HODNĚ O KŘTINÁCH - Faráři ve Křtinách

09.01.2022 - poutní místo Křtiny

Co dělat zvláště teď: 1) HRDĚ A VDĚČNĚ VZPOMÍNAT 2) Vroucně se modlit 3) A také se těšit

 

 profilajk.jpg

Od 1.8.2017 je ustanoven křtinským farářem s titulem administrátora farnosti  o. Jan (Křtitel) Krbec, nar. 28.8.1981 v Praze. Primici měl v Třešti L.P. 2009. Naposledy působil v Milonicích na Vyškovsku. Kaplanem ve Křtinách byl od 1.6.2017. Bydlí v hlavní části fary, tedy čp. 72, má mobil 604 975 416 a email jan.frantisek@email.cz.  Pán žehnej jemu a jeho spolupracovníkům (o Janovi i o Lubomírovi) i jeho ovečkám.

 

1. 8. 2008  - 1.8.2017 Jan Peňáz,

předtím farář a děkan ve Velkém Meziříčí. První mši sv. ve Křtinách sloužil 21. 9. 2008 v 9:00 h. Poprvé spal na faře 25. 10. 2008, předávka byla o den dříve. Odchází do Nového Veselí na Vysočině, kde poprvé spal 14.8.2017.

 

11-p.-tomas-prnka-.jpg

1973 - 2013 R.D. Tomáš Prnka

se narodil v den blažené smrti sv. Cyrila 14. 2. 1926 v Uhřicích, okres Hodonín jako nejmladší ze 6 dětí Ludvíka a Marie roz. Klečkové. Pokřtěn byl ve farním kostele sv. Martina v Dambořicích a při biřmování si vybral jméno Josef podle svého staršího bratra P. Josefa.

V roce 1945 maturoval na klasickém gymnáziu v Brně.

Na kněze byl vysvěcen 16. 4. 1950 v soukromé biskupské kapli v Brně na Petrově tehdejším brněnským biskupem Dr. Karlem Skoupým. Svěcení probíhalo bez účasti veřejnosti. Od 5. září 1950 do 31. prosince 1953 sloužil jako voják u PTP. Od února 1954 byl kaplanem v Oslavanech a od 1. 6. 1954 kaplanem v Ivančicích. Roku 1958 byl pověřen vedením duchovní správy a farního úřadu ve Zbýšově u Brna. Od 15. 8. 1959 byl kaplanem ve Znojmě u sv. Kříže. Dne 1. 5. 1961 byl ustanoven jako administrátor ve Zvoli n. Pern. 1. července téhož roku byl jmenován kaplanem na Starém Brně. Od 1. 2. do 1. 5. 1962 působil jako kaplan ve Valči a Dalešicích. Od 22. prosince 1964 jako kaplan  ve farnostech Dešná a Nové Sady. Začátkem května přichází zpět na Staré Brno. Od 1. února 1966 ustanoven v Adamově.

6. 12. 1973 byl jmenován administrátorem ve Křtinách. 14. 2. 1976 jmenován konsistorním radou olomoucké arcidiecéze. Od 1. října 1978 do 15. 11. 1999 děkanem blanenským. V letech 1997 až 2001 byl též administrátorem v sousedních Babicích. Od 1. 8. 2008 působil ve Křtinách jako emeritní děkan (na výsluze).

V posledním roce byl celkem 5 krát v nemocnici, kde byl také zaopatřen.

O vánocích 2012 měl 40. půlnoční mši svatou, poslední mši svatou v kostele měl 9. 3. při pohřbu svého nejlepšího spolupracovníka p. Milana Bezrouka, naposledy sloužil v kapli na Květný pátek, den po té byl odvezen do nemocnice v Bohunicích na oddělení paní profesorky Kubešové. Tam ho ještě na Zelený čtvrtek navštívili kněží z děkanství a podali mu Tělo Páně právě v den ustanovení této svátosti. Zemřel na Velký pátek 29.3.2013 po půl 10. v noci.

Pohřben byl v sobotu 6.4. ve výroční den blažené smrti sv. Metoděje do kněžského hrobu ve Křtinách za účasti téměř 2 tisíc lidí. Mši sv. sloužil a kázal generální vikář brněnské diecéze Mons Jiří Mikulášek, pohřební obřady vedl novoříšský opat Marian Kosík. Zúčastnilo se téměř 70 kněží, jáhnů a bohoslovců, 46 kněží koncelebrovalo.

 

10-p.jaroslav-samson.jpg1957 - 1973 R.D. Jaroslav Samson

Narozen 1.11. 1922 ve Vranovicích, ordinován v roce 1949. Jako kaplan nastoupil ve Křtinách, 1.11.1957 byl jmenován administrátorem ve Křtinách. 1. prosince 1973 byl přeložen jako administrátor do Újezda u Brna. Zemřel 17. prosince 1990. Pohřben v Újezdě u Brna.

 

9.-p.marek.jpg1932 - 1957 R.D. František Marek

Narodil se 27.1.1893 v Protivanově, ordinován 5.7.1917. Jako kaplan působil ve Slavonicích, Střelicích, Vranově u Brna a od roku 1922 ve Křtinách. 1. prosince 1932 investován na faru ve Křtinách. 1. listopadu 1957 rezignuje jako farář, odstěhoval se do domu svého synovce. Do července 1960 pomáhá v duchovní správě jako kaplan, pak odchází do penze. Zemřel 22. srpna 1969 v nemocnici v Boskovicích. Pohřben 29.8.1969 na křtinském hřbitově. Pohřební obřady vedl J.E. dr. Karel Skoupý, biskup brněnský.

 

8.-bures-vincenc-1862.jpg1922 - 1932 R.D. Vincenc Bureš

Narodil se 15.12.1862 v městě Čechy pod Kosířem, ordinován 30.7.1893. Přišel z Vranova, v roce 1932 odešel do důchodu do Náměště na Hané, kde 25.10. 1940 zemřel a kde je také pohřben.

 

7.-p.patek-bern.ml.jpg1892 - 1922 R.D. Bernard Pátek

Synovec předchozího faráře. Narozen 28. června 1851 v Brně. Rodiče: Ferdinand Pátek, kostelník u sv. Jakuba v Brně a vedoucí poutníků, matka Marie roz. Bílá. Gymnasium a bohosloví studoval v Brně, kde byl 26. července 1875 vysvěcen na kněze. 9. září nastoupil jako kaplan do Moravských Budějovic. Roku 1877 nastoupil jako kaplan v Brně - Zábrdovicích. V roce 1880 byl lokalistou v Ochozi. V roce 1892 - 28. června v den svých narozenin byl presentován od tehdejšího majitele křtinského panství šlechtice Mořice Teubera na křtinskou faru a dne 3. července t.r. investován jako křtinský farář. Dne 24. prosince 1902 jmenován konsistorním radou. Zemřel 19. července 1922, raněn srdeční mrtvicí po operaci kýly v nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Pohřben 22. července 1922 ve Křtinách.

 

6-p.patek-b.st..jpg1860 - 1892 R.D. Bernard Pátek

Narodil se 10.8.1818 v Brně, 5.8.1842 vysvěcen na kněze v kostele sv. Michala. Od 22.9.1842 do 20.10.1850 kaplanem v Rudíkově, od 20.10.1850 do 26.7.1853 v Zábrdovicích. Od 27.7.1853 v Ochozi. 5 října 1860 jej Alfons hrabě Mensdorf-Pouilly jmenoval farářem ve Křtinách, 8. října byl investován. Slavná instalace se konala 4.11.1860, 23. neděli po Svatém Duchu za účasti jedovnického děkana Emanuela Mělnického. Zemřel 6.5.1892.

 

1859 - 1860 R.D. František Švéda

Narodil se 1805 v Šubířově, vysvěcen na kněze v roce 1831, kaplanem v Protivanově a v Boskovicích. 13 let lokalistou ve Žďárné. 29.9.1959 investován jako farář ve Křtinách, 8.11. instalován. Zemřel 11. června 1860.

 5.-krti.-knez.jpg nebo4.-knez.jpg

1827 - 1859 R.D. Václav Stříž

Narozen 28.9.1781, vysvěcen 28.10.1804 v Brně biskupem hrabětem Schrattenbachem. První místo bylo ve Sloupě, pak v Jedovnicích i ve Křtinách. Roku 1810 nastoupil jako lokalista do Ochoze. Od roku 1815 až do roku 1827 byl administrátorem ve Křtinách. 30. července byl investován jako farář ve Křtinách. Slavnostní instalace se konala 12.8.1827. V roce 1839 byl jmenován děkanem a v roce 1852 čestným kanovníkem kolegiátní kapituly v Mikulově. Zemřel 19.6.1859.

 

3-p.opletal.jpg1806 - 1827 R.D. Václav Opletal

Narodil se 28.9.1748 v Bukovince. Byl prvním diecézním farářem ve Křtinách. Vysvěcen v roce 1777. Byl kaplanem u sv. Jakuba v Brně. 7. května 1806 byl jmenován křtinským farářem. Zemřel 4. února 1827. Kronika o něm píše: "Byl mužem horlivým a velmi pečlivým."

 

 

1804 - 1806 R.D. Siardus Beran

Narozen 1.1.1740, vysvěcen 1766, byl kaplanem ve Křtinách, Šaraticích, Kloboukách, magistr noviců, po zrušení kláštera působil na různých místech. Do Křtin nastoupil 1804. Kronika o něm píše: "Zemřel 5.1. 1806 právě, když se světila voda. V těch dnech také k nám vtrhlo francouzské vojsko." I o něm je psáno: vir bonus (dobrý muž)."

 

1780 - 1803 R.D. Karel Ptáček

Narozen 24.4.1736 v Krasicích na Moravě, roku 1760 vysvěcen na kněze. Byl ustanoven kaplanem ve Křtinách, později profesorem filosofie a teologie, převorem a magistrem noviců. 16. května 1780 byl ustanoven křtinským farářem a priorem. 1.10.1803 v jednom domě v Bukovině byl raněn mrtvicí a 4.10. zemřel ve Křtinách. Je o něm v kronice psáno: "Vir optimus et laude dignissimus" - "Výborný muž, hodný velké chvály."

 

1765 - 1780 R.D. Dismas Rupp

Narozen 22.7.1723, vysvěcen v roce 1750, vykonával různá poslání i jako profesor filosofie, teologie, obojího práva. Roku 1780 se stal farářem v Boskovicích, kde zemřel 12.9.1785.

1763 - 1765 R.D. Antonín Pistori

Narozen 18.12. 1713, vysvěcen na kněze 1738, byl kaplanem v Šaraticích, administrátorem u sv. Kunhuty v Zábrdovicích, magistr noviců, profesor filosofie a teologie. Zemřel 21.3.1773 v Nové Říši.

1758 - 1763 R.D. Tomáš Richlik

Zemřel 6.2.1763 ve věku 53 roků.

1753 - 1758 R.D. Kajetán Záviš

Zemřel 5.6.1758 ve věku 44 roků.

1752 - 1753 R.D. Cyril Krigisch

Narozen 8.2.1715 v Letovicích. Zemřel 28.7.1768 ve věku 53 roků.

1747 R.D. Felix Tauchman

Zemřel 8.3.1755.

1747 R.D. Maxmilián Vilisch

Zemřel roku 1747.

1745 - 1747 R.D. Engelbert Puchazi

Není dostupná žádná informace.

1744 R.D. Michael Skalka

Zemřel 7.6.1758 ve věku 64 roků.

1727 - 1739, 1739 - 1744 R.D. Jakub Tihan

Zemřel 1.3.1758 ve věku 69 roků.

1739 R.D. Jeroným Bartošek

Není dostupná žádná informace.

1711 - 1727 R.D. Celestinus Mudrák

Zemřel 4.3.1731.

1704 - 1705, 1710 - 1711 R.D. Leopold Lichnovský

Není dostupná žádná informace.

1706 - 1710 R.D. Hugo Bartlicius

Zvolen zábrdovickým opatem v roce 1712. Zemřel 7.10.1738.

1705 - 1706 R.D. Augustin Habrda

Zemřel 23.11.1706.

1703 - 1704 R.D. Norbert Janke

Zemřel 18.9.1733.

1698 R.D. Stanislav Wočkovský

Zemřel ve Křtinách 8.2.1703.

1696 R.D. Rafael Necini

Zemřel 12.7.1710.

1692 R.D. Engelbert Hájek

Roku 1695 zvolen zábrdovickým opatem. Zemřel roku 1712.

1690 R.D. Bohumír Wolauf

Není dostupná žádná informace.

1687 R.D. Tomáš Hannig

1672 - 1686

Není uveden žádný duchovní.

1660 - 1672 R.D. Norbert Kleibl

Není dostupná žádná informace.

1652 - 1660 R.D. Bartoloměj Sutorius

Za jeho působení byl postaven nový oltář a obnovena socha Panny Marie.

1634 - 1652 R.D. Norbert Kredelius

Přišel do Křtin 30.8.1634. Působil ve Křtinách do roku 1652. Pak odešel do Zábrdovic, kde v roce 1664 ve věku 85 roků zemřel.

1630 - 1634  Bez duchovního správce, duchovní správa obstarávána ze Zábrdovic.

1612 R.D. Jiří Gallus, OPraem ze Zábrdovic

Není dostupná žádná informace.

1609 R.D. Valentin Springelius OPraem ze Zábrdovic

Není dostupná žádná informace.

 

údaje zpracovány dle krtiny.katolik.cz

Děkujeme.

Komentáře:

Děkujeme | poutníci - 22.3.2019

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.08.2022: Když se to stalo před 2 roky, máme říci, že to bylo v roce

dva tisíce dvacet (10)

 

dvacet (1)

 

dva - dvacet (2)

 

nula dvacet (1)

 

je to jedno (2)

 

celkem hlasovalo 16 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. srpna 2022

svátek má Zuzana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)