C Á C H Y 2023 - 2023

10.06.2023 - ostatní poutě

 Včera 9.6.2023 začalo v Cáchách uctívání látkových ostatků: košile Panny Marie, plenek Pána Ježíše a jeho bederní roušky - celkem 7, trvá 10 dní, naposledy to bylo 2007 a 2014 (na obou jsme byli), příští bude 2028. Zavedl to Karel IV. 
Po odpečetění skříněk, pozvednutí každého ostatku a slovech evangelia k němu, staroslavných zpěvech a modlitbách to končí  trojím vzýváním Boží pomoci pro církev, papeže a biskupa a po každém odpověď: Tu illam adiuva (ty jí pomáhej).

 

„Spasiteli světa – Panno Maria – svatý Josefe –  ty jí pomáhej.“

 Další prosby byly za papeže. Tu illum adiuva (ty mu pomáhej).

 „Spasiteli světa – svatý Petře – svatý Benedikte –  ty mu pomáhej.“

 Další prosby byly za biskupa.  Tu illum adiuva (ty mu pomáhej).

 „Spasiteli světa – svatý Jindřichu – svatá Františko –

 ty mu pomáhej.“

 Pak byly prosby za národ Germánů a všechny lidi dobré vůle (do němčiny to bylo přeloženo: za německý národ). Tu illos adiuva (ty jim pomáhej).

 „Spasiteli světa – svatý Michaeli – svatý Bonifáci – ty jim pomáhej.“

V této chvíli jsem upřímně prosil s nimi, aby se to splnilo, aby jim Bůh pro jejich pokorné a vroucí prosby pomáhal uchovat si víru a uchránit mír. Dál budu uctívat slovanské apoštoly a putovat k nim, ale na tyto modlitby bratří a sester z germánských zemí do smrti nezapomenu. Vždyť, jak právě prosili, všichni můžeme mít dobrou vůli a žít v pokoji. Vzpomínám také na věznění svatého Metoděje v Ellwangenu a v té chvíli opravdu odpouštím místním misionářům vše, co způsobili těm našim. O této události v životě staršího z bratří ze Soluně budu ode dneška kázat jinak, opravdu v duchu Kristově. Ten nás přece vybízí, abychom přinášeli pokoj a byli připraveni k poslušnosti Otci a oběti a také k odpuštění svým nepřátelům. 

Opět se zpívá „Kristus vítězí“ a mezi sloky se vkládá:

 „Králi králů, králi náš. Naše naděje, slávo a milosrdenství.“

 Ty jsi naše síla, nepřemožitelná zbraň a nepřekonatelná hradba, naše obrana i chlouba, naše světlo, cesta a život. Kristus vítězí… Jemu jedinému moc, chvála a sláva navěky. A lidé přímo zabouřili svým „Amen, staň se!“. Znovu vzpomínám na nápis v kostele ve Weidenu, kde si i za Hitlera dovolil na hlavní stěnu kostela dát mozaiku: On je Král králů a Pán pánů, a na to, že při svobodných volbách to Hitler v katolických okresech nevyhrál. Teď to chápu lépe. A už se nedivím, že při cášské pouti v roce 1937 o ní vládní tisk psal jako o „odporném olizování fetišů“. 

Ještě zpívaná prosba za požehnané časy, za Kristův pokoj všem vykoupeným a za příchod jeho království. Pak Otčenáš v mateřské řeči církve, modlitba a biskupské požehnání.

Dvouhodinovou bohoslužbu uzavírá latinský zpěv ke cti císařského města Cách, svatého Karla Velikého a Panny Marie. Lidé to zpívali ještě nadšeněji než u nás Gaudeamus igitur. Nezapomenutelné. Bohu díky!  

 

Letošní zprávy a fotografie zde 


Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)