Zprávy z poutí Sv. Hostýn - Velehrad a zpět i dál - (Svatý Kopeček) - Svatý Hostýn - Velehrad

30.09.2017 - pěší pouť na Velehrad

Putujeme

na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež

po poutních cestách, které byly zbudovány maticemi mezi hlavními moravskými poutním i místy: 

Sv. Hostýn - Velehrad od r. 2008, Sv. Kopeček - Sv. Hostýn od r. 2010, Velehrad - Sv. Antonínek od r. 2012

Bohu díky. Andělům strážným a všem svatým díky.

Pán Bůh zaplať všem dobrodincům.

Zprávy jsou seřazeny proti proudu času: 2017 až 2008

 

JUBILEJNÍ X. POUŤ 30.6. - 4.7.2017

Bohu díky za počasí - pršelo jen v noci a nás padla občas jen rosa, slunce nepálilo naplno, často bylo pod mrakem - a za rodiče a zdraví a tělo

andělům a svatým díky za ochranu po cestě - nic vážného se nestalo.

Pán Bůh zaplať všem našim pomocníkům a dobrodincům, kteří se postarali o naše ubytování a výživu, zvláště na Sv. Kopečku, v Tršicích, v Pavlovicích, v Slavkově, na Sv. Hostýně, v Lukovečku, ve Štípě, ve Zlíně, v Oldřichovicích, v Napajedlích, v Jalubí a na Velehradě.

Ze Sv. Kopečka nás 30.6. vyšlo 36, ze Sv. Hostýna už 99 a roční ANIČKA v kočárku a pan řidič doprovodného vozidla obětavý František Mrázek. Asi 20 % poutníků mělo pod 20 let, byli mezi nimi i tři hoši školou povinní: Štěpán, Martin a Vojtěch. Nejstarší byla 78-letá Jitka, nejstarší kluk měl o 5 let méně.

Když jsme šli po rovině od Olomouce na Sv. Hostýn, byly často u cesty kříže. Všiml jsem si, že kolem každého byla pečlivě vysečena tráva, asi 4 metry z každé strany a po celé ploše příkopy či okraje, až k plodině pěstované na poli. To jsem v jiných částech naší vlasti neviděl, i když je mi jasné, že ve svahu se tak pěkný čtverec vyséci nedá. Jsou oblasti, kde se ani nesnaží aspoň tu vysokou plevel trochu uklidit. Milá a příjemně překvapivá byla zastávka ve Slavkově pod Hostýnem.

2.7. jsme vyšli ze Sv. Hostýna, kde matice všechno krásně zařídila a připravila (podobně jako její sestra na Sv. Kopečku). V Lukovečku to opět bylo nádherné a ve Fryštáku jsme se u hrobu P. Stuchlého setkali s jednou sestrou z farnosti, která nám vše vysvětlila a ještě zazpívala prosby za mládež k Donu Boskovi. Cítili jsme, že zastupuje celou farnost i salesiánské dílo.

3.7. jsme byli přijati v kostele sv. Zdislavy v Oldřichovicích, kde jsem do pamětní knihy svým jménem a podle pravdy napsal, že "kopce jsou každým rokem vyšší" a jménem všech také podle pravdy, že "přijetí je každým rokem lepší". Totéž by se dalo napsat na každém místě, kde se zastavíme.

 4.7. nás kolem Baťova kanálu už šlo 121, protože dojeli poutníci z Novojičínska, kteří pěšky po nedělích doputovali do Napajedel (a F. Mrázek jel před námi po státní silnici).

 Probírali jsme knihu P. Štěpána Smolena: DO BOJE S RŮŽENCEM aneb Jak se porazit a přitom vyhrát. Veršíky, kterými o. Štěpán každou kapitolu uzavírá a do nichž vkládá hlavní poučení, jsme se snažili pro lepší zapamatování zhudebnit. Díky, sestro Jano, za pěkné nápěvy a nápady.

Poslední den nás od půl šesté ráno asi do půl dvanácté dopoledne natáčela Česká televize. Je zajímavé, že z těchto bezmála šesti hodin práce v terénu vznikl po hodinách práce ve stříhárně dvou a čtvrtminutový pořad, který najdete zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno v čase 4:43 - 6:58

 U Jalubí jsme 4.7. viděli v polích první kombajny. Letos už začaly žně, ačkoli se tvrdí, že datum 5.7. pro svátek sv. Cyrila a Metoděje bylo vybráno tak, aby už byly skončené poslední senoseče v horách a zároveň aby bylo před začátkem prvních žní na rovinách.

Pán Bůh zaplať všem, kteří vyřizovali papíry, pomáhali organizovat poutníky, nesli kříže, rozhlas, předříkávali a zpívali. Mockrát Pán Bůh zaplať. Před Velehradem se přidalo 25 poutníků ze Sv. Antonínka a v bazilice jsme se setkali ještě s 6 poutníky z Pozořic a Milonic, kteří připutovali se svým pastýřem o. Pavlem Lacinou a 7 poutníky ze Žarošic, kteří připutovali se svým pastýřem o. Josefem Pohankou. Nejméně 40 poutníků připutovalo z Lovčic, 2 manželé až z Velkého Meziříčí a 4 poutníci z Blanska, což činí přesně 205 a pan řidič navíc.

Po mši svaté dostalo přes 40 poutníků velký dřevěný kříž. Bylo dohodnuto, že jej dostane každý, kdo došel na Velehrad nejméně sedmkrát, což je číslo plnosti. Razítko a pamětní list dostali všichni, kdo chtěli.

 

L.P. 2016 - IX. pouť

2.7. ze sv. Host. vyšlo 80 poutníků, 4.7. připutovalo pěšky na Velehrad 101 poutníků, ze Sv. Antonínka 24 poutníků, mezi nimi i 2 v kočárku, z Násedlovic 15, z Pozořic a Milonic 7, z Lovčic 50 a z Mladé Boleslavi (pravda nejprve jeli vlakem k Brnu) 4, tak to máme bratru něco málo přes dvě stovky.

POUTNÍCI ZE SV. ANTONÍNKA PAK NAPSALI: Již čtvrtým rokem vyrazila pod záštitou MS skupina pěších poutníků v pondělí  4.července 2016 na posvátný Velehrad. Pěší poutě 24 km dlouhé se zúčastnilo 22 poutníků a 2 kočárky s malými dětmi Liduškou a Miriam Pavelkovými. Před Velehradem jsme se připojili k proudu poutníků ze Svatého Hostýna a společně prošli svatou branou na mši svatou do baziliky.

L.P. 2015

(V. Mor.Compostela) - Postřehy Fr. Prášilové:

Na Sv. Kopečku se 30.6. zaregistrovalo 50 účastníků všech věkových kategorií od 10 do 76 let. Známou cestou s polední přestávkou v Tršicích a po dokončení nejdelšího úseku do Pavlovic u Přerova jsme všichni měli dobrý pocit bez problémů prožitého dne. Ovšem zdolání Sv. Hostýna druhý den vyžadovalo hodně sil v tom vedru, zvláště v posledním úseku. Odměnou byl nocleh v Poutních domech; kdo chtěl, mohl mít i komfortní válendu. Třetí den se tady připojila početná skupina poutníků, kteří chodí jen úsek Sv. Hostýn - Velelehrad. To už nás bylo 140 účastníků - pěkné!!!. Cesta přes Rusavu směr Zlín je moc a moc kouzelná, ta se mi nejvíc líbí. Možná nejsem sama. Pan farář ve Štípě je také stále na svém místě a rád nás i před místní velkou poutí 6.7. rád přivítal. Ve Zlíně jsem byla nadšena službami komfortní ORLOVNY, nedávno vybudované ke spokojenosti milých cvičitelek i spokojených uživatelů. Je zajímavé, jak to někde může fungovat!!!

Pak už trasa pokračovala zase za slunného počasí směr NAPAJEDLA, kde máme po léta vynikající zázemí. To nelze nepochválit !!! Sehraný tým vedený p. farářem zvládl vše na výbornou. Po cestě kolem Baťova kanálu vždy u vody vyhládne a tak to prostě do nás padalo. Jak večeře, tak bezva snídaně ve farní zahradě za ranního zpěvu ptáčků.

V poslední den už byl znám cíl i čas naší poutě, tak bylo zvláště veselo. Polední přestávka v Jalubí s občerstvením a tekutinami právě od Katolického týdeníku nás moc dobře povzbudilo. Pak zbylo několik málo km, před Velehradem nás přivítal místní pan starosta tradičním způsobem a pak jsme se spojili se známými poutníky z Matice svatoantonínské. Opravdu velice milé setkání známých i nových tváří - a v dohledu Velehradská bazilika.

Po pomodlení Cesty růžence jsme měli cílovou mši sv. v 16 hod. a pak hurá na ubytování, osprchování a večer krásný zážitek na Koncertu lidí dobré vůle.

L.P. 2014

Na Velehrad 4.7. pěšky doputovala ze Sv. Hostýna a Sv. Antonínka asi stovka poutníků, ze Žarošic (45 km) s o. Pohankou asi padesátka, z Prostějova se svým knězem asi desítka, z Mladé Boleslavi pár poutníků.

L.P. 2013

1. část: 30.6. - 1.7. 2013 Sv. Kopeček - Sv. Hostýn, 50 km, 104 poutníků a 3 obětaví řidiči

2. část: 2. - 4.7. 2013 Sv. Hostýn - Velehrad, 60 km, 208 poutníků a 3 obětaví řidiči (III. MC)

Závěr: spojili jsme se s 35 poutníky, kteří poprvé putovali od Sv. Antonínka a nesli poutnický kříž vytvořený a darovaný Otmarem Olivou. Matice svatokopecká a obec Velehrad jej ozdobily stuhami a s panem starostou jsme došli k bazilice. Tam už dorazilo 45 poutníků z Lovčic a Žarošic a další z Milonic, takže nás nakonec bylo - pokud je mi známo - nejméně 300

L.P. 2012

 cca 100, poprvé s křížem od O. Olivy, v Napajedlech mše sv. se všemi biskupy ČR(?-pokud se dobře pamatuji)

 

25.8. - 26.8. 2012 šlo 53 poutníků z Velehradu na Sv. Antonínek. Vyšli pozdě odpoledne po zakončení hvězdicové pouti a po 20 km došli až v 10 večer došli do Ostrožské Lhoty. Ráno pokračovali a s doprovodem Televize Noe jich 59 došlo na hlavní dožínkovou pouť.

L.P. 2011

 I. Moravská Compostela (MC)

30.6. vyšlo ze Svatého Kopečka 72 poutníků, ze Sv. Hostýna 2.7. už nás bylo 146 a na Velehrad nás došlo včetně tří řidičů doprovodných vozidel, kteří také byli pravými poutníky,

Celkem jsme ušli 109 km a po většinu cesty pršelo. Dvakrát jsme úplně promokli. Pokud vím, nikdo z toho neonemocněl. Slunečno začalo být až když jsme se blížili k Velehradu. V Oldřichovicích jsem si přede mší sv. ruce utřel, přesto zůstaly tak rozmočené, že se mně na ně při rozdávání eucharistie lepily svaté hostie.

Všichni dostali potvrzení o pouti s obrazem Madony svatokopecké od římského poutníka Miloše Slámy.

Děkujeme Miklas-tour za doprovod a přátelům z Charity Tršice a Ráj Pavlovice a hlavně farníkům z Lukovečka, Štípy, Oldřichovic, Napajedel, a Jalubí za velkou pomoc a podporu. Děkujeme Katolickému týdeníku za nápoje.

L:P. 2010

Ze Sv. Hostýna vyšlo 153 poutníků, 82 žen a 71 mužů, nejmladší František a Katka narozeni 2002, nejstarší sestra nar. 1936, nejstarší bratr 1939. Druhý den nás šlo 143, došlo nás 150.

Asi třetina byla mládež.

Podle diecézí: Z litoměřické 4 poutníci, z pražské 5, z hradecké12, z brněnské 16, z ostravsko opavské 24, z trnavské 3, ze žilinské 3 a z bratislavské jeden, ostatní poutníci byli z olomoucké.

Zkušební pěší pouť Sv. Kopeček - Svatý Hostýn po nově požehnané cestě.

L.P. 2009

Ze Sv. Hostýna na 3 etapy po nové stezce putovalo od čtvrtka 2. 7. do soboty 4.7.  110 poutníků, poutnic a pouťat, roční Amálka na zádech maminky (šly jen první etapu), z toho 10 pod 10 let, 15 mezi 10 a 15 lety, asi 7 nad sedmdesát let,  bylo velké zastoupení mužů všech věkových kategorií. Kolem Napajedel nás šlo 120. Poprvé oběd v Oldřichovicích a Jalubí a nápoje od KT v Jalubí.

Cíl: 102 poutníků (nejstarší 77 letý) dostalo potvrzení.

L.P. 2008

Ze Sv. Hostýna 102 pěších na 2 etapy, ve Zlíně mše sv. s kardinálem Giovanni Coppou a všemi biskupy ČR, noc v tělocvičně ve Zlíně, přednáška o spisovatelích, pohoštění v Napajedlech, nápoje od KT v Huštěnovicích

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.3.2018: Když jsou v kostele v neděli dopoledne dvě mše svaté, té první říkáme ranní a té pozdější

- velká. (56)

 

- hrubá. (16)

 

- hlavní. (2)

 

- druhá. (2)

 

- pro milovníky spánku. (6)

 

- nevím, jaké dát jméno. (1)

 

celkem hlasovalo 83 lidí

předchozí ankety

Dnes je 21. března 2018

svátek má Radek

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU