HODNĚ O KŘTINÁCH - Opravy, dotace, sbírky a dary 2009 -2016

01.08.2019 - poutní místo Křtiny

Přehled dotací a oprav v křtinském chrámu Páně v letech 2009 - 2016

 

   Rok 2009   * z Ministerstva kultury 80 tisíc Kč, městys Křtiny 70 tisíc Kč,  * náklady: oprava sochy anděla 320 tisíc Kč, oprava čekárny u lékařů 200 tisíc Kč, splátka za parcelu pro nové ambity 150 tisíc Kč, VÝDAJE CELKEM 670 000 KČ, Z TOHO (ze sbírek a darů na kostel) MY 520 000 KČ

 

   Rok 2010 * dotace z Min. kultury 25 tis. Kč, příspěvek městyse 150 tisíc Kč, 

* náklady: oprava sochy sv. Vendelína a trámů 140 tisíc Kč, oprava signalizace 44 tisíc Kč, výdaje na zakoupení letenky a katalogy, náklady na restaurování znaku a výdaje na realizaci koncertu k 800. výročí 92 tisíc Kč, splátka části kupní ceny za parcelu pro nové ambity 250 000 Kč, VÝDAJE CELKEM 526 000 KČ, Z TOHO MY 401 000 KČ

 

  Rok 2011 * dotace z Jihom. kraje 200 tisíc Kč, příspěvek městyse 50 tisíc Kč, 

* náklady: oprava záchodů 431 tisíc Kč, výdaje na první etapa opravy votivního obraz ze Zábrdovic 100 tisíc , splátka části kupní ceny za parcelu pro nové ambity 100000Kč,

VÝDAJE CELKEM 631 000 KČ, Z TOHO MY 381 000 KČ

 

Rok 2012

* dotace z prostředků Ministerstva kultury 100 tisíc Kč, z Jihomor. kraje 60 tisíc Kč, které jsme však v lednu 2013 museli vrátit

* náklady: výdaje na dokončení opravy zábrdovického obrazu 100 tisíc Kč, oprava soch andělů z bočního oltáře - 1. etapa 340 tisíc Kč, výsadba živého plotu v ambitech 100 000 Kč, nákup elektronických varhan 228 tisíc Kč,

VÝDAJE CELKEM 768 000 KČ, Z TOHO MY 668 000 KČ

 

Rok 2013

* dotace z Ministerstva kultury 130 tis. Kč, z Jihom. kraje 77.850,-Kč , Bukovinka 25 tis

* náklady: oprava soch andělů z bočního oltáře - 2. etapa 346 tisíc Kč, 3. etapa 233 tisíc, oprava vchodů 70 tisíc, oprava podlahy a světel na kůru 89 tisíc, zateplení kaplanky 3 tisíce a odvlhčení kostela v Bukovince 28 tisíc

VÝDAJE CELKEM 769 000 KČ, Z TOHO MY 535 150 KČ

 

Rok 2014

* dotace z Ministerstva kultury 150 tisíc Kč, z prostředků Jihom. kraje 190 tisíc Kč , obec Bukovinka 25 tisíc, městys Křtiny 50 tisíc,

* náklady oprava soch andělů z bočního oltáře - 550 tisíc Kč, oprava zdi u fary 90 tisíc, oprava střechy kostela 75 tisíc, kostel v Bukovince 30 tis, nová kniha o kostele 187 tisíc

VÝDAJE CELKEM  932 000 KČ, Z TOHO MY 517 000 KČ

 

Rok 2015

* dotace z Ministerstva kultury 200 tisíc Kč, z Jihomoravského kraje 50 tisíc Kč , obec Bukovinka 23 tisíc, městys Křtiny  na uklízecí stroj 50 tisíc

* náklady oprava bočního oltáře - 370 tisíc Kč, malba v Bukovince 23 tis., oprava komínů a střechy na faře 180 tisíc, uklízecí stroj 95 tisíc, doplnění radiátorů 38  tisíc

VÝDAJE CELKEM  706 000 KČ, Z TOHO MY 383 000 KČ

 

Rok 2016:

* Dotace: Ministerstvo kultury 300 tisíc, Ministerstvo zemědělství 135 157 Kč, Jihomoravský kraj 140 tisíc, Obec Bukovinka: 15 tisíc

 * Náklady: Oltář 14.sv. pomocníků 736 tisíc, úprava okolí kostela Panny Marie v Březině 196531,- Kč, oprava Betléma v Bukovince 25 tisíc, zateplení střechy na faře 43545,- Kč.


VÝDAJE CELKEM 1,001.076,- KČ, Z TOHO MY 410.919,- Kč


CELKOVÝ PŘEHLED 2009 - 2016:

Výdaje:   6 003 076,-

Dotace a příspěvky    2 236 007,- 

Sbírky a dary            3 767 069,- 

Z A  D O T A C E   A  P Ř Í S P Ě V K Y  D Ě K U J E ME.

VŠEM FARNÍKŮM I POUTNÍKŮM ZA KAŽDÝ DAR:   PÁN BŮH ZAPLAŤ.    A NADĚL.

 


Komentáře:

Děkujeme | poutníci - 22.3.2019

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.10.2019: Nejvíc se mi líbí, když se řekne, že kněz mši svatou

slouží. (36)

 

obětuje. (5)

 

slaví. (34)

 

předsedá jí. (1)

 

vykoná obřad. (0)

 

Nejsem schopen posoudit. (5)

 

celkem hlasovalo 81 lidí

předchozí ankety

Dnes je 23. října 2019

svátek má Teodor

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU