Pojďme spolu - už III. ekumenická pěší pouť jižní Moravou - II. ekum. pouť - duben 2019

07.09.2020 - ostatní poutě

2. ekumenická pouť jižní Moravou

6. dubna 2019


Z Nosislavi vyšlo 67  poutníků, v poledne nás bylo 71, počasí nádherné, Boží příroda voněla jarem, nikomu se nic nestalo, všude jsme byli nádherně přijati, dvakrát nás vítaly zvony. 


Sestry a bratři z evangelické církve i bratři z katolické církve, děkujeme za vedení, promluvy, modlitby i zpěvy. A za vynikající polévku na závěr.

 

Další podrobnosti zde

http://pojdmespolu.eu/pojdme.html

 

Matice velehradská, Římskokatolická farnost u sv. Tomáše v Brně

a Brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické

 

zvou všechny zájemce, mladší i starší, jednotlivce, páry i rodiny
na pěší pouť z Nosislavi do Hustopečí

s modlitbami, písněmi a doteky minulosti na místech, jež spojovala i dělila
české bratry, novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na návrších nad Svratkou a Dyjí.

 

Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Iz 2,5

 

2. ekumenická pouť Pojďme spolu je volným pokračováním pouti první, která r. 2017 vedla z Brna do Nosislavi. Navazuje jak na tradici poutí katolických, např. vranovské, křtinské nebo velehradské, tak na novější tradici brněnských Poutí smíření a dává této tradici ekumenický rozměr připomenutím těch poutí, které konávali v dobách českého baroka jihomoravští evangelíci do Uher. Cílem pouti je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepochopení. Pouť se symbolicky koná se ve výroční den úmrtí moravského arcibiskupa Metoděje.

 

Kdy a kde začneme?

6. dubna 2019 v 9 hod. sraz v evangelickém kostele v Nosislavi (odjezd vlaku z Brna 8.10 s přípojem autobusu z Hrušovan do Nosislavi)

Kudy a jak?

Pouť je dlouhá asi 17 km a počítáme s tím, že ji projdeme
za 7 hodin včetně zastavení a občerstvení:

1. zastavení (0,5 km): kostel sv. Jakuba staršího v Nosislavi a jeho evangelická i katolická historie

2. zastavení (4 km): kostel sv. Václava a sv. Víta ve Velkých Němčicích

3. zastavení (9,4 km): pramen sv. Gorazda v Křepicích

4. zastavení (12,2 km): boží muka nad Nikolčicemi

5. zastavení (17 km): kostel sv. Jana Křtitele v Kurdějově

Kde skončíme?

Závěrečná modlitba poutníků bude v evangelickém kostele v Hustopečích. Těm, kterým na tento závěrečný úsek (další 2 km) nebudou už stačit síly, můžeme zajistit přepravu autem.

Nač se připravit?

Oblečení pro každé počasí. Jídlo a pití si prosím vezměte vlastní - posilnit se můžete při zastavení v Křepicích. Pro případ naprosté nepřízně počasí nebo fyzické indispozice je připraveno doprovodné vozidlo. V hustopečském sboru nabídneme vyčerpaným poutníkům guláš a čaj.

Jak zpátky?

Autobus (s přestupem na vlak) umožňuje návrat z Hustopečí do Brna každou hodinu (odjezdy 16.44, 17.44, 18.44), jízdní doba je 40 min. Pro řidiče, kteří nechají auto v Nosislavi, zajistíme odvoz z Hustopečí do Nosislavi.

 

S ohledem na pohoštění, které chystáme v Hustopečích, i na organizační zajištění pro případ mimořádně špatného počasí Vás prosíme o předběžné přihlášky.

 

Přihlásit se můžete od 1. 2. do 31. 3. 2019 buď pomocí elektronického formuláře na adrese http://www.pojdmespolu.eu/ (Petr Peňáz, mobil 732873082), nebo osobně:

na římskokatolických farách u sv. Tomáše (kaplan Jakub Tůma, 775632771) a u předsedy Matice velehradské (Jan Peňáz, mobil 736529221)

na evangelických farách Brno I (farář Jiří Gruber, mobil 776216072), Brno II (farářka Alexandra Jacobea, mobil 737517413)

 

III. ročník - dá-li Pán - pak bude mít první zastavení v  hustopečském katolickém kostele a bude zas pokračovat po místech drahých jak katolíkům tak evangelíkům.

 

I. pouť vedla od soutoku Svratky a Svitavy na znamení spojení  

přes Rajhrad - nejstarší klášter na Moravě

Vojkovice a Židlochovice

do Nosislavi   - katolický kostel sv. Jakuba a první toleranční sbor na Moravě.

 

ZVEME VŠECHNY NA SOBOTU 6/4 2019 

MATICE VELEHRADSKÁ  

SPOLEČENSTVÍ CYRILOMETODĚJSKÝCH POUTNÍK٨

Ř.K. FARNOST U SV. TOMÁŠE V BRNĚ

Č.B.EVANGELICKÝ SENIORÁT BRNO 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 23. zaří 2020

svátek má Berta

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)