HODNĚ O KŘTINÁCH - Kaplani ve Křtinách

09.01.2022 - poutní místo Křtiny

Co dělat zvláště teď: 1) HRDĚ A VDĚČNĚ VZPOMÍNAT 2) Vroucně se modlit 3) A také se těšit

Za P. Marka

novokněz P. Vladimír Kotoun, od r. 1946, pozdější dlouholetý farář ve Sloupě, za jeho působení tam byly veliké opravy

novokněz P. Jaroslav Samson od roku 1949

Za P. Samsona

  P. František Marek, od listopadu 1957 do října 1960 bývalý farář vypomáhá jako kaplan.

  P. František Polák, 1960 - 1973

Za P. Prnky

7. července 1981 v ranních hodinách zemřel ve svém pokoji na faře P. František Blažek, který se 2. 7. 1981 dožil 70-ti let a 10 let vypomáhal ve Křtinách. Pohřben byl v pondělí 13. července 1981 na hřbitově ve Křtinách. Účast kněží i lidu veliká.

Od 1. 7. 1983  zde byl kaplanem P. Rudolf Zbožínek, novokněz, odešel za rok.

28. 6. 1997 zemřel pan děkan Jaroslav Hudec ve věku 85 let. Pravidelně po dobu 15 roků velmi obětavě vypomáhal během celého poutního období každou neděli ve Křtinách.

Od 1. července 1997 nastoupil do Křtin jako kaplan Václav Novák, rodák z Dolních Bojanovic, v září 1998 odchází do Sloupu.

P. Pavel Buchta od 1. 9. 1998, přišel ze Sloupu, r. 2001 odchází do Otnic

P. Jiří Ochman 2001 - 2002

P. Pavel Kopeček 2002 - 2003

 

Od 1. srpna 2003 byl kaplanem P. Pavel Rostislav Novotný OPraem. a současně vedl duchovní správu v Babicích, kam se nakonec přestěhoval.

 

Od 1. 10. 2007 v duchovní správě  spolupůsobil P. Tadeáš Juraj Dubec OPraem., který pak byl k 1.10. 2008 jmenován do Drnovic u Vyškova, ale pro nemoc nenastoupil. Při zpovídání vydatně pomáhal P. Josef Šiška z Lipovce.

 

Za faráře Jana Peňáze (od 1.8.2008) přešel na kaplansklé místo emeritní farář Tomáš Prnka. Prakticky působil jako dříve až do jara 2012, pak byl pětkrát v nemocnici, při posledním pobytu tam zemřel v Pánu (29.3.2013).

Zpovídat pomáhali P. Josef Hořák z Brna a P. Jiří Pleskač z Jedovnic, oba kněží řeckokatolického exarchátu.

V červnu 2013 byl kaplanem jmenován Jiří Paleček, dosavadní administrátor v Babicích, vysvěcen L.P. 1978, rodák z Bobrové. Od 1.8. 2015 je jmenován  farářem v Neslovicích u Rosic.

 Zpovídat pomáhá  kanovník František Opletal, rodák z Ruprechtova, bývalý arciděkan v Liberci.

K 1.8. 2015 je jmenován kaplanem R.D. Mgr. Michal Seknička, dosavadní kaplan v Boskovicích, který je zároveň jmenován i dojíždějícím správcem (excurrendo administrátorem) farnosti Babice nad Svitavou. Pochází z Laviček u Velkého Meziříčí, kde měl L.P. 2014 primici.

K 1. 6.2016 odchází, protože byl jmenován administrátorem ve Valči u Hrotovic na Třebičsku a 2 sousedních farnostech.

K 1.8. 2016 jmenován kaplanem R.D. Mgr. Lubomír Řihák.

Narodil se 3.1.1969 v Hodoníně, v rodině vyrůstal v Dubňanech. Jáhenský rok prožil ve Znojmě, primici sloužil 11. července 2015 na přírodním areálu v Dubňanech

Po primici byl poslán jako kaplan do Telče a po roce přichází do Křtin jako kaplan u nás a administrátor excurendo v Babicích.

K 1.6.2017 jmenován kaplanem R.D. Mgr. Jan Krbec, který 1.8.2017 převzal farnost.

Komentáře:

Děkujeme | poutníci - 22.3.2019

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.08.2022: Když se to stalo před 2 roky, máme říci, že to bylo v roce

dva tisíce dvacet (10)

 

dvacet (1)

 

dva - dvacet (2)

 

nula dvacet (1)

 

je to jedno (2)

 

celkem hlasovalo 16 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. srpna 2022

svátek má Zuzana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)