Pohřeb z Pokojova

19.07.2018 - promluvy

 

Začátek mše svaté:

Ve jménu Otce .... Pán s vámi.

Začínáme tuto zádušní mši svatou za nesmrtelnou duši naší zemřelé sestry paní Marie Švomové     

Poprvé spatřila světlo tohoto světa dne 3.7.1919   v Bukové   

jako 1 z 5  dětí Antonína Musila a Marie Wasserbauerové obou z Bukové. V chrámu Páně sv. Mikuláše v Nížkově byla pokřtěna a tím získala naději na věčný život v nebi.

Z její cesty k tomuto cíli všech našich cest připomínám obecnou školu v Nížkově, kde vynikala v počtech a předčila své spolužáky a práci v zemědělství, jak na svém tak na družstevním

V roce 1940 byla v nížkovském kostele oddána s Františkem Švomou a následovala ho do Pokojova.

Spolu snášeli všechno dobré i zlé, jak si před oltářem slíbili. Spolu dali život 5   dětem a spolu nesli tragickou smrt syna v roce 1966. Naše sestra doprovodila do hrobu svého manžela v roce 1987 a začátkem století svého dalšího syna. Ve stáří se těšila z rodin svých dětí s 11 vnoučaty, 22 pravnoučaty a 7 prapravnoučaty.

Naše sestra umírá v počátku stého roku svého požehnaného věku 13. července v nemocnici v Novém Městě na Moravě, zaopatřena, jako poslední ze svých sourozenců.

Do nejsvětější oběti vložme svoji vděčnost Bohu za její život.

Jménem farnosti přidávám i poděkování za vše, co udělala pro kostel i kapli.     

Mši svatou začneme tichou prosbou za odpuštění pro sebe i pro ni.

 

Čtení z Písma:   

první čtení č. 3 - Řím 6,3-9    evangelium č. 6 - Lk 12, 35-40

 

Promluva:

Vážení a milí

Dozvěděl jsem se od vás, jak maminka, babička, prababička, praprababička anebo také stará babička jak někdy děti říkají, protože se v těch předponách nevyznají, uměla dobře počítat. Nejlépe ze třídy ačkoli tohoto nadání nevyužila a na jinou školu než obecnou nechodila.

Je dobré znát matematiku, zvláště když má být povinně u každé maturity, je dobré a nutné umět počítat a věci si spočítat.

Z pěti dětí naše zemřelá pocházela a pěti dětem s manželem dala život. Na taková čísla už dneska nejsme zvyklí a možná si i řekneme, že těch dětí bylo nepočítaně.

Můžeme nás napadnout, že naše zemřelá, i když byla dobrá počtářka, skutečně v tomto bodě nepočítala a nepropočítávala, protože to se stejně nedá. Vždyť neznáme dne ani hodiny a stále máme být připraveni, jak nás Pán Ježíš vybízí. Jedině s pomocí Boží můžeme počítat a Bohu důvěřovat. A to už jsou mnohem vyšší počty, z úplně jiné oblasti, kterou naše sestra teď poznává více než my tady se všemi výpočetními středisky, která se dnes tak zmenšují, že se vejdou i do kapsy.

Právě při loučení s našimi zemřelými se počítají - jak jsme to dělali i my - roky a měsíce, vnoučata a pravnoučata, a je to potřeba.

Počítejme však nejen s čísly, počítejme s Božím slovem, které nás ujišťuje o vzkříšení a životě po smrti. Dnešní dobu bychom mohli nazvat počítačovou a tím pádem ani matematika není tak důležitá, i špatný počtář si vše rychle spočítá na displeji. Čeština však bude důležitá pořád i se všemi háčky a čárkami. Je totiž nebezpečí, že se doba počítačová změní v dobu pocitovou, hledají se jen pocity příjemné a lidé nechodí na pohřby, mnoho lidí tvrdí že to tak cítí a neberou ohled na to, co řeknou druzí ani na to co říká Bůh.

My však chceme s jeho slovem počítat, a proto i u rakve s chladným tělem děkujeme mamince za horoucí lásku, která ji vedla, že dokázala kolem sebe lidi usmiřovat, u rakve, v které ji za chvilku ponesou na hřbitov, jí přejeme, aby co nejdříve došla k cíli všech našich cest, do Božího království , a za to se modlíme. Amen.

Po mši svaté:

Poděkujme naší zemřelé za všechno, co pro nás ---- a pro obec a farnost ---- udělala, za její mateřskou lásku a péči. Poděkujme za něho Pánu Bohu, neboť Boží lásku poznáváme nejprve a nejvíce přes své rodiče, přes svou maminku a tatínka  a prosme Boha, aby naší zemřelé a jednou i nám, až se octneme  na jejích místech, byl soudcem milosrdným.

Povstaňme k tiché modlitbě.

 --  kropení, okouření ....ZPĚV...-- modlitba -- ...........................

Pomodleme se ještě jednou za naši zemřelou sestru, za rodiče z obou stran a všechny příbuzné, za naše dobrodince a za dobrodince tohoto kostela, za zemřelé kněze, za duše v očistci a také za toho z nás, kdo první bude následovat naši sestru na věčnost.         Otče náš, Zdrávas....................

Kněz:  Odpočinutí věčné dej jí a všem zemřelým, Pane,

Všichni:  a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá ve svatém pokoji. Amen.

Kněz: I my vyjděme v pokoji.

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

0d 1.12.2023: Odmetat sníh kromě ze silnic a chodníků

je nutné. (1)

 

je zbytečné, protože časem stejně roztaje. (4)

 

je krásná rozcvička. (2)

 

se nesnažím. (1)

 

mě nezajímá. (1)

 

celkem hlasovalo 9 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. prosince 2023

svátek má Dana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)