Dopisy chlapcům, děvčatům, manželům, rodičům - rodičům o modlitbě s dětmi

10.09.2023 - úvahy

Milí rodiče,


jistě se chcete s dětmi začít modlit. Kdy a jak?

A/
První období začíná, když už dítě rozumí jednoduchým větám. Proto se maminka občas pomodlí nad dítětem např: „Dobrý Bože, děkuji ti, že máš svou Moniku rád." A Monika se brzy začne přidávat a opakuje po mamince: „Monitu rád."
B/
První vlastní modlitbou budou krátká poděkování a vyjádření radosti za něco pěkného, co dítě dostalo, za hračku, za jídlo, za stromy, za auto, za sluníčko. Dítě poví s maminčinou pomocí Bohu o velikém bagru, který vidělo při práci v jejich ulici i o dalších věcech, které objevilo.
Tím se vytvoří správná představa o Bohu, který je s námi a zajímá se o nás. Dítě si uvědomí, že Bůh je dárce všeho dobra.
C/
Teď by přišly na řadu modlitby naučené nazpaměť.
D/
Dalším stupněm modlitby je myslet při ní i na druhé lidi. Proto maminka vede dítě k prosebné modlitbě.
„Dobrý Bože, pomáhej tatínkovi v práci. Ať se nemocná sestřička rychle uzdraví. Ať v nemocnici nepláče."
Pán Ježíš nás vybízí, abychom prosili s důvěrou, učme to i dítě.
Dejme však pozor na dvě úskalí:
- nemůžeme prosit za něco, co odporuje Božímu řádu ve světě. Když se malý Jirka modlí za to, aby mu narostla křídla a on mohl létat, vysvětlíme mu, že pořádek ve světě je od Boha a že Bůh jej obvykle nemění.
Naopak my se máme změnit k lepšímu a k tomu právě potřebujeme Boží pomoc,
o kterou prosíme.
- Je nutno vysvětlit, že Bůh neplní naše prosby jako nějaký automat. Ví lépe než my, co nejvíc potřebujeme a proto naše prosby splní jindy a jinak než si představujeme. Jinak to dopadne jako s Toníkem, který řekl babičce v nemocnici: „My se za tebe modlíme, aby ses uzdravila, ale ty stejně umřeš. Za dědečka jsme se také modlili a on taká umřel."
E/
Když dítě začíná modlitbu odmítat, bývají v pozadí často nedorozumění. Dítěti se nelíbí to, co má říkat anebo to nechápe. Někdy vadí přílišná délka či nepříjemná poloha. Nikdy dítě nenuťte. Je-li příčinou dětská vzdorovitost, pomine tím dřív, čím méně si jí budete všímat.
Neříkejte nikdy dítěti, že se Bůh bude zlobit, když se nepomodlí. Bůh naši modlitbu nepotřebuje, ale potřebujeme jeho, a proto se modlíme.
Večerní modlitby mají mocnou konkurenci v televizoru, ale když budete vědět jak na to, děti se na modlitbu budou těšit a ještě po létech na tyto chvilky rády vzpomínat.
Modlitba je největší škola víry.

 

Pár ukázek pro vás, milí rodiče, kteří se chcete s dětmi modlit.

Nezačínejte s učením modliteb nazpaměť.
Modlete se na způsob litanií, kdy maminka či tatínek předříkávají krátké věty a děti pokaždé opakují pár slov:
Např.: Za to, že dneska bylo pěkně. Děkujeme ti, dobrý Bože.
Za to, že jsme mohli navštívit zoo. Děkujeme ti, dobrý Bože.
atd.
Později se připojí i prosby, na které děti odpovídají: Prosíme tě, vyslyš nás nebo nějak podobně.
Pozor:
Modlitba Otče náš je nejdůležitější, ale to neznamená, že ji musíme učit jako první. Jednotlivé věty jako např.: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes" můžeme volně probírat kolem pátého roku. Kolem sedmi let se děti naučí Otče náš tím, že si jej čtou v kostele spolu s ostatními, ale to neznamená, že by ho musely říkat doma každý den.
Jakmile děti naučíme odříkat či dokonce odšišlat Otče náš dřív, než mohou pochopit o čem je v něm řeč, vznikne v nich představa, že Bůh je nějaký vládce, který vyžaduje každý večer a ráno cosi přeříkat. Když dítě odroste, zavrhne tuto nesmyslnou představu a s ní pak někdy i celou víru.

Pozor na dětské modlitbičky!
Je v nich mnoho vět, které neodpovídají dětskému myšlení ani víře.
Např.: Unaven jsem, půjdu spáti .....
Které dítě je unavené, když mu maminka řekne, aby šlo spát?
Nebo: Já, malé robě........
Každé dítě ukazuje všem, jak je veliké.
Nebo: Ježíšku maličký přijď ke mně.
zbožné dítko učiň ze mně
Dítě zná Boha jako mocného a dobrého Otce a zde najednou se mu představuje na oči dítě. Dítě se může modlit za to, aby už netahalo kočku za fousy, nevylévalo kakao na stů1, nerozhazovalo hračky, ale slovo „zbožný" mu nic neříká.
I v modlitbě Andělíčku můj strážníčku je mnoho slov, která by nedovedl vysvětlit ani dospělý a dítě je má odříkávat ??? Ctnost, nepravost, atd.

Zdrobněliny: Ježíšek, andělíček, Matička - vůbec do modliteb nepatří!
Následují ukázky modliteb, které by se dítě mohlo učit nazpaměť, ale až poté, když chápe děkovací modlitbu s krátkou odpovědí. Zveršovány jsou kvůli snadnějšímu zapamatování. Všimněte si, že je v nich řeč jen o tom, co může dítě chápat a o těch lidech a věcech, které dobře zná.

Pro menší dětí:

RÁNO
Bože, nový den nám nastal,
dobré jitro chci ti přát.
Dej. ať u nás smutno není,
ať se můžem radovat.
Od rána až k večeru
dopřej nám svou ochranu.

VEČER
Pane Bože, Otče náš,
ty jsi stvořil celou zem.
Děkuji, že rád mě máš
a že jsem tvým dítětem.
S maminkou a s tatínkem
a se všemi, které znám,
když zhasíná venku den
v ochraně tvé usínám.

Pro větší děti:

RÁNO
Děkuji Ti, Otče náš,
za tuto noc i nový den,
za to, že z lásky dáváš
velké dary lidem všem.

Chraň maminku s tatínkem
a všechny, které mám rád.
Chci se snažit celý den
ochotně jim pomáhat.

Všechno dělat, jak Ty chceš,
vždyť jen dobro můžeš chtít.
Jestliže mne povedeš
lepší křesťan mohu být.

VEČER
Chystám se spát, můj Bože.
Celou dlouhou tmavou noc
ať Tvůj anděl při mně stojí
a chrání mě Tvoje moc.

Chraň i všechny, co mám rád
a mně odpusť všechno zlé.
Ať s příchodem nového dne
nová radost nastane.

Komentáře:

Děkuji moc | Tom Reichl - 26.7.2016

Poděkování | Smetana David - 10.9.2009

zobraz komentářepřidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 15. června 2024

svátek má Vít

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)