Přehled všech 23 poutí a plán té 24. L.P. 2024 (dá-li Pán Bůh) - Uvítání v bazilice a děkování 2012

01.11.2023 - pěší pouť na Velehrad

Všem dobrodincům  Pán Bůh zaplať.

Bohu díky, že vás máme.

Uvítání biskupa Vojtěcha před mší sv. v bazilice:

Otče biskupe, před 11 roky jste měl mši svatou při naší první pouti na Velehrad na poděkování za vše, co nám svatí bratři Cyril a Metoděj přinesli a s prosbou, aby v našem národě i v Evropě jejich dědictví opravdu žilo. Představuji vám 461 poutníků 12. pouti, kteří přišli v 8 proudech celkem z 18 míst, a dalšími, kteří za námi přijeli autobusy a auty a poslední část pouti s námi šli. Jsou mezi nimi i účastníci 31. pěší poutě z Levého Hradce, kteří letos ušli rekordních 395 km. Poutníci také přinesli korouhev z rodného města kardinála Špidlíka - z Boskovic.

Po cestě jsme zažili velkou duchovní  a hmotnou pomoc mnoha dobrodinců. Děkujeme jim a Vás, otče biskupe, prosím, abyste za ně a na ty úmysly, které nám svěřili a také za nás, za naše zemřelé a za obnovu víry v naší vlasti i v Evropě a na další úmysly naší pouti sloužil mši svatou.

 

Závěrečné poděkování:

Bohu díky     za počasí a za to, že jsme je překonali a nemuseli jsme volat záchranku

                za nohy, které nám dal a které nás donesly až sem

                  za dobré lidi, které nám poslal do cesty

Panně Marii díky za doprovázení na cestách

Andělům strážným díky za ochranu

Svatým Cyrilu a Metodějovi díky za slovo života

 

Vám, otče biskupe, Pán Bůh zaplať za mši svatou.

Děkujeme všem kněžím, kteří během celé pouti i dnes zpovídali.

Děkujeme za hudbu a zpěvy a hlavně všem, kteří při pouti nosili rozhlas a zajišťovali pořádek a bezpečnost.

Děkujeme všem, kteří nás poutníky přijali a po cestě nám pomáhali.

Zveme všechny   DÁ-LI PÁN BŮH

na zahájení  32. pěší pouti z Levého Hradce, kde byl svatý Vojtěch zvolen  pražským biskupem, v sobotu 16. února 2013.

Zveme

na XIII. pěší pouť na Velehrad, která začne v pondělí 19. srpna 2013 a vyvrcholí zde v bazilice v sobotu 24.8. při mši svaté V 11.30.

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)