÍDKA OD KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO NAD RUDOLCEM

z konce 18. století, u silnice směr Jihlava, 674 m n.m., k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, + 20.3.1393, na Zelené Hoře (památka UNESCO) - rozdělená do 6 pásem

Sv. Jene Nepomucký, přimlouvej se stále za náš národ a za církev v naší vlasti.

Vidíme 3 města, 22 obcí, 33 rybníků a 3 místa spojená s kněžími mučedníky

7 očíslovaných os pro vytýčení 6 polí

1-sv.-jan-nad-rud.-zacatky-os-2020.jpg

celá vyhlídka

1-sv.-jan-velka-mapka-def.jpg

Popis:

     1    směr Zelená Hora (35°, 17 km), poutním místem sv. Jana Nepomuckého, vlevo je Žákova hora (30°, 24 km), vpravo od nás za sebou (36°) Rudolec(1), žlutá hala Žďasu, starý komín, Český kopeček, dále doprava (42°) vysílač u Újezda, Budeč(2), 3 komíny Žďasu, Žďár, Vysoké(3), za pravým komínem Skalice před Skleným a sklenské louky

     2    směr žďárské silo (45°, 12 km) VPRAVO (47°) Nové Veselí(4) - kostel a vysílač, pod obzorem Jiříkovice(5)a pod nimi Mělkovice(6), DÁLE VPRAVO (53°) na obzoru Kopeček u Studnic s meteorologickými stožáry, pod ním Rokytno(7)a za pravým okrajem N. Veselí silo na Veselíčku(8), lze říci i „na Malém Veselí"

     3    směr Harusák s televizním vysílačem (55°, 19 km): vpravo vysílač na Horce u Jam (57°), kopec Šibenice a za ní můstek a sjezdovka, dále vpravo Maršovice(9) -Pohledecká skála (25 km) s 2 vysílači, dále vpravo (59°) Vatín(10), Nové Město, Pohledec(11), dále vpravo Vejdoch (62°, 15 km) s 2 stromy svobody z r. 1968 a křížem z r. 2018, za ním vlevo kopec Solo (61°, 28 km) s památníkem na posledního vlka, za ním vpravo na obzoru také osamělé stromy - Na Kopci za Lískem, 722 m, 29 km

     4   směr komín na levém okraji Bohdalova(12) (63°) na obzoru Zubří(13), dole obec Jámy(14), dále vpravo (67°) hospodářské budovy v Březí(15), Nová Ves(16), za ní na obzoru Pletenice u Lísku, vpravo stožár u kopce nad Olešnou, před ním doprava blíže k nám Chlumek (16 km), za ním vlevo rozhledna Horní les (70°, 39 km) u Rovečného a vpravo Bukovce u stejné obce (72°, 38 km)

     5  směr bohdalovský kostel (73°): přímo za věží hospodářské budovy v Sazomíně(17), na obzoru vpravo obec a rozhledna Karasín(18) (73°, 34 km) a Hrubá skála, PŘED NÁMI (74°)  Pokojov(19), Kotlasy(20), horní okraj Obyčtova(21)za silnicí k Ostrovu, kopec podobný velbloudovi dvouhrbému - Kopec u R. Svratky (20 km) 

    6   směr bohdalovský věžový vodojem (82°): přímo na obzoru zalesněný kopec Horničí u Rozseče n. Kunštátem, šedobílé plochy v lese na něm jsou hospodářské budovy na úbočí směrem k nám, BLÍŽE K NÁM  Bystřice n. Pernštýnem, - silo a Nový Kras, vlevo obec Bratrušín(22), na obzoru vlevo zřícenina hradu Zubštejn (79°, 36 km), za 3 rybníky a posledními domy Bohdalova je na obzoru Kulíšek nad Kunštátem (85°, 46 km, nejzazší viditelnost), oblíbené poutní místo P. MUDr. Ladislava Kubíčka, kněze mučedníka, + 11.9.2004,  pak nižší Čepička u Nedvědice a Zněcko u Černovic, BLÍŽE VPRAVO (89°) vysílač u Suků, za ním komín dolu Karel Havlíček Borovský u D. Rožínky

    7    směr tzv. pyramida (92°): mírně vlevo na obzoru Bukový vrch u Nedvědice (91°, 41 km), vpravo mezi ní a podzemním vodojemem vykukuje za lesy na obzoru Spálený kopec u Pikárce (105°, 21 km), za lesy je schovaný vysílač na kopci Havlině, jehož vrchol (706 m) už leží v katastru Arnolce, rodišti kněze mučedníka P. Josefa Toufara, + 25.2.1950    

 

Karel Havlíček, * 1821 v Borové, 18 km severně od nás, napsal pěkně o sv. Janu Nepomuckém: Kéž nám Bůh dá, co dal Tobě, by náš jazyk neshnil v hrobě! 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (8)

 

lípu. (2)

 

dub. (0)

 

buk. (0)

 

thúji. (1)

 

nějaký jehličnatý strom. (1)

 

nějaký keř. (0)

 

žádný strom ani keř. (1)

 

celkem hlasovalo 13 lidí

předchozí ankety

Dnes je 18. dubna 2021

svátek má Valérie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)