Rozhledy po rodném kraji - Motto na úvod a slovo na závěr každého rozhledu

20.11.2020 - naše farnosti

ÚPLNĚ NOVÝ popis a mapky z HAVLINY a 2 x od RUDOLCE, z Vejdocha ROZPOZNÁNO 60 SÍDEL, přidán seznam obcí se stejným názvem

ÚVODEM:

   

Heslo: Rodný kraj máš jen jeden.

Motto: Krásný vzhled je na ten Boží svět.

Citát: Hory a vrchy, velebte Pána. (Bible, Dan 3, 75)

 

SLOVO NA ZÁVĚR: 

 

Sláva Otci, Stvořiteli světa, za jeho dílo i za díla lidských rukou. Sláva Synu, Vykupiteli, neboť on svým křížem vykoupil svět. Sláva i Duchu Svatému za jeho útěchu a světlo. 

Díky našim předkům za krajinu i památky.

A na závěr tři přání na způsob prosby:  

Bože, buď milostiv a žehnej nám i našemu kraji i naší vlasti a církvi.

Na přímluvu slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, dědictví otců, zachovej nám, Pane.

Nedej zahynouti nám ni budoucím, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste eleison!

 

Zatím zde jsou (brzy budou) rozhledy z 63 zastavení, protože někdy musí člověk na určitém místě udělat více zastavení (jejich počet je vždy v nadpise). Na rozhledně nebo na Vejdochu se musíme zastavit a rozhlížet ve směru všech  8 hlavních  a vedlejších světových stran.

Když přidám rozhledy z Horky nad Slavkovicemi, od hliněnského kříže a silnice nad Veselíčkem, které znám z dětství (a ještě je upřesním), přidám řečickou křížovou cestu a Tři kříže nad Městem, už jich bude 68 - tolik, kolik mi Bůh dopřává let.

A dá-li Pán mohou přibývat i další.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 28. listopadu 2020

svátek má René

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)