HODNĚ O KŘTINÁCH - STÁLÁ POZVÁNKA

09.01.2022 - poutní místo Křtiny

Co dělat zvláště teď: 1) HRDĚ A VDĚČNĚ VZPOMÍNAT 2) Vroucně se modlit 3) A také se těšit

 

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

VÍTÁM VÁS, MÉ MILÉ DĚTI, 

zpívá se na mnoha poutních místech naší krásné vlasti a tato slova se vkládají do úst Matce Boží.

Křtiny patří k našim nejstarším mariánským poutním místům. Je velice pravděpodobné, že ve zdejším údolí svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci křtili naše předky. Dosvědčuje to i starodávný název místa Vallis baptismi - údolí křtu. V nedaleké Bukovince se r. 1210 zjevila Panna Maria a její socha pak byla dle tradice přenesena do Křtin. Od té doby sem přicházejí poutníci. Kostel zde stál už v roce 1237, jak dosvědčuje papežská listina z toho roku. Poutníků přibývalo a  Křtiny se po třicetileté válce staly střediskem duchovní obnovy celé Moravy a byly nazývány První Ave.   Proto mohl být v první polovině 18. století  postaven dle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla nynější barokní kostel, který je právem nazývaný Perla Moravy. Je zasvěcen Jménu Panny Marie, v kalendáři najdeme tento svátek 12.9. a to je den naší vlastní pouti neboli pravých křtinských  hodů. Kostel byl požehnaný 1.5.1750 zábrdovickým opatem Kryštofem Jiřím Matuškou.  Posvětil jej olomoucký biskup 21.4.1771, proto máme 21. dubna křtinské posvícení.

 

Už přes  800 let sem k Panně Marii přicházejí poutníci a v duchu slyší její přivítání:

VÍTÁM VÁS, MÉ MILÉ DĚTI.

K němu se přidáváme všichni a přejeme všem poutníkům i návštěvníkům kostela i těchto stránek, aby v Matce Ježíšově (znovu) našli matku svou  a osobně zažili, že ji právem považujeme za Pomocnici křesťanů, Potěšení zarmoucených, Uzdravení nemocných a Útočiště hříšníků.

To všechno pěkně vyjadřuje modlitba křtinského poutníka, vycházející z nápisu nad milostnou sochou, kde čteme: Mater Gratiae - Matka milosti.

 

Panno Maria, Matko Boží a Matko naše!

Přicházíme k tobě v tomto údolí, kde byli naši předkové pokřtěni, abys nás přijala pod svůj plášť.

Matko milosti, pomoz nám oživit víru a křestní milost, vypros sílu Ducha svatého ke svědectví opravdového života s Bohem a křesťanské naděje.

Útočiště hříšníků, provázej na cestě smíření ty, kdo se od tvého Syna vzdálili, Hvězdo  jitřní, ukazuj nám stále cestu, nyní i v hodinu smrti naší. Amen..

 

Můžete se však pomodlit i vlastními slovy. A přidejte prosbu i za své blízké, živé i zemřelé. Za všechny přece přišel na svět Boží Syn Ježíš Kristus, narozený z Panny Marie. Všem nám nabízí abychom na konci své pozemské pouti šťastně došli do „domu" Jeho i našeho Otce, jenž je na nebesích .......

Komentáře:

Děkujeme | poutníci - 22.3.2019

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.08.2022: Když se to stalo před 2 roky, máme říci, že to bylo v roce

dva tisíce dvacet (10)

 

dvacet (1)

 

dva - dvacet (2)

 

nula dvacet (1)

 

je to jedno (2)

 

celkem hlasovalo 16 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. srpna 2022

svátek má Zuzana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)