Zprávy z poutí (Sv. Kopeček) Sv. Hostýn - Velehrad a zpět i dál - (Svatý Kopeček) - Svatý Hostýn - Velehrad

04.07.2024 - pěší pouť na Velehrad

Putujeme

na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež

po poutních cestách, které byly zbudovány maticemi mezi hlavními moravskými poutním i místy: 

Sv. Hostýn - Velehrad od r. 2008, Sv. Kopeček - Sv. Hostýn od r. 2010, Velehrad - Sv. Antonínek od r. 2012

Zprávy jsou seřazeny proti proudu času: 2023 až 2008 

   16. CM pouť a zároveň 13. moravská Compostela 30.6.-4.7.2023

Foto najdete zde:hostýn - velehrad 2023 – jkudrnac – album na Rajčeti (idnes.cz)

díky Jardovi Kudrnáčovi.

K 100. výročí úmrtí tatíčka Stojana jsme šli i do jeho rodiště, do Beňova, bylo to celkem 117,6 km, ale počasí bylo krásné, poutníci, poutnice, pouťata i pouťátka (šlo s námi víc jak 10 dětí pod 10 let) všechno zvládli, všude nám nezištně a obětavě pomáhali.

Děkujeme stojanovským Pán Bůh zaplať.

Díky Poutnickému statistickému úřadu víme, že nás od Sv. Kopečka došlo 96, průměrný věk 43,3 roku, nejstarší poutník měl 80 let.. Putovalo 54 žen a 40 mužů.

Těsně před Velehradem se přidali poutníci od Sv. Antonínka, do baziliky nás vstoupilo 131, dva nejmladší dvouletí se vezli.

Ze Žarošic připutovalo pěšky s o. Pavlem Lacinou 8 poutníků, takže celkem 140.

Jistě byli i další pěší poutníci, můžete se také přihlásit u našeho  Poutnického statistického úřadu.

Bylo vydáno 52 poutnických listů věnovaných Evropskou poutní cestou sv. Cyrila a Metoděje (pořadové číslo 737 - 838) a tři velké kříže pro ty, kteří už šli nejméně sedmkrát.

Pouť byla mezinárodní, putovala s námi jedna sestra ze Slovenska a jeden bratr z Polska. 

Bohu a jeho andělům a svatým díky za počasí a dojítí bez starostí.


 

Děkujeme stojanovským Pán Bůh zaplať všem, kteří nám po cestě pomáhali, především Matici svatokopecké, Charitě v Tršicích, obci a Sokolu i farnosti v Beňově, Matici svatohostýnské, obci Slavkov pod Hostýnem, děvčatům z Lukovečka a všem ve Štípě, Oldřichovicích, Napajedlích a Jalubí i na Velehradě. Všem vám platí i Ježíšovo slovo: „Byl jsem na cestách a ujali jste se mě.“

 

 

 

Velké díky za organizaci a úřední a zásobovací i dopravní služby, zvláště bratru Ladislavovi, sestře Janě, Františce a panu řidiči Františkovi. 

 

To vše s pomocí Boží a k jeho k slávě,

pod ochranou andělů strážných a Panny Marie průvodkyně na cestách,  jak nás to učili svatí Cyril a Metoděj.


A vy, milí poutníci, poutnice a pouťata od 2 do 80 let, JSTE DOBŘÍ.

SMEKÁM PŘED VÁMI!

CHAPEAU! ( = klobouk)

 

             15. CM pouť a zároveň 12. moravská Compostela 30.6.-4.7.2022:

Čtvrtek 30/6 vedro

6:30 mše sv. na Sv. Kopečku, po ní vyšlo 34 poutníků

občerstvení ve Vacanovicích a v Tršicích

večer do Pavlovic doputovalo 36, tam nádherné občerstvení a nocleh

Pátek 1/7 vedro, viděli jsme na poli první kombajn 

občerstvení ve  Slavkově

za velkého vedra jsme doputovali na Sv. Hostýn

17:00 mše sv. na Sv. Hostýně

Sobota 2/7 mírné a příjemné počasí

 fotografie z této části pouti jsou díky bratru Jaroslavovi Kudrnáčovi zde https://jkudrnac.rajce.idnes.cz/…22/

9:00 mše sv. na Sv. Hostýně, po ní vyšlo 86 poutníků

občerstvení v Lukovečku

večer jsme doputovali do Šípy - jako domů, vždyť jsme u Boží i své Matky

záběry pro ČT

Neděle 3/7 vedro

13:00 mše sv. u sv. Zdislavy v Oldřichovicích, po ní občerstvení

večer jsme doputovali do Napajedel, zase jako domů

Pondělí 4/7 vedro, ale po obědě začal NÁS ZAČAL OSVĚŽOVAT vítr od Buchlova

z Napajedel nás putovalo 88

občerstvení v Jalubí

připojení 25 poutníků od Sv. Antonínka - CELKEM LETOS TEDY 113 (loni  117, předloni 74, předpředloni 119 a předtím 128 a v roce 2017 nás bylo 146, nepřekonatelný rekord byl však v jubilejním roce 2013 byl 246 = 211 + 35).

přivítání panem velehradským starostou

15:00 mše sv. v bazilice s vozíčkáři, hlavní celebrant o. biskup Antonín

sloužili i kněží, kteří připutovali se svými farníky - žarošický o Josef s 5, pozořický o. Pavel se 7, kromě loveckých (z Lovčic) pěších poutníků nás tedy připutovalo 127

 

Jan Peňáz, poutník na 90 procent, neboť ze 110 km dlouhé trasy se z důvodů věku(ačkoli nebyl nejstarší) 11 km vezl díky jáhnu Zdeňkovi 

 

30.6. - 4.7.2021

     14. pěší pouť ze Svatého Hostýna na posvátný Velehrad spojená s 11. moravskou Compostelou ze Svatého Kopečka

Bohu díky, že jsme došli.

I Panně Marii, andělům strážným a všem svatým.

A díky vám všem, milí poutníci, poutnice a pouťata, JSTE dobří!

Odkaz na fotografie je níže!

  • Nejprve statisticky a biblicky:

Ze Sv. Kopečka nás 30.6. vyšlo 33, na Sv. Hostýn přišlo 40, odtud vyšlo 103 (pravda, Verunka a Janíček se vezli v kočárku). Přes Zlín nás putovalo 73, věkový průměr 42 let, podle diecézí: Olomouc 35, Brno 20, Hradec 8, Ostrava 5, Praha 2, Stockholm 2 a jedna sestra ze Žiliny. Na posvátný Velehrad nás došlo 92 - věkový průměr 42 let, i čtyřletý Filípek a šestiletý Staníček a Jakoubek. U konventních rybníků jsme se  spojili s 25 poutníky ze Sv. Antonínka (Stázinka v kočárku a další dětičky), takže nás bylo CELKEM 117.

Po přivítání panem starostou s vrchovatou mísou koláčků vzápětí, které jsme pojídali za zvuku všech velehradských zvonů - díky, milí a šikovní a přesní ministranti) jsme četli žalm 117.

Aleluja. Chvalte Hospodina, všichni lidé, oslavujte ho všechny národy,

neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství a Hospodinova věrnost trvá navěky.

  • Meteorologicky:

Počasí bylo velice příjemné, nejlepší snad, že před nejtěžším výstupem za Slavkova na Svatý Hostýn se přiblížila bouře, takže vzduch byl svěží a ochladilo se, ale nezmokli jsme.

  • Pán Bůh zaplať všem, kteří přijali poutníky s otevřeným srdcem na Sv. Kopečku, v Tršicích, v Pavlovicích u Přerova, ve Slavkově pod Hostýnem, na Sv. Hostýně, v Lukovečku, ve Štípě,  ve Zlíně, v Oldřichovicích, v Napajedlích, v Jalubí a na Velehradě. Děkujeme Katolickému týdeníku za vynikající nápoje s osobní obsluhou.

Díky dětem z Lukovečka, které samy připravily domácí nápoje z vlastních moruší a prodávaly je se svolením paní starostky kolemjdoucím, aby mohli pomoci lidem postiženým tornádem, jsme i my mohli přispět na tento účel. S opravdovým dojetím  a velmi rádi jsem to udělali.

  •  Pán Bůh zaplať obětavému fotografovi Jaroslavovi K. Jeho galerii najdete zde https://jkudrnac.rajce.idnes.cz/hostyn-_velehrad_2021/
  • Pán Bůh zaplať obětavému řidiči bratru Františkovi a všem, kteří mu pomáhali nakládat, nesli rozhlas, knihy na rozdávání, vedli zpěvy  a dalšími způsoby sloužili všem.           
  • PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA VŠE  A BOHU DÍKY ZA VÁS.

 

30.6. - 4.7.2020

     Pod ochranou Panny Marie a andělů strážných  a pod vedením předsedů MSK a MV nás ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn připutovalo 35. Cestou jsme se díky MSK zažili zajímavý program. 

 Bohu díky za nádherné počasí.

A velké poděkování p. Františkovi za doprovod.

Pán Bůh zaplať za nádherné přijetí a pohoštění v Tršicích, Pavlovicích a ve Slavkově.

 Při 13. pěší pouti ze Svatého Hostýna na Velehrad vyšlo  73 (nejmladší osmiletá Liduška, která se už jednou vezla, a desetiletý Martin)

z Otrokovic pokračovalo 65 poutníků včetně těch z Novojičínska.
Před  Velehradem se k nám přidalo 9 poutníků ze Sv. Antonínka s nejmladším 7 měsíčním Tomáškem, který se vezl v kočárku, CELKEM NÁS TEDY PUTOVALO 74.

U oltáře v bazilice jsme se setkali s 16 poutníky ze Žarošic, mezi nimiž byli 2 kněží, TAKŽE NAKONEC 90.

Letošní ročník se vyznačoval příjemným počasím, kromě blátivé cesty nad Kvítkovicemi, složitostmi kolem právě stavěné dálnice před Otrokovicemi, kde jsme v dějinách poutí nocovali teprve podruhé. Poprvé jsme však mohli obdivovat místní květinové záhony, opravdu rozkvetlé Otrokovice.

Zajímavý byl pád poutníka V. na cyklostezce vedle Babic. Naštěstí a díky Bohu i jeho andělům, které On posílá k naší ochraně, se mu podařilo šikovně přistát na úpatí jejího tělesa. Naše paní doktorka mu pak jen z tržné rány v kůži odstranila písek a poutník pokračoval vesele dál. Celý sobotní program jsme urychlili, abychom mši sv. stihli už v 15 hodin, v čase, který nám na ni byl vyhrazen za letošních mimořádných opatření.  A podařilo se.

Bohu díky. Panně Marii díky. Andělům strážným díky.

Pán Bůh zaplať všem dobrodincům z olomoucké Charity, centra v Pavlovicích, ze všech matic a farníkům ze Slavkova pod Hostýnem, Lukovečka, Štípy, Otrokovic a  Jalubí a Katolickému týdeníku za nápoje v Jalubí.

A děkujeme všem, kteří nám tak obětavě pomáhali v minulých letech i na jiných poutích.

 A všem poutníkům, poutnicím a pouťatům od 8 leté Lidušky přes Martina a Pavlínku  AŽ K TĚM NEJSTARŠÍM platí:  Jste dobří.

Díky Jaroslavovi Kudrnáčovi máme foto zde:

https://jkudrnac.rajce.idnes.cz/hostyn_-_velehrad_2020/%20Jarda

 

 30.6. - 4.7.2019

     12. pěší pouť ze Svatého Hostýna na posvátný Velehrad spojená s 9. moravskou Compostelou ze Svatého Kopečka

S pomocí Boží, s Pannu Marií Ochránkyní na cestách, pod ochranou andělů strážných a díky obětavosti mnoha lidí jsem došli. Bohu díky. A všem Pán Bůh zaplať.

Ze Sv. Kopečka nás vyšlo 37, nejmladší 10ti letá Pavlínka, nesli jsme jen lehký zesilovač, pouze 3,5 kg, doprovázel nás zase obětavý p. František Mrázek, administrativu převzaly sestry z Matice svatokopecké. Po požehnání od místního duchovního otce jsme s malým zpožděním vyšli za dost velkého tepla. V Tršicích jsme obdivovali, jak opravy kostela zase pokročily a na faře bylo občerstvení zase chutnější a vydatnější. Před Pavlovicemi se jednomu poutníkovi udělalo špatně, ale paní doktorka a magnézium do spravily. V kostele jsme měli hned mši svatou, kázal jsem na nedělní evangelium, někteří pak řekli, že si při něm krátce a příjemně zdřímli. Chápu to. Děkujeme centru Ráj, cítili jsme se opravdu jako v ráji a spali jako dudci. Druhý den nás čekalo ještě větší horko, ale také milé překvapení na obecním úřadě ve Slavkově - vydatné občerstvení připravené společně místními ve spolupráci s obcí. Pak už jsme stoupali na Svatý Hostýn (letos jsem tam poprvé vyjel autem). Na místě setkání obou cest není ani dvojitý panel - poslední svatokopecký a první velehradský, ale skoro žádné stromy. Není to díky kůrovci, jak se pořád říká a píše, je to vinou kůrovce. To už se zatáhlo, do baziliky jsme vešli před 16. hodinou za zvonění všech zvonů, krátce se pomodlili a ubytovali. V 17 byla naplánovaná mše svatá, přicházeli jsme na ni do ztemnělého kostela, protože se úplně zatáhlo. Těsně před ní na chvíli vypadla elektřina, po celou dobu hřmělo a voda bušila do střech i oken, ale když jsme vyšli, bylo krásně - po dešti, jasno, krásně se nám dýchalo.

Ráno jsme měli hlavní mši svatou, připomněl jsem slova na bazilice: Zůstaň Matkou lidu svému, a slova z poslední sloky písně Tisíckráte pozdravujem Tebe: Tehdy, Matko rač se zastati, která k sobě obsahově patří, která bychom si přáli prožít na celé pozemské pouti a zažít na jejím zakončení.  Přidali se další, takže nás vycházelo 75, na tradičním místě, kde stával panel, dostali nováčci cyrilometodějský křížek. Zajímavé, že podobně jako na Svatém Kopečku jich zase byla asi třetina. Zastávka v Rusavě, dvě trasy na Ondřejovsko, milý Lukoveček, milá Štípa, povzbuzení o. Františka, další opravy a většinou autobusem do Zlína. Noc v Orlovně, jeden poutník ji strávil bez spacáku, protože jsme ho - ten spacák - omylem zamkli v autě.

Slovo na den od o. Ivana, nádherná cesta lesem, rozdělení poutníků na  asfaltové a hliněné, setkání u Svaté Vody skoro na minutu a milé. Přidal se 8 letý Vítek, 9 letý Martin a devítiměsíční Pepíček, rozmilé Oldřichovice, ale také zbožné díky o. Miroslavovi -- s kropením poutníků, uctíváním ostatků a adorací.

Zastavení u hrobu Aničky Zelíkové, milá Napajedla, večeře i snídaně na faře, ráno odchod po adoraci vedené o. Ryszardem.

 

U řeky Moravy jsme se setkali s mládeží z Opavska, která také putuje už po dvanácté. Jdou sedm dní, ujdou celkem 150 km, dnes začínají předposlední den, spali v Otrokovicích, dnes dojdou do Traplic, za sebou mají už  125 km a s sebou vezou rozhlas na ručním vozíku. Také jsme jej používali, ale nosívali ho na zádech, vážil 8,5 kg a bylo to namáhavé. Proto jsme letos pořídili nový, nosí se přes rameno a má jen 3,5 kg. Opavských jde kolem 80,  tři do deseti let jako u nás, většina kolem dvaceti, někdo starší, ale nikdo nad 70 let, zatímco s námi takových bylo 7.

Cesta podle Baťova kanálu, kam se poutníci trochu cpali a cyklisté také, takže jeden dědeček s vnoučkem na kole ho za pár vteřin naučil dvě sprostá slova, asi nechtěně, my jsme také nechtěli nikomu zavazet. Po cestě bratr Vladimír připomněl, že sokoli  a vojáci se zdravili: Nazdar, vodáci: Ahoj, ňoumové: Čau, ale že zažil, jak si poutníci říkali Nazdárek. Začali jsme si to ostatním, i těm, kdo nás předjížděli nebo se k nám blížili v protisměru.. Třeba se tím napětí mezi pěšími a kolovými trošku uvolnilo.  Nakonec jsme se tak zdravili i mezi sebou. Přidali se ještě další, také bratr Jaroslav, který byl i na první pěší pouti z Levého Hradce na Velehrad v roce 1982, takže na Velehrad nás vcházelo 88. Milé Jalubí a milý Katolický týdeník, letos značka Řeporyje a bezinka, spojení s 31 poutníky ze Sv. Antonínka, přivítání panem starostou a zástupci Matice, vstup do baziliky a první mše svatá letošní pouti s vozíčkáři a o. biskupem Antonínem. U oltáře byli i kněží, kteří přišli s pěšími poutníky z Pozořic a Milonic - 8 a ze Žarošic - 12, takže pěších poutníků bylo nejméně 139.

Vydání pamětních listů připravených Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje, ubytování a Dny dobré vůle.

Osobně jsem si ještě prohlédl nové sochy, které pak o. biskup Antonín ráno požehnal.

   30.6. - 4.7.2018

11. pouť ze Sv. Hostýna, 8. moravská Compostela, moje už 23. pouť po této trase, i když některé etapy jsem kvůli službě ve farnosti někdy přeskočil

Bohu díky, jeho andělům a svatým též!

Křesťanským Pán Bůh zaplať děkujeme též všem našim pomocníkům a dobrodincům, kteří se postarali o naše ubytování a výživu, zvláště na Sv. Kopečku, v Tršicích, v Pavlovicích, v Slavkově, na Sv. Hostýně, v Lukovečku, ve Štípě, ve Zlíně, u Svaté Vody, v Oldřichovicích, v Napajedlích, v Jalubí a na Velehradě. Děkujeme také Katolickému týdeníku za nápoje pro žíznivé poutníky a panu místostarostovi za přivítání na Velehradě. Díky p. Františku Mrázkovi a celé jeho rodině za vožení a nakládání zavazadel. A já děkuji všem poutníkům za kázeň a vytrvalost, od nejmenší 6 leté Lidušky až po ty nejstarší kluky a holky už přes 70 let. Děkuji také za vedení zpěvů a nesení zesilovače zvuku. Byli jste dobří!

Děkujeme také za nádherné video, které si můžete prohlédnout zde

https://www.zonerama.com/FarnikzFrantiskova/608495

Ze Sv. Kopečka nás v sobotu 30.6. 2018 vyšlo 39, ze Sv. Hostýna už 94, na Velehrad došlo 103. Bylo s námi více rodin a hodně mladých. Bohu díky. Po cestě jsme se modlili rozjímavý růženec, rozjímali nad biblickými citáty na zastaveních a občas četli z nejnovějšího papežského listu: Radujte se a jásejte.

Na Velehradě nás čekalo 28 poutníků ze Sv. Antonínka, v bazilice P. Pohanka s 45 žarošickými a P. Lacina s 11 poutníky z Pozořic  a Milonic - celkem nás tedy připutovalo 178.

Upřesnění jsou možná a žádaná.

Zajímavosti:

První dva dny foukal ostrý vítr, bylo to, příjemné, ale museli jsme si hlídat klobouky. Bylo vidět do daleka.

Fary i kostely na trase každým rokem rostou do krásy, uvnitř i zvenku.

Osobně mám dojem, že žádná geologická eroze nefunguje, každý kopec se mi každým rokem zdá vyšší.

Nejkrásnější dojem jsem měl na Sv. Hostýně, kde si na trávníku pod prvními schody, tedy u nohou Panny Marie, hrály malé děti a když nás poutníky uviděly a uslyšely, úžasem otevřely svá dětská kukadla dokořán. Vícekrát po cestě jsme dostali neplánované občerstvení na cestu.

Česká  televize za námi přijela už 3.7. takže se ve zprávách z pěšího putování objevily i milé Oldřichovice.

Krásné uvítání panem místostarostou na Velehradě.

Poprvé společná fotka všech poutníků u opatského domu s bazilikou v pozadí.

Mši sv. sloužil biskup Josef Nuzík.

Pak všem poutníkům vydány krásné pamětní listy připravené Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje.

 

JUBILEJNÍ X. POUŤ 30.6. - 4.7.2017

Bohu díky za počasí - pršelo jen v noci a nás padla občas jen rosa, slunce nepálilo naplno, často bylo pod mrakem - a za rodiče a zdraví a tělo

andělům a svatým díky za ochranu po cestě - nic vážného se nestalo.

Pán Bůh zaplať všem našim pomocníkům a dobrodincům, kteří se postarali o naše ubytování a výživu, zvláště na Sv. Kopečku, v Tršicích, v Pavlovicích, v Slavkově, na Sv. Hostýně, v Lukovečku, ve Štípě, ve Zlíně, v Oldřichovicích, v Napajedlích, v Jalubí a na Velehradě.

Ze Sv. Kopečka nás 30.6. vyšlo 36, ze Sv. Hostýna už 99 a roční ANIČKA v kočárku a pan řidič doprovodného vozidla obětavý František Mrázek. Asi 20 % poutníků mělo pod 20 let, byli mezi nimi i tři hoši školou povinní: Štěpán, Martin a Vojtěch. Nejstarší byla 78-letá Jitka, nejstarší kluk měl o 5 let méně.

Když jsme šli po rovině od Olomouce na Sv. Hostýn, byly často u cesty kříže. Všiml jsem si, že kolem každého byla pečlivě vysečena tráva, asi 4 metry z každé strany a po celé ploše příkopy či okraje, až k plodině pěstované na poli. To jsem v jiných částech naší vlasti neviděl, i když je mi jasné, že ve svahu se tak pěkný čtverec vyséci nedá. Jsou oblasti, kde se ani nesnaží aspoň tu vysokou plevel trochu uklidit. Milá a příjemně překvapivá byla zastávka ve Slavkově pod Hostýnem.

2.7. jsme vyšli ze Sv. Hostýna, kde matice všechno krásně zařídila a připravila (podobně jako její sestra na Sv. Kopečku). V Lukovečku to opět bylo nádherné a ve Fryštáku jsme se u hrobu P. Stuchlého setkali s jednou sestrou z farnosti, která nám vše vysvětlila a ještě zazpívala prosby za mládež k Donu Boskovi. Cítili jsme, že zastupuje celou farnost i salesiánské dílo.

3.7. jsme byli přijati v kostele sv. Zdislavy v Oldřichovicích, kde jsem do pamětní knihy svým jménem a podle pravdy napsal, že "kopce jsou každým rokem vyšší" a jménem všech také podle pravdy, že "přijetí je každým rokem lepší". Totéž by se dalo napsat na každém místě, kde se zastavíme.

 4.7. nás kolem Baťova kanálu už šlo 121, protože dojeli poutníci z Novojičínska, kteří pěšky po nedělích doputovali do Napajedel (a F. Mrázek jel před námi po státní silnici).

 Probírali jsme knihu P. Štěpána Smolena: DO BOJE S RŮŽENCEM aneb Jak se porazit a přitom vyhrát. Veršíky, kterými o. Štěpán každou kapitolu uzavírá a do nichž vkládá hlavní poučení, jsme se snažili pro lepší zapamatování zhudebnit. Díky, sestro Jano, za pěkné nápěvy a nápady.

Poslední den nás od půl šesté ráno asi do půl dvanácté dopoledne natáčela Česká televize. Je zajímavé, že z těchto bezmála šesti hodin práce v terénu vznikl po hodinách práce ve stříhárně dvou a čtvrtminutový pořad, který najdete zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno v čase 4:43 - 6:58

 U Jalubí jsme 4.7. viděli v polích první kombajny. Letos už začaly žně, ačkoli se tvrdí, že datum 5.7. pro svátek sv. Cyrila a Metoděje bylo vybráno tak, aby už byly skončené poslední senoseče v horách a zároveň aby bylo před začátkem prvních žní na rovinách.

Pán Bůh zaplať všem, kteří vyřizovali papíry, pomáhali organizovat poutníky, nesli kříže, rozhlas, předříkávali a zpívali. Mockrát Pán Bůh zaplať. Před Velehradem se přidalo 25 poutníků ze Sv. Antonínka a v bazilice jsme se setkali ještě s 6 poutníky z Pozořic a Milonic, kteří připutovali se svým pastýřem o. Pavlem Lacinou a 7 poutníky ze Žarošic, kteří připutovali se svým pastýřem o. Josefem Pohankou. Nejméně 40 poutníků připutovalo z Lovčic, 2 manželé až z Velkého Meziříčí a 4 poutníci z Blanska, což činí přesně 205 a pan řidič navíc.

Po mši svaté dostalo přes 40 poutníků velký dřevěný kříž. Bylo dohodnuto, že jej dostane každý, kdo došel na Velehrad nejméně sedmkrát, což je číslo plnosti. Razítko a pamětní list dostali všichni, kdo chtěli.

 

L.P. 2016 - IX. pouť

2.7. ze sv. Host. vyšlo 80 poutníků, 4.7. připutovalo pěšky na Velehrad 101 poutníků, ze Sv. Antonínka 24 poutníků, mezi nimi i 2 v kočárku, z Násedlovic 15, z Pozořic a Milonic 7, z Lovčic 50 a z Mladé Boleslavi (pravda nejprve jeli vlakem k Brnu) 4, tak to máme bratru něco málo přes dvě stovky.

POUTNÍCI ZE SV. ANTONÍNKA PAK NAPSALI: Již čtvrtým rokem vyrazila pod záštitou MS skupina pěších poutníků v pondělí  4.července 2016 na posvátný Velehrad. Pěší poutě 24 km dlouhé se zúčastnilo 22 poutníků a 2 kočárky s malými dětmi Liduškou a Miriam Pavelkovými. Před Velehradem jsme se připojili k proudu poutníků ze Svatého Hostýna a společně prošli svatou branou na mši svatou do baziliky.

L.P. 2015

(V. Mor.Compostela) - Postřehy Fr. Prášilové:

Na Sv. Kopečku se 30.6. zaregistrovalo 50 účastníků všech věkových kategorií od 10 do 76 let. Známou cestou s polední přestávkou v Tršicích a po dokončení nejdelšího úseku do Pavlovic u Přerova jsme všichni měli dobrý pocit bez problémů prožitého dne. Ovšem zdolání Sv. Hostýna druhý den vyžadovalo hodně sil v tom vedru, zvláště v posledním úseku. Odměnou byl nocleh v Poutních domech; kdo chtěl, mohl mít i komfortní válendu. Třetí den se tady připojila početná skupina poutníků, kteří chodí jen úsek Sv. Hostýn - Velelehrad. To už nás bylo 140 účastníků - pěkné!!!. Cesta přes Rusavu směr Zlín je moc a moc kouzelná, ta se mi nejvíc líbí. Možná nejsem sama. Pan farář ve Štípě je také stále na svém místě a rád nás i před místní velkou poutí 6.7. rád přivítal. Ve Zlíně jsem byla nadšena službami komfortní ORLOVNY, nedávno vybudované ke spokojenosti milých cvičitelek i spokojených uživatelů. Je zajímavé, jak to někde může fungovat!!!

Pak už trasa pokračovala zase za slunného počasí směr NAPAJEDLA, kde máme po léta vynikající zázemí. To nelze nepochválit !!! Sehraný tým vedený p. farářem zvládl vše na výbornou. Po cestě kolem Baťova kanálu vždy u vody vyhládne a tak to prostě do nás padalo. Jak večeře, tak bezva snídaně ve farní zahradě za ranního zpěvu ptáčků.

V poslední den už byl znám cíl i čas naší poutě, tak bylo zvláště veselo. Polední přestávka v Jalubí s občerstvením a tekutinami právě od Katolického týdeníku nás moc dobře povzbudilo. Pak zbylo několik málo km, před Velehradem nás přivítal místní pan starosta tradičním způsobem a pak jsme se spojili se známými poutníky z Matice svatoantonínské. Opravdu velice milé setkání známých i nových tváří - a v dohledu Velehradská bazilika.

Po pomodlení Cesty růžence jsme měli cílovou mši sv. v 16 hod. a pak hurá na ubytování, osprchování a večer krásný zážitek na Koncertu lidí dobré vůle.

L.P. 2014

Na Velehrad 4.7. pěšky doputovala ze Sv. Hostýna a Sv. Antonínka asi stovka poutníků, ze Žarošic (45 km) s o. Pohankou asi padesátka, z Prostějova se svým knězem asi desítka, z Mladé Boleslavi pár poutníků.

L.P. 2013

1. část: 30.6. - 1.7. 2013 Sv. Kopeček - Sv. Hostýn, 50 km, 104 poutníků a 3 obětaví řidiči

2. část: 2. - 4.7. 2013 Sv. Hostýn - Velehrad, 60 km, 208 poutníků a 3 obětaví řidiči (III. MC)

Závěr: spojili jsme se s 35 poutníky, kteří poprvé putovali od Sv. Antonínka a nesli poutnický kříž vytvořený a darovaný Otmarem Olivou. Matice svatokopecká a obec Velehrad jej ozdobily stuhami a s panem starostou jsme došli k bazilice. Tam už dorazilo 45 poutníků z Lovčic a Žarošic a další z Milonic, takže nás nakonec bylo - pokud je mi známo - nejméně 300

L.P. 2012

 cca 100, poprvé s křížem od O. Olivy, v Napajedlech mše sv. se všemi biskupy ČR(?-pokud se dobře pamatuji)

 

25.8. - 26.8. 2012 šlo 53 poutníků z Velehradu na Sv. Antonínek. Vyšli pozdě odpoledne po zakončení hvězdicové pouti a po 20 km došli až v 10 večer došli do Ostrožské Lhoty. Ráno pokračovali a s doprovodem Televize Noe jich 59 došlo na hlavní dožínkovou pouť.

L.P. 2011

 I. Moravská Compostela (MC)

30.6. vyšlo ze Svatého Kopečka 72 poutníků, ze Sv. Hostýna 2.7. už nás bylo 146 a na Velehrad nás došlo včetně tří řidičů doprovodných vozidel, kteří také byli pravými poutníky,

Celkem jsme ušli 109 km a po většinu cesty pršelo. Dvakrát jsme úplně promokli. Pokud vím, nikdo z toho neonemocněl. Slunečno začalo být až když jsme se blížili k Velehradu. V Oldřichovicích jsem si přede mší sv. ruce utřel, přesto zůstaly tak rozmočené, že se mně na ně při rozdávání eucharistie lepily svaté hostie.

Všichni dostali potvrzení o pouti s obrazem Madony svatokopecké od římského poutníka Miloše Slámy.

Děkujeme Miklas-tour za doprovod a přátelům z Charity Tršice a Ráj Pavlovice a hlavně farníkům z Lukovečka, Štípy, Oldřichovic, Napajedel, a Jalubí za velkou pomoc a podporu. Děkujeme Katolickému týdeníku za nápoje.

L:P. 2010

Ze Sv. Hostýna vyšlo 153 poutníků, 82 žen a 71 mužů, nejmladší František a Katka narozeni 2002, nejstarší sestra nar. 1936, nejstarší bratr 1939. Druhý den nás šlo 143, došlo nás 150.

Asi třetina byla mládež.

Podle diecézí: Z litoměřické 4 poutníci, z pražské 5, z hradecké12, z brněnské 16, z ostravsko opavské 24, z trnavské 3, ze žilinské 3 a z bratislavské jeden, ostatní poutníci byli z olomoucké.

Zkušební pěší pouť Sv. Kopeček - Svatý Hostýn po nově požehnané cestě.

L.P. 2009

Ze Sv. Hostýna na 3 etapy po nové stezce putovalo od čtvrtka 2. 7. do soboty 4.7.  110 poutníků, poutnic a pouťat, roční Amálka na zádech maminky (šly jen první etapu), z toho 10 pod 10 let, 15 mezi 10 a 15 lety, asi 7 nad sedmdesát let,  bylo velké zastoupení mužů všech věkových kategorií. Kolem Napajedel nás šlo 120. Poprvé oběd v Oldřichovicích a Jalubí a nápoje od KT v Jalubí.

Cíl: 102 poutníků (nejstarší 77 letý) dostalo potvrzení.

L.P. 2008

 

 

 

Ze Sv. Hostýna jsme vyšli 3. 7. bylo nás 102 pěších, šli jsme na 2 etapy, ve Zlíně mše sv. s kardinálem Giovanni Coppou a všemi biskupy ČR, noc v tělocvičně ve Zlíně, přednáška o spisovatelích, pohoštění v Napajedlech, nápoje od KT v Huštěnovicích. První den bylo ohromné vedro. Když jsme došli mezi paneláky na kraji Zlína, nahmátl jsem si na čele jakési smetí. Že by na nás někdo shora házel písek, napadlo mě nejprve. Pak jsem pochopil. Byly to krystalky soli vlastní výroby. Přespali jsme pak v tělocvičně a v ní přežili silnou bouři. Ráno jsme pokračovali lesy západně od Zlína. Po bouřce tam byla mlha, pod nohama jen čvachtalo, ze stromů pořád kapalo. Řekl jsem si, že jsme ve zkratce prožili cesty svatých soluňských bratří: Opustili rodné Řecko, vyhřáté sluncem a kvůli Pánu Ježíši se nelekli temných pralesů a studených bažin. Našim předkům žijícím i duchovně v jakési mlze a hrozných pověrách ohlašovali světlo pravé. 

 

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)