HODNĚ O KŘTINÁCH - Slunce v křtinském kostele

13.08.2022 - poutní místo Křtiny

Co dělat zvláště teď: 1) HRDĚ A VDĚČNĚ VZPOMÍNAT 2) Vroucně se modlit 3) A také se těšit

 

SLUNCE VE KŘTINÁCH VE DNECH KOLEM ZIMNÍHO SLUNOVRATU

Do našeho kostela poprvé slunce zasvítí horními kulatými okny, Je jich dvanáct a proto se je můžeme očíslovat podle hodinek. Dvanáctka pak bude nad hlavním oltářem směrem k zámku, naproti na věži pak šestka a do ambitů ke sv. Anně nám zamíří trojka.

 

28.12. 2016 - kdy byl první slunečný zimní den -

vycházelo nad Křtinami slunce v 7:48 a zapadalo v 16:00 hodin,

ale do kostela zasvítilo poprvé až před půl devátou a to zboku horním kulatým oknem č. 4 - od zvonohry - a přímo horními kulatými okny (i podlouhlými pod nimi) č. 7 a 8 - od zelených ambitů (viz plánek dole)

v pravé poledne svítilo okny č. 7, 8, 9 a 11

a naposledy zasvítilo oknem č. 10 do 15:25, oknem č. 12 do 15:36 a oknem č. 11 už jen vodorovně na protější stranu klenby do 15:42 hod.

29.12. ve dnech, kdy slunce vychází nejpozději v celém roce

zasvítilo slunce poprvé oknem č. 4 - od zvonohry - v 8:21 a oknem č. 7. - za novými varhanami - a č. 8 - nad vchodem ze zelených ambitů - v 8:24, z okna nad varhany dosáhlo do prostoru u hlavního oltáře v 8:27 a na oltář přímo v 8:32 h.

Nad lesy se slunce vyhouplo v 8:33 h. - od hlavního vchodu je bylo vidět za kaštanem, stojícím vlevo od Domova Santini.

18.1.2017 na svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 v 8:40 slunce svítilo okny  č. 4 - 7 a 8

 v 15:30 svítilo okny č 7 (úplně zboku) - 10 a 11. Na poslední paprsky jsem nečekal, byla veliká zima. 

 

ovalna-okna-sipky-a-casy-oboji-slun..jpg

SLUNCE V NAŠEM KOSTELE VE DNECH LETNÍHO SLUNOVRATU

V ty dny vychází slunce ve Křtinách v 04:46  ale nad bukovské lesy se vyhoupne až později. V 05:35 ozáří farní zahradu, v 05:40 je vidět už na farním dvoře, v 05:45 je vidět od zámku vlevo od věže sv. Anny  a v 05:55 ze schodů před kostelem, kdy se vyhoupne nad lesy vpravo od školy.

Do kostela poprvé zasvítí v 05:40 oválným oknem vpravo od hlavního oltáře, ale ozáří jen okenní  klenbu. Pro lepší přehled označíme 12 oválných horních oken jako hodiny a barevnému oknu nad hlavním oltářem dáme „12“ Prvně tedy svítí do okna s číslem 1. Hned poté svítí oválným oknem č.4 - nad vchodem od křížové cesty - a pak velkým oknem pod ním prozáří celý prostor.


 30. června 2016

východ  04:50 hodin, slunce začalo svítit v okně č. 1 až  v 05:50 hod., západ 21:02 hod, naposledy svítilo oknem č. 2 do 19:55 a oknem č. 10 do 19:57 h.

9. července

slunce vychází 04:57 a zapadá 20:58, v kostele  poprvé zasvítilo v 05:51 do oken č. 1, 4 a 5, přičemž do č. 1 svítí jen do 5:55 hodin, ale to už začne svítit i do č. 3. Na hlavní bránu zasvítí v 6:05 a večer naposledy svítí přes č. 2 přímo do č. 4 až do  19:54 a přes č. 10 do č. 8  až do 20:04 hodin. Barevným oknem č.  12 přestane svítit slunce poněkud dříve, zhruba v 19:22 hodin, protože se octne ve stínu zámku, a navíc se to u něho nedá přesně určit právě kvůli syté barevné výplni. V době slunovratu proto není okno, kterým by slunce nezasvitlo. Je to díky tomu, že Santiniho stavba nemá pravé úhly, ale jen obliny.

       Doplněná pozorování:

15. června 2017

východ slunce nad Křtinami v 04:46 h., 

 slunce svítilo oknem č. 1  od 5:40 do 6:00

slunce svítilo oknem č. 3 od 5:45 do 8:20

slunce svítilo oknem č. 4 od 5:40 a končilo po 10. hodině

slunce svítilo oknem č. 5  od 5:40   do 8:30

slunce svítilo oknem č. 8 (už na druhé straně od věže) od 8:35 hod.

Zajímavost:

Na jabloň vedle chodníku ze zelených ambitů k zámku svítí slunce v době letního slunovratu  PŘES KOSTEL - jeho paprsky v čase mezi 6:30 7 h. ráno proniknou dovnitř oknem č. 4 a vyzařují oknem č. 10.

 

Děkujeme: 

Ø     Bohu za stvoření Země a celého vesmíru a za šikovnost, kterou dal člověku

Ø     Pánu Ježíši za jeho narození, které nám přineslo vykoupení

Ø     Panně Marii, že v tomto údolí vyslyšela tolik proseb a učinila tolik zázraků

Děkujeme

 i J. B. Santinimu Aichlovi, opatu K. J. Matuškovi a všem, kteří tento kostel i jeho okolí plánovali, stavěli, opravovali a udržovali. Díky i otci Tomáši Prnkovi a ostatním kněžím, zpěvákům, varhaníkům, farníkům i poutníkům, kteří je naplňovali modlitbami, zpěvy a hudbou.

 

 

 


Komentáře:

Děkujeme | poutníci - 22.3.2019

zobraz komentářepřidej komentář

?

- (1)

 

- (0)

 

- (0)

 

- (2)

 

celkem hlasovalo 3 lidí

předchozí ankety

Dnes je 30. zaří 2022

svátek má Jeroným

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)