Co připravit ke svatbě v katolickém kostele - Co udělat před každou svatbou

23.09.2023 - naše farnosti

Chceme mít SVATBU v kostele,

co máme udělat předem?

Ze snoubenců musí být nejméně jeden pokřtěný v katolické církvi a oba musí být svobodní.

Církevní sňatek může mít podruhé pouze vdovec nebo vdova.

 

 

Milí snoubenci,

nejlépe je nejprve si sami sobě potichu a pak společně nahlas položit pět otázek.

1. Chceme uzavřít sňatek v souladu s požadavky církve, tedy dokud nás smrt nerozdělí?

2. Jsme rozhodnuti zachovat si navzájem věrnost?

3. Jsme připraveni přijmout a vychovávat děti, včetně výchovy ve víře?

4. Hodláme uzavřít manželství s nějakou podmínkou?

5. Známe vzájemně svůj zdravotní stav, jsme si vědomi omezení, která nám navzájem budou z něho vyplývat, a jsme připraveni je nést po celý život?

Pokud na první tři a poslední otázku si odpovíte jasné ANO a na 4. otázku jasné NE,

 

pak na farní email penaz.vm@seznam.cz NAHLASTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

 

KDO: ..............................................

 (jméno a příjmení ženicha, bydliště, rodinný stav a zda je pokřtěný)

......................................................

(jméno a příjmení nevěsty, bydliště, rodinný stav a zda je pokřtěná)

KDY A V KOLIK chce mít tu svatbu  

................................

a svůj MOBIL  +420             

a EMAIL           @                      

 

Hned odpovíme a upřesníme, kdy je volné místo. Zároveň se seznámíte s tzv. svatebním devaterem - 9 zásad, které je třeba při svatbě dodržet v katolickém kostele

Přesné znění toho devatera je zde: http://www.poutnik-jan.cz/ruzne--c/svatba-v-katolickem-kostele/chceme-mit-svatbu-ve-krtinach-jak-to-mame-udelat/

 

 Pak se domluvíte na přípravě, PŘI KTERÉ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍPRAVA NA SVÁTOST SMÍŘENÍ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ.

Pro faru  bude potřeba potvrzení o křtu, znát datum a místo narození obou rodičů, přesnou adresu a rodná čísla svědků.

Na faře se vyplňuje: Žádost Biskupství brněnskému o církevní sňatek a v případě, že je pokřtěný jen jeden  také Žádost Biskupství brněnskému o dispenz od překážky v rozdílnosti náboženství (disparitas cultus) nebo o dovolení smíšeného manželství (mixta religio). Předem si tyto listiny můžete stáhnout zde:   http://www.biskupstvi.cz/formulare    a prostudovat si je. Vyplňují se však až společně na faře.

Pak se proberou:   

       * základy víry - budete prvními učiteli víry svých dětí

*   sedm svátostí, protože tu poslední (svátost manželství) máte přijmout

*    desatero Božích přikázání - dosud nepřekonané směrnice pro život a zároveň příprava na svátost smíření, kterou má každý pokřtěný přijmout před svatbou

*  v klidu  a prakticky na místě samém celý svatební obřad, abyste při něm věděli, co se říká a nebyli nervozní

Hlavní část kostelních obřadů najdete zde http://www.poutnik-jan.cz/vira-pro-samouky--c/svatba-v-katolickem-kostele/

Tam také najdete  pět modliteb, které pokřtění musí umět nazpaměť jako podmínku ke svatbě a pokud je snoubenec/ka nepokřtěný/á, má je znát obsahově.

Otče náš.......... Zdrávas Maria ...........Věřím v Boha Desatero ........... Božích přikázání ......... Anděle Boží ........

  • Pokud nejste přímo naše ovečky (nebydlíte v obcích patřících do našich farností), budeme potřebovat tzv. propuštění do naší farnosti, pro které si osobně dojdete za svým pastýřem na faru, pod kterou svým bydlištěm patříte  A TÍM SE S NÍM NEFORMÁLNĚ SEZNÁMÍTE.   On vám prouštění rád dá.      
  • Je potřeba také zajít na městys Nové Veselí nebo Bohdalov na matriku, kde po vás budou chtít rodné listy a platné občanské průkazy. Dají vám potvrzení, které platí 6 měsíců, proto tam jděte nejdříve půl roku před plánovanou svatbou. 

Mezitím VELMI VŘELE DOPORUČUJEME kurs partnerství, zde je něco o něm:

Kontakt a informace: http://www.crsp.cz/mladi-partneri-manzele/20-pripravy-na-manzelstvi

Vaše případné dotazy pište na: milana.vykydalova@centrum.czTato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo volejte na mobil 736 606 468

Přípravu na manželství můžete absolvovat buď ve skupině nebo samostatně - jen jeden pár.

Jde obvykle o podvečerní či večerní setkávání (6x) v týdenním či čtrnáctidenním intervalu (dle domluvy) pro páry, které jsou ochotny věnovat bezprostřední přípravě na manželství něco navíc – svůj čas. Odměnou jim může být  nahlédnutí do tajemství „vztahu, komunikace, společného prožívání víry, spokojeného manželství"...

Počítá se  s tím, že školitelům něco málo přispějeme.

Přípravy na manželství probíhají průběžně po celý rok v Brně na Manželské poradně Bethesda, Starobrněnská 7.  Skupinová příprava je možná tehdy, když se naplní minimální počet zájemců (2 páry). Individuální příprava na manželství je možná vždy. Bude mít přibližně stejný obsah, ale bude vedena jen s jedním párem. Pak lze čas pro jednotlivá setkání optimálně ladit pro daný pár.

Přípravu vede Mgr. Milana Vykydalová, pastorační asistent pro přípravu snoubenců při brněnském biskupství. Tato příprava nenahrazuje bezprostřední přípravu na svátost manželství s knězem. Nicméně získáte pamětní list o absolvování této přípravy a kněz ji při své přípravě může zohlednit. Duchovními tématy se zabýváme pouze pokud o to zúčastnění projeví zájem. Vycházíme z předpokladu, že tato témata  jsou probírána s knězem, který vás bude oddávat.

...Je to možné se na manželství nějak připravit? Jsme přesvědčeni, že to do jisté míry možné je! I když se při přípravě na manželství předpokládá, že se už dobře znáte, chceme vám nabídnout témata, o nichž si myslíme, že pro spokojený vztah jsou důležitá. Možná poslouží nejen k lepšímu poznání partnera, ale pomohou vám také uvědomit si vaše přednosti i nedostatky.

Způsob přípravy který nabízíme, není ani studium, nejsou to ani typické přednášky.

Jde o společné setkávání párů, které jsou ve stejné životní situaci – plánují svatbu čili nebojí se veřejně potvrdit, že oni dva jsou ti, co se rozhodli být jeden pro druhého v dobrém i zlém a to na celý život. Budete mít příležitost slyšet názory a zkušenosti těch, kteří jsou v podobné životní situaci. Tato příprava je založena na aktivní spoluúčasti při různých - převážně zážitkových -  aktivitách.

Z obsahu jednotlivých setkání

Pro období známosti je velmi důležité dobře znát sám sebe. Proto se v prvních setkáních věnujeme:  sebepoznání, sebepřijetí – zdravé sebevědomí (uvědomění si, jak jsem na tom; nemám-li rád sám sebe, nepřijal(a) jsem se ve své pohlavnosti, plyne z toho nebezpečí pro fungující vztah), odpovědět si na otázku: Jsem schopen se v životě sám uplatnit? Umím se sám o sebe postarat – se vším všudy? (Od přišití knoflíku po vyřízení věcí na úřadě?). Jak snáším těžkosti a utrpení já a můj partner? Hodnotový žebříček = moje priority. Z jaké rodiny pocházím?

Minimálně dvě setkání jsou věnována rozdílům mezi mužem a ženou, komunikaci, konfliktům, nebezpečí zevšednění vztahu komunikace – verbální, neverbální, společenská, já jazyk, chyby a špatné návyky v komunikaci, schopnost povídat si s partnerem, rozdíly v komunikaci mužů a žen, konstruktivní hádka (konflikt je přirozený), „krizová komunikace" (křivda, krize, odpuštění, smíření), tzv. podpásovky,  naslouchání...

Dalším tématem, kterému se na setkáních věnujeme je manželská sexualita a PPR – jako vyšší forma komunikace (skrze otázky „Co dobrého přináší intimní soužití před svatbou?" a „Co dobrého přináší intimní zdrženlivost před svatbou?",  svědectví páru, který se PPR snaží žít.) Důraz na celistvost člověka. Rozdíly mezi mužem a ženou, "spojivý a plodivý" význam intimního života, stud, odpovědné rodičovství, sexuální zdrženlivost, těhotenství, platnost manželství, láska úcta a věrnost

K závěrečným tématům na setkáních patří praktický život rodiny a vztahy k okolnímu světu, praktické „rady" do života či praktické poznatky ze života – zajištění a zařízení bydlení, soužití generací, finanční hospodaření, slavení svátků (život všední a sváteční), volný čas, dovolená, kultura, sport koníčky, televize, angažovanost ve veřejném životě, rituály, vztahy s rodiči, přestřihnutí „pupeční šňůry", jak se to projeví v chování, komunikaci, vztahy s prarodiči, příbuznými, přátelé, žárlivost, společenství, jedno či dvoukariérové manželství, kdo či jak zajistíme hlídání dětí atd...? Co se říká v manželském slibu? Co rozumíme pod pojmem (společný) „duchovní život"?


Komentáře:

Jak to souvisí s maminkami? | Jan Peňáz - 21.2.2024

Tento bod byl ověřován a probírán s několika maminkami, které už vdávaly či ženily své děti. | Hana - 10.6.2023

Pochvala. | Majka - 6.8.2014

zobraz komentářepřidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)