Přehled všech 23 poutí a plán té 24. L.P. 2024 (dá-li Pán Bůh) - Kronika poutníka 2017

01.11.2023 - pěší pouť na Velehrad

Z Nového Veselí vyšlo  v pondělí 21.8. 15 poutníků a 12 farníků je doprovázelo.

Z Netína nás vyšlo už 27 a v úterý ráno z Velkého Meziříčí 23, z Osové Bitýšky nás jde už přes třicet a z Deblína 44, i když se někteří večer vrátí vlakem domů.

Z Doubravice nad Svitavou vyšlo 23 poutníků, je to už jejich 13. etapa od Levého Hradce.

Z Vítochova vyšlo 59 poutníků v pondělí v poledne (někteří přišli už v neděli z Radešínské Svratky), z Olešnice dnes v úterý ráno jich vyšlo 76.

 Včera vyšlo z  Vranova nad Dyjí a 50 poutníků a dnes jich 73 pokračuje ze Znojma.

Celkem se tedy 216 lidí modlí nohama (citát Benedikta XVI.) za naši vlast, za církev u nás, za rodiny, mládež děti, nemocné a všechny nám svěřené.

Upřímně se modlíme i za všechny své dobrodince.

Pán Bůh jim zaplať.

 

Ve čtvrtek 24.8. se v Račicích spojil vítochovský a meziříčský proud, tentokrát tam byly oba najednou a tak obě procesí krásně "zipovala" a nikdo nebyl ani první ani druhý. Celkově nás bylo 123 (79 z Ruprechtova a 44 ze Křtin). Znojemský proud posílený Brňany vycházel z Blučiny v počtu 82, olomoučtí po první etapě narostli na 14 a levohradečtí vycházeli už ze Slavkova ve počtu 24, poté co v Lesné na staveništi nového kostela předali základní kámen, který nosili při poutích. Bylo to při úterní večerní mši svaté a hned ve středu ráno byla úředně vyvvěšena deska, že stavba je povolena a začalo se oplocovat staveniště. Kdosi z poutníků prohodil, že měli přijít o rok dříve, že  se na ně vlastně čekalo.

Z Ratíškovic vyšlo odpoledne 32 poutníků - mezi nimi i ostrovačičtí a další. A přidali se k nim i manželé ze Skalice na Slovensku, takže naše pouť je tím pádem mezinárodní a slovanská a večer 24.8. nás už putuje 275. 

V pátek 25.8. nás večer bylo už 301 k čemuž musíme připočítat ještě pět poutníků z mikulovského proudu, s nimiž jednu etapu putoval i pan probošt Pavel.

V sobotu ráno vyšlo 13 poutníků z Uh. Brodu a 7 od nového kostela sv. Cyrila a Metoděje v Nedachlebicích a přijely tři autobusy z Vysočiny a jeden ze Znojemska, TAKŽE V ZÁVĚRU NÁS NA POSVÁTNÝ VELEHRAD DOŠLO 460. V tom bylo 32 poutníků, kteří začali na Levém Hradci letos v únoru.

NEJPRVE BYLA OBNOVA ZASVĚCENÍ NAŠEHO NÁRODA BOHU RUKAMA PANNY MARIE, KTEROU PŘED OBRAZEM PANNY MARIE MATKY JEDNOTY POPRVÉ VYKONALI NAŠI BISKUPOVÉ PŘED 24 LETY.  Pak mladí poutníci vstoupili do Společenství čistých srdcí a předmodlívali se růženec. Želivský opat Jáchym sloužil potom mši svatou za všechny poutníky, jejich dobrodince a také za nemocné, které jsme nesli v modlitbách, a samozřejmě na hlavní úmysl pouti, děkovat za poselství sv. Cyrila a Metoděje a prosit,  aby žilo a ožilo. Kázal o osvobození od neřestí cestou přilnutí ke Kristu. V bazilice bylo  zhruba tisíc dvě stě lidí. Na oltáři byly ostatky sv. Cyrila, kterými pak pan opat žehnal. Byly tam také ostatky rodičů sv. Terezie z Lisieux, blahoslavených manželů Martinových, protože naše pouť je rodinná a chceme, aby rodinná byla stále. Svědčí o tom, že celá rodina Kincova a Šustrova se plně stará o všechno zázemí, že mezi poutníky bylo  plno dětí a vnoučat z početných rodin - patřily nejméně k patnácti takovým rodinám.

 Bohu díky. Panně Marii díky. Andělům a všem svatým díky.

Děkujeme hlavnímu celebrantu, kněžím koncelebrantům a zpovědníkům, jáhnům, zpěvákům, hudebníkům, pořadatelům, dopravním organizátorům, hostitelům a všem dobrodincům. Děkujeme zvláště nositelům megafonů a řidičům doprovodných vozidel.

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 15. června 2024

svátek má Vít

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)