Pojďme spolu - ekumenické pěší poutě jižní Moravou - III. ekumenická pouť - A.D. 2020

17.04.2021 - ostatní poutě

---- NOVINKA ------

3. ekumenická pouť jižní Moravou 3. října 2020

Matice velehradská, Římskokatolická farnost u sv. Tomáše v Brně

a Brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické

zvou všechny zájemce, mladší i starší, jednotlivce, páry i rodiny na 

pěší pouť z Hustopečí do Klobouk

s modlitbami a písněmi a doteky minulosti na místech, jež spojovala i dělila české bratry, novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na jižní Moravě.

 

3. ekumenická pouť Pojďme spolu je volným pokračováním prvních dvou poutí, které r. 2017 a 2019 vedly z Brna do Nosislav a do Hustopečí.

Navazuje jak na tradici poutí katolických, např. vranovské , křtinské nebo

velehradské , tak na novější tradici brněnských Poutí  smíření a dává této tradici

ekumenický rozměr připomenutím těch poutí, které konávali v dobách českého baroka jihomoravští evangelíci do Uher.

Cílem pouti je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepochopení.

Kdy a kde začneme?

3. října 2020 v 8.45 hod. sraz v kostele sv. Václava v Hustopečích

Těm, kdo cestují z Brna, se nabízí spoj vlakem z hlavního nádraží v 7.40

s autobusovým přípojem ze Židlochovic v 8.10 do Hustopečí a příjezdem v 8.35 hod. (nezapomeňte prosím na roušky).

Kudy a jak?

Pouť je dlouhá asi 17 km a počítáme s tím, že ji projdeme za 7 hodin včetně zastavení:

1. zastavení (0 km): kostel sv. Václava v Hustopečích

2. zastavení (1 km): hřbitov s hrobem rodičů Tomáše Masaryka v Hustopečích

3. zastavení (6,5 km): smírčí kříž u Divák

4. zastavení (3 km): kostel Nanebevzetí P. Marie v Divákách, občerstvení z vlastních zásob

5. zastavení (6,5 km): kaple sv. Barbory a kostel sv. Vavřince v Kloboukách

Kde skončíme?

Závěrečná modlitba poutníků bude v katolickém kostele sv. Vavřince v Kloboukách .

Jak zpátky?

Autobus umožňuje návrat z Klobouk do Brna každou hodinu (odjezdy 16.59, 17.39, 18.59), jízdní doba je 46 min. Pro řidiče, kteří nechají auto v Hustopečích, jede autobus v 17.03, případně zajistíme odvoz.

S ohledem na pohoštění, které chystáme v Kloboukách, i na organizační zajištění pro případ mimořádně špatného počasí Vás prosíme o předběžné přihlášky.

Přihlásit se můžete buď pomocí elektronického formuláře na adrese www.pojdme-spolu.cz

(Petr Peňáz, mobil 732873082), nebo osobně:

1. na římskokatolické faře u sv. Tomáše v Brně (vikář Jan Pavlíček, mobil 720612426,

janpattypavlicek@gmail.com ) a u předsedy Matice velehradské (Jan Peňáz, mobil 736529221, www.poutnik-jan.cz )

2. na evangelických farách Brno I (farář Jiří Gruber, mobil 776216072), Brno II (kurátor Jaroslav Kučera, mobil 736507779)

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (24)

 

lípu. (3)

 

dub. (4)

 

buk. (1)

 

thúji. (1)

 

nějaký jehličnatý strom. (2)

 

nějaký keř. (2)

 

žádný strom ani keř. (5)

 

celkem hlasovalo 42 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. května 2021

svátek má Svatava

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)