HODNĚ O KŘTINÁCH - Slunce v křtinském kostele

01.08.2019 - poutní místo Křtiny

 

SLUNCE VE KŘTINÁCH VE DNECH KOLEM ZIMNÍHO SLUNOVRATU

Do našeho kostela poprvé slunce zasvítí horními kulatými okny, Je jich dvanáct a proto se je můžeme očíslovat podle hodinek. Dvanáctka pak bude nad hlavním oltářem směrem k zámku, naproti na věži pak šestka a do ambitů ke sv. Anně nám zamíří trojka.

 

28.12. 2016 - kdy byl první slunečný zimní den -

vycházelo nad Křtinami slunce v 7:48 a zapadalo v 16:00 hodin,

ale do kostela zasvítilo poprvé až před půl devátou a to zboku horním kulatým oknem č. 4 - od zvonohry - a přímo horními kulatými okny (i podlouhlými pod nimi) č. 7 a 8 - od zelených ambitů (viz plánek dole)

v pravé poledne svítilo okny č. 7, 8, 9 a 11

a naposledy zasvítilo oknem č. 10 do 15:25, oknem č. 12 do 15:36 a oknem č. 11 už jen vodorovně na protější stranu klenby do 15:42 hod.

29.12. ve dnech, kdy slunce vychází nejpozději v celém roce

zasvítilo slunce poprvé oknem č. 4 - od zvonohry - v 8:21 a oknem č. 7. - za novými varhanami - a č. 8 - nad vchodem ze zelených ambitů - v 8:24, z okna nad varhany dosáhlo do prostoru u hlavního oltáře v 8:27 a na oltář přímo v 8:32 h.

Nad lesy se slunce vyhouplo v 8:33 h. - od hlavního vchodu je bylo vidět za kaštanem, stojícím vlevo od Domova Santini.

18.1.2017 na svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 v 8:40 slunce svítilo okny  č. 4 - 7 a 8

 v 15:30 svítilo okny č 7 (úplně zboku) - 10 a 11. Na poslední paprsky jsem nečekal, byla veliká zima. 

 

ovalna-okna-sipky-a-casy-oboji-slun..jpg

SLUNCE V NAŠEM KOSTELE VE DNECH LETNÍHO SLUNOVRATU

V ty dny vychází slunce ve Křtinách v 04:46  ale nad bukovské lesy se vyhoupne až později. V 05:35 ozáří farní zahradu, v 05:40 je vidět už na farním dvoře, v 05:45 je vidět od zámku vlevo od věže sv. Anny  a v 05:55 ze schodů před kostelem, kdy se vyhoupne nad lesy vpravo od školy.

Do kostela poprvé zasvítí v 05:40 oválným oknem vpravo od hlavního oltáře, ale ozáří jen okenní  klenbu. Pro lepší přehled označíme 12 oválných horních oken jako hodiny a barevnému oknu nad hlavním oltářem dáme „12“ Prvně tedy svítí do okna s číslem 1. Hned poté svítí oválným oknem č.4 - nad vchodem od křížové cesty - a pak velkým oknem pod ním prozáří celý prostor.


 30. června 2016

východ  04:50 hodin, slunce začalo svítit v okně č. 1 až  v 05:50 hod., západ 21:02 hod, naposledy svítilo oknem č. 2 do 19:55 a oknem č. 10 do 19:57 h.

9. července

slunce vychází 04:57 a zapadá 20:58, v kostele  poprvé zasvítilo v 05:51 do oken č. 1, 4 a 5, přičemž do č. 1 svítí jen do 5:55 hodin, ale to už začne svítit i do č. 3. Na hlavní bránu zasvítí v 6:05 a večer naposledy svítí přes č. 2 přímo do č. 4 až do  19:54 a přes č. 10 do č. 8  až do 20:04 hodin. Barevným oknem č.  12 přestane svítit slunce poněkud dříve, zhruba v 19:22 hodin, protože se octne ve stínu zámku, a navíc se to u něho nedá přesně určit právě kvůli syté barevné výplni. V době slunovratu proto není okno, kterým by slunce nezasvitlo. Je to díky tomu, že Santiniho stavba nemá pravé úhly, ale jen obliny.

       Doplněná pozorování:

15. června 2017

východ slunce nad Křtinami v 04:46 h., 

 slunce svítilo oknem č. 1  od 5:40 do 6:00

slunce svítilo oknem č. 3 od 5:45 do 8:20

slunce svítilo oknem č. 4 od 5:40 a končilo po 10. hodině

slunce svítilo oknem č. 5  od 5:40   do 8:30

slunce svítilo oknem č. 8 (už na druhé straně od věže) od 8:35 hod.

Zajímavost:

Na jabloň vedle chodníku ze zelených ambitů k zámku svítí slunce v době letního slunovratu  PŘES KOSTEL - jeho paprsky v čase mezi 6:30 7 h. ráno proniknou dovnitř oknem č. 4 a vyzařují oknem č. 10.

 

Děkujeme: 

Ø     Bohu za stvoření Země a celého vesmíru a za šikovnost, kterou dal člověku

Ø     Pánu Ježíši za jeho narození, které nám přineslo vykoupení

Ø     Panně Marii, že v tomto údolí vyslyšela tolik proseb a učinila tolik zázraků

Děkujeme

 i J. B. Santinimu Aichlovi, opatu K. J. Matuškovi a všem, kteří tento kostel i jeho okolí plánovali, stavěli, opravovali a udržovali. Díky i otci Tomáši Prnkovi a ostatním kněžím, zpěvákům, varhaníkům, farníkům i poutníkům, kteří je naplňovali modlitbami, zpěvy a hudbou.

 

 

 


Komentáře:

Děkujeme | poutníci - 22.3.2019

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.10.2019: Nejvíc se mi líbí, když se řekne, že kněz mši svatou

slouží. (36)

 

obětuje. (5)

 

slaví. (34)

 

předsedá jí. (1)

 

vykoná obřad. (0)

 

Nejsem schopen posoudit. (5)

 

celkem hlasovalo 81 lidí

předchozí ankety

Dnes je 23. října 2019

svátek má Teodor

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU