Dopisy chlapcům, děvčatům, manželům, rodičům - rodičům o odměnách a trestech

10.09.2023 - úvahy

Milí rodiče

 

Odměna a trest je projevení nebo odmítnutí lásky. Rodiče tu mají účinné nástroje moci, nad dítětem, ale musí je správně užívat. Na jedné straně je třeba dopřát dítěti co nejvíc svobody, bez níž by se křivila jeho povaha, na druhé straně musí dítě poznat, že ta svoboda má hranice, po jejichž překročení následuje trest.
Není lehké rozpoznat kde končí svoboda a začíná zvůle, kde musí skončit velkorysost a nastoupit přísnost. Nevhodné odměňování může z dítěte udělat přičinlivého obchodníka, který si při každém dobrém skutku, při každém hnutí prstem hned počítá, co za to. Každý kdo se přibližuje k dítěti, musí umět odměňovat a trestat.

Deset zásad drážďanského kněze a vychovatele Helmutha Geigera:


1. Odměňování a trestání musí být spravedlivé a důsledné. Kdo za stejnou věc dnes trestá a zítra ne, vůbec nevychovává.

2. Trest působí výchovně, jen tehdy, když dítě jasně ví, za co je trestáno. I když rodič ví, za co chce trestat, není ještě jisté, že to správně pochopilo i dítě.

3. Používej toho nejnižšího trestu, který je na dítě ještě účinný. Silnější si nechávej do zásoby.

4. Odměňovat mohou i starší děti, trestat ne! Pochvala povzbudí, škodolibost a posměch vedou ke vzdoru.

5. Odměňuj osobně dítě, špatný čin neosobně potrestej. „Mám radost, že jsi byl dnes hodný." „To lhaní musíme potrestat. Tu ručičku, co hází věci na zem, musíme pokárat."

6. Odměn a pochval ať je vždy víc než pokárání. V dítěti nesmí vzniknout pocit, že pořád dělá všechno špatně.

7. Výše trestu ať se řídí výší viny a ne výší způsobené škody. Sebevětší škodu, kterou dítě způsobilo, ale nezavinilo, nesmíš trestat.

8. Nikdy netrestej ve hněvu. Příslib potrestání je také trest a za hodinu čekání můžeš potrestat uváženě a mírněji.

9. Když slíbíš odměnu nebo trest, vždycky to dodrž. Proto předem uvaž, že dítě bude prosit o odpuštění. Dáš-li se uprosit, raději hned trest ohlas jako podmíněný. Rozlišuj, kdy je trest nutný a kdy projev lítosti a slib nápravy stačí k jeho odpuštění.

10. Hned po odpykání trestu musí být všechno jako předtím. Nikdy nepředstírej dítěti, že se na ně ještě zlobíš. Nikdy nechval nezaslouženě. Nemůžeš-li pochválit, projev důvěru, že to příště půjde lépe.

Komentáře:

Děkuji moc | Tom Reichl - 26.7.2016

Poděkování | Smetana David - 10.9.2009

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.7.2023: Tělo Kristovo přijímám

do úst a vkleče. (32)

 

do úst a ve stoje. (82)

 

na ruku a vkleče. (5)

 

na ruku a ve stoje. (32)

 

Jak kdy. (13)

 

celkem hlasovalo 168 lidí

předchozí ankety

Dnes je 28. zaří 2023

svátek má Václav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)