Přehled všech 23 poutí a plán té 24. L.P. 2024 (dá-li Pán Bůh) - Poděkování za XVI. pěší pouť

01.11.2023 - pěší pouť na Velehrad

Bohu díky.

 • za počasí a za to, že jsme je překonali a nemuseli jsme v tom vedru volat záchranku
 • za nohy, které nám dal a které nás donesly až sem
 • za dobré lidi, které nám poslal do cesty

Panně Marii díky.

Andělům strážným díky.

Svatým Cyrilu a Metoději díky.

Sv. Gorazdu, Klimentu, Naumovi, Angelárovi a Sávovi díky.

 

A všem dobrodincům Pán Bůh zaplať.

 • V západním proudu děkujeme 4 sestrám z Netína, 5 z Laviček, spoustě dobrodinců ve Velkém Meziříčí a Osové Bitýšce, 12 štědrým hostitelům v Deblíně, faře, škole a mnoha rodinám z Tišnova a okolí, obci a škole v Lipůvce, všem dárcům ze Svinošic a Křtin, z Rostěnic, zvláště panu předsedovi a obětavým kuchařům a kuchařkám, panu starostovi a paní doktorce z Kozlan a její rodině a pomocníkům z Koryčan a Zlechova. Zvláštní poděkování patří kněžím a všem ubytovatelům z Milonic a celého okolí, z Boršic a okolí (zde dole jsou všichni uvedeni). 
 • Ostatní proudy děkují dobrodincům ze všech dalších míst, kterými procházely.
 • Děkujeme i vlastním dobrodincům, kteří nás doprovázeli a vozili, kteří řídili (a které řídily) dopravu a statečným mužům, kteří nosili rozhlasové zařízení.
 • Děkujeme kazateli, o. Josefu Pohankovi,  všem zpovědníkům a těm, kteří vedli zpěvy a liturgii.
 • Všichni děkujeme farnosti Velehrad, Matici velehradské a Stojanovu gymnáziu za přijetí a podporu hmotnou i duchovní.
  Ubytování 2016:

Milonice:

 1. Fara - 2 kněží a 1 v Brankovicích
 2. Němcovi Nesovice 332
 3. Jeřábková Uhřice 36
 4. Handlová M. Uhřice 10
 5. Nebojsovi Uhřice 76
 6. Čermáková Milonice 7
 7. Krištofová Medovice 296
 8. Veselá Milonice 7
 9. Hofrová Milonice
 10. Svobodová Milonice
 11. Kresanová Uhřice 72
 12. Zavadil Karel Brankovice
 13. Učňovi Nemotice 175
 14. Korbičkovi Nemotice 50
 15. Širocí Nemotice 104
 16. Hanáková Dobročkovice 114
 17. Němečková Dobročkovice 47
 18. Tejkalovi  N. Hvězdlice
 19. Hanzlíková Chvalkovice 61
 20. Štukavcovi Chvalkovice 22
 21. Bukovský Chvalkovice 128
 22. Bartošíkovi Malínky
 23. Trněná Brankovice
 24. Hrabcovi Brankovice
 25. Kmentovi Brankovice
 26. škola - Galgoczyová plus tři pomocnice

 

Boršice:

 1. fara - otec Anton
 2. Vaculíková Hostějov
 3. Vorlíčkovi Stříbrnice
 4. Trávníčková 192
 5. Hrančíková 543
 6. Heliová 631
 7. Zahrádkovi 282
 8. Štěpánová 640
 9. Hrančíkovi Tučapy 8
 10. Miklík 54
 11. Krpálková 591
 12. Martinákovi 221
 13. Hlaváčkovi 221
 14. Hlaváček 488
 15. Zaorálková 179
 16. Štolfová 548
 17. Princová 478
 18. Zachovi 199
 19. Zemánkovi 734
 20. Dostálovi 382
 21. Frýbortová 9
 22. Bačáková 676
 23. Majkutová 440
 24. Staufčíková 246
 25. Veverková 513
 26. Andrýsek 438
 27. Otrusinová  k 523
 28. Výstupová k 703
 29. Bilková k 562
 30. Vašátková k 411
 31. Svobodová k 647
 32. (Dvořáčková Blanka?, Stříbrnice?)

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 13. dubna 2024

svátek má Aleš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)