II. ekumenická pěší pouť byla - Bohu díky. I vám všem.

06.04.2019 - ostatní poutě

2. ekumenická pouť jižní Moravou

6. dubna 2019


Z Nosislavi vyšlo 67  poutníků, v poledne nás bylo 71, počasí nádherné, Boží příroda voněla jarem, nikomu se nic nestalo, všude jsme byli nádherně přijati, dvakrát nás vítaly zvony. 


Sestry a bratři z evangelické církve i bratři z katolické církve, děkujeme za vedení, promluvy, modlitby i zpěvy. A za vynikající polévku na závěr.

 

Další podrobnosti zde

http://pojdmespolu.eu/pojdme.html

 

Matice velehradská, Římskokatolická farnost u sv. Tomáše v Brně

a Brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické

 

zvou všechny zájemce, mladší i starší, jednotlivce, páry i rodiny
na pěší pouť z Nosislavi do Hustopečí

s modlitbami, písněmi a doteky minulosti na místech, jež spojovala i dělila
české bratry, novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na návrších nad Svratkou a Dyjí.

 

Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Iz 2,5

 

2. ekumenická pouť Pojďme spolu je volným pokračováním pouti první, která r. 2017 vedla z Brna do Nosislavi. Navazuje jak na tradici poutí katolických, např. vranovské, křtinské nebo velehradské, tak na novější tradici brněnských Poutí smíření a dává této tradici ekumenický rozměr připomenutím těch poutí, které konávali v dobách českého baroka jihomoravští evangelíci do Uher. Cílem pouti je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepochopení. Pouť se symbolicky koná se ve výroční den úmrtí moravského arcibiskupa Metoděje.

 

Kdy a kde začneme?

6. dubna 2019 v 9 hod. sraz v evangelickém kostele v Nosislavi (odjezd vlaku z Brna 8.10 s přípojem autobusu z Hrušovan do Nosislavi)

Kudy a jak?

Pouť je dlouhá asi 17 km a počítáme s tím, že ji projdeme
za 7 hodin včetně zastavení a občerstvení:

1. zastavení (0,5 km): kostel sv. Jakuba staršího v Nosislavi a jeho evangelická i katolická historie

2. zastavení (4 km): kostel sv. Václava a sv. Víta ve Velkých Němčicích

3. zastavení (9,4 km): pramen sv. Gorazda v Křepicích

4. zastavení (12,2 km): boží muka nad Nikolčicemi

5. zastavení (17 km): kostel sv. Jana Křtitele v Kurdějově

Kde skončíme?

Závěrečná modlitba poutníků bude v evangelickém kostele v Hustopečích. Těm, kterým na tento závěrečný úsek (další 2 km) nebudou už stačit síly, můžeme zajistit přepravu autem.

Nač se připravit?

Oblečení pro každé počasí. Jídlo a pití si prosím vezměte vlastní - posilnit se můžete při zastavení v Křepicích. Pro případ naprosté nepřízně počasí nebo fyzické indispozice je připraveno doprovodné vozidlo. V hustopečském sboru nabídneme vyčerpaným poutníkům guláš a čaj.

Jak zpátky?

Autobus (s přestupem na vlak) umožňuje návrat z Hustopečí do Brna každou hodinu (odjezdy 16.44, 17.44, 18.44), jízdní doba je 40 min. Pro řidiče, kteří nechají auto v Nosislavi, zajistíme odvoz z Hustopečí do Nosislavi.

 

S ohledem na pohoštění, které chystáme v Hustopečích, i na organizační zajištění pro případ mimořádně špatného počasí Vás prosíme o předběžné přihlášky.

 

Přihlásit se můžete od 1. 2. do 31. 3. 2019 buď pomocí elektronického formuláře na adrese http://www.pojdmespolu.eu/ (Petr Peňáz, mobil 732873082), nebo osobně:

na římskokatolických farách u sv. Tomáše (kaplan Jakub Tůma, 775632771) a u předsedy Matice velehradské (Jan Peňáz, mobil 736529221)

na evangelických farách Brno I (farář Jiří Gruber, mobil 776216072), Brno II (farářka Alexandra Jacobea, mobil 737517413)

 

III. ročník - dá-li Pán - pak bude mít první zastavení v  hustopečském katolickém kostele a bude zas pokračovat po místech drahých jak katolíkům tak evangelíkům.

 

I. pouť vedla od soutoku Svratky a Svitavy na znamení spojení  

přes Rajhrad - nejstarší klášter na Moravě

Vojkovice a Židlochovice

do Nosislavi   - katolický kostel sv. Jakuba a první toleranční sbor na Moravě.

 

ZVEME VŠECHNY NA SOBOTU 6/4 2019 

MATICE VELEHRADSKÁ  

SPOLEČENSTVÍ CYRILOMETODĚJSKÝCH POUTNÍK٨

Ř.K. FARNOST U SV. TOMÁŠE V BRNĚ

Č.B.EVANGELICKÝ SENIORÁT BRNO 

 

Komentáře:

přidej komentář

Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (23)

 

drahý špás. (5)

 

moc práce navíc. (13)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (19)

 

pěkný výmysl. (1)

 

Sám(sama) nevím. (18)

 

celkem hlasovalo 79 lidí

předchozí ankety

Dnes je 17. července 2019

svátek má Martina

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU