VŠE O KŘTINÁCH - ohlášky na tento týden -od 18.6.017

22.06.2017 - poutní místo Křtiny

 

ŘK. FARNOST KŘTINY - KOSTELY: KŘTINY, BUKOVINKA, BŘEZINA

POŘAD BOHOSLUŽEB 18. - 25. 6. 2017 - dá-li Pán Bůh (Jak 4,15)

 

Neděle 18.6. - 11. v mezidobí Boží Tělo ve Křtinách a zároveň 5. pouť za oběti totalit, sv. Mariny, Milan; Babice 10:45 - o L

7:30 KŘTINY - za ž a + rodinu a duše v očistci - o L

9:00 KŘTINY -  za rodiče Brázdovy a syna - o JP

10:30 KŘTINY -  za  oběti všech totalit, tedy za všechny nevinně popravené a potrestané, jejich postižené rodiny, za pronásledovatele a Boží slitování pro ně, za změnu jejich i našeho smýšlení, za šťastnou budoucnost našeho národa a světadílu a procesí Božího Těla v obojích ambitech - o JP

9:00 BUKOVINKA - za Jaroslava Rozmana a manžele Schneiderovy - o JK

14:00 křest Julie Drápalové z Brna - o. Petr Mareček, prastrýc, v kapli sv. Anny - ve 14 h. zkouška, 15 přehlídka pěveckých sborů a v 17.30 společné zpívané nešpory s našimi kněžími a kněžími z Musica sacra,

Pondělí 19.6. v církevním kalendáři je svátek sv. Jana Nepomuka Neumanna, v občanském je uvedeno jméno Leoš; 16:00 oJP porada u arcibiskupa

7:30 KŘTINY - za poutníky - o JP,  18:15 modlitby matek

Úterý 20.6. sv. Silveria, Květa; 14:30 oJP porada v Brně

7:30 KŘTINY - za poutníky - o JP

Středa 21.6. sv. Aloise z Gonzagy, Alois; Babice v 18:00 - o L, křtinské spolky v 19:30 oJP a oJK

7:30 KŘTINY - za poutníky - o JP,  

18:00 BŘEZINA - NENÍ,

Čtvrtek 22. 6. sv. Jana Fishera a sv. Tomáše Mora, sv. Pavlína z Noly, Pavla; 9.00 žáci z Myslibořic - o L, 11:30 žáci z Terchové - o L

7:30 KŘTINY - za poutníky - o JP

10:00 SANTINI - za poutníky  - o JK

17:00 BUKOVINKA - za Jarmilu Fukovu, rodiče a manžela - o L

Pátek 23.6. Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, sv. Josefa Cafassa, Zdeňka; Babice 18.30 o L

7:30 KŘTINY - za poutníky - o JK(svátek) a adorace

18:00 KŘTINY - za poutníky - oJP a adorace

Sobota 24. 6. Jan; 9.30 prohlídka skupiny Paprsek - o JP, Babice 8.00 - o L, 11:00 křest Markéty Matouškové z Brna - o JP, vítání poutníků od 12.30, od 16 sv. smíření - všichni naši kněží

7:30 KŘTINY - za poutníky - o JP,

18:30 KŘTINY - zásvětná poutní mše sv. Vysočany, Němčice n. H,, Hruška a Křenovice - o Zdeněk Fučík a světelné procesí

Neděle 25.6. - 12. v mezidobí - vyškovská, hanácká a sloupská pouť,  sv. Viléma nebo ct. Ivana, Ivan; sbírka na bohoslovce Babice 10:45 - o L, odpoledne požehnání a farní den

7:30 KŘTINY - za všechny poutníky, zvláště za dnešní a za naše nemocné a zemřelé - o JK

9:00 KŘTINY -  za všechny poutníky, zvláště za dnešní a za naše nemocné a zemřelé -  o ..

10:30 KŘTINY - za všechny poutníky, zvláště za dnešní a za naše nemocné a zemřelé - o ..

9:00 BUKOVINKA - za Františka a Annu Malíkovy a dvoje rodiče - o JP

OHLÁŠKY 18.6.: 

VŠUDE:

Upřímné Pán Bůh zaplať za sbírku na Charitu. Vybralo se 18400,- Sbírka na bohoslovce bude za týden. Odpoledne je u nás setkání schol z celé diecéze, závěr v 17.30 h. Svátky v týdnu: v pondělí je sv. Jana Nepomuka Neumannna, rodáka z Prachatic, ve středu sv. Aloise, jehož sochu máme vzadu pod kůrem, ve čtvrtek sv. Jana Fishera a sv. Tomáše Mora, anglických mučedníků a patronů politiků, v pátek je Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, proto bude po každé mši sv. adorace, v sobotu  je Narození sv. Jana Křtitele a zároveň Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Příští neděle 12. v mezidobí a bude vyškovská, hanácká a sloupská pouť a ohlášená sbírka na bohoslovce.

Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci.

Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracím se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

KŘTINY:

Mše svaté jsou v 7:30h každý den, jen v pátek také v 18 hodin a v sobotu v 18:30. V pátek bude po mši svaté hodinová adorace. V Březině ve středu v 18 hodin, od půl šesté společný růženec.

Za týden budou všechny mše svaté za všechny poutníky, zvláště za dnešní a za naše nemocné a zemřelé.

BUKOVINKA: 

Ve čtvrtek je mše sv. v 17 za Jarmilu Fukovu, rodiče a manžela, a příští neděli  v 9 za Františka a Annu Malíkovy a dvoje rodiče.

 

První ze tří důležitých úvah o rodině (s vyhlídkou na volby)

 

 

 

NÁRODNÍ CENTRUM PRO RODINU

O co by měla usilovat křesťansky orientovaná rodinná politika

Stabilita rodinného soužití - rodina založená na manželství rodičovského páru

V současné době často slyšíme nebo čteme o rozpadech manželství a nechuti mladých lidí do manželství vstupovat. Nelze popřít, že i statistiky tato tvrzení podporují: Svatba v současné společnosti nepatří mezi priority, 56 % lidí si myslí, že je v pořádku, když spolu lidé žijí, aniž by plánovali sňatek,' a jen necelá třetina lidí považuje za důležité, aby se dítě narodilo až po svatbě.'

Na druhé straně je ale také pravda, že 76% rodinných domácností jsou úpiné rodiny a z nich je 88% založeno na manželství rodičovského páru. Řeči statistických čísel odpovídá také fakt, že lidé žijící v manželství jsou výrazně šťastnější a spokojenější než lidé žijící sami nebo v nesezdaném soužití3.

Z pohledu státu je manželství nejpřínosnější formou soužití: manželská rodina vykazuje méně patologických jevů (např. domácí násilí), má vyšší příjmy a je proto i ekonomicky méně závislá na státu.

Je zřejmé, že nejvíce jsou změnou rodinného chování ohroženi mladí lidé. Nutnost vrátit společenskou prestiž stabilitě soužití a manželství, jako nejstabilnější formě, je velmi aktuální. Zejména mladí lidé, žijící mimo církevní prostředí, postupně ztrácejí vědomí prospěšnosti nejen manželství, ale i společného partnerského života (nárůst sexuálního soužití bez společného partnerského sdílení každodenního života, tzv. migle)

V čem se politické klima podílí na tom, že je pro mladé lidi stále těžší se rozhodnout pro manželství', a proč se manželství těší tak malé podpoře či ocenění ze strany společnosti?

Důvodů je celá řada:

1. Stát neodděluje potřebnou sociální pomoc od podpory stability rodinného soužiti (=podpory manželství) Stát podporuje samoživitele ve větší míře, než oceňuje manželské soužití. Důvody jsou nejen faktické (rodiny samoživitelů jsou vedle vícedětných rodin nejvíce ohroženy chudobou), ale bohužel i ideologické - chtějí „vymanit ženu z područí rodiny".

Poznámky

1 http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7524/f3/ov160315a.pdf

2 Postoje českých občanů k manželství a rodině - únor 2017. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i [online]. 2017 [cit. 2017-03-21]. Dostupné z: http://cyym.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/clia7677/f3/ov170320.pdf

3 Dana Hamplová, Proč potřebujeme rodinu, práci a přátele, Fortuna Libri 2015, s. 101-104

4 Tento text neřeší komplexně důvody obav mladých lidí.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 24. června 2017

svátek má Jan

Mons. Jan Peňáz

67905 Křtiny 72

telefon: 516 439 189

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU