VŠE O KŘTINÁCH - Ohlášky na tento týden

30.04.2017 - poutní místo Křtiny

 

ŘK. FARNOST KŘTINY - KOSTELY: KŘTINY, BUKOVINKA, BŘEZINA

POŘAD BOHOSLUŽEB 30.4. - 7.5. 2017 - dá-li Pán Bůh (Jak 4,15)Neděle 30.4. - 3. velikonoční - XVI. hasičská pouť, sv. Zikmunda, Blahoslav; 9:00 prohlídka MendelU o Jan

7:30 KŘTINY - za Ladislava Nováka - o Jan

10:30 KŘTINY - za ž a + hasiče a za P.Prnku - o Pavel Novotný, duchovní pro hasiče

9:00 BUKOVINKA - za Františka a Františku Pořízkovy - o Lubomír a Babice v 10:45h

20:00 KŘTINY- společná večerní modlitba při klekání 1/153 - viz 153 ryb při zázračném rybolovu Jan 21,11


Pondělí 1.5. sv. Josefa dělníka, Svátek práce; SENETÁŘOV s o. bisk. Pavlem: 14 proml, 15 mše, 16 kaplička

7:30 KŘTINY - za poutníky - o Lubomír - 18:15 modlitby matek a modlitby otců

16:00 KŘTINY - za poutníky z Husovic - jejich kněží; 20:00 KŘTINY- společná več. modlitba při klekání 2/153


Úterý 2.5. sv. Atanáše, Zikmund

7:30 KŘTINY - Ke cti sv. Michaela za Francii a Evropu - o Jan; 20h spol. več. modl. při klekání 3/153


Středa 3.5. sv. Filipa a Jakuba, Panny Marie, Královny Polska, Alexej; Babice 17:00 - o Lubomír

7:30 KŘTINY - za Alenu Meluzinovu - o Lubomír, Blansko 17.45 - o Jan

18:00 BŘEZINA - za poutníky - o Lubomír; 20:00 KŘTINY- společná večerní modlitba při klekání 4/153


Čtvrtek 4. 5. sv. Floriána (Květoslava), Květoslav; 9:30 dvě skupiny - o Jan

7:30 KŘTINY - za poutníky - o Jan

10:00 SANTINI - za poutníky - o Lubomír

17:00 BUKOVINKA - za farníky - o Lubomír; 20:00 KŘTINY- společná večerní modlitba při klekání 5/153


Pátek 5.5. - sv. Gotharda, Klaudie, první pátek v měsíci; adorace a příležitost ke svát. smíření od 15 h.

7:30 KŘTINY - za poutníky - o Lubomír; Babice v 18:30 - o Lubomír

18:00 KŘTINY - za rodiny - o Jan,

20:00 KŘTINY- společná večerní modlitba při klekání 6/153


Sobota 6.5. sv. Jana Sarkandra, Radoslav; MINISTRANTSKÝ DEN OLOMOUC, 1. sobota v květnu;

7:30 KŘTINY za Roberta a Marii Kubešovy a Ludmilu Kubešovu a za Františka a Věru Červinkovy a syna Milana - o Jan; 11 a 13 hodin - skupiny

9:00 KŘTINY - Mše sv. pro poutníky z Dolní Bečvy - jejich kněz

12:00 KŘTINY - křest Anny Marie Prchalové z Kuřimi - cizí kněz;

15:30 KŘTINY- 1. sobota s o. Miloslavem Kabrdou; 20:00 KŘTINY- společná več. modlitba při klekání 7/153


Neděle 7.5. - 4. velikonoční - den modliteb za povolání a za rodiny

7:30 KŘTINY - za Josefa a Marii Paděrovy a syna - o Lubomír

10:30 KŘTINY - za Roberta a Marii Kubešovy a Ludmilu Kubešovu a za Františka a Věru Červinkovy a syna Milana - o Jan

9:00 BŘEZINA - za rodiče Paděrovy, syna Rudolfa a ž a + rodinu - o Lubomír

9:00 BUKOVINKA - za rodiče Kotulanovy a Františka Beránka - o Jan; 16-17:00h.- turisté

20:00 KŘTINY- společná večerní modlitba při klekání 8/153

OHLÁŠKY 30.4.: ČÍST VŠUDE:

Svátky v týdnu: zítra sv. Josefa Dělníka, v kapli v Senetářově bude mít o. biskup Pavel ve 14 h. promluvu, pak mši sv. a zakončíme společným posezením. Vše je ve vývěskách. Ve středu je sv. Filipa a Jakuba a zároveň Panny Marie, Královny Polska, ve čtvrtek sv. Floriána, pátek a sobota jsou první v květnu, proto bude v pátek od 15 h. adorace a příležitost ke svátosti smíření, na 1. sobotu začínáme v 15.30 s o. Kabrdou. Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si u nás připomeneme přesně za 153 dní - v neděli 1. října, ode dneška se budeme připravovat: vždy ve 20 hodin společně modlit v kostele při zvonění Raduj se Královno nebeská a růženec. Připojte se, pokud byste opravdu nemohli, doma vypněte televizi a pomodlete se s námi na dálku.

ČÍST JEN VE KŘTINÁCH:

Mše svaté jsou v 7:30h každý den, ve středu za Alenu Meluzinovu, jen v pátek je ještě v 18 hodin. Za týden budou mše svaté v 7:30h za Josefa a Marii Paděrovy a syna a v 10:30 za Roberta a Marii Kubešovy a Ludmilu Kubešovu a za Františka a Věru Červinkovy a syna Milana, první společná mše sv. na oba úmysly bude v sobotu ráno. V Březině je ve středu mše sv. v 18h za poutníky a příští neděli bude v 9 h. za rodiče Paděrovy, syna Rudolfa a ž a + rodinu.

JEN V BUKOVINCE Ve čtvrtek je mše svatá v 17 h. za farníky a příští neděli v 9 h. za rodiče Kotulanovy a Františka Beránka.


Až umřeš, tak přijď (Velikonoční zvony)


Šla jsem o Velikonocích s malou dcerkou na procházku, psycholog mi to totiž poradil.

Odcházela jsem od rodiny - zdálo se mi, že v tomhle manželství už nemůžu vydržet.

A protože jsme měli malé dítě, které mělo po rozvodu žít s mým manželem, chystala jsem se na radu psychologa dceři vysvětlit, že ji mám ráda, i když odcházím. Že ji mám MOC RÁDA, a budu mít, ale takhle že to na světě chodí, už nebudu žít s ní v jednom pokojíčku.

Šly jsme zkřehlou krajinou a já se snažila vzpomenout si na všechno, co mi předříkal před pár dny v poradně můj psycholog. Tehdy to znělo přirozeně, mluvil chytře, jenomže tehdy u toho nebyla dcera.

Když jsem šla vedle ní po okoralé polní cestě, všechno bylo najednou jiné. Holčičce byly tři roky a byl veselá. Poskakovala kolem mě. Říkat smutnou zprávu veselému člověku je o moc horší. Kdyby byla dcerka nějak zaražená, kdyby něco tušila, byly bychom v náladě, do níž by se mé vysvětlování hodilo. Jenže takhle? Jak podat smutek veselé holčičce ...

Pak jsem se nadechla a řekla jsem jí to tak, jak mi radil psycholog - a doufala jsem, že to pochopí.

Dítě mlčelo.

Nevěděla jsem, co říct dál, a tak jsem s ní vešla do venkovského kostela, který jsme právě míjely, vůbec nevím, co mě to napadlo, snad jsem si myslela, že se v kostele rozptýlí.

Dcerka se podívala na obrázek Jezulátka u vchodu. Malé dítě v náručí Panny Marie.

„Tohohle Ježíška ukřižovali?" ukázala na obrázek. Veselost ji opustila. Vypadala ve svém

plyšovém kabátku jako velice smutné koťátko.

Zprvu jsem nevěděla, co má tou otázkou na mysli, člověk je zvyklý vidět na kříži dospělého muže - dospělého Krista, ne dítě. A přece na kříži je - i malé dítě - Ježíšek.

„Ano."

„Ježíška?" vyhrklo dítě nechápavě.

„Ježíška."

A pak jsem rychle vyšla z kostela. Jako by mě moje dcerka tou podivnou otázkou chtěla upozornit na bolest, kterou jí nesu, nesu pro celý její život, ačkoli to byla určitě jenom obyčejná otázka tříletého dítěte.

„Zabili ho?" Chtělo děvčátko vědět. 

„Ale on se pak vrátil," pospíšila jsem s odpovědí.

„ Byl mrtvý a vrátil se?" opáčila dcerka a mně její nevinná otázka připadala náhle lstivá. Kývla jsem. Chtěla jsem hovor ukončit, a ne vést náboženskou velikonoční rozpravu.

„Prostě tě mám ráda, i když u tebe a u tatínka nebudu bydlet," řekla jsem.

„Já vím," řekla dcerka, „holky ve školce mi to řekly už dávno." Holky ve školce ...Proto se nedivila, proto nebyla překvapená, když jsem jí to řekla ... Co všechno jí napovídaly, co všechno zaslechly u svých rodičů, kde kdo asi o mě mluví, ... malé džbánky mají velké uši, uvažovala jsem vztekle.

V tu chvíli se rozezněly zvony. Velikonoční zvony.

A mně vyhrkly slzy do očí, vzpomněla jsem si, jak jsem chodívala jako malá do

kostela s otcem ... i moje matka od nás v mém dětství odešla. Byl to tehdy jiný kostel, kdesi v dálce, velikonoční dálce ...ale ty zvony zněly stejně!

Vzala jsem dcerku za ruku a tiskla její malé prstíčky, pevně, pevně.

Byl mrtvý a vrátil se," uvažovala malá nahlas.

„Jo?" Kývla jsem.

„Až umřeš, tak přijď," poprosilo děvčátko a já cítila maličké prstíčky, jak se pevně zaťaly do mých. Jako by mě nechtěla pustit, jako by se bála, že moje ruka se najednou rozplyne stejně, jako se jí rozplývá domov.

Velikonoční zvony prosvěcovaly krajinu.

A já, já jsem se vracela domů a připravovala se: řeknu manželovi, že jestli mi může odpustit, zůstanuDOMA.

Velikonoční zvony oslovovaly. Oslovovaly Vzkříšením.

A jak to dopadlo? Za dva roky budeme mít s manželem zlatou svatbu a naše dcera už má velké děti!


Eduard Martin: Kniha radosti. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2017. s.39-41


Komentáře:

přidej komentář

Od 1.5.2017:

- (0)

 

- (0)

 

- (0)

 

celkem hlasovalo 0 lidí

předchozí ankety

Dnes je 1. května 2017

svátek má Svátek práce

Mons. Jan Peňáz

67905 Křtiny 72

telefon: 516 439 189

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU