Pohřeb z Pokojova

19.07.2018 - promluvy

 

Začátek mše svaté:

Ve jménu Otce .... Pán s vámi.

Začínáme tuto zádušní mši svatou za nesmrtelnou duši naší zemřelé sestry paní Marie Švomové     

Poprvé spatřila světlo tohoto světa dne 3.7.1919   v Bukové   

jako 1 z 5  dětí Antonína Musila a Marie Wasserbauerové obou z Bukové. V chrámu Páně sv. Mikuláše v Nížkově byla pokřtěna a tím získala naději na věčný život v nebi.

Z její cesty k tomuto cíli všech našich cest připomínám obecnou školu v Nížkově, kde vynikala v počtech a předčila své spolužáky a práci v zemědělství, jak na svém tak na družstevním

V roce 1940 byla v nížkovském kostele oddána s Františkem Švomou a následovala ho do Pokojova.

Spolu snášeli všechno dobré i zlé, jak si před oltářem slíbili. Spolu dali život 5   dětem a spolu nesli tragickou smrt syna v roce 1966. Naše sestra doprovodila do hrobu svého manžela v roce 1987 a začátkem století svého dalšího syna. Ve stáří se těšila z rodin svých dětí s 11 vnoučaty, 22 pravnoučaty a 7 prapravnoučaty.

Naše sestra umírá v počátku stého roku svého požehnaného věku 13. července v nemocnici v Novém Městě na Moravě, zaopatřena, jako poslední ze svých sourozenců.

Do nejsvětější oběti vložme svoji vděčnost Bohu za její život.

Jménem farnosti přidávám i poděkování za vše, co udělala pro kostel i kapli.     

Mši svatou začneme tichou prosbou za odpuštění pro sebe i pro ni.

 

Čtení z Písma:   

první čtení č. 3 - Řím 6,3-9    evangelium č. 6 - Lk 12, 35-40

 

Promluva:

Vážení a milí

Dozvěděl jsem se od vás, jak maminka, babička, prababička, praprababička anebo také stará babička jak někdy děti říkají, protože se v těch předponách nevyznají, uměla dobře počítat. Nejlépe ze třídy ačkoli tohoto nadání nevyužila a na jinou školu než obecnou nechodila.

Je dobré znát matematiku, zvláště když má být povinně u každé maturity, je dobré a nutné umět počítat a věci si spočítat.

Z pěti dětí naše zemřelá pocházela a pěti dětem s manželem dala život. Na taková čísla už dneska nejsme zvyklí a možná si i řekneme, že těch dětí bylo nepočítaně.

Můžeme nás napadnout, že naše zemřelá, i když byla dobrá počtářka, skutečně v tomto bodě nepočítala a nepropočítávala, protože to se stejně nedá. Vždyť neznáme dne ani hodiny a stále máme být připraveni, jak nás Pán Ježíš vybízí. Jedině s pomocí Boží můžeme počítat a Bohu důvěřovat. A to už jsou mnohem vyšší počty, z úplně jiné oblasti, kterou naše sestra teď poznává více než my tady se všemi výpočetními středisky, která se dnes tak zmenšují, že se vejdou i do kapsy.

Právě při loučení s našimi zemřelými se počítají - jak jsme to dělali i my - roky a měsíce, vnoučata a pravnoučata, a je to potřeba.

Počítejme však nejen s čísly, počítejme s Božím slovem, které nás ujišťuje o vzkříšení a životě po smrti. Dnešní dobu bychom mohli nazvat počítačovou a tím pádem ani matematika není tak důležitá, i špatný počtář si vše rychle spočítá na displeji. Čeština však bude důležitá pořád i se všemi háčky a čárkami. Je totiž nebezpečí, že se doba počítačová změní v dobu pocitovou, hledají se jen pocity příjemné a lidé nechodí na pohřby, mnoho lidí tvrdí že to tak cítí a neberou ohled na to, co řeknou druzí ani na to co říká Bůh.

My však chceme s jeho slovem počítat, a proto i u rakve s chladným tělem děkujeme mamince za horoucí lásku, která ji vedla, že dokázala kolem sebe lidi usmiřovat, u rakve, v které ji za chvilku ponesou na hřbitov, jí přejeme, aby co nejdříve došla k cíli všech našich cest, do Božího království , a za to se modlíme. Amen.

Po mši svaté:

Poděkujme naší zemřelé za všechno, co pro nás ---- a pro obec a farnost ---- udělala, za její mateřskou lásku a péči. Poděkujme za něho Pánu Bohu, neboť Boží lásku poznáváme nejprve a nejvíce přes své rodiče, přes svou maminku a tatínka  a prosme Boha, aby naší zemřelé a jednou i nám, až se octneme  na jejích místech, byl soudcem milosrdným.

Povstaňme k tiché modlitbě.

 --  kropení, okouření ....ZPĚV...-- modlitba -- ...........................

Pomodleme se ještě jednou za naši zemřelou sestru, za rodiče z obou stran a všechny příbuzné, za naše dobrodince a za dobrodince tohoto kostela, za zemřelé kněze, za duše v očistci a také za toho z nás, kdo první bude následovat naši sestru na věčnost.         Otče náš, Zdrávas....................

Kněz:  Odpočinutí věčné dej jí a všem zemřelým, Pane,

Všichni:  a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá ve svatém pokoji. Amen.

Kněz: I my vyjděme v pokoji.

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (8)

 

lípu. (2)

 

dub. (0)

 

buk. (0)

 

thúji. (1)

 

nějaký jehličnatý strom. (1)

 

nějaký keř. (0)

 

žádný strom ani keř. (1)

 

celkem hlasovalo 13 lidí

předchozí ankety

Dnes je 18. dubna 2021

svátek má Valérie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)