Pěší poutě na Velehrad L.P. 2 0 2 2 dá-li Pán - 15. moravská Compostela Sv. Kopeček - Velehrad 2022

19.09.2022 - pěší pouť na Velehrad

 

PĚŠÍ POUŤ ZE SV. KOPEČKA PŘES SV. HOSTÝN NA VELEHRAD

1) na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež

2) na poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu

3) s prosbou za mír  k Panně Marii Královně míru

 XV. ročník ze Sv. Hostýna a zároveň XII. Moravská Compostela

ve dnech čtvrtek 30.6. - pondělí  4.7.2022

- s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán ........

S pomocí Boží putujeme popatnácté vstříc Pánu  

Základní věci o poutní trase a časech najdete zde, v případě změny bude vše včas upřesněno, úplně dole najdete odkaz na zprávy z minulých poutí, abyste si mohli udělat obrázek:

Upozornění:

Na pouť zvou pořádající Matice svatokopecká, svatohostýnská a velehradská za účasti Matice svatoantonínské, každý poutník však jde NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST! 

SKUTEČNÉ ČASY Z LETOŠNÍ TRASY:

(pod tím časy jak byly plánovány)

1. ČÁST: SV. KOPEČEK - SV. HOSTÝN   Čtvrtek 30.6.2022

v 6.30 mše sv. v bazilice,  odchod po půl osmé, Tršice (12:20 přích.; 13:20 odch. - občerstvení od Charity), Lazníky (13:15 přích.; 13:30 odch.), Pavlovice u Přerova 18:10 příchod

 Pátek  1.7. 2022 Pavlovice - Sv. Hostýn, 20 km

 Pavlovice 7:00 snídaně, v 7:45  odchod, Dřevohostice (10:05 přích.; 10:25 odch., Lipová (10:50 přích.; 11:05 odch.),

 Ochozy (11:55 přích., Anděl Páně a HNED odchod), Slavkov pod Hostýnem (14:30 přích.; odpolední přestávka na občerstvení,  PÁN BŮH ZAPLAŤ!  15:20 odch.), Na Sv. Hostýně: 16:30 a  HNED vstup do baziliky,

2. ČÁST: SV. HOSTÝN - VELEHRAD

 Sobota 2. července 2022  Sv. Hostýn - Štípa, 20 km

 9:00 - mše svatá , foto a odchod, Rusava 11:55 – 12:35 h., Ondřejovsko 13:30 – 14:00, LUKOVEČEK   14:40 - 15:20 h., 17:35 - ŠTÍPA

 Neděle 3. července 2022 Štípa - Napajedla 25 km

 v 7:10 odchod, Zlín 8:45 odchod od kostela, Maják 10:11 – 10:22, Nad studánkou Svatá voda jen krátce ve 12:15, Ve 13:00 v Oldřichovicích - mše svatá, občerstvení a v 15:15 pobožnost, 16:40 u hrobu Aničky Zelíkové, 17:00 dolní sokolovna

 Pondělí 4. července 2022 Napajedla- Velehrad, 23 km

 6:40 odchod z fary, 7:15 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA, 8:00 – 8:10 jez u Spytihněvi,  8:45 Babice bez zastávky, 9:25 – 9:40 HUŠTĚNOVICE - u kostela  a nákupy, 11:00 Jalubí  - kostel, po jídle  odchod 12:40, Panel nad  Jalubím 13:050- 13:10, horní okraj Modré 13:30, Panel v Modré 13:40, 13:50 spojení s ostatními poutníky, 14:00 přivítání obou skupin starostou, 14:30 vstup do baziliky

 Plány:

 1. ČÁST: SV. KOPEČEK - SV. HOSTÝN

 Čtvrtek 30.6.2022 Sv. Kopeček - Pavlovice u Přerova, 30 km

 Svatý Kopeček - prezentace od 6 hod.v severní rezidenci baziliky, 

 v 6.30 mše sv. v bazilice,  odchod, při první zastávce předávání křížků novým poutníkům

 Bukovany (7:40 přích.; 7:50 odch. -  ČASY MOHOU BÝT DNES VŠECHNY O PŮL HODINY POSUNUTY), Velká Bystřice (8:35 přích.; 8:50 odch.), Svésedlice (9:35 přích.; 9:50 odch.), Vacanovice (10:35 přích.; 10:45 odch.),

 Tršice (11:30 přích.; 12:15 odch. - občerstvení od Charity), Lazníky (13:15 přích.; 13:30 odch.), Buk (14:10 přích.; 14:25 odch.), Prosenice (15:00 přích.; 15:15 odch.), Radslavice (16:10 přích.; 16:25 odch.),

 Pavlovice u Přerova 17:10 příchod, modlitba, večeře a nocleh, obojí se platí i se snídaní už při startu - večeře 100,- Kč, nocleh 80,- Kč, snídaně 40,- Kč..

 Pátek  1.7. 2022 Pavlovice - Sv. Hostýn, 20 km

 Pavlovice 7:00 snídaně, v 7:45 předávání křížků novým poutníkům a odchod,

 Hradčany (8:25 přích.; 8:40 odch.), Nahošovice (9:00 přích.; 9:15 odch.), Dřevohostice (9:45 přích.; 10:05 odch., Lipová (10:50 přích.; 11:05 odch.),

 Ochozy (11:50 přích., Anděl Páně a HNED odchod) Bílavsko (12:45 přích.; 12:50 odch.), Slavkov pod Hostýnem (13:30 přích.; odpolední přestávka na občerstvení,  PÁN BŮH ZAPLAŤ!  14:30 odch.), Pod Valy (15:20 přích.; 15:35 odch.)

 Na Sv. Hostýně:  HNED vstup do baziliky, ubytování,

 mše svatá v 17:00 hodin, večeře jen pro předem přihlášené.

  V letošním roce došlo k navýšení ceny ubytování i stravy. Postel se spacím pytlem je za 170 Kč + 10 Kč poplatek obci. Cena stravy je nyní 135 Kč večeře a 130 Kč snídaně, ale zaručit ji nemůžeme. Restaurace jsou samostatné.

 2. ČÁST: SV. HOSTÝN - VELEHRAD

 Sobota 2. července 2022  Sv. Hostýn - Štípa, 20 km

 Snídaně z vlastních zdrojů, připravena bude jen pro předem přihlášené.

 8:00 - registrace poutníků v Jurkovičově sále

 už v 9:00 - mše svatá s ostatními poutníky - v bazilice

 po ní odchod, cca 10:45 - předávání křížků novým poutníkům u zastavení č. 21 Pod Valy, odchod

 dále směr Rusava 12:45 - zastavení č. 20 příchod 12:00, odchod  o trochu dříve, už v 12:30

 14:15 - LUKOVEČEK  zastávka, občerstvení, odchod 14:45

 16:00 - FRYŠTÁK - pobožnost na hřbitově, pak odchod směr ŠTÍPA

 cca 17 h - ŠTÍPA - příchod - poutní chrám Narození Panny Marie,  přivítání, účast na mši sv. v 17 hodin - večeře u kostela, nocleh v sokolovně

 Neděle 3. července 2022 Štípa - Napajedla 25 km

 v 7 h. odcházíme od poutního kostela 

 krátká zastávka ve Zlíně - dle možnosti modlitby v kostele sv. Filipa a Jakuba, 

  pak rychle lesem ke studánce Svatá voda (zastavení č. 13) modlitba Anděl Páně a zastávka v Oldřichovicích - mše svatá cca ve 13 hodin a sbírka pro farnost, občerstvení

 Příchod do Napajedel, pobožnost u hrobu Aničky Zelíkové, přesun k dolní sokolovně a ubytování, MOŽNOST UMYTÍ, DVĚ UMÝVÁRNY, CELKEM 5 SPRCH,  krátký  odpočinek, pak do kostela, 18:00 modlitba, po ní poutnická večeře na faře,

 Pondělí 4. července 2022 Napajedla- Velehrad, 23 km

 5:30  budíček    

 6:00  snídaně na faře

 6:30 odchod z fary

 7:15 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA - zast. č. 10, předávání křížků novým poutníkům a registrace,

 7:45 zastávka u Spytihněvi,  novojičínští poutníci nás dohoní

 8:20 - 8:30 Panel č. 6 Babice - občerstvení 

 HUŠTĚNOVICE - u kostela 

 9:30 - 10:00 Panel č. 4 - SUŠICE 

 10:45  příchod do Jalubí  - Anděl Páně v kostele v Jalubí a sbírka na kostel i na jídlo, pak v kulturním domě občerstvení od místní farnosti. Katolický týdeník jako mediální partner pouti bude v Jalubí podávat nealko a pivo. Ve 12:30 odchod

 Panel č. 3 Jalubí 13:05 - 13:20, horní okraj Modré 13:30

 Panel č. 2  MODRÁ u skanzenu - přivítání 13:40 - 13:55

 14:00  - Růžencová cesta, zastavení č. 16 - spojení s ostatními poutníky, přivítání obou skupin starostou Velehradu u zastavení č. 17, společný slavný růženec podle zastavení Růž. cesty,

 14:20 - 14:30 VELEHRAD - u baziliky (zastavení č. 1) a vstup do baziliky a růženec

 15:00  mše svatá PRO POUTNÍKY, po ní předávání poutních listin na Infocentru, pro přihlášené možnost přespat ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje - 100,- Kč. 

19:30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE

  23:00 mše sv. v bazilice

 Úterý 5. července 2022: mše svaté v bazilice 

v 6:30 pro farníky s místním farářem, v 7:30 s provinciálem Tovaryšstva Ježíšova, v 8:30 s novokněžími z Čech i Moravy,

 v 9:40 růženec v bazilice a v 10:30 na nádvoří slavná mše svatá,

15:00 svatá liturgie v byzantsko slovanském obřadu v bazilice

Důležité podrobnosti k putování:

Převoz větších zavazadel ze Svatého Kopečka postupně až na Velehrad bude zajištěn doprovodnými vozidly (možnost krátké přepravy i pro znavené poutníky). Zdravotní služba zajištěna. Pro ubytování karimatky a spacáky vlastní.

Poplatky - orientačně - je možná změna, bude ještě upřesněno:

Při registraci každý zaplatí 100,- Kč na doprovodná vozidla (PH + řidič) a pak dle nocí a jídel, Pavlovice a Sv. Hostýn jsou napsány nahoře, Napajedla 80,- Kč, kdo spí na Velehradě - na posteli nebo na karimatce: 100,- Kč, spacáky svoje. Na další občerstvení dobrovolná sbírka přímo na místě. 

K tomu patří i SBÍRKY V KOSTELÍCH ve Štípě, Oldřichovicích a Jalubí a ty jsou určeny na danou farnost a jí poskytnuté občerstvení, je tedy na místě, aby do nich přispěli všichni. Peníze bude v kostele vybírat pověřený člen Matice svatokopecké, který bude též registrovat postupně se připojující, ale předem přihlášené poutníky. Jméno bude předem zveřejněno.

Duchovní program:

denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Slovo Boží a příběh, modlitba a dvě písně

Růženec po cestě se po vzoru pěších poutníků z Levého Hradce na Velehrad (putují od roku 1982) můžeme modlit takto:

radostný růženec za naši vlast,

růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany

bolestný za své rodiny a farnosti

a slavný za církev po celém světě

 PUTUJEME

* společně od jeho Matky k jeho apoštolům s připomínkou 14. výročí + poutníka Stanislava Budaře

* spojíme se S POUTNÍKY OD SV. ANTONÍNKA, KTEŘÍ VYCHÁZEJÍ 4.7. BRZY RÁNO

* s přáním, aby naše putování to bylo 1) ke slávě Boží, 2) k povzbuzení víry a všeho dobrého, 3) potěšení a radosti své i všech s kterými se setkáme

* s prosbami za Katolický týdeník, křesťanská média a za sdružení  Cesta 121, které pomáhá stárnoucím kněžím

 * s vlastními prosbami každého poutníka a také za ty, kdo nám jakýmkoli způsobem pomáhají a za Boží požehnání pro .............................. a na úmysly, které poutníkům byly svěřeny přes Rádio Proglas a Televizi NOE.

Podrobné zprávy o všech poutích v minulosti najdete zde:

https://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad--c/prehled-pouti-na-velehrad-i-z-velehradu/

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)