Co připravit ke svatbě v katolickém kostele - i ve Křtinách: - Co udělat před každou svatbou

01.11.2014 - poutní místo Křtiny

Chceme mít SVATBU ve Křtinách,

co máme udělat předem?

Ze snoubenců musí být nejméně jeden pokřtěný v katolické církvi a oba musí být svobodní.

Církevní sňatek může mít podruhé pouze vdovec nebo vdova.

Musí se UMĚT PĚT MODLITEB (Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha, Desatero Božích přikázání a Anděle Boží) protože z nich se při posvátných obřadech vychází a přeje si to naše poslední biskupská synoda

 

Milí snoubenci, nejlépe je nejprve si sami sobě potichu a pak společně nahlas položit pět otázek.

1.
Chceme uzavřít sňatek v souladu s požadavky církve, tedy dokud nás smrt nerozdělí?

2.
Jsme rozhodnuti zachovat si navzájem věrnost?

3.
Jsme připraveni přijmout a vychovávat děti, včetně výchovy ve víře?

4.
Hodláme uzavřít manželství s nějakou podmínkou?

5.
Známe vzájemně svůj zdravotní stav, jsme si vědomi omezení, která nám navzájem budou z něho vyplývat, a jsme připraveni je nést po celý život?

Pokud na první tři a poslední otázku si odpovíte jasné ANO a na 4. otázku jasné NE, pak stačí přijít 3 měsíce
předem na faru, kde vás čeká farář  Jan Peňáz * 1951, 736529221 penaz.vm@seznam.cz anebo kaplan  Jiří Paleček * 1950, 736529399

Bude potřeba: 

1.

Na matriku úřadu městyse Křtiny přijít s rodnými listy a občanskými průkazy, ne však dříve jak 6 měsíců před
plánovanou svatbou. 

2.

Na faru  donést potvrzení o křtu, znát datum a místo narození obou rodičů, přesnou adresu a rodná čísla svědků.

Na faře se vyplňuje:

Žádost Biskupství brněnskému o církevní sňatek a
v případě, že je pokřtěný jen jeden také

Žádost Biskupství brněnskému o dispenz od překážky v rozdílnosti náboženství (disparitas cultus) nebo o dovolení smíšeného manželství (mixta religio). Předem si tyto listiny můžete stáhnout zde: http://www.biskupstvi.cz/formulare
a prostudovat si je. Vyplňují se však až společně na faře.

Pak se proberou:

a) základy víry - budete prvními učiteli víry svých dětí 

b)  sedm svátostí, protože tu poslední (svátost manželství) máte přijmout

c) desatero Božích přikázání - dosud nepřekonané směrnice pro život a zároveň příprava na svátost smíření, kterou má každý pokřtěný přijmout před svatbou

- TO VŠE v klidu  a prakticky na místě samém celý svatební
obřad, abyste při něm věděli, co se říká a nebyli nervozní

 

Hlavní část kostelních obřadů najdete zde
http://www.poutnik-jan.cz/vira-pro-samouky--c/svatba-v-katolickem-kostele/

 

3.

Mezitím VELMI VŘELE DOPORUČUJEME kurs partnerství, zde je něco o něm: Kontakt a informace: http://www.crsp.cz/mladi-partneri-manzele/20-pripravy-na-manzelstvi
Dotazy na: milana.vykydalova@centrum.cz
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo volejte 736 606 468. Přípravu na manželství můžete absolvovat buď ve skupině nebo samostatně - jen jeden pár.

 

Jde obvykle o podvečerní či večerní setkávání (6x) v týdenním či čtrnáctidenním intervalu (dle domluvy) pro
páry, které jsou ochotny věnovat bezprostřední přípravě na manželství něco navíc - svůj čas. Odměnou jim může být  nahlédnutí do tajemství „vztahu, komunikace, společného prožívání víry, spokojeného manželství"...Přípravy na manželství probíhají průběžně po celý rok v Brně
na Manželské poradně Bethesda, Starobrněnská 7. 
Skupinová příprava je možná tehdy, když se naplní minimální počet zájemců (2 páry). Individuální příprava na manželství je možná vždy. Bude mít přibližně stejný obsah, ale bude vedena jen s jedním párem. Pak lze čas pro jednotlivá setkání optimálně ladit pro daný pár.

 

Přípravu vede Mgr. Milana Vykydalová, pastorační asistent pro přípravu snoubenců při brněnském biskupství.Tato příprava nenahrazuje bezprostřední přípravu na svátost
manželství s knězem. Nicméně získáte pamětní list o absolvování této přípravy a kněz ji při své přípravě může zohlednit. Duchovními tématy se zabýváme pouze pokud o to zúčastnění projeví zájem. Vycházíme z předpokladu, že tato
témata  jsou probírána s knězem, který vás bude oddávat.

...Je to možné se na manželství nějak připravit? Jsme přesvědčeni, že to do jisté míry možné je! I když se při přípravě na manželství předpokládá, že se už dobře znáte, chceme vám nabídnout témata, o nichž si myslíme, že pro spokojený vztah jsou důležitá. Možná poslouží nejen k lepšímu poznání partnera, ale pomohou vám také uvědomit
si vaše přednosti i nedostatky.

Způsob přípravy který nabízíme, není ani studium, nejsou to ani typické přednášky.

Jde o společné setkávání párů, které jsou ve stejné životní situaci - plánují svatbu čili nebojí se veřejně potvrdit, že oni dva jsou ti, co se rozhodli být jeden pro druhého v
dobrém i zlém a to na celý život. Budete mít příležitost slyšet názory a zkušenosti těch, kteří jsou v podobné životní situaci. Tato příprava je založena na aktivní spoluúčasti při různých - převážně zážitkových -  aktivitách.

Z obsahu jednotlivých setkání

Pro období známosti je velmi důležité dobře znát sám sebe. Proto se v prvních setkáních věnujeme: sebepoznání, sebepřijetí - zdravé sebevědomí (uvědomění si, jak jsem na tom; nemám-li rád sám sebe, nepřijal(a) jsem se ve své pohlavnosti, plyne z toho nebezpečí pro fungující
vztah), odpovědět si na otázku: Jsem schopen se v životě sám uplatnit? Umím se sám o sebe postarat - se vším všudy? (Od přišití knoflíku po vyřízení věcí na úřadě?). Jak snáším těžkosti a utrpení já a můj partner? Hodnotový žebříček =
moje priority. Z jaké rodiny pocházím?

Minimálně dvě setkání jsou věnována rozdílům mezi mužem a ženou, komunikaci, konfliktům, nebezpečí zevšednění vztahu komunikace - verbální, neverbální, společenská, já jazyk,
chyby a špatné návyky v komunikaci, schopnost povídat si s partnerem, rozdíly v komunikaci mužů a žen, konstruktivní hádka (konflikt je přirozený), „krizová komunikace" (křivda, krize, odpuštění, smíření), tzv. podpásovky,  naslouchání...

Dalším tématem, kterému se na setkáních věnujeme je manželská sexualita a PPR - jako vyšší forma komunikace
(skrze otázky „Co dobrého přináší intimní soužití před svatbou?" a „Co dobrého přináší intimní zdrženlivost před svatbou?",  svědectví páru, který se PPR snaží žít.)
Důraz na celistvost člověka. Rozdíly mezi mužem a ženou, "spojivý a plodivý" význam intimního života, stud, odpovědné rodičovství, sexuální zdrženlivost, těhotenství, platnost manželství, láska úcta a věrnost

K závěrečným tématům na setkáních patří praktický život rodiny a vztahy k okolnímu světu, praktické „rady" do života či praktické poznatky ze života - zajištění a zařízení bydlení, soužití generací, finanční hospodaření, slavení svátků (život všední a sváteční), volný čas, dovolená, kultura, sport
koníčky, televize, angažovanost ve veřejném životě, rituály, vztahy s rodiči, přestřihnutí „pupeční šňůry", jak se to projeví v chování, komunikaci, vztahy s prarodiči, příbuznými, přátelé, žárlivost, společenství, jedno či dvoukariérové manželství, kdo či jak zajistíme hlídání dětí atd...? Co se říká
v manželském slibu? Co rozumíme pod pojmem (společný) „duchovní život"?

Komentáře:

Pochvala. | Majka - 6.8.2014

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 26. listopadu 2014

svátek má Artur

Mons. Jan Peňáz

67905 Křtiny 72

telefon: 516 439 189

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU