HODNĚ O KŘTINÁCH - Poděkování dobrodincům

15.03.2020 - poutní místo Křtiny

Co dělat zvláště teď: 1) HRDĚ A VDĚČNĚ VZPOMÍNAT 2) Vroucně se modlit 3) A také se těšit

DĚKUJEME DOBRODINCŮM,

hlavním a dobře známým, ale jistě i všem ostatním bezejmenným

PÁN BŮH ZAPLAŤ.

BŮH VÁM ŠTĚDŘE ODMĚŇ SVÝM MILOSRDENSTVÍM.

lev.jpg  rejcka.jpg

LEV Z KLOBOUK A JEHO MANŽELKA RICHENZA - REJČKA

zakladatelé premonstrátského kláštera v Zábrdovicích a křtinského poutního kostela. Lev zemřel 10. března 1230, je pohřben v klášterním kostele v Zábrdovicích stejně jako jeho manželka.

jindrich.jpg ostrve.jpg

JINDŘICH Z LIPÉ

pocházel ze starobylého rodu Ronovců, kteří měli v erbu dvě ostrve (ostrev - německy Rhon je kmen s osekanými větvemi). Datum jeho narození není známo. Poprvé je o něm zmínka v roce 1297.

Počátkem prosince 1321 dal napsat: "My, Jindřich z Lipé, nejvyšší maršálek království českého a hejtman moravský, všem, jak přítomným, tak budoucím chceme oznámiti, ... [že] kostelu křtinskému a klášteru mlýn ležící na velmi blízkém potoku pod kostelem, s horou a křovinami, totiž lesem, ležícím bezprostředně u toho mlýna ... navždy svobodně věnujeme."

Po rušném životě zemřel 26. 8. 1329 a je pohřben v klášteře na Starém Brně. Pravděpodobně to byla smrt nečekaná, v plné jeho síle a zdraví.

bohus.jpg  zuzana.jpg

JAN BOHUŠ VÁCLAV MORKOVSKÝ ZE ZÁSTŘIZL

A ZUZANA KATEŘINA LIBORIE ROZ. PRAKŠICKÁ ZE ZÁSTŘIZL

Současný chrám Páně mohl být vystavěn díky štědrosti manželů ze Zástřizl (tvrz u Buchlova, kteří ve Křtinách postupně byli zázračně uzdraveni při modlitbách před milostnou sochou Panny Marie. Premonstráti nazývali paní Zuzanu „Nejštědřejší dárkyně“. Jan Bohuš Václav Morkovský ze Zástřizl zemřel 26. července 1687 a jeho manželka Zuzana Kateřina Liborie rozená Prakšická ze Zástřizl zemřela 8.dubna 1691 a jsou pohřbeni ve farním kostele sv. Jakuba v Boskovicích.

01a--santini.jpg

JAN BLAŽEJ SANTINI-AICHEL

významný český architekt italského původu, který se proslavil svým jedinečným stylem nazývanýmbarokní gotika. Zde je předpokládaný počítačový portrét, jeho podobizna se nezachovala.

Narodil se v Praze na den sv. Blažeje (3. února) 1677.

Do Křtin byl uveden po roce 1711, zde vše naplánoval, dožil se však jen dokončení rezidence a zahájení kaple svaté Anny L.P. 1718.

Zemřel 7. prosince 1723 v Praze. Jeho hrob se nezachoval.

opat-matuska.jpg

Opat zábrdovický KRYŠTOF JIŘÍ MATUŠKA

se narodil 5. února 1703, za něho byl postaven současný poutní chrám Páně pod vedením brněnských stavitelů Fr. Ben. Klíčníka a Fr. Ant. Ritze. Zhruba dokončenou stavbu požehnal opat 1.5. 1750 (dnes: předběžné užívání). Po dalších 20 letech doplňování fresek, obrazů a soch (J.J.Etgens, Schweiglové a další mistři) a vnějších úpravách - především schodiště - posvětil kostel olomoucký světící biskup Chorinský 21.4.1771 (dnes: kolaudace).

Zemřel 3. listopadu 1777 ve Křtinách a je pochován pod dlažbou za hlavním oltářem.

 


FRANTIŠEK XAVER DIETRICHSTEIN Z BOSKOVIC

dietrichsteinastammwappen.jpg

 se narodil 9.7.1774 ve Vídni a zemřel 17. července 1850 v Insbruku.

Křtinské panství koupil v roce 1830. Byl velkým dobrodincem našeho kostela hlavně po velkém požáru Křtin, který vypukl 26. května 1844, kdy shořely střechy kaple sv. Anny, ambitů i kostela. Oheň v silném větru zachvátil také věž. Na ní se žárem roztavily vzácné zvony. Obyvatelům Křtin i právě přítomným poutníkům se podařilo stržením střechy nad sakristií zachránit alespoň budovu kněžské rezidence. Kníže Dietrichstein zahájil neprodleně opravy. Nechal  zhotovit nové krovy a střešní krytinu, do té doby šindelovou, nahradil břidlicí. Pro velký rozsah oprav se práce protáhly až do následujícího roku 1845.

 

JAN II. Z LICHTENŠTEJNA

johannaiiavaliechtenstein.jpgliechtensteins.jpg

se narodil 5. října 1840 na  zámku Lednice, zemřel 11. února 1929 na  zámku Valtice a je pohřben na Vranově. Byl lichtenštejnským knížetem v letech 1858 - 1929. Jeho vláda trvala 70 let a 3 měsíce a byla druhá nejdelší v evropské historii po Ludvíkovi XIV.

V roce 1861 a pak znovu v roce 1921 podpořil ústavu, která dala běžným Lichtenštejňanům rozsáhlá politická práva, ta druhá udělala z knížectví konstituční monarchii. Po první světové válce navázal úzké vztahy se Švýcarskem. V roce 1924 přijalo Lichtenštejnsko švýcarský frank jako svou oficiální měnu. Ačkoli velmi podporoval vědu a umění, byl velmi nespolečenský a neúčastnil se žádných společenských akcí. Nikdy se neoženil a neměl děti.

Křtinské panství koupil v roce 1894. Ve stejném roce bylo pořízeno litinové zábradlí před hlavním oltářem, vyrobené v hutích v Blansku. Prostor před oltářem vydláždili novými dlaždicemi, pocházejícími z knížecí keramické továrny v Poštorné.

V roce 1897 jeho péčí zhotovili novou měděnou krytinu na kostele i na věži, instalovali hromosvod a v následujícím roce opravili fasádu. V roce 1898 se kníže Lichtenstein zavázal, že on i jeho nástupci budou kostel i další budovy k obročí patřící opravovat a udržovat na svůj náklad. V roce 1905 byl nově vydlážděn celý kostel dlaždicemi s dekorem z Poštorné.

Po vzniku samostatného státu byl křtinský zámek i s panstvím v roce 1923 zestátněn. Stát však prostředky na údržbu a provoz poutního kostela nedal. Až po složitých jednáních se kníže Jan II. znovu ujímá financování údržby a oprav kostela.

 

SMILUJ SE NAD NIMI I NAD NÁMI, MILOSRDNÝ BOŽE,

A ODPLAŤ VŠEM NAŠIM DOBRODINCŮM ŽIVOTEM VĚČNÝM. AMEN.

Komentáře:

Děkujeme | poutníci - 22.3.2019

Děkujeme za trvalé a souhrnné informace


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Od 1.5.2020: Z volně žijících ptáků mi jako člověku nejbližší a téměř domácí připadá:

čáp (5)

 

holub (5)

 

hrdlička (2)

 

kominíček(rehek) (9)

 

kos (13)

 

skřivánek (4)

 

vlaštovička (25)

 

vrabčák (35)

 

celkem hlasovalo 98 lidí

předchozí ankety

Dnes je 28. května 2020

svátek má Vilém

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU