Přehled všech 21 poutí a plán té 22. (dá-li Pán Bůh) - Přivítání v bazilice 2018, děkování a ohlášky

25.07.2022 - pěší pouť na Velehrad

  Uvítání: 

Milý otče biskupe Pavle, představuji Ti 273 pěších účastníků 18. pouti na Velehrad, kterou konáme na poděkování za světlo víry pravé, které odtud svatí Cyril a Metoděj roznesli po naší vlasti a při které prosíme za obnovu víry v našem národě. Letos jsme prosili také za vláhu, za posvěcení rodin a za rodiny  v těžkostech a za mír.

Připutovali jsme ve 14 proudech:

 • 1. z hranice diecézí Brno a Hradec Králové mezi Sirákovem a Újezdem, kde je také stará zemská hranice a hlavní evropské rozvodí, přes Nové Veselí, Netín a Velké Meziříčí, Vranov u Brna a Křtiny
 • 2. z Radešínské Svratky přes cyrilometodějský Vítochov a Vír
 • 3. ze Sebranic u Litomyšle
 • 4. z Vranova nad Dyjí přes Znojmo a Žarošice
 • 5. z Valče u Hrotovic na okrese Třebíč
 • 6. z Brna Bystrce
 • 7. z Olomouce
 • 8. z Prostějova, kam po etapách připutovali poutníci až z Levého Hradce, odkud letos vyšli už po 37.
 • 9. ze Skalice na Slovensku
 • 10. z Ratíškovic kam přijeli i poutníci z Říčan, Veverských Knínic a Ostrovačic
 • 11. z Brankovic na Vyškovsku
 • 12. z Uherského Brodu
 • 13. z Nedachlebic na Uherskohradišťsku
 • 14. z Veselí nad Moravou

a dnes za námi dojelo autobusy asi 200 dalších poutníků, aby s námi pouť uzavřeli.

Po cestě jsme zažili velkou duchovní  a hmotnou pomoc mnoha dobrodinců. Děkujeme jim a Tebe, otče Pavle, prosím, abys za ně a na ty úmysly, které nám svěřili a také za nás, naše farnosti, zvláště za naše nemocné  a za naše zemřelé a za obnovu víry v naší vlasti a za rodiny a mír a také za vláhu sloužil mši svatou.

 

Závěrečné poděkování:

Bohu díky     za déšť ale za každé počasí i za to, že jsme je překonali

                za nohy, které nám dal a které nás donesly až sem

                  za dobré lidi, které nám poslal do cesty

Panně Marii díky za doprovázení na cestách

Andělům strážným díky za ochranu

Svatým Cyrilu a Metodějovi a jejich žákům díky za slovo života

Otče Pavle, Pán Bůh zaplať za mši svatou

Děkujeme všem kněžím, kteří během celé pouti i dnes zpovídali.

Děkujeme za hudbu a zpěvy při pouti i zde a hlavně všem, kteří při pouti nosili rozhlas a zajišťovali pořádek a bezpečnost.

Děkujeme všem, kteří nás poutníky přijali a po cestě nám pomáhali.

  

Pozvánky:

Zveme všechny na zahájení  38. pěší pouti z Levého Hradce, kde byl svatý Vojtěch zvolen  pražským biskupem, v sobotu 16. února 2019.

Zveme na XIX. pěší pouť na Velehrad, která začne v pondělí 19. srpna 2019 a vyvrcholí zde v bazilice v sobotu 24.8. při mši svaté, kterou bude sloužit místní farář o. Petr Přádka ze Společnosti Ježíšovy.

 

Teď nám ve  Stojanově gymnáziu  - z baziliky ven, doleva a prvními dveřmi zase dovnitř - nabízí se slevou Matice velehradská v dolní chodbě nápoje a jídlo pro všechny poutníky.

Pak bude na vnitřním dvoře gymnázia předávání velkých křížů těm, kdo doputovali třikrát, a kovových křížů těm, kteří už šli  po sedmé, a malé kovové ozdoby těm, kdo už šli dvanáctkrát a velké kovové ozdoby těm, kdo už šli osmnáctkrát.

 

Teď hned, ale nejpozději do půl hodiny si rozeberte zavazadla, která nám sem přivezla naše vozidla.

V 15 hodin bude krátká a akční přednáška a hned po ní svátostné požehnání, rozdělení do autobusů a odjezd.

 

Mezitím se můžete zastavit k modlitbě v kapli Matky Jednoty, u hrobu arcibiskupa Stojana a u hrobu kardinála Špidlíka. Můžete zajít ke kapličce Pražského Jezulátka anebo na hrob Mons. Šrámka na hřbitově, prohlédnout si výstavy na Infocentru nebo podzemí baziliky. Můžete si vzít i přihlášky do Matice velehradské.

 

 Prosíme vás, pošlete na poutnické emailové stránky svědectví z letošní jubilejní pouti.

 

Kdo se přihlásil, že potřebuje odvézt k rychlíku na nádraží ve Starém Městě, ať ve 13.30 přijde k chrámové bráně - tedy hlavnímu vchodu do baziliky.   

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.08.2022: Když se to stalo před 2 roky, máme říci, že to bylo v roce

dva tisíce dvacet (10)

 

dvacet (1)

 

dva - dvacet (2)

 

nula dvacet (1)

 

je to jedno (2)

 

celkem hlasovalo 16 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. srpna 2022

svátek má Zuzana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)