Přehled všech 23 poutí a plán té 24. L.P. 2024 (dá-li Pán Bůh) - Hlavní údaje o všech poutích

01.11.2023 - pěší pouť na Velehrad


Pokaždé na poděkování Bohu, jeho andělům a svatým, zvláště svatým Cyrilu a Metoději a jejich žákům za vše, co nám přinesli a s prosbou, aby v našem národě, v naší vlasti  i v Evropě jejich dědictví ožilo a opravdu žilo.

 

20. - 25. 8. L. P. 2001

Proudů: 3 (Velké Meziříčí spolu s Vírem, Znojmo, Veselí nad Mor.), z Uherského Brodu 1 poutník

Poutníků: 244 (i s autobusovými přes 800)

Téma: Blahoslavenství a hlavní hříchy

Kazatel: biskup Vojtěch Cikrle

 

19. - 24. 8. L. P. 2002

Proudů: 5 (k velkomeziříčskému se přidali pražští, vírský proud se osamostatnil a přibyli novojičínští), z Uherského Brodu 2 poutníci

Poutníků:  kolem 230

Téma: Mše svatá

Kazatel: opat Marian Rudolf Kosík

 

18. - 23. 8. L. P. 2003

Proudů: 6 (z Uherského Brodu šla celá skupina)

Poutníků:  233

Téma: Tři božské a 4 základní ctnosti

Kazatel: biskup Josef Hrdlička

 

16. - 21. 8. L. P. 2004 

Proudů: 6

Poutníků: 263 (i s autobusovými 525)

Téma: Šestero základních pravd

Kazatel: probošt Stanislav Krátký

 

22. - 27. 8. L. P. 2005

Proudů: 7 (přibyla Olomouc)

Poutníků: 370 (i s autobusovými 650)

Téma: Eucharistie

Kazatel: arcibiskup Jan Graubner

 

21. - 26. 8. L. P. 2006

Proudů: 8 (přibyly Ratíškovice)

Poutníků: 410 (i s autobusovými 706, z toho  20 poutníků z Mariadreieichen v Rakousku)  Poprvé jsme ubytováni na dvou místech, k buchlovickým přibyli ochotní boršičtí

Téma: 4 poslední věci člověka

Kazatel: paulán Pavel Havlát

 

20. - 25. 8. L. P. 2007

Proudů: 8

Poutníků: 381 (i s autobusovými 660)

Téma: Sedm darů Ducha svatého

Kazatel: biskup František Lobkowicz

 

18. - 23. 8. L. P. 2008

Proudů: 8 (poprvé jde  Ostrožská Lhota, chybí Veselí)

Poutníků: 375 (i s autobusovými 645)

Téma: Modlitba Otče náš

Kazatel: poutník Ludvík Bradáč

 

17. - 22. 8. L. P. 2009

Proudů: 9 (jde Ostrožská Lhota i Veselí)

Poutníků: 456 (i s autobusovými kolem 700)

Téma: Sedm svátostí

Kazatel: žilinský kancléř Michal Baláž

 

16. - 21. 8. L. P. 2010

Proudů: 10 (přibylo Uherské Hradiště, z Uherského Brodu 25)

Poutníků: 483 (i s autobusovými 717)

Téma: Desatero Božích přikázání

Kazatel: arcibiskup Jan Graubner

 

22. - 27. 8. L. P. 2011

Proudů: 10

Poutníků: 465 (i s autobusovými kolem sedmi set)

Téma: Písmo svaté

Kazatel: kardinál Miloslav Vlk

Odpolední beseda: prof. P. Petr Piťha

 

XII.

20. - 25. 8. L. P. 2012

Proudů: 8  - vycházelo se celkem z 18 míst.

Poutníků: 461 (i s autobusovými 726)

Téma: Devět plodů Ducha Svatého a život sv. Cyrila a Metoděje až do 14.2.869

Kazatel: o. biskup Vojtěch Cikrle, protože největší proudy procházejí jeho diecézí a nejvíc poutníků z ní pochází

Na mši svaté  v bazilice bylo 1100 účastníků.

 

XIII.

19. - 24. 8. L. P. 2013 

Proudů: 8, vycházelo se celkem z 21 míst

Poutníků: 531 a 15 na kolech (s autobusovými 844).

Téma:  12 článků víry a život sv. Metoděje od 14.2.869

Kazatel: Mons Peter Brodek, generální vikář z Nitry

Odpolední beseda: prof. P. Petr Piťha

Na mši svaté  v bazilice bylo asi 1500 účastníků.

 

XIV.

18. - 23. 8. L. P. 2014

Proudů: 8 - vycházelo se celkem z 20 míst.

Poutníků: cca 430 (i s autobusovými cca 570)

Téma: Jedna, svatá, všeobecná apoštolská Církev

Kazatel: mikulovský probošt Pavel Pacner

Odpolední beseda: prof. P. Petr Piťha

Na mši svaté v bazilice bylo asi 1000 účastníků.

 

XV.

17. - 22. 8. L. P. 2015

Proudů: 10, vycházelo se z 15 míst, poprvé z Brankovic

Poutníků: 368, s autobusovými 550

Téma: výklad mše sv.

Kazatel: opat Marian Rudolf Kosík

Odpolední beseda: P. Miroslav Suchomel ze Starého Města o stavbě kostela Sv. Ducha ve St. Městě

Na mši svaté v bazilice bylo přesně 1000 účastníků.

 

XVI.

22. - 27. 8. L. P. 2016

Proudů: 10, vycházelo se z 15 míst

Poutníků: zhruba 300, s autobusovými 430

Téma: 7 skutků milosrdenství tělesného i duchovního

Kazatel: o. Josef Pohanka, farář ze Žarošic, velký přítel všech poutníků a opravdový pěší poutník na Velehrad

Odpolední beseda: jáhen Ladislav Kinc o tatíčku Stojanovi

 

XVII.

21. - 26. 8. L. P. 2017

Proudů: 17

Poutníků: v sobotu brzy ráno 326, během dne 460

Téma: Zjevení ve Fatimě, růženec, roky končící na --17

Kazatel: želivský opat Jáchym Šimek

Účastníků v bazilice: cca 1200

 Odpolední beseda: jáhen Ladislav Kinc shrnul úvahy z Knihy Do boje s růžencem

 

XVIII.

20. - 25. 8. L. P. 2018

Proudů: 14

Poutníků: v sobotu brzy ráno 273, během dne kolem 400
Téma: Životopisy svatých, s kterými se na pouti nejčastěji setkáváme - sv. Jakub Větší, sv. Mikuláš, sv. Antonín Paduánský, sv. Jan Nepomucký, sv. Terezička Ježíškova, sv. Tereza z Kalkaty, olomoucký světící biskup Josef Schinzel
Kazatel: biskup Pavel Posád
Účastníků v bazilice: cca 800

 Odpolední beseda: jáhen Ladislav Kinc shrnul úvahy z nové exhortace papeže Františka o svatosti

 

XIX.

19. - 24. 8. L. P. 2019

 Proudů: 14

Poutníků: v sobotu brzy ráno 261, během dne kolem 358

Téma: Život a odkaz sv. Anežky
Kazatel: provinciál jezuitů o. Petr Přádka S.I.
Odpolední beseda: jáhen Ladislav Kinc shrnul promluvu papeže Františka ke katolickým skautům letos v červenci

Diagnoza: úbytě

Prognoza: vydržet

Útěcha: čísla nejsou to hlavní

 

XX.

17. - 22. 8. L. P. 2020

Proudů: 14, z toho ze 4 míst jen jeden poutník 

Poutníků: v sobotu 224 i s autobusovými

Téma: píseň Bože, cos ráčil

Kazatel: Mons Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, z jehož diecéze vychází většina proudů a pochází nejvíc poutníků

Odpolední beseda: děkan Bartoš o sousoší sv. Cyrila a Metoděje v bazilice, jáhen Ladislav Kinc shrnul úvahy o písni Bože, cos ráčil a vedl adoraci

Bazilika skoro plná

 

XXI.

23. - 28. 8. L. P. 2021

Proudů: 11

Poutníků: pěších 130,  s autobusovými víc jak 200 (s vranovskými, kteří putovali o týden  dříve proudů celkem 13, všech pěších 180).

Téma: osmero blahoslavenství

Kazatel: pomocný biskup z Olomouce Antonín Basler o víře

Bazilika: necelých 500

Odpolední beseda: Mons Jindřich Bartoš  O Písmu svatém

 

XXII.

22. - 27. 8. L. P. 2022

Proudů: 12

Poutníků: 155,  s autobusovými 175

Téma: Desatero Božích přikázání

Kazatel: o. biskup Josef Hrdlička

Odpolední beseda:  Mons. Jindřich Bartoš, děkan znojemský: O zakladateli velehradského kláštera Vladislavu Jindřichovi, markraběti moravském, který zemřel 12. 8. 1222 ve Znojmě.

 

XXIII.

21. - 26. 8. L. P. 2023

Proudů: 11

Poutníků: 182, s  65 autobusovými celkem 247.

Téma: Šestero základních pravd

Kazatel: o. biskup Josef Kajnek o Panně Marii, Útočišti hříšníků

 Odpolední přednáška:  Mgr Petr Hudec, místopředseda Matice Velehradské o arc. Stojanovi, který zemřel 29. 9. 1923.

 

 XXIV.

19. - 24. 8. L. P. 2024

Proudů: ...

Poutníků: ...,  s autobusovými .....

Téma během pouti: 4 poslední věci člověka

Kazatel: o. Miroslav Suchomel, předseda Matice velehradské a farář ze St. Města (tam, kde byl starý Velehrad) 

Bohu díky.

Panně Marii díky.

Andělům strážným díky.

Svatým Cyrilu a Metoději díky.

Sv. Gorazdu, Klimentu, Naumovi, Angelárovi a Sávovi díky.

A všem dobrodincům Pán Bůh zaplať.

Všechny vaše prosby neseme v srdci na Velehrad.

Pán Bůh zaplať i všem organizátorům, pomocníkům ve všech oborech a průvodcům.

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. června 2024

svátek má Roland

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)