Poutní deník XX. pěší pouti a PROMLUVY PŘI NÍ - Poutní deník

23.08.2020 - pěší pouť na Velehrad

Dvacátá pěší pouť na Velehrad

 s poutnickým uzlíčkem

1) na poděkování Bohu za svaté Cyrila a Metoděje, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež ̈

2) na poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu

3) s prosbou za posvěcení rodin, rodiny v těžkostech a nové a pevné rodiny, posvěcení kněží, kněze v těžkostech, nová kněžská a duchovní povolání a za pronásledované křesťany, za naše představené i představitele, za všechny potřebné a za duše svěřené a duše v očistci

4) poutní uzlíček má 4 rohy a v tom posledním je(jsou) úmysl(y) osobní a nám osobně svěřené

 

Neděle 16.8. sv. Rocha, patrona poutníků a ochránce před epidemiemi

v 16.16 nás vyšlo 61 od CM lípy z r. 2013 na hranicích Čech a Moravy mezi Sirákovem a Újezdem, modlitba a další občerstvení v Újezdě (hoši a holky z Újezda a Sirákova, děkujem), do N. Veselí došlo 40 poutníků, a po malé obměně stejný počet šel k opravené Boží muce směr Březí, kterou jsem pak požehnal.

z Rad. |Svratky vychází druhý proud směr Vítochov

 

Pondělí 17/8  za mírného slunce a mírného větříku

z N.Veselí 20, z Březí už 25, zastávky v Kotlasích, Ostrově, a Krásněvsi, z Netína 37, zastávka v Lavičkách, celkem poutníků dnes i s vítochovskými 77

asi 8 poutníků vychází z Vranova nad Dyjí, jdou bez předem zajištěného ubytování

1 poutník tvoří sebranický proud, 1 poutník vychází z Valče na Třebíčsku, ver Vel. Meziříčí se k němu připojují 4 další z toho kraje - máme tedy 6 proudů různé síly

Úterý 18/8  za dopoledního deště a odpoledního jasna a tepla

z VM 22, zastávka na Rudě a v O. Bitýšce, z Deblína po nádherném pohoštění už 33, celkem 82

Středa  19/8   za mírného slunce a mírného větříku

48 z Boskovic, 41 z Tišnova do Křtin přes Vranov, ale 8 jen na jeden den, 2 z Olomouce a z Prostějova 18 levohradeckých, kteří tam už v 39. ročníku po etapách doputovali v červenci, ze Skalky u Trenčína vyšlo  ještě 27  a už překročili hranice, vranovští pokračují, z Brna Bystrce poutník Martin vychází sám -  celkem tedy 10 proudů, 146 poutníků

Ve čtvrtek 20/8  putuje na Velehrad za pěkného vedra
21 levohradeckých
33 z N. Veselí, Valče a Velkého Meziříčí
44 z Vítochova, Sebranic a Rad. Svratky
27 ze Skalky u Trenčína
3 z Olomouce
8 z Vranova, 1 z Brna Bystrce
a 16 z Ratíškovic
celkem tedy 153 (bibl. číslo) v 11 proudech se podle B.XVI. modlí nohama.
 

Pátek 21/8 za velikého vedra

5 POUTNÍKŮ VYCHÁZÍ Z BRANKOVIC A PŘIPOJUJÍ SE K SPOJENÝM PROUDŮM SPOLU S MARTINEM POUTNÍKEM BYSTRCKÝM - NA KLIMENTKU SE SCHÁZEJÍ S OLOMOUCKÝMI, LEVOHRADECKÝMI A VRANOVSKÝMI - 12 proudů

 

Sobota 22/8 - pěkné teplo, ale už ne tak úmorné 

13. proud - ve 4 hodiny v noci vychází jeden poutník z Uherského Brodu - stejně jako L.P. 2001, poté dva poutníci z Nedachlebic  - celkem je tedy 14 proudů.

Přijíždějí autobusy ze Znojemska a Vysočiny, od Tupes putuje společně pěšky 189 poutníků, k tomu 32 trenčínských ze Starého Města a  tři od rána z Uh. Brodu a Nedachlebic, v závěru tedy 224 pěších.

Modlitba u opraveného dřevěného poutnického kříže z r. 2006 pod hřbitovem

Přivítání u papežského kříže na nádvoří

Obnova zasvěcení Panně Marii z r. 1993 v bazilice

Přijetí nových členů a členek do společenství Čistých srdcí

Modlitba růžence s o. biskupem Vojtěchem - sloužil i na 1. a 12. pouti

Mše sv. za poutníky, jejich dobrodince a všechny, které nesli v modlitbách, především za nemocné, přitom hojně využitá příležitost ke sv. smíření

Oběd dotovaný Maticí velehradskou

Předávání poutnických křížů

Premiéra filmu Petra Hirsche o putování na Velehrad ve 4 ročních obdobích

V bazilice v 15 hodin přednáška o sochách sv. C a M u hl. oltáře, adorace a meditace, svátostné požehnání a rozloučení

 Foto zde:

https://iveta-kam.rajce.idnes.cz/hvezdicovita_pout_Velehrad_2020/

 dá-li Pán Bůh

sobota 13/2 2021 - zahájení LX. pouti na Velehrad na Levém Hradci

pondělí 16/8 2021 - zahájení XXI. pěší pouti na Velehrad

sobota 21/8 závěrečná mše sv. v bazilice

 

 Bohu díky.

Panně Marii díky.

Andělům strážným díky.

Svatým Cyrilu a Metoději díky.

Sv. Gorazdu, Klimentu, Naumovi, Angelárovi a Sávovi díky.

Pěší poutníci z Vysočiny na Velehrad děkují křesťanským Pán Bůh zaplať hostitelům ze Sirákova, Újezda, Březí, Kotlas, Krásněvsi, Netína, Laviček, Velkého Meziříčí, Rudy, Osové Bitýšky, Deblína, Tišnova a okolí, Lipůvky a Svinošic, Křtin a okolí, Bukovinky, Rostěnic, Milonic a celého okolí, Boršic, Hostějova, Zlechova a Tupes a také z těch míst, kde se zastavovali dříve, za věrnou podporu. Děkují také Matici velehradské a ostatním dobrodincům za každou pomoc.

Komentáře:

pro úplnost | Jan - 28.8.2020

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (8)

 

lípu. (2)

 

dub. (0)

 

buk. (0)

 

thúji. (1)

 

nějaký jehličnatý strom. (1)

 

nějaký keř. (0)

 

žádný strom ani keř. (1)

 

celkem hlasovalo 13 lidí

předchozí ankety

Dnes je 18. dubna 2021

svátek má Valérie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)