SPOLEČENSTVÍ CYRILOMETODĚJSKÝCH POUTNÍKŮ - Modlitba člena, pravidla

29.08.2023 - pěší pouť na Velehrad

 

Modlitba člena

(ze zasvěcení našeho národa Panně Marii našimi biskupy na Velehradě 5. 7. 1993):

Maria, naše milá Paní, veliké věci ať skrze Tebe vykoná Pán i v naší době. Ať zvítězí dobro, pravda a láska. Ať se skrze tebe znovu vrátí Tvůj Syn a náš Spasitel Ježíš Kristus mezi nás a my k němu. Amen.  (zvýrazněno je kratší znění, používané ve velkomeziříčském proudu)

Modlitba je i pro členy Matice velehradské:

"Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky.Amen."

(Maria, Matko jednoty křesťanů, oroduj za nás.Maria, Královno rodin, oroduj za nás. Maria, Hvězdo nové evangelizace, oroduj za nás.)

Vznik a sídlo

Společenství cyrilometodějských poutníků bylo založeno na Velehradě na závěr III. pěší pouti  23. srpna 2003.

 

Členství:

Ti, kdo třikrát absolvovali nějakou velkou pouť, mohou vstoupit do Cyrilometodějského poutního bratrstva velehradských poutníků. Zápis se koná jednou za rok na Velehradě v kapli Matky Unie, v Cyrilce nebo u hrobu A. C. Stojana po dojití hlavní pěší pouti. Člen bratrstva má právo nosit větší cyrilometodějský dřevěný  kříž, má šířit poutní ideály a při poutích je vzorem ve správném prožívání pouti. Je-li to v jeho možnostech, měl by se alespoň 1x ročně zúčastnit pouti pořádané poutním bratrstvem. Také má právo stát se ručitelem nového člena, který žádá o přijetí do poutního bratrstva. Hlavní setkání celého poutního bratrstva se koná 1x za rok při pouti na Velehrad, kde je za poutní bratrstvo obětována mše svatá. 

 

Památné dny:  18. ledna: Panny Marie, Matky jednoty křesťanů - 14. února: výročí smrti sv. Cyrila (863) - 6. dubna: výročí smrti sv. Metoděje (885) - 5. července: slavnost našich patronů

 

Začátek pěší pouti na Velehrad:

vycházíme vždy v pondělí mezi svatým  Rochem a Pannou Marií Královnou (16. - 22.8.)

 

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)