Víra pro hledající

17 promluv na Desatero od Mons Brabce

27.10.2010 - víra pro hledající

Sedmero hlavních hříchů (sklonů k horšímu)

27.10.2009 - víra pro hledající

Katecheze dospělých, která poprvé zazněla při 1. pěší pouti na Velehrad L.P. 2001 s názvem: 7 brzd na životní pouti

Sedm ctností (3 božské a 4 lidské)

27.10.2009 - víra pro hledající

Katecheze dospělých, která poprvé zazněla při 3. pěší pouti na Velehrad L.P. 2003

Svědomí - vědomí nebo strach

10.06.2009 - víra pro hledající

Odpověď čtenáři Katol. týdeníku

Kus Kristova těla

07.04.2009 - víra pro hledající

odpověď na otázku čtenářky Katolického týdeníku

Žehnat obchod?

20.01.2009 - víra pro hledající

Odpověď na otázku čtenáře Katolického týdeníku

JEŽÍŠ PLATIL KRVÍ ZA NAŠI SVOBODU

15.11.2008 - víra pro hledající

odpověď na otázku čtenářů v KT č.45/08

Zvědavým čtenářům KT potřetí a třikrát

06.11.2008 - víra pro hledající

ZÁKLADY VÍRY 1/6 Je Bůh anebo není?

31.10.2008 - víra pro hledající

Kdo(pak tedy) stvořil mrkající hvězdy, vlnící se moře, celou naši zemi ???? Na to odpovídá první základní pravda víry: Je jeden Bůh. První ze 6 katechezí dospělých, která poprvé zazněly při 4. pěší pouti na Velehrad L.P. 2004

ZÁKLADY VÍRY 2/6 Je Bůh spravedlivý nebo ne?

30.10.2008 - víra pro hledající

2. základní pravda víry: Bůh je nejvýš spravedlivý.

ZÁKLADY VÍRY 3/6 Kolik je Pánubohů

29.10.2008 - víra pro hledající

Lidově o třetí základní pravdě víry: Je jeden Bůh ve třech osobách.

ZÁKLADY VÍRY 4/6 Je Bůh vidět nebo ne?

29.10.2008 - víra pro hledající

4. základní pravda víry: Boží Syn se stal člověkem, aby nás vykoupil a na věky spasil.

ZÁKLADY VÍRY 5/6 Smrtelné tělo a nesmrtelná duše, vzkříšení nebo převtělování?

29.10.2008 - víra pro hledající

5. ze šesti základních pravd víry: Duše lidská je nesmrtelná.

Vysvětlení mše svaté a její porovnání s poutí

28.10.2008 - víra pro hledající

Katecheze dospělých, která poprvé zazněla při 2. pěší pouti na Velehrad L.P. 2002

Jsou čísla důležitá anebo ne

28.10.2008 - víra pro hledající

Důležité údaje, nikoli čísla o svatém přijímání

Dnes je 22. března 2023

svátek má Leona

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)