HODNĚ O KŘTINÁCH - Opravy, dotace, sbírky a dary 2009 -2016

09.01.2022 - poutní místo Křtiny

Co dělat zvláště teď: 1) HRDĚ A VDĚČNĚ VZPOMÍNAT 2) Vroucně se modlit 3) A také se těšit

Přehled dotací a oprav v křtinském chrámu Páně v letech 2009 - 2016

 

   Rok 2009   * z Ministerstva kultury 80 tisíc Kč, městys Křtiny 70 tisíc Kč,  * náklady: oprava sochy anděla 320 tisíc Kč, oprava čekárny u lékařů 200 tisíc Kč, splátka za parcelu pro nové ambity 150 tisíc Kč, VÝDAJE CELKEM 670 000 KČ, Z TOHO (ze sbírek a darů na kostel) MY 520 000 KČ

 

   Rok 2010 * dotace z Min. kultury 25 tis. Kč, příspěvek městyse 150 tisíc Kč, 

* náklady: oprava sochy sv. Vendelína a trámů 140 tisíc Kč, oprava signalizace 44 tisíc Kč, výdaje na zakoupení letenky a katalogy, náklady na restaurování znaku a výdaje na realizaci koncertu k 800. výročí 92 tisíc Kč, splátka části kupní ceny za parcelu pro nové ambity 250 000 Kč, VÝDAJE CELKEM 526 000 KČ, Z TOHO MY 401 000 KČ

 

  Rok 2011 * dotace z Jihom. kraje 200 tisíc Kč, příspěvek městyse 50 tisíc Kč, 

* náklady: oprava záchodů 431 tisíc Kč, výdaje na první etapa opravy votivního obraz ze Zábrdovic 100 tisíc , splátka části kupní ceny za parcelu pro nové ambity 100000Kč,

VÝDAJE CELKEM 631 000 KČ, Z TOHO MY 381 000 KČ

 

Rok 2012

* dotace z prostředků Ministerstva kultury 100 tisíc Kč, z Jihomor. kraje 60 tisíc Kč, které jsme však v lednu 2013 museli vrátit

* náklady: výdaje na dokončení opravy zábrdovického obrazu 100 tisíc Kč, oprava soch andělů z bočního oltáře - 1. etapa 340 tisíc Kč, výsadba živého plotu v ambitech 100 000 Kč, nákup elektronických varhan 228 tisíc Kč,

VÝDAJE CELKEM 768 000 KČ, Z TOHO MY 668 000 KČ

 

Rok 2013

* dotace z Ministerstva kultury 130 tis. Kč, z Jihom. kraje 77.850,-Kč , Bukovinka 25 tis

* náklady: oprava soch andělů z bočního oltáře - 2. etapa 346 tisíc Kč, 3. etapa 233 tisíc, oprava vchodů 70 tisíc, oprava podlahy a světel na kůru 89 tisíc, zateplení kaplanky 3 tisíce a odvlhčení kostela v Bukovince 28 tisíc

VÝDAJE CELKEM 769 000 KČ, Z TOHO MY 535 150 KČ

 

Rok 2014

* dotace z Ministerstva kultury 150 tisíc Kč, z prostředků Jihom. kraje 190 tisíc Kč , obec Bukovinka 25 tisíc, městys Křtiny 50 tisíc,

* náklady oprava soch andělů z bočního oltáře - 550 tisíc Kč, oprava zdi u fary 90 tisíc, oprava střechy kostela 75 tisíc, kostel v Bukovince 30 tis, nová kniha o kostele 187 tisíc

VÝDAJE CELKEM  932 000 KČ, Z TOHO MY 517 000 KČ

 

Rok 2015

* dotace z Ministerstva kultury 200 tisíc Kč, z Jihomoravského kraje 50 tisíc Kč , obec Bukovinka 23 tisíc, městys Křtiny  na uklízecí stroj 50 tisíc

* náklady oprava bočního oltáře - 370 tisíc Kč, malba v Bukovince 23 tis., oprava komínů a střechy na faře 180 tisíc, uklízecí stroj 95 tisíc, doplnění radiátorů 38  tisíc

VÝDAJE CELKEM  706 000 KČ, Z TOHO MY 383 000 KČ

 

Rok 2016:

* Dotace: Ministerstvo kultury 300 tisíc, Ministerstvo zemědělství 135 157 Kč, Jihomoravský kraj 140 tisíc, Obec Bukovinka: 15 tisíc

 * Náklady: Oltář 14.sv. pomocníků 736 tisíc, úprava okolí kostela Panny Marie v Březině 196531,- Kč, oprava Betléma v Bukovince 25 tisíc, zateplení střechy na faře 43545,- Kč.


VÝDAJE CELKEM 1,001.076,- KČ, Z TOHO MY 410.919,- Kč


CELKOVÝ PŘEHLED 2009 - 2016:

Výdaje:   6 003 076,-

Dotace a příspěvky    2 236 007,- 

Sbírky a dary            3 767 069,- 

Z A  D O T A C E   A  P Ř Í S P Ě V K Y  D Ě K U J E ME.

VŠEM FARNÍKŮM I POUTNÍKŮM ZA KAŽDÝ DAR:   PÁN BŮH ZAPLAŤ.    A NADĚL.

 


Komentáře:

Děkujeme | poutníci - 22.3.2019

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.08.2022: Když se to stalo před 2 roky, máme říci, že to bylo v roce

dva tisíce dvacet (10)

 

dvacet (1)

 

dva - dvacet (2)

 

nula dvacet (1)

 

je to jedno (2)

 

celkem hlasovalo 16 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. srpna 2022

svátek má Zuzana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)