Rozhledy po rodném kraji - Od kříže nad Kyjovem - 3

11.01.2024 - naše farnosti

Upřesněno a rozšířeno o nové věci od Zubří - bod č. 15

 

Rozhledy nad Kyjovem od kříže z r. 1847 na křižovatce silnic nad obcí ve výši 674 m n.m.

Zastavení první je přímo u kříže:

Od kříže vidíme hned pod sebou Kyjov a za ním Milíkov, sousední obec s typickým starobylým modrým stavením, je to čp. 1, bývalá rychta. Je zajímavé, že podobně jako Kyjovů, je i Milíkovů v naší vlasti celkem pět. Kousek dál a doprava je Černá, po pár krocích uvidíme věž zámečku. Blíže k nám je trochu doleva rybník a doprava družstevní budovy. Za Černou dál od nás vidíme rovnou silnici, vede do Meziříčka (Malého Meziříčí), které je schované za lesem a proto z něho vidíme jen seník nad stromy vlevo od silnice.

Dále za Černou je Chlumek, doleva Geršov s hospodářskými budovali na horním pravém okraji obce a ještě více doleva a blíže k nám velkovýkrmna vepřů u Měřína. Z tohoto městyse vidíme jen pár střech, věž vidět není.

Dalekohledem  vzadu za Geršovem směrem doleva jsou vidět  Pohořílky, dvůr v této obci vypadá skoro jako hrad, díle doleva je vidět kousek Otína a před ním pod lesem je vidět Novou Zhoř připomínající zase malou tvrz. Ještě více doleva je na obzoru obec s výraznou bílou stavbou na levém okraji, je to Nový Telečkov.

Zastavení druhé je na poli vedle nás. Po vrstevnici jdeme k západu a po 333 krocích vidíme na jižním okraji silnice 3 ořešáky. Mezi 2. a 3. ořešákem (počítáme zleva) jsou na obzoru vidět tři chladící věže elektrárny Dukovany, která je od nás vzdušnou čarou vzdálena 46 km. Před nimi dalekohledem zahlédneme věž uhřínovského kostela, Chladící věže jsou vidět i z dalších míst, ale uhřínovský kostel jen odsud. 

Zastavení třetí je na východ od kříže, přejdeme silnici a jdeme opět po poli po vrstevnici. Od lesíka vidíme Kyjov, za ním pár střech Jersína a na obzoru Řehořov s vysílačem vlevo od něho.

Zastavení čtvrté by za suchého počasí mohlo být na skále v remízku nahoře na poli nad křížem. Odsud je vidět bohdalovský kostel a dalekohledem Vepřová v Čechách a část Skleného u Žďáru.

 

Statistický přehled obcí, které lze vidět:

(jméno obce, rok první písemné zmínky, počet obyvatel, pod kterou ORP spadá, kolikrát se v ČR toto jméno vyskytuje)

Kyjov 1407 / 45 ZR 5x  Milíkov 1366 / 38 VM 5x     Černá 1494 / 297 VM 9x    Meziříčko 1409 / 183 VM 3x   Měřín 1298 / 1994 VM 2x  Chlumek 1556 / 164 VM 6x    Geršov  1838 / 66 VM   Pohořílky 1376 / 85 VM 2x        Nová Zhoř .. / 33 VM 18x     Otín 1379 / 329 VM 5x    Nový Telečkov 1550 / 102 TR 2x 

Dukovany 1279 / 895 TR  Uhřínov 1348 / 355 VM 3x

Řehořov 1381 / 271 JI 2x  Jersín 1298 / 184 JI

Bohdalov 1349 / 1151 ZR 2x

Vepřová 1502 / 421 ZR  Sklené 1407 / 106 ZR 5x

 

Kopce na obzoru (jen odhadem, bez záruky):

 nalevo od Geršova Klučovská horka u Klučova za Třebíčí - 595 m /  31 km

nalevo od Řehořova Bílá hora u Radošova  za Kamenicí - 659 m / 14 km jakoby z leva ukousnutá

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)