Přehled všech 23 poutí a plán té 24. L.P. 2024 (dá-li Pán Bůh) - Přivítání v bazilice 2023, děkování a ohlášky

01.11.2023 - pěší pouť na Velehrad

 

27.8.2023

 Uvítání:

 Milý otče biskupe Josefe,  prosíme, abyste sloužil mši svatou na úmysly poutníků, kterých  připutovalo letos 247 - za 182 pěšími dojeli další poutníci autobusy a 65 šlo pěšky aspoň poslední etapu. Asi 40 nás vyšlo v neděli z hranic moravské provincie mezi diecézí brněnskou a Vaší - královéhradeckou, z historických hranic Čech a Moravy. Šli jsme v 11 proudech - 1. z těch hranic diecézí a provincií, 2. z Radešínské Svratky přes cyrilometodějský Vítochov a Vír, 3. ze Sebranic u Litomyšle, 4. z Nedvědice, 5. z Vranova nad Dyjí přes Znojmo a Žarošice, 6. nejstarší a nejdelší - etapový proud  až z Levého Hradce, 7. z Brna Řečkovic, 8. z Ratíškovic kam přijeli i poutníci z Říčan, Veverských Knínic a Ostrovačic a Olomouce, 9. z Brankovic na Vyškovsku, 10. z Uherského Brodu a 11. z Nedachlebic a Bílovic na Uherskohradišťsku.

Po cestě jsme děkovali za poselství sv. Cyrila a Metoděje a prosili, aby ožilo a rozkvetlo a také za naše rodiny, mládež, nemocné  a za naše zemřelé a letos zvláště za mír. Prosíme i za všechny dobrodince, kteří nám po cestě pomáhali a bez nichž by to nebylo ono.

 

Závěrečné poděkování:

Bohu díky     za déšť ale za každé počasí i za to, že jsme je překonali

                za nohy, které nám dal a které nás donesly až sem

                  za dobré lidi, které nám poslal do cesty

Panně Marii díky za doprovázení na cestách

Andělům strážným díky za ochranu

Svatým Cyrilu a Metodějovi a jejich žákům díky za slovo života

               Otče Josefe, Pán Bůh zaplať za mši svatou

Děkujeme všem kněžím, kteří během celé pouti i dnes zpovídali.

Děkujeme za hudbu, zpěvy a čtení při pouti i zde, za zvonění při našem příchodu a hlavně všem, kteří při pouti nosili rozhlas a zajišťovali pořádek a bezpečnost.

Děkujeme všem, kteří nás poutníky přijali a po cestě nám pomáhali.

  

Pozvánky:

Zveme všechny na zahájení  43. pěší pouti z Levého Hradce, kde byl svatý Vojtěch zvolen  pražským biskupem, v sobotu 17. února 2024.

Zveme na XXIV. pěší pouť na Velehrad, která začne v pondělí 19. srpna 2024 a vyvrcholí zde v bazilice v sobotu 24.8. při mši svaté po obnově zasvěcení.

 

Teď vyjdeme z baziliky do nových ambitů, těch cihlových u hlavní silnice. Kdo jste se přihlásili,dostanete teplé jídlo. Pospěšte si, prosím.

Tam také bude  předávání velkých křížů.

 Levohradečtí poutníci se hned sejdou u hrobu arcibiskupa Stojana v královské kapli.

Teď hned, ale nejpozději do půl hodiny si rozeberte zavazadla, která nám sem přivezla naše vozidla.

Ve 14:15 modlitba, ve 14:30 bude mít místopředseda Matice velehradské Petr Hudec půlhodinovou  přednášku o arcibiskupovi Antonínu Cyrilu Stojanovi, který zemřel právě před sto lety. Hned po ní bude svátostné požehnání a odjezd.

 

Mezitím se můžete zastavit k modlitbě v kapli Matky Jednoty, u hrobu arcibiskupa Stojana a u hrobu kardinála Špidlíka. Můžete zajít ke kapličce Pražského Jezulátka anebo na hrob Mons. Šrámka na hřbitově, prohlédnout si výstavy na Infocentru nebo podzemí baziliky. Můžete si vzít i přihlášky do Matice velehradské.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.8.2022

 Uvítání:

 Milý otče biskupe Josefe, vzpomínáme na setkání s Vámi při pouti v roce 2003 a dnes Vás prosíme, abyste sloužil mši svatou na úmysly poutníků, kterých  připutovalo letos 175 - přesně tolik, kolik je to kilometrů z hranic moravské provincie mezi diecézí brněnskou a královéhradeckou, z historických hranic Čech a Moravy, odkud vyšel náš proud v neděli odpoledne (osobně jsem šel jen dvě třetiny trasy, zbytek jsem se vezl). Šli jsme ve 12 proudech - 1. z hranice diecézí a provincií, 2. z Radešínské Svratky přes cyrilometodějský Vítochov a Vír, 3. ze Sebranic u Litomyšle, 4. z Nedvědice, 5. z Vranova nad Dyjí přes Znojmo a Žarošice, 6. nejstarší a nejdelší z Brodku u Přerova, kam po etapách připutovali poutníci až z Levého Hradce, 7. z Olomouce, 8. z Brna Řečkovic, 9. z Ratíškovic kam přijeli i poutníci z Říčan, Veverských Knínic a Ostrovačic, 10. z Brankovic na Vyškovsku, 11. z Uherského Brodu a 12. z Nedachlebic na Uherskohradišťsku a okolí.

Po cestě jsme děkovali za posleství sv. Cyrila a Metoděje a prosili, aby ožilo a rozkvetlo a také za naše nemocné  a za naše zemřelé a letos zvláště za mír. Prosíme i za všechny dobrodince, kteří nám po cestě pomáhali a bez nichž by to nebylo ono.

 

Závěrečné poděkování:

Bohu díky     za déšť ale za každé počasí i za to, že jsme je překonali

                za nohy, které nám dal a které nás donesly až sem

                  za dobré lidi, které nám poslal do cesty

Panně Marii díky za doprovázení na cestách

Andělům strážným díky za ochranu

Svatým Cyrilu a Metodějovi a jejich žákům díky za slovo života

Otče Josefe, Pán Bůh zaplať za mši svatou

Děkujeme všem kněžím, kteří během celé pouti i dnes zpovídali.

Děkujeme za hudbu, zpěvy a čtení při pouti i zde, za zvonění při našem příchodu a hlavně všem, kteří při pouti nosili rozhlas a zajišťovali pořádek a bezpečnost.

Děkujeme všem, kteří nás poutníky přijali a po cestě nám pomáhali.

  

Pozvánky:

Zveme všechny na zahájení  41. pěší pouti z Levého Hradce, kde byl svatý Vojtěch zvolen  pražským biskupem, v sobotu 18. února 2023.

Zveme na XXIII. pěší pouť na Velehrad, která začne v pondělí 21. srpna 2023 a vyvrcholí zde v bazilice v sobotu 26.8. při mši svaté po obnově zasvěcení.

 

Teď nám v podzemí  Stojanova gymnázia  - z baziliky ven, doleva a prvními dveřmi zase dovnitř - nabízí Matice velehradská poutncký guláš. I když jste se předběžně přihlásili, pospěšte si, pořadí není určené.

Pak bude v hale gymnázia předávání velkých křížů těm, kdo doputovali třikrát, a kovových křížů těm, kteří už šli  po sedmé, a malé kovové ozdoby těm, kdo už šli dvanáctkrát a velké kovové ozdoby těm, kdo už šli osmnáctkrát.

 Levohradečtí poutníci se hned sejdou u hrobu arcibiskupa Stojana v královské kapli.

Kdo by chtěl dovézt na nádraží ve Starém Městě ať se hlásí u jáhna Kince.

Teď hned, ale nejpozději do půl hodiny si rozeberte zavazadla, která nám sem přivezla naše vozidla.

V 15 hodin bude mít o. Jindřich Bartoš krátkou přednášku o zakladateli tohoto kláštera markraběti Vladislavu Jindřichovi, který zemřel ve Znojmě 12.8. 1222. Hned po ní bude svátostné požehnání a odjezd.

 

Mezitím se můžete zastavit k modlitbě v kapli Matky Jednoty, u hrobu arcibiskupa Stojana a u hrobu kardinála Špidlíka. Můžete zajít ke kapličce Pražského Jezulátka anebo na hrob Mons. Šrámka na hřbitově, prohlédnout si výstavy na Infocentru nebo podzemí baziliky. Můžete si vzít i přihlášky do Matice velehradské.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018:

Uvítání: 

Milý otče biskupe Pavle, představuji Ti 273 pěších účastníků 18. pouti na Velehrad, kterou konáme na poděkování za světlo víry pravé, které odtud svatí Cyril a Metoděj roznesli po naší vlasti a při které prosíme za obnovu víry v našem národě. Letos jsme prosili také za vláhu, za posvěcení rodin a za rodiny  v těžkostech a za mír.

Připutovali jsme ve 14 proudech:

 • 1. z hranice diecézí Brno a Hradec Králové mezi Sirákovem a Újezdem, kde je také stará zemská hranice a hlavní evropské rozvodí, přes Nové Veselí, Netín a Velké Meziříčí, Vranov u Brna a Křtiny
 • 2. z Radešínské Svratky přes cyrilometodějský Vítochov a Vír
 • 3. ze Sebranic u Litomyšle
 • 4. z Vranova nad Dyjí přes Znojmo a Žarošice
 • 5. z Valče u Hrotovic na okrese Třebíč
 • 6. z Brna Bystrce
 • 7. z Olomouce
 • 8. z Prostějova, kam po etapách připutovali poutníci až z Levého Hradce, odkud letos vyšli už po 37.
 • 9. ze Skalice na Slovensku
 • 10. z Ratíškovic kam přijeli i poutníci z Říčan, Veverských Knínic a Ostrovačic
 • 11. z Brankovic na Vyškovsku
 • 12. z Uherského Brodu
 • 13. z Nedachlebic na Uherskohradišťsku
 • 14. z Veselí nad Moravou

a dnes za námi dojelo autobusy asi 200 dalších poutníků, aby s námi pouť uzavřeli.

Po cestě jsme zažili velkou duchovní  a hmotnou pomoc mnoha dobrodinců. Děkujeme jim a Tebe, otče Pavle, prosím, abys za ně a na ty úmysly, které nám svěřili a také za nás, naše farnosti, zvláště za naše nemocné  a za naše zemřelé a za obnovu víry v naší vlasti a za rodiny a mír a také za vláhu sloužil mši svatou.

 

Závěrečné poděkování:

Bohu díky     za déšť ale za každé počasí i za to, že jsme je překonali

                za nohy, které nám dal a které nás donesly až sem

                  za dobré lidi, které nám poslal do cesty

Panně Marii díky za doprovázení na cestách

Andělům strážným díky za ochranu

Svatým Cyrilu a Metodějovi a jejich žákům díky za slovo života

Otče Pavle, Pán Bůh zaplať za mši svatou

Děkujeme všem kněžím, kteří během celé pouti i dnes zpovídali.

Děkujeme za hudbu a zpěvy při pouti i zde a hlavně všem, kteří při pouti nosili rozhlas a zajišťovali pořádek a bezpečnost.

Děkujeme všem, kteří nás poutníky přijali a po cestě nám pomáhali.

  

Pozvánky:

Zveme všechny na zahájení  38. pěší pouti z Levého Hradce, kde byl svatý Vojtěch zvolen  pražským biskupem, v sobotu 16. února 2019.

Zveme na XIX. pěší pouť na Velehrad, která začne v pondělí 19. srpna 2019 a vyvrcholí zde v bazilice v sobotu 24.8. při mši svaté, kterou bude sloužit místní farář o. Petr Přádka ze Společnosti Ježíšovy.

 

Teď nám ve  Stojanově gymnáziu  - z baziliky ven, doleva a prvními dveřmi zase dovnitř - nabízí se slevou Matice velehradská v dolní chodbě nápoje a jídlo pro všechny poutníky.

Pak bude na vnitřním dvoře gymnázia předávání velkých křížů těm, kdo doputovali třikrát, a kovových křížů těm, kteří už šli  po sedmé, a malé kovové ozdoby těm, kdo už šli dvanáctkrát a velké kovové ozdoby těm, kdo už šli osmnáctkrát.

 

Teď hned, ale nejpozději do půl hodiny si rozeberte zavazadla, která nám sem přivezla naše vozidla.

V 15 hodin bude krátká a akční přednáška a hned po ní svátostné požehnání, rozdělení do autobusů a odjezd.

 

Mezitím se můžete zastavit k modlitbě v kapli Matky Jednoty, u hrobu arcibiskupa Stojana a u hrobu kardinála Špidlíka. Můžete zajít ke kapličce Pražského Jezulátka anebo na hrob Mons. Šrámka na hřbitově, prohlédnout si výstavy na Infocentru nebo podzemí baziliky. Můžete si vzít i přihlášky do Matice velehradské.

 

 Prosíme vás, pošlete na poutnické emailové stránky svědectví z letošní jubilejní pouti.

 

Kdo se přihlásil, že potřebuje odvézt k rychlíku na nádraží ve Starém Městě, ať ve 13.30 přijde k chrámové bráně - tedy hlavnímu vchodu do baziliky.   

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)