Z dějin poutníků - sv. Vendelín

03.08.2011 - zprávy z poutí

PRÁVĚ DOPLNĚNO

 

Sv. Vendelín - patron pastýřů a poutníků, ochránce dobytka a polí

 

Mezi několika svatými, kteří sami byli poutníky nebo se stali patrony poutníků (sv. Jakub, sv. Gertruda), je i několik u nás prakticky neznámých světců. Jedním z nich je sv. Vendelín.

Má svátek 20. (někde 21. nebo  22.) října.

Je uctíván především v Německu (Sársko, Bavorsko, Trevír aj.), Rakousku a Švýcarsku,  ale i u nás je několik zasvěcení sv. Vendelínu (o něco více je na Slovensku, v nitrianské diecézi), hlavně menších kapliček, ale i farních kostelů (Perštejn u Kadaně, Třebětice u Kroměříže).

Sv. Vendelín žil v dobách prvotní evangelizace Evropy v 6. století, pocházel ze Skotska, odkud tehdy vycházeli mnozí misionáři do střední Evropy. Podle legendy byl skotským královským synem  a byl vychováván biskupem. Ve věku 20 let se rozhodl podniknout pouť do Říma, kde dostal požehnání od papeže. Pak se vrátil do Trevíru, kde se v okolí usadil jako poustevník, a aby měl nějakou obživu, sloužil jako pastýř u jednoho šlechtice. Tento šlechtic, když poznal, že jde o muže svatého, vystavěl mu poustevnu. Odtud ho povolali benediktinští mniši z blízkého kláštera Tholey, protože si ho zvolili za opata. V tomto klášteře v roce 617 (nebo 614)  také zemřel.

Podle legendy však země nepřijala jeho tělo do hrobu, a tak je mniši naložili na káru a nechali voly, ať je zavezou, kam chtějí. Oni ho přivezli na  místo jeho poustevny, na horu, kde se modlíval. Tam byl pohřben a tam vzniklo poutní místo St. Wendel nad Sárou, brzy hojně navštěvované.

Ačkoli sv. Vendelín nepatří mezi obvyklých 14 svatých pomocníků v nouzi, někdy je mezi ně počítán. Je vyobrazován jako poutník, mnich nebo pastýř. Jeho poutní hůl vypadá někdy spíše jako kyj pastýře.

Na miniatuře z odpustkové listiny, vydané v Avignonu 4. IV. 1360 pro poutní místo St. Wendel, je vyobrazen jako mnich s knihou, ale i s pastýřskou holí s okovanou špičkou, k němu se obrací o přímluvu jak postavička mnicha zleva, tak postavička poutníka zprava (má poutnický klobouk, poutnickou pelerinu /to slovo ostatně pochází od peregrinus - poutník/ a poutnickou mošnu).

Uvnitř tlustých tahů iniciály U jsou obvyklá dekorativní zvířátka středověkých rukopisů: psíci a dráčci (drak neměl zpravidla jako dekorace žádný negativní symbolický význam - prostě to bylo jedno ze zvířat, která - jak středověký člověk z tehdejších svých příruček četl - žila někde na okraji kulatého světa v Africe a Asii). Malíř si ještě neodpustil přidat k iniciále kresbičku prasátka se zvonečkem. V tomto případě může jít o nějaký symbolický náznak, protože jak prasátko, tak zvoneček byly atributem sv. Antonína poustevníka. Může to ještě více podtrhovat skutečnost, že sv. Vendelín byl poustevníkem, a nebo  to může být snad i náznak, že malíř (asi to byl samozřejmě mnich - kdo jiný tehdy uměl psát  listiny a malovat iniciály) se jmenoval Antonín. Středověcí malíři a písaři se totiž prakticky nikde nijak jménem nepodepisovali, jen výjimečně to nějak naznačili.

(viz kniha: A. Selzer: St. Wendelin, Mödling 1962)

sv.-vendelin.jpg

Ve Švýcarsku je dokonce postava sv. Vendelína (jako poutníka)  ve znaku města Dittingen:

znak-mesta-dittingen.jpg

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.12.2017: Je psáno, že blaženější je dávat než dostávat (Sk.ap.20,35). Já nejraději

dostávám. (2)

 

dávám. (15)

 

hlavně dostávám, ale také dávám. (28)

 

hlavně dávám, ale také rád dostávám. (15)

 

Je mi to jedno. (1)

 

Sám nevím. (0)

 

celkem hlasovalo 61 lidí

předchozí ankety

Dnes je 16. prosince 2017

svátek má Albína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU