Přehled všech 23 poutí a plán té 24. L.P. 2024 (dá-li Pán Bůh) - Kronika poutníka 2022 a 2021

01.11.2023 - pěší pouť na Velehrad

Od neděle 21/8 do soboty 27/8 2022

(fotografie z posledního dne jsou zde )

V neděli 21.8.

Z hranice diecézí, historických zemí a hlavního evropského ozvodí mezi Sirákovem a Újezdem nás 21.8. vyšlo po požehnání od o. Zdeňka Sedláka, faráře z Nížkova, celkem 28 (sešlo se nás tam však 47 z obou stran hranice) a po cestě nás natáčela Česká televize. Když jsme se sjížděli, mrholilo, do Nového Veselí jsme přišli za slunečného podvečera.

V pondělí 22.8.

nás ráno vyšlo z NV dvacet, z Netína po mši sv. už dvacet sedm, před polednem z Vítochova 41, ráno ze Sebranic 4. Z Nedvědice (4. proud) putovali do Sloupu, největší  počet byl 12. Odpoledne vyšli také poutníci z Vranova nad Dyjí (5. proud).

Celý den pršelo.

V úterý 23.8.

nás v O. Bitýšce šlo už 35, také bratr Romaric z Francie z alpské oblasti Horní Savojsko, takže jsme mezinárodní, opravdu evropští. Z Olešnice vyšlo poutníků celkem 45, protože tam se oba proudy sešly, ze Znojma pokračovalo 45, zhruba dvacet poutníků levohradeckých  v Brodku u Přerova navázalo na poslední etapu a pokračuje přímo k Velehradu, takže je nás na nohou celkem kolem 145 (teď 6. prud, ale ten nejstarší a nejdelší).

Na Vysočině po ránu mírně pršelo.

Pán Bůh zaplať všem, kteří nám po cestě tolik a tak ochotně a obětavě pomáhají.

Poutník se modlí (i nohama, jak řekl Benedikt XVI.), poutník zpívá, ale také se baví. Třeba zábavnými otázkami a hádankami:

Jak zní pátý pád - voláme - od podstatného jména kočka?   Čičí!

Co to je? Když to vyhodíš, je to hnědé, když to spadne, je to bagr?     Kinder vajíčko.

Ve středu 24.8.

Nedvědičtí se ve Sloupě spojili s vítochovskými Velkomeziříčští  se na Vranově spojili se 4 poutníky z Brna Řečkovic (7. proud) a došli do Křtin. Šli kolem Býčí skály, kam právě byla ODKLONĚNA DOPRAVA VE SMĚRU Z BRNA DO JEDOVNIC, ALE DÍKY BOHU, JEHO ANDĚLŮM A OBĚTAVÉ SLUŽBĚ POŘÁDKOVÝCH SE NIC  NESTALO. Ve Křtinách se o nás výtečně postarali včetně romantického spaní v ambitech a okolí. Ráno vyšlo také 6 poutníků z Olomouce (8. proud) a levohradečtí v počtu 19 došli na Velehrad.

 Ve čtvrtek 25.8. 

 pražilo slunce. Kvůli povinnému nástupu pedagogů do školy jsme zeštíhleli, ze Křtin nás vyšlo 21, z Ruprechtova 32 a sešli jsme se v Račicích, levohradečtí a znojemští a olomoučtí pokračovali dál, odpoledne vyšlo 23 poutníků z Ratíškovic (a byli mezi nimi i ostrovačičtí, říčanští a kouničtí - 9. proud) - můžeme tedy říci, že se nás modlilo nohama zase něco přes 140.     

V pátek 26.8.

se odpojil francouzský poutník,  z Brankovic opět vycházel místní, letos už 10. proud, který se v počtu 7 k nám přidal v Nemoticích, kde pak nás bylo 67, 38 šlo ve znojemském proudu a 23 v ratíškovickém. K tomu 8 olomouckých, takže 19 v cíli a 136 na nohou, což je 155 pěších poutníků. K tomu můžeme přidat skupinku kněží a poutníků z Čech, kteří přijeli autem, a skupinu Tupešanek, které s námi šly dnes poslední kilometry. Odpoledne jsme zažili blížícíc se bouřku, ale zmokli jsme jen trošku.


  V sobotu 27.8.

Vycházeli jsme v bouřce,. došli v suchu.  Z Boršic vyšlo 125 poutníků z Vysočiny, Brna, Ratíškovic, Brankovic  včetně 20 levohradeckých a 2 kopřivnických (z obou míst se chodilo etapově pěšky od r. 1982), z Buchlovic  a Tupes vyšlo 43 poutníků z Vranova nad Dyjí a Olomouce. S nimi šli i kněží z okolí Svaté Hory, kteří i tam putují společně s farníky pěšky. V sobotu v 11. proudu z Uherského Brodu vyšel  samostatný poutník a v 12. proudu připutovalo na Velehrad 6 poutníků z Nedachlebic a okolí.

Šlo nás tedy 175, přesně tolik, kolik kilometrů to je z hranic moravské provinice u Nového Veselí až na Velehrad. Pěšky připutovala  i skupinka z Otrokovic.

  Otec biskup Josef Hrdlička kázal o Ježíšově pouti do Jeruzaléma a o dalších poutích a lidských vztazích ve světle evangelia. Nakonec mi předal pamětní medaili sv. Cyrila a Metoděje od českého autora žijícícho ve Francii. Pán Bůh zaplať. Je to  tom samostatný článek. Toto vyznamenání však patří i ostatním poutníkům, kteří věrně chodí, i všem, kteří je doprovázejí a zajišťují zázemí a také všem, kteří jim po cestě pomáhají. Víme, že bez vás by ty poutě nebyly, proto i vám všem veliké díky.

Všichni neušli pěšky celou trasu (já například jen dvě třetiny) a využili na chvíli doprovodného vozidla. Někteří museli pouť přerušit, nemohli jít každý den, ale na závěr  přijeli.

 Pán Bůh zaplať všem, kteří se nás ujali, POHOSTILI, PŘIJALI DO DOMU, VYBAVILI NA CESTU. I těm, kteří nám ještě pomoc chystají.

   Zůstáváme dlužníky, kéž se nám podaří to vše splatit při dalších příležitostech a různými způsoby. Zatím jen mohu napsat:

 Bohu díky.

A jeho svatým, především Matce Boží a sv. Cyrilu a Metoději, i jeho andělům.

Díky za všechny dobré lidi, kteří nám pomáhali.

A díky vám, moji bratři a sestry poutníci, poutnice i pouťata.

Byli jste dobří.

Pán vám žehnej.

I všem vašim.

J.P-

 21. děkovná a prosebná pěší pouť na Velehrad 2021

 Téma: osmero blahoslavenství

Zde jsou foto (děkujeme, bratře Jiří) a pak počty a poděkování:

 foto - XXI. pěší pouť na Velehrad  (Milonice - Tupesy)   ☼   
         https://www.flickr.com/gp/133915457@N06/43uk5i/  

 

 foto - XXI. pěší pouť na Velehrad  (Tupesy - Velehrad)   ☼   
         https://www.flickr.com/gp/133915457@N06/kXFj3h/  

V pondělí 16.8. vycházel poprvé nový proud z Nedvědice, ve středu  25/8 se v Sloupě spojil s vítochovským, podrobnosti úplně dole.

NEDĚLE 22/8

1. proud) z hranic diecézí HK a Brno mezi Sirákovem a Újezdem vyšlo 30 poutníků

2) z Rad. Svratky jich vyšlo 9 a došli do Vítochova

PONDĚLÍ 23/8

1) z Nového Veselí vyšlo 35 poutníků,

3) v Netíně se přidalo 5 poutníků z Valče, ve špitálku nás přespalo 16

4) z Vítochova vyšlo 45 poutníků

5) ze Sebranic u Litomyšle vyšlo celkově 4 poutníků

5a) ve Znojmě začali poutníci konat krátké večerní poutě

ÚTERÝ 24/8

1) z Velkého Meziříčí vyšlo 23

4) z Olešnice 40

6) levohradečtí se sjeli na konci poslední etapy v Brně Lesné a v počtu dvaceti putovali do Blažovic

STŘEDA 25/8

1) z Tišnova 24, přespali v křtinských ambitech

4) z Boskovic 40,

7) ve Sloupě se přidal nový proud z Nedvědice

6) z Blažovic 17

5a) Znojmo stále pokračuje

ČTVRTEK 26/8

1) ze Křtin 24 do Račic a pak společně do Milonic

4) z Ruprechtova  do Račic 38 a pak společně do Milonic

6) z Bučovic do Koryčan 20

8) z Ratíškovic vyšlo 23 poutníků z místní farnosti a z Ostrovačic, Říčan a Knínic

PÁTEK 27/8

1) Milonice, Koryčany Klimentek, Tupesy

4) Milonice, Koryčany Klimentek, Boršice

9) z Brankovic vyšlo 5 poutníků a v Nemoticích se přidali k spojenému 1. a 5. proudu

5a) Znojmo pokračuje

6) Koryčany, Klimentek, Boršice

SOBOTA 28/8

10. proud z Uherského Brodu - letos jde jeden poutník, jako před 20 lety

11. proud z Nedachlebic - 7 poutníků

1. až 5. a 7. proud (všechny z Vysočiny) a 9. proud (z Brankovic) celkem 76

6. proud - levohradecký 23

8. proud - ratíškovický 23

V sobotu 28.8.2021 celkem 11 proudů, 130 poutníků,  I S AUTOBUSOVÝMI  NĚCO MÁLO PŘES 200. Putovali s  námi i zástupci olomouckého a novojičínského proudu.

Nový proud vyšel 16/8  od sv. Kunhuty v Nedvědici. Celková účast přesáhla 40 poutníků !!! Rekordní počet byl na trase z Černvíru na Křížovice - 21.

Zde je pár fotografií.

imga5008.jpg  imga5011.jpg  imga5028.jpg

 A zde 6 kaplí zasvěcených svatým Cyrilu a Metodějovi, přes které pouť vedla

kaple-sv.-c-a-m-kreptov.jpgkaple-sv.-c-a-m-kuncina-ves.jpgkaple-sv.-c-a-m-rohozec.jpg

Křeptov, Kunčina Ves, Rohozec

kaple-sv.-c-a-m-serkovice.jpgkaple-sv.-c-a-m-zhor.jpgkaple-sv.-cam-krizovice.jpg

Šerkovice, Zhoř, Křížovice

Trasa

Pondělí 16. srpna :

9.00 kostel svaté Kunhuty Nedvědice,

kostel Nanebevzetí Panny Marie Černvír

kaple svatých Cyrila a Metoděje Křížovice 

kaple svatých Cyrila a Metoděje Křeptov

kaple svaté Filomény Osiky 

kostel svatého Stanislava

kostel Navštívení Panny Marie Lomnice

Úterý 17. srpna

kaple svatých Cyrila a Metoděje Šerkovice 

kaple svaté Barbory  Jamné

kaple svatých Cyrila a Metoděje Rohozec  

kaple svatých Cyrila a Metoděje Zhoř

kaple svatých Cyrila a Metoděje Kunčina Ves 

kostel svatého Bartoloměje Dlouhá Lhota

kostel svatého Jiří Bořitov

 

Ve Sloupě se za týden nedvědický proud přidá k proudu vítochovskému.

Možno připočítat i 50 poutníků, kteří přišli před týdnem 21.8.2021 z Vranova n. Dyjí (5 tam přijelo z Mladé Vožice, takže 21. ročník má 13 proudů a 180 pěších.

 

28.8.2021 v bazilice: obnova zasvěcení z r. 1993, růženec

11:30 MŠE SV. s o. biskupem Antonínem Baslerem, po ní předávání křížků a občerstvení od farníků tupeských. Pán Bůh zaplať.

Při mši sv. v bazilice:

15:00 PŘEDNÁŠKA A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ

 

Pán Bůh zaplať všem dobrodincům. Opravdu všem.

Všechny vaše prosby neseme v srdci na Velehrad.

Pán Bůh zaplať všem organizátorům, pomocníkům ve všech oborech a průvodcům.

Bohu díky.

Panně Marii díky.

Andělům strážným díky.

Svatým Cyrilu a Metoději díky.

Sv. Gorazdu, Klimentu, Naumovi, Angelárovi a Sávovi díky.

A všem dobrodincům Pán Bůh zaplať.

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. června 2024

svátek má Roland

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)