Přehled všech 20 poutí a plán té 21. (dá-li Pán Bůh) - Hlavní údaje o všech poutích

23.08.2020 - pěší pouť na Velehrad


Pokaždé na poděkování za vše, co nám svatí bratři Cyril a Metoděj přinesli a s prosbou, aby v našem národě, v naší vlasti  i v Evropě jejich dědictví opravdu žilo.

 

20. - 25. 8. L. P. 2001

Proudů: 3 (Velké Meziříčí spolu s Vírem, Znojmo, Veselí nad Mor.), z Uherského Brodu 1 poutník

Poutníků: 244 (i s autobusovými přes 800)

Téma: Blahoslavenství a hlavní hříchy

Kazatel: biskup Vojtěch Cikrle

 

19. - 24. 8. L. P. 2002

Proudů: 5 (k velkomeziříčskému se přidali pražští, vírský proud se osamostatnil a přibyli novojičínští), z Uherského Brodu 2 poutníci

Poutníků:  kolem 230

Téma: Mše svatá

Kazatel: opat Marian Rudolf Kosík

 

18. - 23. 8. L. P. 2003

Proudů: 6 (z Uherského Brodu šla celá skupina)

Poutníků:  233

Téma: Tři božské a 4 základní ctnosti

Kazatel: biskup Josef Hrdlička

 

16. - 21. 8. L. P. 2004 

Proudů: 6

Poutníků: 263 (i s autobusovými 525)

Téma: Šestero základních pravd

Kazatel: probošt Stanislav Krátký

 

22. - 27. 8. L. P. 2005

Proudů: 7 (přibyla Olomouc)

Poutníků: 370 (i s autobusovými 650)

Téma: Eucharistie

Kazatel: arcibiskup Jan Graubner

 

21. - 26. 8. L. P. 2006

Proudů: 8 (přibyly Ratíškovice)

Poutníků: 410 (i s autobusovými 706, z toho  20 poutníků z Mariadreieichen v Rakousku)  Poprvé jsme ubytováni na dvou místech, k buchlovickým přibyli ochotní boršičtí

Téma: 4 poslední věci člověka

Kazatel: paulán Pavel Havlát

 

20. - 25. 8. L. P. 2007

Proudů: 8

Poutníků: 381 (i s autobusovými 660)

Téma: Sedm darů Ducha svatého

Kazatel: biskup František Lobkowicz

 

18. - 23. 8. L. P. 2008

Proudů: 8 (poprvé jde  Ostrožská Lhota, chybí Veselí)

Poutníků: 375 (i s autobusovými 645)

Téma: Modlitba Otče náš

Kazatel: poutník Ludvík Bradáč

 

17. - 22. 8. L. P. 2009

Proudů: 9 (jde Ostrožská Lhota i Veselí)

Poutníků: 456 (i s autobusovými kolem 700)

Téma: Sedm svátostí

Kazatel: žilinský kancléř Michal Baláž

 

16. - 21. 8. L. P. 2010

Proudů: 10 (přibylo Uherské Hradiště, z Uherského Brodu 25)

Poutníků: 483 (i s autobusovými 717)

Téma: Desatero Božích přikázání

Kazatel: arcibiskup Jan Graubner

 

22. - 27. 8. L. P. 2011

Proudů: 10

Poutníků: 465 (i s autobusovými kolem sedmi set)

Téma: Písmo svaté

Kazatel: kardinál Miloslav Vlk

Odpolední beseda: prof. P. Petr Piťha

 

XII.

20. - 25. 8. L. P. 2012

Proudů: 8  - vycházelo se celkem z 18 míst.

Poutníků: 461 (i s autobusovými 726)

Téma: Devět plodů Ducha Svatého a život sv. Cyrila a Metoděje až do 14.2.869

Kazatel: o. biskup Vojtěch Cikrle, protože největší proudy procházejí jeho diecézí a nejvíc poutníků z ní pochází

Na mši svaté  v bazilice bylo 1100 účastníků.

 

XIII.

19. - 24. 8. L. P. 2013 

Proudů: 8, vycházelo se celkem z 21 míst

Poutníků: 531 a 15 na kolech (s autobusovými 844).

Téma:  12 článků víry a život sv. Metoděje od 14.2.869

Kazatel: Mons Peter Brodek, generální vikář z Nitry

Odpolední beseda: prof. P. Petr Piťha

Na mši svaté  v bazilice bylo asi 1500 účastníků.

 

XIV.

18. - 23. 8. L. P. 2014

Proudů: 8 - vycházelo se celkem z 20 míst.

Poutníků: cca 430 (i s autobusovými cca 570)

Téma: Jedna, svatá, všeobecná apoštolská Církev

Kazatel: mikulovský probošt Pavel Pacner

Odpolední beseda: prof. P. Petr Piťha

Na mši svaté v bazilice bylo asi 1000 účastníků.

 

XV.

17. - 22. 8. L. P. 2015

Proudů: 10, vycházelo se z 15 míst, poprvé z Brankovic

Poutníků: 368, s autobusovými 550

Téma: výklad mše sv.

Kazatel: opat Marian Rudolf Kosík

Odpolední beseda: P. Miroslav Suchomel ze Starého Města

Na mši svaté v bazilice bylo přesně 1000 účastníků.

 

XVI.

22. - 27. 8. L. P. 2016

Proudů: 10, vycházelo se z 15 míst

Poutníků: zhruba 300, s autobusovými 430

Téma: 7 skutků milosrdenství tělesného i duchovního

Kazatel: o. Josef Pohanka, farář ze Žarošic, velký přítel všech poutníků a opravdový pěší poutník na Velehrad

Odpolední beseda: jáhen Ladislav Kinc o tatíčku Stojanovi

 

XVII.

21. - 26. 8. L. P. 2017

Proudů: 17

Poutníků: v sobotu brzy ráno 326, během dne 460

Téma: Zjevení ve Fatimě, růženec, roky končící na --17

Kazatel: želivský opat Jáchym Šimek

Účastníků v bazilice: cca 1200

 Odpolední beseda: jáhen Ladislav Kinc shrnul úvahy z Knihy Do boje s růžencem

 

XVIII.

20. - 25. 8. L. P. 2018

Proudů: 14

Poutníků: v sobotu brzy ráno 273, během dne kolem 400
Téma: Životopisy svatých, s kterými se na pouti nejčastěji setkáváme - sv. Jakub Větší, sv. Mikuláš, sv. Antonín Paduánský, sv. Jan Nepomucký, sv. Terezička Ježíškova, sv. Tereza z Kalkaty, olomoucký světící biskup Josef Schinzel
Kazatel: biskup Pavel Posád
Účastníků v bazilice: cca 800

 Odpolední beseda: jáhen Ladislav Kinc shrnul úvahy z nové exhortace papeže Františka o svatosti

 

XIX.

19. - 24. 8. L. P. 2019

 Proudů: 14

Poutníků: v sobotu brzy ráno 261, během dne kolem 358

Téma: Život a odkaz sv. Anežky
Kazatel: provinciál jezuitů o. Petr Přádka S.I.
Odpolední beseda: jáhen Ladislav Kinc shrnul promluvu papeže Františka ke katolickým skautům letos v červenci

Diagnoza: úbytě

Prognoza: vydržet

Útěcha: čísla nejsou to hlavní

 

XX.

17. - 22. 8. L. P. 2020

Proudů: 14, z toho ze 4 míst jen jeden poutník 

Poutníků: v sobotu 224 i s autobusovými

Téma: píseň Bože, cos ráčil

Kazatel: Mons Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, z jehož diecéze vychází většina proudů a pochází nejvíc poutníků

Odpolední beseda: děkan Bartoš o sousoší sv. Cyrila a Metoděje v bazilice, jáhen Ladislav Kinc shrnul úvahy o písni Bože, cos ráčil a vedl adoraci

promluvu papeže Františka ke katolickým skautům letos v červenci

Bazilika skoro plná

 

XXI.

23. - 28. 8. L. P. 2021

Proudů:

Poutníků:

Téma: možná svatá Ludmila, asi osmero blahoslavenství

Kazatel: z Olomouce

Odpolední beseda:

 

 

Bohu díky.

Panně Marii díky.

Andělům strážným díky.

Svatým Cyrilu a Metoději díky.

Sv. Gorazdu, Klimentu, Naumovi, Angelárovi a Sávovi díky.

A všem dobrodincům Pán Bůh zaplať.

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (8)

 

lípu. (2)

 

dub. (0)

 

buk. (0)

 

thúji. (1)

 

nějaký jehličnatý strom. (1)

 

nějaký keř. (0)

 

žádný strom ani keř. (1)

 

celkem hlasovalo 13 lidí

předchozí ankety

Dnes je 18. dubna 2021

svátek má Valérie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)