Měsíční mariánské poutě Nový Jeruzalém 2024 - Přivítání o. kardinála Duky v Bohdalově a poznámka k jeho kázání

29.06.2024 - ostatní poutě

Vaše eminence, pane kardinále Svaté církve římské,

v této historické chvíli Vaší návštěvy našeho farního kostela, jehož patron sv. Vavřinec, je dobře známý a milý všem českým dominikánům, připomínám, že v naší farní historii je důležitý rok 1360, kdy sem nastoupil farář Mikuláš z Přistoupimi u Českého Brodu v pražské arcidiecézi, kterou jste 12 let vedl. V roce spásy 2024 jste stejným směrem přijel vy na pouť Nový Jeruzalém, což také vstoupí do naší historie.

Tato pouť je v našem kraji každý měsíc a v našem kostele každý druhý rok. Všichni vzpomínáme na Vašeho spolupracovníka Jiřího Nelibu, vikáře kladenského, který tu byl před 6 roky, na vašeho nástupce arcibiskupa Jana Graubnera, který tu byl před 4 roky a na kněze z Televize Noe P. Mariana Pospěchu před dvěma roky.

A letos těšíme na mši svatou slouženou na 6 úmyslů *) Nového Jeruzaléma a na kázání kněze a biskupa z řádu kazatelů. A protože se opravdu těšíme, dovolte, abych vám už předem předal kytici duchovní  – zde jsou zapsány modlitby farníků od nás i z okolí za Vás, na Vaše úmysly, za církev a vlast, za nová povolání, za sdělovací prostředky a za mír a také v duchu fatimského zjevení za obrácení ubohých hříšníků.

Vítám kněze, jáhny, zvláště milého jáhna Ladislava, vítám zasvěcené osoby, farníky i poutníky. Vítám všechny spolupracovníky a spolupracovnice, zvláště varhaníky i varhanice a také starosty přifařených obcí, které náš kostel rády a štědře podporují.

Dovolím si upozornit na dvě místní speciality, které mohou velmi přispět k hlubokému duchovnímu prožití dnešní mše svaté: každý si může svobodně vybrat, zda přijme Tělo Páně ve stoje nebo v kleče, na ruku nebo do úst. Ani během bohoslužby ani po ní nebudeme tleskat, svou vděčnost vyjádříme dalšími modlitbami za vás, Vaše eminence, ale také  za všechny zde přítomné a na všech 6 úmyslů Nového Jeruzaléma. A svou radost vyzpíváme v závěrečné velikonoční hymně a dalších mariánských písních.

 

*) 1) za nová a trvalá kněžská a řeholní povolání, 2) za věrné a obětavé spolupracovníky duchovních, 3) za vzrůst víry v našem kraji, 4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách, 5) o život těla a duše pro všechny počaté děti, 6) na smír za hříchy celého světa

 

OMLOUVÁME SE VŠEM, KTEŘÍ VINOU ŠPATNĚ POSTAVENÉHO MIKROFONU DOST DOBŘE NEROZUMĚLI KÁZÁNÍ,

CELÉ BUDE VYTIŠTĚNO V ČERVNOVÉM ZPRAVODAJI A TAM SI JE BUDETE MOCI V KLIDU PŘEČÍST

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)