SPOLEČENSTVÍ CYRILOMETODĚJSKÝCH POUTNÍKŮ - Modlitba člena, pravidla

29.08.2023 - pěší pouť na Velehrad

 

Modlitba člena

(ze zasvěcení našeho národa Panně Marii našimi biskupy na Velehradě 5. 7. 1993):

Maria, naše milá Paní, veliké věci ať skrze Tebe vykoná Pán i v naší době. Ať zvítězí dobro, pravda a láska. Ať se skrze tebe znovu vrátí Tvůj Syn a náš Spasitel Ježíš Kristus mezi nás a my k němu. Amen.  (zvýrazněno je kratší znění, používané ve velkomeziříčském proudu)

Modlitba je i pro členy Matice velehradské:

"Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky.Amen."

(Maria, Matko jednoty křesťanů, oroduj za nás.Maria, Královno rodin, oroduj za nás. Maria, Hvězdo nové evangelizace, oroduj za nás.)

Vznik a sídlo

Společenství cyrilometodějských poutníků bylo založeno na Velehradě na závěr III. pěší pouti  23. srpna 2003.

 

Členství:

Ti, kdo třikrát absolvovali nějakou velkou pouť, mohou vstoupit do Cyrilometodějského poutního bratrstva velehradských poutníků. Zápis se koná jednou za rok na Velehradě v kapli Matky Unie, v Cyrilce nebo u hrobu A. C. Stojana po dojití hlavní pěší pouti. Člen bratrstva má právo nosit větší cyrilometodějský dřevěný  kříž, má šířit poutní ideály a při poutích je vzorem ve správném prožívání pouti. Je-li to v jeho možnostech, měl by se alespoň 1x ročně zúčastnit pouti pořádané poutním bratrstvem. Také má právo stát se ručitelem nového člena, který žádá o přijetí do poutního bratrstva. Hlavní setkání celého poutního bratrstva se koná 1x za rok při pouti na Velehrad, kde je za poutní bratrstvo obětována mše svatá. 

 

Památné dny:  18. ledna: Panny Marie, Matky jednoty křesťanů - 14. února: výročí smrti sv. Cyrila (863) - 6. dubna: výročí smrti sv. Metoděje (885) - 5. července: slavnost našich patronů

 

Začátek pěší pouti na Velehrad:

vycházíme vždy v pondělí mezi svatým  Rochem a Pannou Marií Královnou (16. - 22.8.)

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.2.2024: Když prochladnu, nejlépe mě zahřeje

grog. (3)

 

svařené víno. (4)

 

lok slivovice. (6)

 

horká polévka. (3)

 

chvilku běhat. (1)

 

zalézt do peřin. (1)

 

dát nohy do vřelé vody. (1)

 

sprcha. (2)

 

celkem hlasovalo 21 lidí

předchozí ankety

Dnes je 22. února 2024

svátek má Petr

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)