Pojďme spolu - ekumenické pěší poutě jižní Moravou - III. ekumenická pouť - A.D. 2020

11.03.2024 - ostatní poutě

3. ekumenická pouť jižní Moravou 3. října 2020

Matice velehradská, Římskokatolická farnost u sv. Tomáše v Brně

a Brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické

zvou všechny zájemce, mladší i starší, jednotlivce, páry i rodiny na 

pěší pouť z Hustopečí do Klobouk

s modlitbami a písněmi a doteky minulosti na místech, jež spojovala i dělila české bratry, novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na jižní Moravě.

 

3. ekumenická pouť Pojďme spolu je volným pokračováním prvních dvou poutí, které r. 2017 a 2019 vedly z Brna do Nosislav a do Hustopečí.

Navazuje jak na tradici poutí katolických, např. vranovské , křtinské nebo

velehradské , tak na novější tradici brněnských Poutí  smíření a dává této tradici

ekumenický rozměr připomenutím těch poutí, které konávali v dobách českého baroka jihomoravští evangelíci do Uher.

Cílem pouti je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepochopení.

Kdy a kde začneme?

3. října 2020 v 8.45 hod. sraz v kostele sv. Václava v Hustopečích

Těm, kdo cestují z Brna, se nabízí spoj vlakem z hlavního nádraží v 7.40

s autobusovým přípojem ze Židlochovic v 8.10 do Hustopečí a příjezdem v 8.35 hod. (nezapomeňte prosím na roušky).

Kudy a jak?

Pouť je dlouhá asi 17 km a počítáme s tím, že ji projdeme za 7 hodin včetně zastavení:

1. zastavení (0 km): kostel sv. Václava v Hustopečích

2. zastavení (1 km): hřbitov s hrobem rodičů Tomáše Masaryka v Hustopečích

3. zastavení (6,5 km): smírčí kříž u Divák

4. zastavení (3 km): kostel Nanebevzetí P. Marie v Divákách, občerstvení z vlastních zásob

5. zastavení (6,5 km): kaple sv. Barbory a kostel sv. Vavřince v Kloboukách

Kde skončíme?

Závěrečná modlitba poutníků bude v katolickém kostele sv. Vavřince v Kloboukách .

Jak zpátky?

Autobus umožňuje návrat z Klobouk do Brna každou hodinu (odjezdy 16.59, 17.39, 18.59), jízdní doba je 46 min. Pro řidiče, kteří nechají auto v Hustopečích, jede autobus v 17.03, případně zajistíme odvoz.

S ohledem na pohoštění, které chystáme v Kloboukách, i na organizační zajištění pro případ mimořádně špatného počasí Vás prosíme o předběžné přihlášky.

Přihlásit se můžete buď pomocí elektronického formuláře na adrese www.pojdme-spolu.cz

(Petr Peňáz, mobil 732873082), nebo osobně:

1. na římskokatolické faře u sv. Tomáše v Brně (vikář Jan Pavlíček, mobil 720612426,

janpattypavlicek@gmail.com ) a u předsedy Matice velehradské (Jan Peňáz, mobil 736529221, www.poutnik-jan.cz )

2. na evangelických farách Brno I (farář Jiří Gruber, mobil 776216072), Brno II (kurátor Jaroslav Kučera, mobil 736507779)

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)