HODNĚ O KŘTINÁCH - Vzpomínky a desky

13.08.2022 - poutní místo Křtiny

Co dělat zvláště teď: 1) HRDĚ A VDĚČNĚ VZPOMÍNAT 2) Vroucně se modlit 3) A také se těšit

  Dobrá věc se podařila - na 4 místech můžeme v cyrilometodějských Křtinách vzpomenout na otce Tomáše Prnku podle známého hesla našich slovanských apoštolů: Tito jsou otcové naši.

1.

Na hřbitově je pěkně upravený kněžský hrob, nájemné platí farní úřad, o výzdobu se starají farníci. Pán Bůh zaplať! Jsou tam jména všech tam pohřbených pastýřů. Od kostela je to necelých 200 metrů s 10 metrovým převýšením

2.

Seznam všech křtinských farářů je zlatým písmem na modrém podkladě v ambitech u sochy Božského Srdce Páně. U otce Tomáše je připomenuto, že je opravdovým obnovitelem poutního kostela i okolí. Je tam i vděčná a stručná připomínka všech varhaníků, kostelníků a dalších spolupracovníků, tím pádem i pravé ruky otce Tomáše, pana varhaníka Milana Bezrouka. Víme všichni, že bez nich by kněz byl jako kůl v plotě, moc by toho nedokázal. A je tam i připomínka Jana Blažeje Santiniho Aichla, velikého Čecha s cizími příjmeními, protože italská krev v jeho žilách kolovala jen z jedné čtvrtiny. Tabule byly dány přesně deset let před 300. výročím jeho úmrtí, na které se skutečně připravuje celý kulturní svět.

3.

Další, tedy už třetí místo, laděné do slavnostní červeně, je ve vstupu do fary, v hale, jak bychom nadneseně mohli říci. Bylo také odhaleno k třem trojkovým výročím týkajícím se Křtin: 1703 se narodil opat Matuška, 7. 12. 1723 zemřel Jan Blažej Santini a od 6. 12. 1973 u nás 40 let požehnaně působil otec Tomáš. Je tam zlatě vyšito, co musíme říci především jim třem: Pán Bůh zaplať! Celá tabule je uvedena slovy Písma svatého: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou." (Matouš 5,7)

Tuto větu otec Tomáš často citoval a také prakticky žil. Místo je živé, když tam zapomenu zapálit svíčku a nebo, když dohoří, hned se tam objeví další. Inu, k doktorovi chodíme všichni, bez rozdílu věku, národnosti a vyznání. A každý tam zřejmě více pozvedá mysl k výšinám.

4.

V horní hale fary je denně přístupná vzpomínková galerie s obrazy mých předchůdců, farářů z minulého a předminulého století.

5.

Pamětní deska s fotografií nemá podle církevních předpisů být v liturgickém prostoru, protože tam mohou být pouze obrazy svatých a blahoslavených. A tyto předpisy musí dodržovat i biskupský úřad v Brně. Současný farář si toho je vědom, nechce nic dělat ani proti církevním předpisům ani proti svým nadřízeným a proto pro tu desku navrhoval několik důstojných míst - v prostoru před sakristií, na faře, na nových ambitech, na čelném místě náměstí. Jeho návrh byl vždy povýšeně odmítnut.

Přesto se snaží památku svého předchůdce důstojně připomínat, jak vidno výše, a hlavně slouží za něho a ostatní zemřelé faráře a všechny jejich spolupracovníky často mše svaté. To je pro jejich duše nejdůležitější. Společně s ostatními farníky a poutníky se také za ně v kostele pravidelně modlí. A zve i vás.

V tisku i v televizi o tom bylo více článků a pořadů s velice zkreslenými údaji, nepřesnými čísly a s hrubými až urážlivými výroky dokonce i na adresu biskupství. Přitom podle Bible je biskup přímým nástupcem svatých apoštolů.

Na znamení smíru za toto smutné jednání svých spolubratří a spolusester se vydali křtinští farníci na kající pěší pouť do Brna.

Další informace rádi poskytneme.

 

Pár čísel o petici a o stuhách:

Sami si srovnejte, co o případu Pamětní deska o. Prnkovi píšou noviny a jaká je pravda:

Noviny

o petici „za umístění pietního koutku na počest památky P. Tomáše Prnky":

Křtinští si rozdělili městys a (pro tu petici) dali dohromady kolem pěti set podpisů.

Čísla, která nelžou:

počet podpisů na té petici: ze Křtin (které mají celkem 792 obyvatel) 176 podpisů, z Březiny (740 obyvatel)  132, z Bukoviny (323 obyvatel) 46, z Habrůvky (350 obyvatel) 20, z Bukovinky (415 obyvatel) -  0. Tato obec je tradičně neutrální, žádné petice - ani pro odchod o. Tomáše do důchodu ani pro jeho setrvání ve Křtinách - zde nikdy nepodepisovali. Dobře si pamatují, jak tam vždycky otec Tomáš přijel ze Křtin sloužit mši svatou a celý zdrcený si v sakristii sedl a smutně si stěžoval, co kdo zase ve Křtinách proti němu říká a podniká, ale pak se vzchopil a při kázání už na něm nebylo nic poznat.

Z obcí mimo farnost bylo podpisů 56, neurčitá adresa byla u 8, celkem tedy 438 podpisů.

Čísla ze života:

 Kostel chodí uklízet 3 (tři) důchodci, na 10. výročí Radostné cesty se mnou šlo 5 (pět) farníků ze Křtin, celkem nás bylo za krásného nedělního odpoledne 11, ráno se se mnou modlí růženec 1 (jeden ) člověk. Snad by se mohlo mezi signatáři petice najít aspoň pár (desítek) ochotných se zapojit podle hesla: Modli se a pracuj.

Ledaže by ...?????

 

Stuhy ze smutečních věnců při pohřbu o. Tomáše Prnky 6.4.2013

 • 1. Loučí se skauti Křtiny
 • 2. Loučí se zaměstnanci ZŠ a MŠ Křtiny
 • 3. S úctou občané Křtin
 • 4. S vděčností se loučí farníci z Bukovinky
 • 5. Loučí se Kantila Křtiny
 • 6. Poslední sbohem od křtinských farníků
 • 7. Loučí se farníci z Bukoviny
 • 8. Poslední sbohem SDH Uhřice
 • 9. S vděčností a láskou neteř a synovci srodinou
 • 10. Poslední sbohem poutníci z Břestu a okolí
 • 11. Ať se sejdem s Kristem Tvým, Maria, o, Matičko - poutníci z Pavlovic u Kojetína
 • 12. Na rozloučenou obec Bukovinka
 • 13. Poslední sbohem obec Uhřice
 • 14. Duchovnímu rádci Orel, jednota Ochoz u Brna
 • 15. Poslední sbohem poutníci z Otaslavic
 • 16. Poslední sbohem rodina Tichých
 • 17. S úctou Lesnická a dřevařská fakulta Brno
 • 18. Vzpomínáme Andrlovi
 • 19. Na rozloučenou ZŠ a MŠ Březina
 • 20. S poděkováním ŠLP ML Křtiny Mendlovy univerzity
 • 21. Na rozloučenou hasiči z Kanic
 • 22. Vzpomínají hasiči okrsku Pozořice
 • 23. Na rozloučenou obec Ochoz u Brna
 • 24. Poslední sbohem rodina Krátká Vincencov
 • 25. Na shledanou v nebi bratr Antonín s rodinou
 • 26. Na rozloučenou hasiči Březina
 • 27. Poslední poděkování Orel - ústředí
 • 28. Sbor dobrovolných hasičů Babice nad Svitavou
 • 29. Vzpomíná rodina Konečných
 • 30. Loučí se hasiči z Hostěnic
 • 31. Na rozloučenou prezident NKÚ ČR Ing Miloslav Kala
 • 32. S úctou občané Habrůvky
 • 33. Duchovnímu rádci Orel, župa Sedlákova
 • 34. Na rozloučenou starosta s manželkou a rodinou
 • 35. Loučí se křtinští senioři
 • 36. Loučí se s Vámi farníci z Březiny a Proseče

 

 

Komentáře:

Děkujeme | poutníci - 22.3.2019

Děkujeme za trvalé a souhrnné informace


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

0d 1.12.2023: Odmetat sníh kromě ze silnic a chodníků

je nutné. (1)

 

je zbytečné, protože časem stejně roztaje. (2)

 

je krásná rozcvička. (2)

 

se nesnažím. (1)

 

mě nezajímá. (1)

 

celkem hlasovalo 7 lidí

předchozí ankety

Dnes je 8. prosince 2023

svátek má Květoslava

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)